Monday, July 3, 2017

ה'מלאך' הגואל, ור' אלה בער נרדם ביי די אסיפת הרבנים וועגן די "גזירת הגיוס" - אין מאנסי נעכטן

:מכתב שנתקבל במערכת

ושוב עומדים אנו יומיים אחרי אשר מארגנים בני בלי שם ארגנו אסיפת הרבנים במונסי אשר בניו יורק לדון על גזירה השרוי במחלוקת ותלויה על בלימה שכל אחד בולם את פיו בשעת המריבה בארצינו הקדושה, וכל אחד צופה ומביט להקליפים, מאזין ומקשיב לקול הרבנים ושואל לעצמו מה קורה פה? מצד אחד עומדים אנשים אינשי דלא מעלי בלשון המעטה, להם יד ושם במעשי אלימות נגד קהלות ואדמורים בירושלים, והן הנה משמשים כשליחי ארץ הקודש להסביר לרבני אמעריקא וראשי ישיבותיה שגזירה איומה חופפת על כלל ישראל בארץ, על אף שגדולי ראשי הישיבות בארה"ק כבר כתבו ונשנו ושילשו לאמר, אין אנו צריכים לעזרתכם, שקילא טיבותיכם ושדיא אחיזרי. והצירקוס נפתחת, הרבי מפארשעי להרבי מסאטמאר מלמד פרק בהלכות קנאות ושואל שאלת תם למה הסאטמר רב לא ביקש הסכמות גדולי האגודה על ספרו ויואל משה, וממילא יש מזה בנין אב וגזירה שוה שאין לנו לבקש הסכמה למחות נגד הראש ישיבה מסלבודקא, ואין משיבין על ההיקש. הראש ישיבה מסאוט פאלסבורג מסכים להרבי מקרית יואל אשר בפלמטרי החדשה, שיש לעורר בפה-רך את רבני ארה"ק, אבל אין מוקדם ומאוחר במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב, מפסיקין את רבי אלה בר במחצית דבריו וצועקים שיש להתפלל לשמים, והשלישי צועק שיש להתפלל שיעבור את היצר הרע, ומי שצועק בקול הכי גדול ונשמע קולו מן הסתם הוא צודק. הראש ישיבה מלייקוואוד רוצה לומר משהו, אבל ראש ישיבת ר"ח ברלין זוכר היטב את המערכה בגיוס בנות ובזכרונו שכאן באמריקא ניהלו את המערכה נגד המדינה, אכן זכרון נפלא (הר"י היה בן כ"ו בשנת תשי"ד) אולם אולי לא יודע הרב שכטר שבגיוס בנות עלו הגרצ"פ פרנק מהרבנות הראשית עם רא"ז מלצר ורבי מאיר קרליץ אל ראש הממשלה בן גריון להתחנן לו להעביר את רוע הגזירה, ולא השתיקו ולא הסכימו ולא כתבו לרבי אהרן קוטלר שהכל בשלום ואין כאן גזירה, ואין גוזרין גזירה לגזירה. האסיפה ממשיכה, מה רוצים? מחאה, תפלה, קול קורא, ועדה מיוחדת לנסוע לארה"ק, מכתבים, קונטרסים, מרכזי יעוץ? אין תוכנית, אין לנו מנהל ולא סודר סדר, זה שואל והשני משיב שלא ממין הטענה, טענו לו מהתייצבות והודה לו מהסתגלות, מוחים נגד המדינה או נגד האגודה, נגד מאיר פרוש וחבריו או נגד שולחיהם הרביים, מי יפרק הויות ומי יתרץ שברים? לפקוביץ קורא מסמך בעברית ומתרגמה לאנגלית ומשם לאידיש דוברת, הראש ישיבה שואל ונבקש מה זה 'זשוינד'? ופתאום מבצבץ מצוך השורות הנקראות שאכן אין גזירת כפיה, והודאת בעל דין כמאה עדים, אלא מוחים נגד רבני האגודה, אם כן למה הוצרכה בברקליס דרשת הרב שפירא באנגלית? הרבי מגור לא מבין אידיש? הרב אדלשטיין מבין השפה האנגלית? אולי זה היה בשביל הרבי מבוסטון חבר מועצגוה"ת. והרב רבי שבחוריו כביכול נחטפו בכפיה לצבא, אל מי דיבר בעברית בשפה אשכנזית? אה, הוא דיבר אל הסקרינים לצורך אבטחה וסקיוריטי צוחקים, בוכים, כואבים, מה לנו לעשות? ליצנות אחת גדולה דוחה מאה מחאות

עד כאן

26 comments:

sheker sheker tirdof said...

