Sunday, July 2, 2017

ליכטיג מאכען די חוצה

Hirshel:

It's 90 degrees outside and I talk about Chanukah. But today I saw a Reb Tzudek in רסיסי לילה - נ"ז - אות ו - in the new print - that Chanukah and the בית המקדש lights are to light up the dark alleys, which means the Gentiles. I guess he was a Lubavitcher too. But if we see these words as a metaphor for all year round, how it's our job to light up the dark alleys of גלות, maybe it's appropriate after all. Even in July. Especially in light of recent happenings in the Tri-State area. It may be a hard task, and maybe the odds are against us, but it's till our job. Despite all the prejudices.  

7 comments:

חב"דסקער said...


תנו רבנן: לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז. מעשה שבא רבי אלעזר בן ר' שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על 'החמור' ומטייל על "שפת נהר" ושמח שמחה גדולה, והיתה דעתו "גסה עליו" - [מפני שלמד תורה הרבה] - , נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו שלום עליך רבי, ולא החזיר לו, ואמר לו (ר' אלעזר) "ריקה", כמה מכוער אותו האיש, שמא 'כל בני עירך' מכוערין כמותך? אמר לו איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה "מכוער כלי זה" שעשית. כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו "מחול לי" אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני. תוס' שם: אותו "אדם" היה אליהו ולטוב נתכוין כדי שלא "ירגיל בדבר". ע"כ -תענית כ

וא"ר יהושע בן לוי: לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר: (דברים ה) 'מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים וגו'. והיינו דא"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי: לא דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראוין לאותו מעשה; לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב: (תהלים קט) 'ולבי חלל בקרבי'; ולא ישראל ראוין לאותו מעשה, דכתיב: מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים, אלא למה עשו? (דף ה ע"א) לומר לך, שאם חטא יחיד - אומרים לו: כלך אצל יחיד, ואם חטאו צבור - אומרים להו לכו אצל צבור. -ע"ז ד

שם אצמיח קרן לדוד ערכתי "נר למשיחי",  אויביו אלביש בושת ועליו יציץ נזרו

ש שו שואנץ וואנץ said...

"צבי חמיד ורגיג: "ליכטיג צי מאכען די חוצה

ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים

רש"י: "ויוצא אתו החוצה" - לפי פשוטו הוציאו מאהלו לחוץ לראות הכוכבים ולפי מדרשו אמר לו צא מאצטגנינות שלך -- ד"א הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה

ישראל פויגעל, מוכ"ס said...


ר"ר צדוק הכהן הגדול מאחיו איז גיווען מער ברעסלאווער אוויא ליבאוויטשער, דער ספה"ק ליקוטי מוהר"ן לא זז מעל שלחנו, ער פארענטפערט מיט א חומה של ברזל "כלפי מעלה" ובהוכחות מן דברי חז"ל שמטעים עם ההלכה אללע חטאי בנ"י וואס ווערט גיברענגט לכאורה אין תנ"ך וחכמז"ל אויף די צדיקי עולם ששכמו ולמעלה היה גבוהים מן העם אוויא יהודה, משרע"ה, דוד, שמשון וכו' וכו' אין צייגט איבער אז "זייערע עבירות" זענען קיין עבירות נישט גיווען, אבער למעשה די סארט מה יעשה'ניקס בעל תשובה סטייל בעל עבירות וואס איז שוין גיווען נפרץ בזמנו האט ער פון זיך מרחק גיווען בפועל כידוע ולא יכול לסבלם, ארויס צינעמען איינציגע ציגען פון זיינע מאמרים איז א גילעכטער די ספרים זיינע איז איין המשך מתחלה ועד סוף ואף שנראים כעניים במקום אחד אבל עשירים הם במקום אחר ס'איז א תורה שלימה ולא ניתן למוקצעים, ס'איז דא א תשובה ערוכה וארוכה פון איהם וויא ער איז יורד לים התלמיד להלכה ולמעשה בש"ס ופוסקים און פיהרט אויס "יפה עשה החסידים שלא אוכלים שמיני עצרת בסוכה" ער איז מעמד א חומה של ברזל צי פאר ענטפערין ע"פ הלכה! די "עבירות" פון די חסידים!. ווען מען האט דאס געדריקט דאהו דאס ערשטע מאל, האט מען דאס גיוויזען פאר'ן דבר"י ז"ל ביי א שמועס, די תשובה איז ארוכה מארץ מדה, דער רבי (וואס האט גיהאט שוועריקייטן עובר צי זיין אויף א סעיף אין ש"ע..) האט דאס על אתר דורך גיארבעט, אין האט א שמייכל גיטוהן ביים ענדע פון די תשובה אין ערקלערט: ער זאגט דאך אייזן

