Wednesday, December 23, 2015

?!מה לבעלזער חסיד של ימינו ולקנאות

כ'על אייך זאגען דעם אמת, איך האב אויך הנאה אויסצוהערן ר' מנשה'ס שיעורים פון צייט צו צייט. און אין א געוויסע מאס בין איך אביסל איינשטימיג מיט אים - ווען עס לאזט זיך, און איך בין אין אזא קנאישען גיסטע. איך בין א שטיקל אידישיסט און מיר באדערט אז אידיש איז פארגעסן געווארען ביי די אינגע דור אין ארץ ישראל. אבער לדעתי האט ר' מנשה אן אחריות צו זיינע צוהערער. חכמים הזהרו בדבריכם - מיינט מען אים. יעצט וועלען א פאר צענדליגע אידן אהיים גיין און לאזען וויסען פאר די בני בית, פאר גוטע פריינד, און פאר'ן שאפער פונעם אוטובוס אז עיווריט איז א טמא'נע שפראך, פול מיט מינות און אפיקורסות. דאס איז אפשר גוט ווען דאס ווייב און די קינדער קענען רעדן אידיש, אבער וואס וועלן טוהן די וואס קענען נישט? צוליב וואס האט דאס אויסגעפעלט? סתם געעפענט א פושקע ווערים, לדעתי. ער איז דאך אן אויסלענדער- פון בארא פארק, ווי איך פארשטיי, זאל ער לאזען די הלכות עיווריט פאר די דארטיגער, ושלום על ישראל

116 comments:

ליפא פ"מ said...

הירשל, ברהיטא ראשונה איז לדעתי בוזט די גירעכט,ס'מוז גישאפן ווערן א פערסאנע וואס קען געבן דעם זעלבן מעסעדזש אבער מער טאקטפאל. לעומת זה מיז מען גיבוירן ווערן דערמיט, יש מנהיג לבירה, זארגט ניט

שילם פויגעל said...

בעלז שמעלז דער רעיון איז אמת, נישט קיין חילוק אין א"י אבער אין בארא פארק, אדרבה אין ב"פ וויא מען הערט מער און מער רעדן די שפראך, דארף מען דאס חזרן כסדר אז ס'איז דא אנ ארס של מינות אין דעם שפראך, ר' אהרן קאטלער, האט גיווארנט אקעגן עברית נאך פאר אריבער 50 יאהר צוריק פאר די דארטיגע בית יעקב שולע, אז עברית אין חוץ לארץ איז בבחינת ע"ז של ישראל שאין לה ביטול. כוואלט גיעצ'ט דעם בעל דרשן ער זאל אפיר נעמען זיין רבין וואס האלט דרשות בפומבי אין די לעזיג"ע טמהנע שפראך וד"ל

hertz frankel said...

Hirsch, now that we have a zealot against subversion in BP maybe it's time for one in Crown Heights too, I would forward to nominate non other than you! the world renowned talking goat hirshel tzig.

בנצי said...

Thanks Tzug for bringing up this topic how "they" adulturated the Hebrew language with subliminal messages of heresy, discussing this subject in shul someone mentioned as an example the following:

marmalade, they call ריבה based on a false illeterate equation see below, and electricity they call חשמל based on a name of a holy angel of fire, and is not aloud to pronounce! probably. the subliminal message in both examples is clear לכאורה


מעשה ב"ריבה" אחת! נתנה לעני כד ובו לחם, לפיכך נענשה על ידי אנשי סדום - היא צעקה היות והתעללו בה, "מרחוה בדבש" והעלו אותה על גג החומה ובאו דבורים ועקצו אותה. -סנהדרין ק"ט

במראה יחזקאל: וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה אש ונגה לו סביב

רש"י אומר: "וארא כעין חשמל" - לא נתן רשות להתבונן במקרא זה

berl said...

What's kvetshing you is that Lubavitch Is also guilty on the same offense
Degrading the words Tumim, hisVaad,Kedusha Mesihach and many more

Dr T said...

berl, your moral equation process needs to be calibrated to say the least

Tsudek said...

He blames Ben Yehuda for "carton"??Taken from English.
Rubbish.
Chazals "loshon kodesh" is different than the loshon kodesh of the Tanach and the borrowed many words from Greek and other languages.Typical kanoishe amharatzus

Tsudek said...

Its becoming more and more difficult to respect the Chareidi religion.It has lost a lot of its connection with Yiddishkait.It has become a religion of what hat you wear, whether you go with hoizen in zoken, whether you have a moshiach flag and say the Rebbe is alive , whether you buy into the Satmar crap or the Yeshivishe fight between the two warring camps.Whether you blame the "poor" nushim, who are as it is badly "man"handled ,for every tzoro.
When you compare a Yid like R'Aharon Lichtenstein zatsal, to this primitive,self centered perversion, ess vert shvartz faren oigen.Nxt you are probably going to give us derusehes from R'Aharon Teitelbaum?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

WELL, this was AFTER the shiur in Gemoroh, but I get your point

Tsudek said...