Months ago rav Flohr with some wannabes visited the Viznitz Monsey Rebbe to recruit him in their phony war
the 94 year old rebbe told him
My nephew in Eretz Yisroel the Viznitzer Rebbe is my go to on Israeli subjects. I was informed by him its a non issue,
they tried again to no success
But now I see that this phony issue is too good to let go and rav Flohr gets his podium by some asifa

רחש הקדמוני said...


!מיניה וביה ניזיל ביה נרגא

ר' מאטיל שליט"א איז א מעמבער אין אגודת ישראל פארטיי אף אמעריקע, ביי די פארברייטונג פארן פאלי סקווער פראטעסט, האט ער "אפגיווארפען" דעם רוף פונם גערער אין בעלזער רביס מיט די טענה אז די "שלומי אמוני ישראל" רבנים פון א"י זאלן נישט זאגען קיין דעות פאר די ניו יארקער רבנים, יעצט האט ער "אפגיווארפען" דעם רוף צי מחאה ווייל די "שלומי אמונים פון בני ברק" זאגען אז מיר ניו יארקער זאלן נישט זאגען זיי קיין דעות פאר זיי! א סתירה מניה וביה

די אנשי ווישניץ אין מונסי זעהן אז דער 92 רבי לאורך ימים זאגט די פארטיי ליניע (talking point) וואס פארלאנגט זיך אויפן ארט נוסח די פארטיי גדולים פון ב"ב, אין פארמען זיך צי ביסלעך זייער אייגענעם אפענע מיינונגען, א גרויסע טייל פון זיי ואף נכדיו האבן זיך דוקא יא באטייליגט און דעם בארקלעי פראטעסט, דאס עזות פון אפזאגן דאס פאסטען (ליין, די פרנסה פאר משפחות גדולים) איטליכע דיינים אין ווישניץ מונסי על לא עון בכפיו נאר ווייל זיי זענען "סאטמארע" ווייזט אויך אז די פונגער פון א "פארטיי דיגע קולטור" דאמאנירט דארט וויא דאס צביעות איז דער דרך החיים

שלשה המה נפלאו, איך דרך נחש עלי צור. מצודות: "דרך נחש" - הדרך שהלך בו הנחש על הסלע, אין לדעת אותו, כי אין מדרך הרגל ניכר על הסלע, אף כי הנחש הולך על גחון ועקבותיו לא נודעו

איבער'גקייט™, פה הרי אררט, מחנה קייעץ

א גלות יוד said...

"מכתב במערכת: ליצנות אחת גדולה דוחה מאה מחאות" - The joke is on You!

..די הונט בילט און דער באן פארט ווייטער

צוואנציג טויזענט חרידישע יודען אין אמעריקע זיטצען שעות לאנג אין הערען זיך צי באימה וביראה צי דעם מצב פון אחב"י הנתונים בצרה ובשביה הציונות! די גאנצע גויש'ע וועלט מידיא האט דאס גיט ציגעהערט און פארשטאנן על מה יצא הקצף וואס אייגינטליך דאס איז גיווען דער ציל א כינוס להסברה פאר יודן און פאר די גויי הארצות ווער זיי די ציונים זענען. ס'איז גיווען א קאלאסאלער סוקסעס!. אמת מיר האבן נאך נישט זוכה גיווען צי דעם לא יחרץ כלבים לשונם די הונט ביל'ן נאך אלטץ, אבער דער באן פארט ווייטער צום להעביר ממשלת זדון מן הארץ - ותמלוך אתה ד"א לבדך ב"ב

Anonymous said...

Ah! The peyos.

coney island hot dog said...

rabbi shechter from coney island is the biggest comedian of them all
there is a rumor that he is seeking revenge of the 103 year old rav shtienman
no idea why?

Anonymous said...

I'm not a reb motele chusid but i will defend him on this issue,you are wrong the whole draft issue is made up fake news period there is no debate,and you have the chuzpeh to talk about party line when you are the biggest follower of party line,and i don't understand why reb ahron went to the asifeh he will never convince them its a waste of time what's the point

הק' משה דיין said...