אין פרי צדיק פ' ואתחנן דאס ערשטע שטיקל מיין איך, זאגט ער רב לך אל תוסף לדבר בדבר הזה, טאמער וועסטו נאך מוסיף זיין להתפלל על דבר הזה! וועסטו האבן עובר גיווען אויף די שלש שבועות, שלא ירבה בתפלה ע"ז יותר מדאי! אבער אונם זכות וואס וועסט מקיים זיין די שבועה! בזכות הנטרונא וועט קומען די ישועה, ער איז אויך דארט מסביר די אנדערע צוויי שבועות, אבער יעצט גידענק איך נישט מער, זייט מער געזונט אין שטארק

ישראל פויגעל, מוכ"ס said...


הן אמת ער פארענטפערט אויך חטאת בנ"י, אבער נאר אויסדריקלעך כלפי שמים, אין לאחר התשובה או בדיני של גיהנם, אין אז סוכ"ס ישיב אל צור מחצבתו, ער רעדט לפעמים פון עניני שובבי"ם אין די סתירה און זוהר צי עס ניצט תשובה תתאה, אין קומט אבער צי די מסקנה אז סוכ"ס אין דבר עומד בפני התשובה, אין אין הכי נמי סאיז דא זאכן וואס אויף דער וועלט איז נישט דא דערויף קיין תשובה, אבער סאיז דא א באגריף פון תשובה עילעה, וויא למשל ביי דוד המע"ה וואס די סנהדרין האבן גיהאלטן אז דוד חטא אבער הערשט שפעיטער איז נתגלה גיווארן די הלכה פון עמוני ולא עמונית, נמצא אז "למפרע דוד לא חטא", נאר וואס דען דוד המע"ה בכוח התשובה שלו איז דעמאלט אנגעקימען צי אנ עולם וויא סאיז קיין עבירות מער נישט פארהאנען, די זדונות נעשה זכיות! וויאזוי קען דאס זיין? סאיז דאך נישט דא קיין צוויי רשיות, דער אייבישטער איז א שומר משמרתו של תורה קוב"ה האט שוין געוויסט פאראויס טאקע אז ס'וועט נתגלה ווערן א נייע הלכה פון עמוני ולא עמונית, אבער דאס ווערט נישט נתגלה אויף דעם עולם נאר נאך תשובה עילעה. דאס זעלבע רעיון איז ער מברר כאחד "היושב בבית דין של מעלה" אין ער לייגט פאר טענות וצדדים פאר'ן בי"ד של מעלה ער איז א מליץ יושר בטוב טעם ודעת אויף כלל ישאאל, מסודר אך ורק ע"פ דברי חכמז"ל, אחוץ אויף מינות וכפירה אשר כל באיה לא ישובון. ואכמ"ל עוד

Dr Rabbi Martin Lookstein, Theologist said...


Do yourself a favor never quote reb tzudig, because you have no idea what he's talking about, its beyond your curve, trust me.

המגיה said...

*שמטעים

ת"ט: צ"ל שמתאים וכו

Uri Feldman said...

its amazing how the satmars operate
only the Sinas yisroel is kipshotai but the Ahavas yisroel which is the essence of Torah with Mitzvas Esehs and Loi Sesehes is sheloi kipshitoi