Wednesday, May 18, 2016

מדוע תתקשו למצוא בכפר חב"ד בחורים חב"דניקים בעיצומו של חג פורים? Guest Post

 • מה חושב היועץ החינוכי על ההתפרקות של בחורי הישיבות בחג הפורים? • ולמה לא הפעיל מרדכי את הלוביסטית שלו בארמון המלך והעדיף ללבוש שק ואפר?

אתמול שמעתי באחת מהתחנות החרדיות, תכנית בה דנו אנשי חינוך ורבנים בחרפה החוזרת על עצמה בכל שנה מחדש. המשתתפים העלו את עניינם של בחורי ישיבות שמשתכרים, מסתאבים ומתבוללים בקיא של עצמם מידי פורים, ואף משפילים את עצמם מדירה לדירה בשביל שווה פרוטה. גם ראיתי זאת במו­עיני. אצלנו בכפר, כפר חב"ד, גם מבקרים בחורי ישיבות, שיש מהם כאלה – בהחלט לא כולם – שבמשך השנה עסוקים בהכפשת חב"ד, ובפורים מגיעים גם לדלתות בתינו. כנראה שמישהו הכניס להם לראש שבחב"ד יש כסף ולא טרח לספר להם שכל שליח מממן את עצמו, מתרומות בדרך כלל. לא אפליג בסיפורי זוועות. אחזור על דבריו של היועץ החינוכי באותה תכנית. היועץ הסביר למגיש ש"פעם אחת בשנה מותר להתיר קצת את הרסן ולתת להם להשתולל". הוא גם מיהר לסייג את דבריו והבהיר כי לעיתים עלול להיגרם לאותם בחורים נזק בלתי הפיך. "אחרי שהם מגלים את השפעותיה של הטיפה המרה ואת הנאת הסיגריה שלפניה, הם עלולים להתמכר. וזה כבר נזק ארוך טווח". מיותר לציין שבבואם אלינו, הם לא יפגשו את הבחורים החב"דניקים. למה? מסיבה פשוטה. שכן, בחורי חב"ד לא מסתובבים מדלת לדלת בריכוזים החרדיים כשהם שתויים, אלא יוצאים לקרוא את המגילה שוב ושוב לעשרות ומאות יהודים – ולעיתים גם עבור יהודי אחד. נכון. ייתכן שיש מי שמפיץ כי יש בעיה רוחנית בגלל שהם עומדים לעיתים במרכזים הומי אדם ומניחים תפילין לאנשים, ואגב כך נחשפים לנעשה הרחוב. אבל... הם לא למדו את הכלל ההלכתי בהגעלת כלים, לפיו "איידי דטריד למיפלט, לא בלע!". מי שטרוד בלהוציא החוצה – לא בולע. מי שעסוק בקירוב יהודים אחרים, ומוציא את התורה החוצה – לא בולע את הזיהום שבחוץ. להיפך, הוא מטהר את האוויר שסביבו. בדיוק כפי שהסיר בו בלוע איסור, לא מטריף את מי ההגעלה. כשאתה בא להשפיע יהדות על יהודי אחר, אתה לא מושפע ממנו. כשכל כולך מונח בניצול כל שעה משעות החג לקיום מצוות הפורים, ולא רק את המצוות שלך, אלא גם של אחרים, אתה באמת שמח בשמחת החג ואינך נדרש לטיפה מרה או סיגריה מתוקה על מנת לחוש זאת, אם בכלל.

מאת שמואל קנופפלר

Monday, May 16, 2016

Look who holds of the 3 oaths!

A reader (I'm surprised and touched that people still this blog after all these years and all the breaks in between) sent us these pages: Well, it's not surprising about Rav Teichtel, the Rebbe always said that he was "ווייט פון א ציוני"


Friday, May 6, 2016

רבי הערשל בא-ראן פארט קיין ערצשראל
Rabbi Herschel Baron spent his life dreaming of living in Eretz Yisrael. He survived the Holocaust by moving throughout Europe and deep into Russia to avoid capture by the Nazis, and immigrated to America in 1947. Rabbi Baron was one of the few survivors from Lithuania who had studied in Telshe, and he helped to reestablish the Telshe Yeshiva in Cleveland, OH. Last month at a vibrant 90 years old, Rabbi Baron fulfilled his life-long dream and made Aliyah, where he plans to contribute to the growth of Torah in Eretz Yisrael.

Thursday, May 5, 2016

I never did quite understand the recent infatuation of Hungarian Jews with RAM....

You speak to them and you realize that for them there was no Baal Shem Tov. Not even a Yismach Moshe/Yetev Lev. And that breaks my heart. Whereas years ago ווער איז געגאנגען צו זיינע שיעורים? פארלוירענע נשמות אדער אזעלכע מענטשען that didn't fit in. Today they make him into some kind of guru, lehavdil. Guru is nice for people who grew up in secular society, but veise zokken people who drank coffee in Rodney need a guru? They need a shul with his name on it?And what's this gibberish about being a הייסע סאטמארע חסיד? and why am I not surprised that another Yankee Litvak is an admirer of the Satmar Rov?


Wednesday, May 4, 2016

The little Reverend in New London, CT who stood up to the greatest (maybe a bit out of his league...)

This week (today, actually) starts the whole Yom HaShoah-Yom HaZikaron-Yom HaAtzmaut trifecta. Which makes this the season for discussions about Zionism, etc., I thought this letter might amuse some of you - and maybe make some of your bloods (sic) boil...It seems like the good Rev. Manchester took the weight of the world on his shoulders and decided to fight back! Starting with the good Rev. Bloch himself.