"מלאך-הגלח: "מי יפרק הויות ומי יתרץ שברים

כל דבר שיש לדיין בו צד הנאה אינו יכול לדון עליו לפיכך בני העיר שנגנב ס"ת שלהם אין דנין אותו בדייני אותה העיר אא"כ יש להם ס"ת אחרת והאומר תנו מנה לעניי עירי אין דנין בדייני אותה העיר -- ולפיכך עסקי המס אין דנין בדייני אות' העיר מפני שיש להם או לקרוביהם חלק בו וכו' עיי"ש -שולחן ערוך חושן משפט ז

עיין חת"ס יו"ד סי' רל"ד במה שהיה דין ודברים בין אנשי ירושלים ואנשי צפת בדבר איזה צדקה, וכתב שאין שום בי"ד בארץ ישראל שאינו נוגע בדבר, על כן יפה עשה המפשרים שמסרו הדבר לבית דין שבארם צובה הסמוכה ואינם נוגעין בדבר כלל. עיי"ש

Kish Tosher said...

Why is Rabbi Rottenberg from Forshey by this meeting?
is there one soul in Israel that wants to know what he has to say?
I dont get it
How many balie batim in his shul send there kids to college?
as far as I know he has no mesorah from the kosoner ziedes to be at this meetings
Can someone reply

Lev Poni Min Hachochma said...

The Barclays event was skillfully marketed as the protest that cure all the ills of gius
so why is this asifa called for
was it not cured?

מבין said...

אם אפשר לפרסם כאן את הווידיאוס של הכינוס שכפי הנשמע נראים יותר משהו אחרת מכינוס הרבנים

What is with those Agudaniks who are Satmar Wannabees? said...

What kind of joke is this?

Rabbi Aaron M. Schechter spoke at Barclays, but didn't bring the students of his school.

If he is part of Agudath Israel, what is he doing with Satmar?

Ditto for Rabbi Kotler.

עד מתי הם פוסחים על שני הסעיפים
?

אויטא-דע-פעי said...


❗ חת"ס הלכות ליידיג גייערס

שו"ת חת"ס: בחורים לומדי תורה האט די תורה באפרייט פון מיליטער דינסט כמבואר בגמרא ב"ב ח. אבער פאר דעם ציבור בכלל משום דינא דמלכותא, זיי זאלן זיך שטעלן לפני העדה צו ווארפן גורל אין ווער עס פאלט אריין אין גורל זאל ער זיך אליין משתדל זיין צי ער קאן זיך באפרייען דורך געלט, אדער שטעלן אנ אנדערן אין זיין פלאטץ, אדער זאל ער אליין גיין אין אלע יודן דארפן איהם העלפן לפדיון נפשו

צו צווינען אנדערע מענטש'ן אנ א גורל צו זאגן אז זענען ליידיגע מענטשן פוחזים וריקים מגלי עריות און מחללי שבת איז דאס אין מיינע אויגן בכלל "וגונב נפש ומכרו מות יומת" פונקט וויא א מסור וואס מסר'ט יענעמס געלט ומכל שכן אז ער גיט איבער א נפש

אויב גיט מען איבער די שוואכע ליידיגע מענטשן פאר'ן מיליטער איז מער שלעכט אין ביטער וויא מען גיט איבער די גיטע ווייל די גיטע וואס ווערן געצווינגען זענען עובר בלויז באונס, אין אויך נאר צומאל פון צייט צו צייט, ווידער ליידיגע יונגען וועלן דארט טון ברצון אלע עבירות שבעולם דאס איז ווי מען ווארפט א שטיין אויף איינעם וואס פאלט וויא חז"ל זאג'ן קידושין ב' "אל תיפול אבן אחר הנופל". ע"כ עיי"ש באריכות. שו"ת חת"ם סופר חלק ו' סי' כט

עיין עוד בשו"ת נודע ביהודה תנינא חלק יו"ד סי' עד באריכות הענין וועגן דאס הארבקייט איבער צי געבען " ליידיגע יונגען" צים מיליטער

עיין עוד בחזון איש, אז ביי די חוקים פון די ציוניסטישע מלוכה איז נישט דא קיין "דינא דמלכותא" בכלל, זייער חוקים זענ'ן "חוקי דגזלנותא" רויבערס וועלעכע מאכן רויבערישע גיזעצן. חזון איש סנהדרין דף ט"ו

מי שאחזה said...

