Thursday, November 20, 2014

הרה"ק ר' שלומ'קע זוועהילער זצוק"ל חלק על החזו"א בענין קו התאריך

From the sefer יסוד צדיק
This may not be the greatest articulation of an argument. I'll admit that much. But if Reb Shlom'ke said so איז אזוי. And besides, we'll try and get the shtikkel קובץ באו"י , cited in הערה ע"ה, to buffer the argument. Not that it's REALLY Necessary.

"אל תפחד מן האריה, הצדק אתך"

Wednesday, November 19, 2014

אחב"י בעלי ה"אמונה הטהורה" זענען כנראה נישט מודה אין השגחה פרטית העליונה

נעכטן איז געווען א געפערליכע טאג. די שרעקליכע רציחות האבען צוטרייסעלט גאנץ כלל ישראל. וואו מ'איז נאר געגאנגען האט מען געשמועסט דערפון. מיט פרעמדע מענטשען און מיט די בני בית. מ'האט נישט געקענט קומען צן זיך. ס'איז שווער געווען צולייגען קאפ צו דער ארבעט. אידן וועלכע זאגען עדות אויף זיך אז זיי גלייבען ר"ל נישט אין תורה מסיני האבען אראפגענומען די תפלין פון די הויכע פאליצע און געלאזט טרערן ביים דאווענען. גאנץ כלל ישראל. כמעט גאנץ כלל ישראל. איין גרופע אידן האט אנשטאט קרעכצן און וויינען נאר געוויזען מיטן פינגער און געזאגט "אהא!" מיר האבען אייך געווארענט! אונזער רבי איז גערעכט! איר זענט אליין שולדיג! איר רייצט אהן די אראבער! איר צווינגט זיי צו שחט'ן אידען! הר הבית. שטחים. עזה. בלאה. בלאה. בלאה. שומו שמים. ווי קען א בן אברהם יצחק ויעקב נישט וויינען פאר די טויטע. פאר די אלמנות. פאר די יתומים. מיטאמאל איז נישטא קיין שכר ועונש. קיין התעוררות לתשובה. קיין פשפש במעשיו. נאר אונזער שיטה הקדושה. נאר די נצחנות. ס'איז נאר דא טבע און פאליטיק. פלוצלים איז נישטא קיין בעל הבית לבירה זו. עזה ה' את הארץ, ח"ו. און דוקא זיי פארשטייען די מצב דארט. נאר זיי ווייסען ווי די אראבישע קאפ פונקציאנירט. און מ'רעדט נישט דא נאר פון די ווילדע קנאים אנשי משה בער בעק. דא רעדט מען אויך פון ביזנעסלייט וואס לויפען נאכען דאלאר ווי א הונט נאך א ביין, איר זאלט מיר אנטשולדיגען. דא רעדט מען פון אידן וואס פארשטייען צו א גוט שטיקל פלייש. צו א וואך אין פלארידע אהן די קינדער. צו א "פער קאוט" פאר די אידענע, און א דריי פיסיגע מנורה.  זיי האבען אויך געטייטעלט מיט'ן פינגער. קיין קרעכץ האט מען פון זיי געהערט. קיין תהלים זאגען. קיין קבלה טובה אויף זיך גענומען לעילוי נשמתם. נאר נצחנות מלובש באיצטלא של קנאות. וויזוי איז דאס געווארען? מ'איז אייך מוחל די ביקור חולים און די איחוד העסקנים. לאזט א טרער פאר א צווייטען איד! הערט אויף מיט די נארישע פאליטיק, און הערט אויף צו ווייזען מיט די פינגער אויף יענעם.  אה, אנטשולדיגט, נישט נאר איין גרופע. די לינקע שונאי ישראל האבען אויך אזוי געזאגט. נישט נאר די שיטה הקדושה'ניקקעס. וכדי בזיון וקצף.