Btw i was not cholilo calling Reizman personally a perversion, i meant this whole chareidi/talibanization of yiddishkait.Its horrible and nobody has the guts to take a stand and i don't blame them.These fanatical nuts are dangerous.Its really no surprise that so many people have just left

צדוקי said...


מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי "מחללו" מהללו

קראי said...

! קול ד' בכח

כ"א כסליו תשע"ו, האדמו"ר מהר"א ט"ב שליט"א הפנה אצבע מאשימה לכוון העולים להר הבית והמתנחלים: " עלו להר הבית ומציתים את הרוצחים, הם הפכו את כל הארץ לנהרות של דם. בעיקר ע"י ההתגרות שלהם ברוצחים, צריכים לומר להם שחוץ מאיסור כרת שיש בעליה להר הבית, ידיהם של המתנחלים מלוכלכים בדם ורגליהם 'מלאה בדם' – וזה חוץ מהפקרת נשיהם וטפיהם על התאווה הלאומית של 'ציונות' " ע"כ

טיפה סרוחה said...

צוציק,גיי פון וויא בוסט געקומען

Indrek said...


"no surprise that so many people have just left"

I had a vision, that those who stayed should of left, because it goes to show that ones who left have a concious, and those who stayed don't.
 

bostoner hasid from boston said...

"Typical kanoishe amharatzus:

Typical lutvishe dal geyess.

OTB said...

I'm glad someone is getting it, his shot not totally in vain.

zudik said...

T "Its becoming more and more difficult to respect the Chareidi religion"

Peddle your ware at the hetzke moraless and the shmarya shmata, fairs. zudik

מהפך פשטא said...

T "These fanatical nuts are dangerous."

The הבה נתחכמה kind not withstanding, the biggest Jewish success story "100 years post shoah" will not be israel, but America became the the foundation of today's "pure orthodoxy" a tower to world jewry.!¿

wiliam safire said...

Tsu-dek hagodol said: "i meant this whole chareidi/talibanization of yiddishkait Its horrible"

Thesarus: "diarrhea of the mouth" gift of gab, a way with words.

Synonyms: blarney, cacoethes loquendi, diarrhea of the mouth, flowing tongue, furor loquendi, gift of the gab, logomania, logorrhea, verbal diarrhea, volubilityT hagodol said:  "i meant this whole chareidi/talibanization of yiddishkait Its horrible"

Thesarus: "diarrhea of the mouth" gift of gab, a way with words, Synonyms: blarney, cacoethes loquendi, diarrhea of the mouth, flowing tongue, furor loquendi, gift of the gab, logomania, logorrhea, verbal diarrhea, volubility

McNut said...

"These fanatical nuts"

you mean like the followers of kahana/webermans ?

guard your tounge said...

" קול ד' בכח

כ"א כסליו תשע"ו, האדמו"ר מהר"א ט"ב שליט"א הפנה אצבע מאשימה לכוון העולים להר הבית והמתנחלים: " עלו להר הבית ומציתים את הרוצחים, הם הפכו את כל הארץ לנהרות של דם. בעיקר ע"י ההתגרות שלהם ברוצחים, צריכים לומר להם שחוץ מאיסור כרת שיש בעליה להר הבית, ידיהם של המתנחלים מלוכלכים בדם ורגליהם 'מלאה בדם' – וזה חוץ מהפקרת נשיהם וטפיהם על התאווה הלאומית של 'ציונות' " ע"כ

Friday, December 25, 2015 12:07:00 PM

did the soccer fans and the club goers in Paris who were slaughtered by viscous
Muslim also guilty of trespassing the Har Habayis?
Was Bibi not right to say that France is not a safe place
did he apologize on the 21 kislev Kastner celebration to BIBI?

Shulem Fogel said...

Rav Riesman
likes a sensation from time to time
I guess we will still hear from him
Hebrew is good for yidishkiet, take a baal teshuva in Israel in 15 minutes he is there
half of education for little kids is easier because of that
Lets not forget
the yidishisten in Poland and in USA did a job on Millions of Jews too, a language that has no plus side to it...its a farsholtene German language...
if riesman does not like the word tomato etc.....let him change it and go on...

mustard tongue said...

guyoto: "Was Bibi not right to say that France is not a safe place"

he was 100% one hundred percent wrong! tally up all murdered Jews since 1948 (and counting) in Israel vs. The the rest of the world maybe that will get you to your senses. logically Israel is the most unsafe place in the world for a jew to live.

משה טוביה said...

"its a farsholtene German language..."

shalom!

רשעים לא רק בפתחי של גיהנם, אפילו בגיהנם אינם חוזרים

Tevya said...

"did he apologize on the 21 kislev Kastner"

Kastner ym"s was an accomplice to mass murder as was demonstrated and documented time and again at his trial. he did not save the train or SR .

מקוה יוד said...

G "did the soccer fans and the club goers in Paris who were slaughtered by viscous Muslim also guilty of trespassing the Har Habayis?"

