Sunday, February 3, 2019

מרן הסטייפלער התפלל בנוסח האריז"ל - כמנהג חסידי חב"ד


16 comments:

ע. גפן said...


הדבר"י ז"ל כשהלך לישון קרא קריאת שמע של האריז"ל הארוכה, כמדומה

Anonymous said...

How do we know it was like minhag Chabad. First, all nusach Sfard is al pi Ari. Secondly, there are other nusach Ari versions e.g. Spinke.

Old Timer said...

Iz vus ? The Arizal also davened Nusach Ari. The Steipler , when asked about Lubavitch, said he remembers them in Russia and there they were moser nefesh for Yiddishkeit. "Uber heint ? Mitten gantzen moshiach vos zei firen un ? Ach..." This is recorded.

Thank you Tzig for becoming active again ! Perhaps the Tzig will restore this blog to its former glory. Ver veis; there is a glimmer of hope again.

שנעג said...

Maybe he started davening that way as a child, before he saw the light and became Litvish, and it was hard for him to change. Maybe he thought it was an inyan of kibbud Av or something like that.

B"H, מרן שר התורה שליט"א grew up Litvish, so he davens נוסח אשכנז as he should.

יפה כח הבן מן האב

Premishlaner said...

Anon
"How do we know it was like minhag Chabad. First, all nusach Sfard is al pi Ari. Secondly, there are other nusach Ari versions e.g. Spinke."
The son Reb Chaim said it was chabad, he did not say spinka or krechniff..
cant you read????

shmulik, squirrel hill said...

"not spinka or krechniff.."

pardon my innocence, what's the difference between spinka or krechniff or chabad, please simplify.

ליטווישער שוואנץ said...

"or something like that.."

Wednesday, February 6, 2019
Old World וויזשניצער שוואנצונעס
Hirshel: ---

Horav anonymous said...

Did anyone read the whole LINE or just jump into their agendas. The rest of the line said "he told me to daven ashkenaz" the HORNISTOPL Gaon grew up in Russia and probably had such minhagim. Don't forget the WHOLE reason nusach ari IS sefardic is r Yitzhak following halacha davened sfard in egypt...... (wasn't he from an ashkenaz family?
Get over the who is better and be glad we all have each other.

רב מטעם said...

היכא תמצא, "עבירה לשמה" בחצי-שיעור! אם "מתן שכרו" בצידו בעוה"ז ובלי-שיעור
€ $ £


שרייבט דער סקולענער רבי שליט"א: דער טאטע האט געבעטען פון הגאון רבי יעקב קאמינעצקי ז"ל ער זאל אריבערקומען מיט איהם צום דבר"י וועגען א געוויסן כלל ענין

ווען דער טאטע ז"ל אינאיינעם מיט ר יעקב קאמינעצקי ז"ל זענען אריינגעקומען, האט דער רב"י אנגעפרעגט פון ר' יעקב קאמינעצקי איבער זיין היתר זיך משתתף זיין אין די בחירות אין א"י

ווען ר' יעקב קאמינעצקי האט גיענטפערט אז ער האט נישט מתיר גיווען די בחירות האט דער רב"י אויסגעדריקט זיין וואונדער, הלמאי זיין חתימה ערשיינט אויפ'ן קול קורא

האט ר' יעקב קאמינעצקי גיענטפערט פארן רבי'ן, אז ער האט נישט מתיר געווען צו גיין צי די בחירות, נאר ער האט גיחתמ'ט אז ווער עס גייט סיי-ווי צו די בחירות זאל שטימען פאר א געוויסע פארטיי

אויף דעם האט דער רב"י גיענטפערט בדרך צחות: "דאס הייסט אזוי וויא מען זאגט, אז ווער עס עסט חזיר-פלייש זאל דאס פאר דעם אויסזאלצן", האט ר' יעקב גיענטפערט; ניין, איך מיין צו זאגען אז ווער עס עסט חזיר-פלייש זאל עסן נאר א חצי-שיעור!, דער רבי האט הנאה גיהאט פונעם "כאפ" אין זיך שטארק צעשמייכלט.. ע"כ בקיצור נמרץ. -אילנא דחיי ג' עמוד פב

תם מה הוא said...

