Thursday, December 17, 2015

מאמרי חסידות חב"ד, ד"ה ויגש אליו יהודה מכ"ק אדמו"ר הצ"צ ובניו הרי"נ והמהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. מאמר ר' ישראל נח מניעז'ין יו"ל לראשונה מכת"י מעתיק, ה' טבת, דידן נצח, תשע"ו‎

1 comment:

גלות יוד said...

צדיקים האבן גיזאגט ויגש איז נטריקון, יודעלעך שרייט וויי גיוואלט