Friday, July 21, 2017

Nem vagyok magyar....איך בין נישט קיין אונגארישער

Reb Hirshel

I am a long-time reader of the blog. I'm very happy to see that you're continuing writing, despite the hardships involved. Might I share you with you something I found interesting. This Shabbos I fell upon a war memoir book, memories of Reb Yosef Meir Markowitz, a סופר סת"ם born in Makeve, a satmar chusid who went to the בעלזער רב and saw big מופתים. Very thick book, chock full of anecdotes, both pre war and and post war.  He was with the klauzenburger ruv during the war and saw in him major גדלות. Now to the point:  Of all people the chabadnik Reb Avrohom Mayorer (dba Drizin) popped in on him and checked him out and forced him to help קה"ת in the USA print ספרים in Munchen, Germany. He slept in his kitchen and said I can sleep on a bench I'm not a Hungarian....


Monday, July 17, 2017

Sruli Besser realizes his life-long dream...

.... Well, one of them, perhaps. Namely, to write about Zalman Levine. I have my theory as to why... I know it sounds like a strange dream, but hey! To each his own. If  only I saw what the big fascination with them is. Seems like all those who have their issues with Lubavitch look to Zalman and his father to justify their qualms. Just look at the last paragraph... Angel. maMASH. But if it means that Lubavitch gets a little knock, why not? So... why is it that the son of the man who was SO HOLY and called all Litvaks Apikorsim and worse had a son who looked like a Slabodker Bochur?

We may never know. But do read it.

  Levine by Hirshel Tzig on Scribd

Thursday, July 13, 2017

שתתחדש המלוכה... נאך איבער פערציג יאר איז מען מכתיר כ"ק אדמו"ר רבי יקותיאל זושא העשל שליט"א אלץ קאפישניטצער רבי אין בארא פארק

On the 16th of Tammuz, 50 years to the day of the passing of the Reb Avrohom Yehoshua Heschel of Kopysznic, zt"l, there was a Yohrtzeit seudah - as there is every year - at the inconspicuous shtiebel. I'd guess that many, mnay native Boro Parkers couldn't tell you where it is.  Most people who attended didn't know that there would be a הכתרה.  Some 42 years after the passing of his son (HaTomim) Reb Moshe Mordche, the shtiebel on 55th Street has a Rebbe again! Reb Zushe, second son of Reb Moshe Mordche, and a "yungerman" who's ראוי לאותו איצטלא. They say it was at the behest of their cousin, the mashpia Reb Nussy Gurary, son of Reb Zalman, who was married to Chava, daughter of RAYH. He got up and spoke and basically said that the time has come for Reb Zushe to accept the responsibility. He had been doing it in an unofficial capacity, but now it's signed and sealed. They say it'll be more אפטא than רוזשין. All that's left for us to say is:

יאריך ימים על ממלכתו
אחיו הצעיר ר' אברהם יהושע מנשק יד האדמו"ר
שני משמאל האח ר' אברהם יהושע


משוחח עם בן האדמו"ר מסקולען - המשפיע ר' נתן גו"א עליז אחרי ההכתרה


מימין האח ר' איטצי, ומשמאל בן דודו ר' נתן גורארי

Tuesday, July 11, 2017

נייער פאשקאנער רבי הייבט אהן פירען רבי'סטעוועדאווענט מעריב מיט א ריזשינער איידלקייטהב לן ונבדיל


הנה ק-ל ישועתי אבטח ולא אפחדביציאתו מביהכ"נ

Friday, July 7, 2017

The גיוס Circus 2017

Say what you want about Reb Aron Teitelbaum, but when he wants to he knows to put people he disagrees with in their respective places. The examples here of that are almost too numerous to mention. You need to watch the whole clip. It's a kosher comedy. Some people are there but WE don't know why. Like, when did Reb Dovid Shustal become the פארזארגער of Klal Yisroel? Some are there and THEY don't know why. Like, Reb Mordche Duvid seems like he just now for the first time heard that there is an Israeli army. But they never expected the smackdown from the Satmar KJ Rebbe, that's for sure!

This is how the sausage is made, we just never get to see it. 

 

Tuesday, July 4, 2017

Maybe the electricity האט ביי זיי געעפענט די אויגן...

Here's what we're speaking of. The electricity that they installed in Belz way back when. Basically Belz was a town like all others in Galicia. With their Mizrachisten and Tziyonisten. No different than Lubavitch and their problems back then, כידוע. A friend of the blog sent it in, and we thank him for that. 