המערכת: עד כאן

עד כאן! וואס שרייבסט נישט נאך דיינע דברי בלע דאס קדחת האט דיך איבערגענומען? נעבעך

עז בת שנתה said...


השואל: הרבי מפארשעי להרבי מסאטמאר מלמד פרק בהלכות קנאות ושואל שאלת תם (י"א שאלת חכם) למה הסאטמר רב לא ביקש הסכמות גדולי האגודה על ספרו ויואל משה, וממילא יש מזה בנין אב וגזירה שוה שאין לנו לבקש הסכמה למחות נגד הראש ישיבה מסלבודקא, ואין משיבין על ההיקש

המשיב: ברוך שחלק מחכמתו ליראיו. דער תירוץ איז; עבדים היינו לפרעה במצרים, (להפרעים המצירים) ואלו לא יוציאנו ד"א משם הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים לפרעים בירושלים. אין דער אמת איז; אז דער ויואל משה על הכלל כולו יצא ס'איז נוגע צים גאנצן כלל ישראל כולו, די גזירות הגיוס איז מער שייך פאר די קנייטש הוט יודען, עס איז מער א פראבלעים פאר סלאבאדקע ודומיהן אוויא פאר תולדות אהרן ודומיהון, מיז מען דאך אויס הערען "זייערע" טענות בזה הענין אויך

עיין חת"ס יו"ד סי' רל"ד במה שהיה דין ודברים בין אנשי ירושלים ואנשי צפת בדבר איזה צדקה, וכתב שאין שום בי"ד בארץ ישראל שאינו נוגע בדבר, על כן יפה עשה המפשרים שמסרו הדבר לבית דין שבארם צובה הסמוכה ואינם נוגעין בדבר כלל. עיי"ש

אלכסנדר סענדר דייטש said...


"..עד כאן אומרים: "ראשי הישיבות בארה"ק כבר כתבו ונשנו ושילשו לאמר"

!האומר מותר "אנוס" הוא

הסביר רבינו דמה שביקר את הרבנים מתירי הבחירות לא קשה כלל, כי הם בגדר אומר מותר אנוס הוא, אחרי שגמרו בדעתם שמותר להשתתף בהבחירות, וגמירא לן אומר מותר אנוס הוא, כדאיתא בש"ס [מכות ז: פלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש דאומר מותר אנוס הוא], וגם הם בגדר אומר מותר, כי לפי דעתם אין בזה שום איסור. -הרה"ח אלכסנדר סענדר דייטש. דולה ומשקה מתורת רבו

מדינת ישראל נתהוה בשנת שח"ת, הויואל משה נדפס בראשונה בשנת תשכ"א לפ"ק

An ailemesher said...

While mentioning the malach, there's a picture of him in this week's mishpocho magazine. Check it out.

Penny $aver said...


- "שקילא טיבותיכם 'ושדרנים' אחיזרי - והצירקוס נפתחת" -

New front door plaque, with tacking nails pre drilled holes, adhere to front door entrance. Borough park, Flatbush, Five towns, free delivery. Reg.$49.99 Eichlers price: $29.99

שדרן said...


שד"ר - (שליח דרבנן) - יהודי שנשלח מארץ ישראל לקהילות הגולה כדי לגייס תרומות לקיומו של היישוב היהודי בארץ ישראל, שנארער בלע"ז

Tevya said...


blogmeister why wouldn't you post - time and again - comments relative to the topic, that's beyond me I guess.

Menachim said...


blogmeister why you post all narishkeiten?

anon-y-mous said...


how about your Beard?

ליטוואק פון בודאפעסט said...

א געפערליכע גזירה טוט זיך דא, יהרוג ואל יעבור, כלשון זקן ראשי ישיבה. און וואס איז דער לעזונג, מיט וואס גייט מען ארויס?