 זאל דער אייבערשטער, וואס ער איז א כל-יכול, אריינבלאזען אין זיי א רוח טהרה, און זאלען זיי זיך משתתף זיין בצערן של ישראל אהן קיינע פניות. מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די. ומחה ה"א דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן

How to put on a Tallis Koton and other Wednesday Morning Links

ווי אנצוטוהן א טלית קטן - הר"ר בערל לוין
Crown Heights in the (early) 90's
Listen To SarahNot only the Novominsker Rebbe is worried about Jews going up to the Har haBayis In Buffalo, NY the snow just keeps on coming
ויקרא שמו בישראל: באבוב-45


'דף השבוע חגיגה כ:א א

Tuesday, November 18, 2014

Tuesday Morning Links

הרב נתן קמנצקי: המעט קחתך את אשתי
Rabbi YY Jacobson highlights Telshe Yeshiva Honorary Dinner

The NYT on the Massacre in Har Nof
Boston Globe with the Twersky-Boston angle
NY Daily News
New York Post
The BBC
בחדרי חרדים

The absolutism of מרן החזו"א when it came to other opinionsPhoto Courtesy of Yeshiva Eitz Chaim


We bring you a shtikkel from the latest volume of גנזים ושו"ת חזון איש, courtesy of a devoted and kind reader הרוצה בעילום שמו, where a copy of a שער בלאט of a sefer by the late R. Yechiel Michel Tuktchinski (who married a granddaughter of Reb Shmuel Salant) on the issue of the International Dateline (קו התאריך) is shown. The Chaz"I wrote a small but very poignant inscription at the very top of the page, which some say was indicative of his opinion of those who disagreed with him; - such as Reb Chaim Noe - namely, that they were treif. The CI doesn't say exactly in his own script why he wrote that the sefer is "neged Chazal," but Reb Shmerel Greineman quotes him as saying that RYMT writes נגד חז"ל והראשונים and bases his opinions on the Maskil and Apikores Hayyim Zalman Slominski, who wrote a book/sefer on Astronomy and such. I don't know if RYMT admits to him being the source, or if the CI smelled it on his own. Was טוקצינסקי the only one who used astronomy books etc. to pasken regarding complicated matters of astronomy? Why, even the Pupa Rov used a געבילדעטע מענטש to create a luach for him!

What I would like to know is whether or not this applies to all of RYMT's seforim, or at least to all of his zmanim? He would publish the "לוח ארץ ישראל", which is published by his grandson עד היום. That luach is used by most Jews in Eretz Israel who don't follow shitas Rabbeinu Tam. Obviously the Chazon Ish'nikkes and Briskers have their own zmanim and shiurim, but all other Prushim use that, as do some Chassidim, especially regarding zmanim like end of fasts, etc. But we do see a clear example of the absolutism that we mentioned in the header - which mind you, he wasn't the only one who was an absolutist, but he was an absolutist when it came to his OWN shittos, which is unique - I think. They say that the Rebbe Rashab was learning a Kamarner sefer when he saw how he disagrees with the Alter Rebbe, so he closed the sefer and never leaned Kamarna again. But that was the Alter Rebbe, not his own shittos. This that people like the Steipler were להשמיד ולהרג against anybody who disagreed with their Rebbe the CI, is also to be understood. In a way. But I speak of the CI alone.

ווי איך פארשטיי שיקען די בריסקער קינדער זייערע קינדער קיין עץ חיים, מיסודו של הרי"מ טוקצינסקי, ווייל דארט לערנט מען אויף אידיש, און ס'איז א חדר אויפ'ן אלטען דרך - כאילו. א חזון איש'ניק שיקט אויך אהין? כנראה אז נישט. איז די שאלה צו דאס איז ווייל ס'איז טוקצינסקי'ס מוסד? אדער סתם אזוי.