 Monday, July 3, 2017

ה'מלאך' הגואל, ור' אלה בער נרדם ביי די אסיפת הרבנים וועגן די "גזירת הגיוס" - אין מאנסי נעכטן

:מכתב שנתקבל במערכת

ושוב עומדים אנו יומיים אחרי אשר מארגנים בני בלי שם ארגנו אסיפת הרבנים במונסי אשר בניו יורק לדון על גזירה השרוי במחלוקת ותלויה על בלימה שכל אחד בולם את פיו בשעת המריבה בארצינו הקדושה, וכל אחד צופה ומביט להקליפים, מאזין ומקשיב לקול הרבנים ושואל לעצמו מה קורה פה? מצד אחד עומדים אנשים אינשי דלא מעלי בלשון המעטה, להם יד ושם במעשי אלימות נגד קהלות ואדמורים בירושלים, והן הנה משמשים כשליחי ארץ הקודש להסביר לרבני אמעריקא וראשי ישיבותיה שגזירה איומה חופפת על כלל ישראל בארץ, על אף שגדולי ראשי הישיבות בארה"ק כבר כתבו ונשנו ושילשו לאמר, אין אנו צריכים לעזרתכם, שקילא טיבותיכם ושדיא אחיזרי. והצירקוס נפתחת, הרבי מפארשעי להרבי מסאטמאר מלמד פרק בהלכות קנאות ושואל שאלת תם למה הסאטמר רב לא ביקש הסכמות גדולי האגודה על ספרו ויואל משה, וממילא יש מזה בנין אב וגזירה שוה שאין לנו לבקש הסכמה למחות נגד הראש ישיבה מסלבודקא, ואין משיבין על ההיקש. הראש ישיבה מסאוט פאלסבורג מסכים להרבי מקרית יואל אשר בפלמטרי החדשה, שיש לעורר בפה-רך את רבני ארה"ק, אבל אין מוקדם ומאוחר במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב, מפסיקין את רבי אלה בר במחצית דבריו וצועקים שיש להתפלל לשמים, והשלישי צועק שיש להתפלל שיעבור את היצר הרע, ומי שצועק בקול הכי גדול ונשמע קולו מן הסתם הוא צודק. הראש ישיבה מלייקוואוד רוצה לומר משהו, אבל ראש ישיבת ר"ח ברלין זוכר היטב את המערכה בגיוס בנות ובזכרונו שכאן באמריקא ניהלו את המערכה נגד המדינה, אכן זכרון נפלא (הר"י היה בן כ"ו בשנת תשי"ד) אולם אולי לא יודע הרב שכטר שבגיוס בנות עלו הגרצ"פ פרנק מהרבנות הראשית עם רא"ז מלצר ורבי מאיר קרליץ אל ראש הממשלה בן גריון להתחנן לו להעביר את רוע הגזירה, ולא השתיקו ולא הסכימו ולא כתבו לרבי אהרן קוטלר שהכל בשלום ואין כאן גזירה, ואין גוזרין גזירה לגזירה. האסיפה ממשיכה, מה רוצים? מחאה, תפלה, קול קורא, ועדה מיוחדת לנסוע לארה"ק, מכתבים, קונטרסים, מרכזי יעוץ? אין תוכנית, אין לנו מנהל ולא סודר סדר, זה שואל והשני משיב שלא ממין הטענה, טענו לו מהתייצבות והודה לו מהסתגלות, מוחים נגד המדינה או נגד האגודה, נגד מאיר פרוש וחבריו או נגד שולחיהם הרביים, מי יפרק הויות ומי יתרץ שברים? לפקוביץ קורא מסמך בעברית ומתרגמה לאנגלית ומשם לאידיש דוברת, הראש ישיבה שואל ונבקש מה זה 'זשוינד'? ופתאום מבצבץ מצוך השורות הנקראות שאכן אין גזירת כפיה, והודאת בעל דין כמאה עדים, אלא מוחים נגד רבני האגודה, אם כן למה הוצרכה בברקליס דרשת הרב שפירא באנגלית? הרבי מגור לא מבין אידיש? הרב אדלשטיין מבין השפה האנגלית? אולי זה היה בשביל הרבי מבוסטון חבר מועצגוה"ת. והרב רבי שבחוריו כביכול נחטפו בכפיה לצבא, אל מי דיבר בעברית בשפה אשכנזית? אה, הוא דיבר אל הסקרינים לצורך אבטחה וסקיוריטי צוחקים, בוכים, כואבים, מה לנו לעשות? ליצנות אחת גדולה דוחה מאה מחאות

עד כאן

Sunday, July 2, 2017

ליכטיג מאכען די חוצה

Hirshel:

It's 90 degrees outside and I talk about Chanukah. But today I saw a Reb Tzudek in רסיסי לילה - נ"ז - אות ו - in the new print - that Chanukah and the בית המקדש lights are to light up the dark alleys, which means the Gentiles. I guess he was a Lubavitcher too. But if we see these words as a metaphor for all year round, how it's our job to light up the dark alleys of גלות, maybe it's appropriate after all. Even in July. Especially in light of recent happenings in the Tri-State area. It may be a hard task, and maybe the odds are against us, but it's till our job. Despite all the prejudices.