ארבעה דעות במטה:-

ערשטענס, דער פארשעי׳ער רב צוזאמען מיט דער מטה אהרן האבען פארגעשלאגען א הויפען גאונות, ממש א שטיק ראגאטשאווער מיט איינשטיין גם יחד. וואס איז עס? מ׳זאל, נישט מער און נישט ווייניגער, ארויס קומען מיט א קול קורא. יא יא, ווי דו הערסט. א קול קורא (ווייטער וועט מען עס אנרופען בר"ת א קו"קו) במלא תפארתה. דער קו"קו גייט הילכען אין קלאנגען, ס׳גייט באמבעדירען און שרייען, און נישט נאר דאס, ניין. דאס גייט זאגען נישט אנדערש ווי ׳יהרג ואל יעבור׳, אפילו גייען אין מיליטער פאר איין מינוט, יא יא, איין מינוט איז ביהרג ואל יעבור. דאס איז געווען א שארפען צושטעל פון א גמרא ערגעץ פארשטעקט אין דער ווייטער פסחים מסכת, ווי אויך אין סנהדרין און כתובות, און פאר דער אסיפה האט מען ניטאמאל געוואוסט פון אזא אפציע. און ווי יעדער ווייסט, זענען די קו"קו׳ס אייביג די בעסטע מיטעל צו ערקלערען און פאדערען פון מענטשען וואס צו טוהן. גלייך ביים זע׳ען דער קו"קו, וועט יענער די מאנדירען און שטייען אין די גאטשעס, הרב שטיינמן אליינס וועט אויפהערען דינען אין מיליטער. פונקט ווי יעדער ווארפט ארויס די סמארטפאונ׳ס און די סט. מאריץ זייף.

שוין, ויפתח ה׳ את פי הקדושת דוד פון לעיקוואוד, און ער איז געקומען מיט נאך א גרעסערע אויפרייס. האהא, דו האסט געמיינט אז דער קו"קו עצה איז דער שפיץ? ניין ניין, ס׳קומט בעסערס. וואס איז עס טאקע? כובש זיין דער יצר הרע, אן קיין שהיות און צווייפלען. נאר דערדרוקען דער יצר פון קאפ ביז פיס. און וויאזוי פרעגסטו? לערנען מוסר, טובל׳ן אין מקוה, זאגען תהלים? ניין, די זיינען אלטמאדיש, נאך א בעסערען איינפאל האט ער. ס׳איז קענטיג אז ער פיהלט בעמקי נפשו דער געוויכט פון די פראבלעם, און ער ווייסט אז אויף זיין דינע פלייצעס הויערט דער צוקונפט פון דער גאנצע ישוב אין א"י. פון דער געפיהל פון אחריות האט ער געוואוסט אז נאר אן עצה וואס מוז געלונגען, נאר אן ערשטע קלאס עצה דארף מען זוכען. גענוג מיט די שטותים און לייכטקייטען, מ׳דארף עס זיגען איין מאל פאר אלע מאל. דאס איז דורך ׳מתפלל זיין׳. יא, אזוי זיגט מען דער יצה"ר, והגזירה חלפה הלכה לה.

נו נו, איז געקומען זיין שוואגער ר׳ אריה מלכיאל, דער וועלטס בארימטע ראש ישיבה, וואס נאך יארען פון זאגען שיעורים אויף נשים נזיקין האט געדרוקט ראשית ביכוריו אויף רמב"ם הלכות תשובה, און ער האט געהאט גאר אן אנדערען לעזונג. וואס זאגט ער? מ׳זאל מאכען א יום תפלה. דו האסט געמיינט אז מ׳קען נאר מאכען א גולם (און יעצט א גאנצע צימער פול), ניין. מ׳קען גאר מאכען א יום אויך. אבער נישט סתם א יום, א יום תפלה. לכאורה פאר דער שרעק פון אזא ערשיינונג, דארף דער גזירה זיך שוין באהאלטען טיף אונטער׳ן טעפיך.

און נאך איין עצה איז דא, גאר א קלוגען עצה פון דער קלוגער רב. און וואס זאגט הרב קלוגער? מ׳זאל, כמיטב מסורת אונגארישע רבנים, האלטען דרשות, אויפטרעטען בלע"ז און מסביר זיין פאר די כוללים אין א"י וואס מ׳האלט ביים אסיפה אין מאנסי נ.י..

און מיט אזעלכע עצות, זענען מיר פארזיכערט מיט א כוח"ט בביאת גוא"צ.