?וואס ווייס איך

Monday, November 17, 2014

לא לחנם הלך הזרזיר אצל העורב - יתד נאמן כותב על קבוצת "המלאכים" כאילו מ'האט אנדעקט אמעריקא

?אבער ווי שטימט עס מיט לעיקוואוד

ס'איז געווען אידישקייט אין אמעריקא פאר די קלעצקער זיינען געקומען אהערצו? דאס אז די יתד דרוקט עס איז נישט קיין חידוש, אפילו בזמנינו וואס זיי ווייזען אז היינט איז נישט ווי אמאל. אבער שרייבען אזא ארטיקל, מלא שגיאות און שטותים פאסט נישט פאר א צייטונג. נאר וואס דען? ביי זיי איז רעדן פון חב"ד ווי ביי מיר רעדן פון סאלוניקא פאר 200 יאר צוריק. צו אפשר נאך ווייניגער. ווי א האן אין די בני אדם. אבער, בכלל, דאס אז גערטנער וויל שרייבען וועגן זיין זיידען איז זייער א גלייכע זאך. און איצטער זאלען אלע קומען און נעמען פון דעם וועבזייטל און חלילה נישט געבן קיין קרעדיטAgudath Israel pretends not to have a website

Let's see how many websites we can come up with that don't officially say AI:
1) Association to Preserve the Historical Legacy - דאס אידישע ווארט
 2) Your Convention - not ours
3) 119 Agudah Videos
4) Lefkowitz Leadership Initiative
5) Chaim Aruchim
6) Legal Support Services, LLC
7) Home Program
8) The J.O.
9) AIA 2014 Dinner
10) Professional Career Services
11) Cope Institute

WHATEVER

Sunday, November 16, 2014

הגה"ח ר' יעקב דב הכהן כ"ץ - ראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד

I must say that I was a bit surprised by the major amount of כבוד and coverage Reb Yankel ע"ה got upon his passing. Not chas vesholom that he didn't deserve it! farkert! It's just that by unz in Lubavitch we don't do grand levayas, don't do hespedim - which didn't happen here - and in today's day and age it's the big shluchim that get all the coverage. So it was nice to see. And to bring the niftar into shul I don't think was done by any other niftar other than by the Rabbeyim. So it raised some eyebrows, is all I'm saying. Reb Yankel was born in Chelm to a family of Radziner Chassidim and joined the Lubavitcher Yeshiva in Poking, Germany, where such legendary mashpiyim like Reb Nissen Nemenov and Reb Yisroel (Neveler) Levin led the Yeshiva. He had been teaching for some sixty years, and had been Rosh Yeshiva for some 50, ever since Reb Yisroel Grossman left to start the Karliner Yeshiva in the early 60s.
English

נפרדים ■ תיעוד ראשון מהלווית הגה"ח הרב כ"ץ

ראשי הישיבה ותלמידיה מבכים את פטירת הרב כ"ץ

השווער ביקש לשבת ואמר תחנון. בדיעבד - זה היה וידוי

תיעוד: התינוק האחרון שזכה לסנדקאות של הראש-ישיבה

חב"ד און ליין

נכדו של הרב כ"ץ בטור פרידה מרגש ● בלעדי

Sunday Morning Links

BOCHURIM STRIKE IN RADIN

They look at us like some never-before-seen tribe in the Amazon

$1800 gets you 2 double beds and boring speeches in Woodcliff Lake, NJ

Rabbi Joseph B. Soloveitchik elected to the position of "Chairman of the National Executive" of the Agudath Israel of America (1940)Listen from 17 minutes and so for like 2 minutes. Such foolishness. Rabbi Brog has an audience listening to his speeches? He doesn't really get his message across. I mean no disrespect, but it's poshut hard to listen to! Is he R' Avigdor Miller's grandson? Was this RAM's general view on Chassidus as well?