היכא תמצא, "עבירה לשמה" בחצי-שיעור "ומתן שכרו" בצידו בעוה"ז ובלי-שיעור
€ $ £ ?

שרייבט דער סקולענער רבי שליט"א: דער טאטע האט געבעטען פון הגאון רבי יעקב קאמינעצקי ז"ל ער זאל אריבערקומען מיט איהם צום דבר"י וועגען א געוויסן כלל ענין

ווען דער טאטע ז"ל אינאיינעם מיט ר יעקב קאמינעצקי ז"ל זענען אריינגעקומען, האט דער רב"י אנגעפרעגט פון ר' יעקב קאמינעצקי איבער זיין היתר זיך משתתף זיין אין די בחירות אין א"י

ווען ר' יעקב קאמינעצקי האט גיענטפערט אז ער האט נישט מתיר גיווען די בחירות האט דער רב"י אויסגעדריקט זיין וואונדער, הלמאי זיין חתימה ערשיינט אויפ'ן קול קורא

האט ר' יעקב קאמינעצקי גיענטפערט פארן רבי'ן, אז ער האט נישט מתיר געווען צו גיין צי די בחירות, נאר ער האט גיחתמ'ט אז ווער עס גייט סיי-ווי צו די בחירות זאל שטימען פאר א געוויסע פארטיי

אויף דעם האט דער רב"י גיענטפערט בדרך צחות: "דאס הייסט אזוי וויא מען זאגט, אז ווער עס עסט חזיר-פלייש זאל דאס פאר דעם אויסזאלצן", האט ר' יעקב גיענטפערט; ניין, איך מיין צו זאגען אז ווער עס עסט חזיר-פלייש זאל עסן נאר א חצי-שיעור!, דער רבי האט הנאה גיהאט פונעם "כאפ" אין זיך שטארק צעשמייכלט.. ע"כ בקיצור נמרץ. -אילנא דחיי ג' עמוד פב

ר' גימפל זרח said...

סיפר לי לפני כמה שנים, הרבני הנגיד ר' מרדכי פריעדמאן נ"י בנו של הרה"ח ר' אברהם יצחק פריעדמאן ע"ה המדפיס, שהיה לו כתב עיתון בעיר סאטמאר כשהדבר"י ז"ל נשא את הרבנות דשם הוא היה מן היחידים שקהל אשכנזים הותר לו לילך ולשמוע הדרשה כשהדבר"י נעשה רב שם ואמר להם בתו"ד בערך: עה"פ קול ד' בכח וכו' ומסיים ד' עוז לעמו יתן בזה השתיק הקולות, לכאורה מהו השייכות, אלא קודם מתן תורה היה 'כמה קולות' שכבר התקין השלוש תפלות וכל אחד מסתמא רוצה להתפלל דוקא בנוסח שלו והקולו קולות כבר לא יחדלון, אבל כששמע ד' עוז לעמו יתן דהיינו 'התורה' בזה יברך את עמו בשלום, מפני בלימוד התורה אין נפק"מ בין החסידים ואשכנזים. ע"כ

Anonymous said...

I am from Milwaukee where the Hornosteiple Rebbe is the Rav. In Hornosteiple, where the Steipler was from, they didn’t daven Nusach Ari which makes this post very intriguing.
Here is a link to a local Milwaukee blog where this topic is discussed.
http://damesek.blogspot.com/2011/03/this-was-moved-here-from-minhagim-page.html?m=1

Anonymous said...

The seOrchos Rabbenu says he davened Sfard

Bobover said...

Thanks for the link.

Shemuel Munkis said...

To שנעג.
The Steipler was kidnapped by the litvaks (Lit. A tinok shenishba), but he remembered his roots so somehow he davened nusach ari (yes like chabd, read the whole thing). His son, however was born in captivity, hence his davening in nusach ashkenaz.
ותן לחכם ויחכם עוד
והמבין יבין

YeshivatNesherHagadol said...

It seems from the footnote of the Sefer that is Nusach Ari of Chabad and even if Reb Mottele told his son not to Daven Nusach Ari of Chabad is because his son with have a Hava Aminah to Daven It because Reb Mottele’s Father or Grandfather Davened Nusach Ari of Chabad.