און די זיינען נישט ווי די אנדערע קלים ורקים וואס נעמען אן דער גזירה גלייכגילטיג און פארשטייען נישט די הארבקייט. די זענען די בעלי דעת וואס זענען דן בכובד ראש, מיט די פארשטאנד פון וואס קען זיין און וואס מיינט מיליטער.

אלה אלהיך ישראל! מי כעמך ישראל!

ר" נטע said...


kush: "no mesorah from the kosoner ziedes"

ב"ה עש"ק לס' ולא תעשו מכל התואבו' האלה תרצ"ו לפ"ק קאסאני יצ"ו

כבוד אהובי ידידי היקר המופלג בתורה ויראה כש"ת מו"ה משה גאלדשטיין נ"י

אחדשה"ט באהבה הנני בזה, היות כעת בבואי הביתה מצאתי מכתבו ותיכף הלכתי לביתו נאוה קודש דכ"ק אדמו"ר חמי הגה"ק שליט"א והראיתי מכתבו ושאלתיו חוות דעתו הקדושה והשיבני, אשר אין רצונו שיעלימו שמו על האיסור נמרץ נגד כת הציונים אשר הוא בעצמו בא עה"ח לפני איזה שנים, אדרבה על טוב יזכר גם ע"ד האגודה לפני איזה שבועות גילה דעתו בזה אשר הוא נגד כל הארגאנאזאציעס ואינו מבחין בין כת לכת, כי אנו אין לנו אלא לבקש תחנונים מלפני אדון כל שישלח עזרו' מקודש וירם קרן משיחו המיועד לקיבוץ נדחי ישראל, ולא לסמוך על פעולתם ח"ו כי עיין בס' חרדים דף ס ע"ב

והנני בזה ידידוש"ת הכותב בחפזון רב מחמת טרדת שב"ק
ה"ק צבי אייכענשטיין
אבד"ק דאבראני גדול והגליל יצ"ו, חתן הגה"ק קאסאני שליט"א

מקוה יוד said...


.הקזת דם הערב שבת מותר

במסכת שבת קכט: בתלתא בשבתא מאי טעמא לא - משום דקיימא ליה מאדים בזווי, מעלי שבתא נמי קיימא בזווי! - כיון דדשו ביה רבים. מותר בהקזת דם בער"ש

זאלי!!! said...

לדעתי דברי ר' אהרן ברורים לכל מבין
א) שכדי לברר את המציאות "איינמאל פאר אלעמאל" א"א להביא שני קיצונים, ולעבור מענין א' למשנהו, ולנפח את הבלון, שיראה המצב כפי שהם רוצים.
ב) מצב כזאת שגדולי א"י יטענו שהמערכה בחו"ל יזיק לתועלת הענין בא"י, עדיין לא היה בהיסטאריע (גם בסאטמאר), ולעת כזאת א"א למחות בלעדיהם, וגם בדבר"י מסאטמאר לא יצא למחות פעם בענין כזאת.
ג) שקו"ק מרבני חו"ל לא יועיל כלום לאלו המפותים, כמו שלא יועיל קו"ק מהעדה"ח , (ובאמת יש לדון אם קו"ק מרבני א"י כן יועיל, ואכמ"ל)
ד) אל יבואו לטעון לו בתורת שהשוחד יעור מויואל משה , ובלשונו "ויואל משה וועסטו לאזן פאר מיך", דהיינו ידעתי בני ידעתי ואין איני צרין לדידך לדברים אלו, ועכ"ז הטענות דלעיל קאי וקיימא, (ואין אנו צריכין להסכמת גדולי "א"י כדברי א' מהרבנים שם, רק שלעת כזאת לע יועילו רבני חו"ל, ואולי יזיקו.
ובהא כו"ע מודי שהתנהג שם באופן מוזר ומבוהל וזאת בראותו אלו עסקנים הביאו, ודבריו של גאב"ד קארלסבורג בחומר ההתייצבות, וכאבו הישנה על הפלג הירושלמי (שרוב ראשי הישיבה דשם המה מאלו למחצה ולשליש, ובא לכלל כעס וכו' אמנם תוכן דבריו קולעים אל השערה, וניתנה רשות ל... לזעוק ולסלף וד"ל

moshe gabai said...

it was a chutzpa from the organizers to let loony Lefkovitz argue with reb Aron,
this Lefkovitz guy is not fully with the program
reb Aron should of walk out on this stupid trap, but he decided to stay and give them his piece of mind....