Source

Tuesday, May 3, 2016

Was Telshe in the US supposed to be a YU at first?

A kind and devoted reader sends us this letter, written by Reb Elya Meir to Reb Lozer (Lazer) Levi in the fall of 1941/ Aseres Yemei Tshuveh 5702. REMB thanks him for his new year's wishes and informs him of his plans to re-establish the Yeshiva in Cleveland, where his (then) brother-in-law Reb Mottel Katz is now, trying to organize the logistics. (They had no real idea as to what was happening in Telshe, that by then the Yeshiva and their familes had been murdered.) Said reader seems to think that R' Elya Meir wanted to open a sort of "competitive Yeshiva to YU," maybe thinking that only that would work in the US, or that yungeleit would never join a system that only pays the minimum kolel wage. Meaning a Yeshiva that allows the yungeleit to go out into the world after some time at the Yeshiva, and thus have enough to be מפרנס their families בכבוד.


Thursday, April 28, 2016

???מי המה הבחורים ההונגרים אוכלי מצות מכונה


Caption: "Young immigrants happy to be in their new homeland of America just in time for the Passover holiday," 1953. Records of the Hebrew Immigrant Aid Society. YIVO Archives. Photo by Mike Zwerling.

Wednesday, April 27, 2016

New Sounds - Mendel Roth

Hirshel. A Gut Moed.

Slowly, but surely new trends are shifting the chasidic paradigm. A בן אדמו"ר from the most extreme chasidus - שומר אמונים - composes a song with a guitar and a cool background. Wheat fields and a מי השילוח. There is some acting talent in that family.

Monday, April 25, 2016

The Yoka Rov remembers...

Recollections of  The Belzer and Satmar Rebbes ... 

The Yoka Rov recalls with exactitude how in 1952 he told The Satmar Rov not to print the ויואל משה saying: "Do you want to play into the hands of Ben Gurion by curtailing the Aliyah of Shomrei Torah to Eretz Yisroel?" Then again, why should he listen to a young Oberlandishe Rov in his 20's at the time?Thursday, April 21, 2016

נפטר געווארען יאקע רב זצ"ל - יעצט די לוי'ה

לעצטער פון די אויבערלאנדער רבנים. חבל על דאבדין ולא משתכחין


Guest Post - Thoughts on the הגדה

 מקור

The Pesach Hagadah - by Shmuel Knopfler 

 The Hagadah commences with shame and he ends with praise ... Why are we starting with shame? Normally a nation would pride itself with a glorious past not with disparaging remarks. We are not to remind the convert of his checkered past. The Maharal points out that in order for a person to ascertain his current position he must look into his past from where he came from. This is an integral part of Hakoras haTov, simple gratitude. A third of the Jewish people were decimated 70 years ago. Today we are resuscitated in our own land with the language of our ancestors. What a contrast to the abyss we came from. This is a clear and open miracle of HaShem. Our physical and spiritual revival manifests itself both on an individual as well as on a national level.

 חג כשר ושמח

Monday, April 18, 2016

פרסום ראשון!!!!! מכתב כ"ד ניסן תשכ"גA recently-discovered letter dated 24 Nissan, 5723. This letter is not in the Igros Kodesh, and not in any English publication either. as far as I understand. The addition of the word "some" in the Rebbe's handwriting  (paragraph four) is worth a million dollars. The foregoing of some of life's pleasures... לעילוי נשמת מרת רחל בת ר' אשר זעליג יאהרצייט י"א ניסן. 

Box.com link

Sunday, April 17, 2016

a few words about מאשין מצות


The opinion expressed herein - i.e. that the nameless Malach throws Chometz, etc. - is not NECESSARILY that of the blogmeister.

Thursday, April 14, 2016

A strange interview with a French anti-Zionist from Aix-les-Bains (Yiddish)

Ya gotta feel for the Natruna people, those "Neturei Karta Lite" who would love for the State of Israel to go away, but they keep from publicly meeting with the Ahmedenijads of the world and waving Palestinian flags. So they have no real way of doing away with the State, היל"ת. So they put ads in papers "distancing" themselves from Israel and the IDF. nu, nu. They also have a telephone line where you can call in and hear speeches and interviews that speak of the evils of Israel and teach you VaYoel Moshe. In short it's a Satmar front group. Here they found a Jew in France who speaks Yiddish with a French accent and who tells people that it's all good in France. No cause for concern. There's even a spiritual renaissance going on among French Jews. France has a rich history of Jewish growth and will continue to be a haven for Jews. So no need to panic and make aliya. Besides, we all know that it's MORE dangerous there... Maybe he's a Novardikker and sees the good in everything. Or maybe his love for France is מעבירו על דעתו. I  wonder why he won't give his real/full name...

Listen here, if you dare, and if you can stomach the dripping KJ Yiddish...Photo Source

Wednesday, April 13, 2016

Yeshivishe Litvishe Stuff...

Not everything is necessarily a chiddush or a pirsum rishon, but we're keeping the burners going, at a simmer, at least. Keeps you awake amd also helps take the mind off work a bit. We'll keep this design for now.Tuesday, April 12, 2016

החסיד ר' שמואל ע"ה גאלפערין שו"ב - 60 שנה

A recent article in Kfar Chabad magazine - (Yes! They still publish!) - where an eynikel remembers his zeide. Also, some bonus pictures, courtesy of Lubavitch Archives. Here was a Chossid who stayed behind in Russia, lived a life of Torah and Chassidus until his last day, and raised a beautiful Chassidic family under those circumstances.