Friday, November 14, 2014

Let me be the first one NOT to be excited about Mendy Pellin and him being featured in the WSJ

All the Chabad sites are very excited, as if this was another sort of כיבוש 

See the article in the WSJ

WSJ Photo

אזא איינער פלעגט די באבע ע"ה רופען א "בעטיאר". וד"ל

It's somewhat funny to watch, his videos from years ago poking fun at Crown Heights and Lubavitch culture - or at least it was. You could do with keeping your young kids from watching it, even back then. Then for a few years he lay low. Now he seems to want to go further. Moves out to LA and wants to rub elbows with the Hollywood types. Wants to "bridge the gap." Where have we seen that before? Oh, yes. And that didn't end very well. I don't have talent he has, so I can't relate to the yetzer hoRah he has, but there are other ways to use talents. I've never been to Hollywood, but people that have been tell me that once you get involved with showbiz, even on a much less formal level, even only on the production side, not actually needing to act or sing, it's tough to maintain any standards you may previously have. No matter what kind of gap-bridging you may have originally wanted to do. At least don't shlep Lubavitch and the Rebbe into the discussion! I'm not here to give you mussar, chas vesholom. I mean, Lubavitch is all about positive reinforcement, right? Mussar is for snags, I know. But I would like to tell him, that before he gets too involved in that culture that he discuss it with a competent mashpia, maybe a mashpia that has better foresight and common sense than the other guy's mashpia, who was a bit naive, shall we say, about what a full-fledged singing career might do to a freshly-minted Baal Tshuveh, or any frum kid, for that matter! Other than that all I can say is lots of luck, Mr. Pellin!

Tuesday, November 11, 2014

פוילישע פערל ווערטער

We sometimes forget that before Yiddishkeit was represented by the (wannabe) Litvaks and Hungarians there was something Peylishe Chassidus. That's "Polish," for those who have a hard time understanding accents other than their own. Most of them were born out the schools of Peshischa, and later Kotzk and Vorke. This sefer, aptly named "ימות עולם" - from the previous Amshinover Rebbe in New York, Reb Itzikel - gives us a glimpse into what was once a world of Jews, the likes of which G-d Almighty has ceased to create. We've referenced this sefer before,  and again, here,  and plan on doing so sporadically in the near future, be"H. Ignore the page numbers and the אותיות, they're in no specific order.
Recent news items regarding all kinds of leaders, באבות, and similar people getting into all kinds of trouble got us thinking about the current system, and how many people look elsewhere (outside the leaders of major yeshivos and chassidisen) for leadership and guidance BECAUSE they're so disgruntled by the mainstream Jewish leaders whose only claim is a famous last name and garments that are long out of style. Which is why you see Hungarian hats hanging out  - front and center - by Sefardic so-called mekubalim, by the hundreds! Some of you have told me that it's time to go back to the old system of "semicha," where in order to become a member of the society of Admorim you need to be ordained by a current Rebbe. That would at least keep the charlatans from becoming leaders who take peoples' hard-earned money. Yet, here we see that the Rebbes themselves, the pure-breds, will have their own problems to contend with...  and this goes back a ways...אוי ווייThe above page discusses the Rebbe R' Shmuel Shloime ליינער of Radzin, hy"d, and how he became Rebbe. He was married to the daughter of Reb Yosef (brother of Reb Shimme'le) of Amshinov. Pictured below is the Rebbe (c) with the black beard on the streets of Poland.
Sunday, November 9, 2014

מרים גיטל האלענדער-הלברשטאם'ס לעצטע ווערטער

Source:Kedem Auctions

Miriam Gittel הי"ד  was a daughter of RYSS Hollander-Erlich. Her mother's father was Reb Naftoli Tzvi Unger, son-in-law of Reb Moishe Halberstam, son oif Reb Burech Gorlitzer, son of the Divrei Chaim. She, her parents, and 7 siblings were caught and sent to Auschwitz, where they perished. I cannot tell you if this was her own writing or not, or if it was written for her to say. In any case it's heart-wrenching, to say the very least. Below is a video clip of her sister Toby Bash's testimony to Yad Vashem - with a surprise ending...יחוס משפחת אונגאר מבארדיוב