Tuesday, July 11, 2017

נייער פאשקאנער רבי הייבט אהן פירען רבי'סטעוועדאווענט מעריב מיט א ריזשינער איידלקייטהב לן ונבדיל


הנה ק-ל ישועתי אבטח ולא אפחדביציאתו מביהכ"נ

31 comments:

לחי'ניק said...


א רוזשינער 'כוס' ישועות אשא, א גבאי אויך נישט נאר א רעבעצין, צו וועלעכע גזע באלאנגט די נייע רביצן, זייט מפרסם אז דער רבי זאל לעבן איז הערשט יעצט נאך 40 יאהר דינסט אין צה"ל באפרייט גיווארן אין איז יעצט גרייט לשרת העם אין באשטימטע שעהן, ווייל ווייל ער דינט נאך צייטוויליג די צה"ל

Amrom Tietelbaum said...

he does not look bad for a 40 year army veteran

ווישעווער פון דער היים said...


גייט אייך געזונטער הייט קיין פאשקען, זעהט אויס סערעט איז שוין צי פרום פאר אייך, אין פארדרייט נישט קאפ מיט די פארפאטשקעטע-סרחת

קדיש דרבנן said...:ביציאתו מביהכ"נ, אומר

מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים - אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אני עמל והם עמלים - אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים - אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר (תהלים נה כד) "ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך

רוזשינער שטיבעל, ד'איסט סייט said...


די חיצפה איז אז היינט ציטאג זענען די צאנצער די גבירים מיט די שפוגעל ניי אכט ראטענדיגע פערד שטויס קראפט שעבראלעטס!, אין מיר ריזשענער קינדער לעבן אויף קוצבה פון די מדינה, וויא איז יעצט דאס וויי גישעריי פון די צאנזער פריצים ? עולם הפך ראיתי שוין דא אויף דער וועלט, ווייס איך וואס דארט וועט מען נאך זעהן

Lechevicher Rebbe said...

seems more stable and mentally healthy then his cousin of Benai berak the holy Mendele.....who he is lately unraveling by the seams...

Duved Shvoger said...

רוזשינער שטיבעל, ד'איסט סייט said...
, "אין מיר ריזשענער קינדער לעבן אויף קוצבה פון די מדינה,"
think about it, the Ruzhiner Rebbe were all balie ruach hakodesh when they sided with the pro chibas tzion
they felt that it will help the future of there chasidus....
the gulash chasidim don"t need it....

QX, comic student said...


seems can loosen or fasten, maybe a "biological elasticized zipper" instead to be patented, or the rebbe can wave a wand if he's in the mood for a quick fix.

http://mobile.nytimes.com/2016/12/27/health/bariatric-surgery.html

http://mobile.nytimes.com/2016/12/27/health/what-is-bariatric-surgery.html

א שטיקל שיניעווער said...


דער סאדיגערער אין ב"ב האט אינדערהיים גיהאט א גרויס גיפארעכץ, אין ב"ב וויא אללע רביס זענען זיך ציוואקסן אוויא שוועמלעך נאך א רעגען אין סאדיגערע נישט, האב איך גיהערט פון די יודעי דבר אז אינדערהיים האט ער גיהאט א טיכטיגען (משה) גבאי וואס האט טויגלעך גיארבעט מעכב צי זיין דעם עולם המבקרים לשלשת ימים, אין ווען ער איז פלוצלינג אוועק ל"ע האט שוין דעמאלט אנגיהויבן דאס גידרענק לויזער צי ווערן

ויאמרו כל העצים אל האטד לך אתה מלך  עלינו, ויאמר האטד אל העצים אם באמת אתם משחים אתי למלך עליכם, באו חסו בצלי ואם אין תצא אש מן "האטד" ותאכל את ארזי הלבנון

zys said...

wearing his dad's gartel

russian chusid said...

TZIG,

AFTER 20+ YEARS IN CHABAD, YOU ARE THE SAME CHITSOINIDIKE MOJAR.
LIKE A ERLICHER YID TOLD ME-BY UNGARISHER EVEN PNIMIYUS IS CHITSOINIYUS.
YOU ARE A GOOD GUY, BUT, PLEASE TRY NOT TO DISCUSS THINGS YOU DO NOT KNOW WELL-AND RIZHIN IS ONE OF THEM.

iNSTEAD OF WRITING ABOUT KOPISHNITZER HACHTURE, YOU ARE WRITING ABOUT THIS. YOU GOT A TASTE, LET ME TELL YOU!! STILL LOVE YOU

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Russian Chusid

I don't wanna hurt my Kopycnitzer friends who are Chassidim of הרה"צ....

מעלין בקודש said...


מעלין בקודש: מלכות סאדיגורה התכנסו לוועידה, ולסעודה שלמה בשעתו בלי אונגארישע פנמיות'דיגע גאלאש

סאדיגורה בתפארתה: ועידת הידידים 'מעלין בקודש' של ידידי מוסדות רוז'ין סאדיגורה בראשות האדמו"ר מסאדיגורה נערך השבוע בגן האירועים מייפל בפתח תקוה בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

http://www.bhol.co.il/121565/מעלין-בקודש-מלכות-סאדיגורה-התכנסו-לוועידה-תיעוד.html

Anonymous said...

