Friday, March 31, 2017

די "סוד התקיעות" ביי אמאליגע "פוילישע" רבי'ס און ווי מ'האט געקוקט אויף א אידישע נשמה

ס'דאך דא אזוי פיל צו רעדן אויף דעם שטיקל... דאס אז מלמד זכות זיין אויף אידן בשעת די תקיעות איז דער עיקר, און אז מ'קען קיינמאל נישט פארלוירען ווערן. און נאך און נאך. מענטשען ווילען וויסן פארוואס עס האט אויסגעפעלט דער בעש"ט הק', טאמער ער האט גארנישט מחדש געווען, למעשה. אפשר אויף דעם איז דעם בעל שם טוב אראפ אויף דער וועלט. אפשר ווייל נאר ער האט געקענט אזא זאך מפרסם זיין.


11 comments:

ביר איז חמץ said...

הירשל 'רוימט' אויס דעם שטאל פון חמץ, חמצ'דיקע מצות, נאכער אייכלערס חמץ, אין אצינדער 'רוימט' ער ארויס חמצ'דיקע יודען, א כשר'ן פסח פאר אללע

פשעווארסקר said...

מען זאגט נאך פון ר' ישעיה'לע קערעסטירער, אז ער פלעיגט שניידן 'לעקעך' פאר די אורחים פאר תקיעות שופר, האט ער גיזאגט, אלע צדיקים זענען יעצט עוסק ברזין דרזין.. אבער איך בין עוסק "לשובע ולא לרזון". זי"ע

חבד"צקער said...

הרבי הכין עצמו לתקיעות. היו אצלו שלושה שופרות, אחד מהשופרות הוא שופר של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק שתקע בו, וסידר את השופרות (בר"ה) באיזה "מטפחת אדומה"..? - מה המקור לזה

Yanover said...

Thank you.

קרבן פסח said...

פסח פריד (החותרים): "למרות שנולדתי באוקטובר, אחרי ראש השנה, 'תקעו' לי את השם פסח וכל חיי אני צריך לנמק את שמי לילדים ולנכדים. למען האמת, אין לי הסבר טוב." בארגנטינה קראו לי פדרו

איכר ישראל said...

דער ציג: ס'דאך דא אזוי פיל צו רעדן אויף דעם שטיקל...

נו פארוואסטו רעדסטו נישט? א ציג אנ א צינג. ווארפסט ארויס א "שטיקל" דבר אחר אין ווילסט אינז זאלמיר זעך באלעקן דערויף עד בא השמש.. "תבן" אין ניתן לנו "ולבנים" אומרים לנו עשה! אין הקומץ משביע את הארי

CC New Haven said...

tzig you always have theses obscure outmoded posts I have nothing to say about, say something 'real'or about the unreal current events .

Dusen Veaviram said...

ווארפסט ארויס א "שטיקל" דבר אחר אין ווילסט אינז זאלמיר זעך באלעקן דערויף עד בא השמש..
Hirshel should get some credit for finding this otzar of ahavas yisroel,
Instead he his hurled with names like Dover achar on a holy vort of the holy of the holiest the yismach yisroel

באמערקונג said...

דבר אחר האט מיין חדר רבי גיטיישט "דבר אחר": "נאך א פשט איז" אוויא ציזאגן נאך א פשט צי נאך א טעם למה רחמנא אמר תקעו, ביטע דן זיין כל אדם לכף זכות אפשר מיינט דער איכר דאס

ישוע כלב said...

דער סאנזער רב דער ד"ח ז"ל זאגט אז דתן ואבירם זענן גיגאנגען מיט ווייסע בעקיטשעס, קאנסטו עס אויך ערייכען לכבוד יו"ט כי לשמך תן כב

חד גדיא said...

הירשל ציג האחרון: "אפשר אויף דעם איז דעם בעל שם טוב אראפ אויף דער וועלט, אפשר ווייל נאר ער האט געקענט אזא זאך מפרסם זיין" -ה"צ

!גלגול העיזים המחכות לשובו לאדונם

הירשל ציג הראשון: "לאחר שלשה ימים בהם ניסה הבעל-שם-טוב הקדוש להתחקות על עקבותיו, פנה אל 'הירשל ציג' וביקשו: "שלום עליך רבי יהודי, צמאה נפשי לכוס חלב עיזים חם, שמעתי כי אוכל לרכוש אצל כבודו". פניו של הירשל אורו למשמע הבקשה והוא פנה במאור פנים אל המבקש: "בשמחה ובטוב לבב, יבוא כבודו בצל קורתי וירווה צימאונו בחלב עיזים" ללא כל תשלום ותמורה

כך פנו השניים אל עבר העלובה של הירשל אשר ניצבה בקצה העיירה. אך פתח את ביתו הירשל ואת פניו קדמו ארבעת העיזים המחכות "לשובו של אדונם", ניגש אליהם, ליטפם וחייך אליהם את חיוכו. אחר כך חלב אחת מהן בכוס חלב, סינן את החלב והגישו במאור פנים לאורחו. התיישב לשולחן ופתח בפני אורחו את סגור ליבו, דבר שלא עשה מעודו וסיפר.. וכו

הבעל-שם-טוב הקדוש, בעניו הקדושות ראה מראה נוסף שאיש בלעדיו לא ראהו, מעל ראשו של 'הירשל ציג' האיר עמוד אור זך ובהיר, אוצר סיפורי חב"ד
דף 262

אחר כך סיפר הבעל שם טוב הסיפור אודות ר׳ הירשל ציג [נדפס בספרנו
זה, חלק א. עמוד 66 ואילך]. (א