I had the zechus to be at the hachtoreh of the kapitchnitzer rebbe like the baal machtir said its a historic day, the kapitchnitzer rebbe was my father and grandfather's sandek

russian chusid said...

WOW YOU SO EIDEL SUDDENLY..AND THAT GUY IS HURTING....FOR 15 YEARS-YOU DO NOT CARE ABOUT THAT? IF YOU KNOW WHAT I MEAN WHO IS (....)

TGVZG said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Does he speak Yiddish?

Anonymous said...

Imagine first cousin with R Aron the Satmer Rebbe!!!

י. כהן said...


אמר רב נחמן, ור' הירשל, כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודת כוכבים דשריא דכתיב (ישעיהו מו, א) כרע בל קרס נבו וכתיב (ישעיהו מו, ב) קרסו כרעו יחדיו לא יכלו מלט משא וגו. -מגילה כה

magyar ember said...

"BY UNGARISHER EVEN PNIMIYUS IS CHITSOINIYUS."

And by the lutvaks its all about "pnimiyus" the 1 million and counting Fress products rabbi Solovichik and Feinstein of the litvishe OU of America gave us as a 100% pure pnimiyus OU approved gift of unlimited "kosher" gluttonous to indulge in.

Ukranian Premier said...

Russian chusid
" CHITSOINIDIKE MOJAR."
Wow, So Russian, dont even know how to spell it, I am impressed
The Russians should be very proud of themselves where they arrived in life

Duved Shvoger said...

Hirshel


"I don't wanna hurt my Kopycnitzer friends who are Chassidim of הרה"צ...."
I heard that the new rebbe had a gun on his head last week shabos...
they probably hire a goi to hold a gun on shabos... since its muktza

Chaim Ber said...

Shinever
"אב איך גיהערט פון די יודעי דבר אז אינדערהיים האט ער גיהאט א טיכטיגען (משה) גבאי וואס האט טויגלעך גיארבעט מעכב צי זיין דעם עולם המבקרים לשלשת ימים,"
I have no ax to grind in this ruzhiner inter politics
But one thing I know for sure
the Boyaner chasidim loved to hate him with spreading many rumors,
so dont buy everything

russian chusid said...

Chaim Ber,

I am not on Boyaner side (ask Tzig) , but it is true. Sadigerer was a big man, but he was 16 when he became a rebbe for 1000's of chasidim and his Gabbe watched his evry move, and at the end spoiled a lot for him.

Anonymous Ukranian Premier
your whole Judaism stands on ours , ignorant.

mechi said...

oiy is this NARISH!!!!!!!!!!!!

מעלין בקודש said...


? "לח"י: "הערשט יעצט נאך 40 יאהר דינסט אין צה"ל באפרייט גיווארן

מכתב מהאדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה - ערב הקמת המדינה - תל אביב, אדר א' 1948

נשלח אל הרב קלמן כהנא מראשי "פועלי אגודת ישראל". אודות השגת פטור בן-ישיבה מהתגייסות לצבא

https://www.kedem-auctions.com/he/content/מכתב-האדמור-רבי-מרדכי-שלום-יוסף-מסדיגורה-ערב-הקמת-המדינה-תל-אביב-אדר-א-1948

sureal'a said...


I think he bought his shtrimel by Itzkowitz toy store on Lee Ave.

Anonymous said...

Rabbi Rakeffet says he is going to attract thousands of new chasidim. Hesder boys and others.
http://classic.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/881893/Rabbi_Dr_Aaron_Rakeffet-Rothkoff/Torah_on_the_Contemporary_Israeli_Scene#

זעליג פון סקרענטאן said...


. נייער שמייער, וואס איז נישט גיט גיווען דער אלטער פאשקענער ז"ל

שימעל'ע איינער said...


נייער פאשקאנער רבי הייבט אהן פירען. זאגט ער

אוי כלה'ניא כלה'ניא - אוויא די הייבסט דיך אנ.. - לאז איך מיך שוין אויס..י

Neu häusel  said...


להסיר מכשול - OU tuna!

וויכטיג צו וויסן אז "אה יא" טונע איז טריפה. נישט לויט שיטת חזו"א סאטמאר וכו', נאר לויט ר' משה פיינשטיין זצ"ל און לויט רב בעלסקי. וואס האבן ביידע געהאלטן אז מען דארף א משגיח תמידי - עס איז דא א תשובה דערוועגן אין אגר"מ כמדומה איז עס אין יו"ד ח"ג סימן ח' - גאר שארף. אין די "אה יא" איז ווייטער מיקל ווייל זיי האבן באקומען א היתר פון איינעם

D אגב, טונא פין די או. יו. קען זיין חלב עכו"ם אויך, מ'דארף נאר זוכן פאר דעם קליינעם