Do you think before you write, or it doesn't matter what you wrote as long as your senseless anger comes through. כסיל רוצה בהגלות לבו


ביטע טראכטן פאר'ן קאמענטירן, זאגט דער צוג. איך זאג איש בחטאו מת.. ומה ענין פאריז שכר קלוב להר הבית
!?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

HOW DARE YOU QUESTION THE ALL-KNOWING, ALL-SEEING KAYJAY'ER REBBE?!

bostoner hasid from boston said...

hirsh excuse my illiterate Ignaramous question who is this all.. KAYJAY'ER REBBE?!

Tevya said...

SF: farsholtene German language

yes SF get up with the times, Yiddish is a helige language, spoken mostly by cheridim. modern לשון הקודש turned into the language of the unfaithful לשון הטמא של הציונים spoken mostly by חילונים go figure.

לטהר טמאים לטמא טהורים

Katz from chicago said...

"KAYJAY'ER REBBE?!"

ah now I get it, the KJ rebbe shlita, but didn't your rebbe too warned even to talk of the Har Habayis because of the lunatics who will get more meshugah by even the talk of it.. so why are you bringing up and commenting on the issue?

בעל קורא said...

gu: Muslim also guilty of trespassing the Har Habayis?

כתוב בתוכחה: "והשימותי את מקדשיכם!", ולא אריח בריח ניחוחכם -ויקרא כו, לא

Pittsburg shady side said...

The KAYJAY'ER REBBE seems to be more effective than I thought, now that his opinion is arousing even wild goats, keep it up rebbe.

John Doe said...

"take a baal teshuva in Israel in 15 minutes he is there"

15 minutes he's here.. 15 minutes he's there..
כולם חזרו לסורם, ציונים נלהבים

rabbi miller said...

" 15 minute BTs"

Zionisim is Nationalism with an heretic overdose. it preys on Judaism, syphons from it as sees fit.. when the masses feel shorted by the isims many turn to religion, when people got dissapointed of the spritless but warrior zionisim, some turned to religion, hence the BT epidemia after '67 and on, almost all BT's hasidic and others turn into fervent frum zionists, that will tell you why lubab began their success only after they turned zionist.. the same in the BT world in israel they become zionist zelots and the zionist regime supports them fully here and there. a match made in hell.

rabbi miller said...

..Israel was a very nationalistic country, after the '67 war they peaked! Nationalism un-checked can be dangerous, so they switched to capatilisim it's a more sustainable idology, but the catarsies splittered and splashed, and "idology" became the "idology" of the primitive disillusioned and the disinfrenchised sefardig and yankee BTs and others.

YU Alumnae said...

T "He blames Ben Yehuda for "carton"?? Taken from English.
Rubbish."

Sorry no English spoken here.!

BenYe writes: "In order to supplement the "deficiencies" of the Hebrew language, the Committee "coins words" according to the rules of grammar and linguistic analogy from Semitic roots: Aramaic and especially from Arabic roots" (Joshua Blau, page 33).

חבדצקע"ר said...

HT: HOW DARE YOU QUESTION THE ALL-KNOWING, ALL-SEEING KAYJAY'ER REBBE?!

מסימניו של מלך המשיח: מריח ודאין, ככתוב(ישעיה יא, ג): "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח

רמב"ם מלכים יא ד: סימני המלך המשיח הם: מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' ! ע"כ

הברכות שנברך בבואו: א. "ברוך חכם הרזים"; ב. "ברוך שחלק מחכמתו ליראיו"; ג. "ברוך שחלק מכבודו ליראיו"; ד. ברכת "גואל ישראל"; ה. ברכת שהחיינו

Dr mengele-ginsburg said...

מהר"א ט"ב: ידיהם של המתנחלים מלוכלכים בדם ורגליהם מלאה בדם – וזה חוץ מהפקרת "נשיהם וטפיהם" על התאווה הלאומית של ציונות

Settler Girls At War And Terror
One of them is the bride at whose wedding the Hilltop Youth danced their notorious dance celebrating the arson-murders of a
palestinian "baby" and his sleeping parents.

http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/77378/girls-at-war

Ben hect said...

"Kastner ym"s was an accomplice to mass murder "

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Perfidy_(book)

walt Whitman said...

foygel: "Rav Riesman likes a sensation from time to time"

fiegele, don't project onto others your sensations..

Bishlomo said...

Has ANYONE here read Uriel Zimmer's "Torah Judaism and the State of Israel"? Available in (at least) 3 languages, Hebrew, Yiddish, English.

See what he has to say about Ivrit

PS Just remembered, it's available on-line:

http://www.israelversusjudaism.org/torah-judaism/index.cfm
- The entire book:

The chapter: "Ivrith" and "L'shon Hakodesh"
http://www.israelversusjudaism.org/torah-judaism/lshon-hakodesh.cfm


Chusid said...

מבהיל לשמוע חבילה של שטויות בעשר דקות. הדבר היחידי שיש לחשוש הוא במילה ״אגדה״ ואולם גם בזה אין בו לחשוש כיוון שחז״ל קראו לזה באות ״ה״ הגדה.
לא היה להם כוונה לעקור יהדות עם עברית כמו שלא היה כוונה באדמורים שלא הניחו יהודים לעלות לארץ ישראל קודם השואה ה שישרפו בכבשונות של אוישוויץ.
הקונספירציות הוא נחלת הטיפשים

Chusid said...

אנשים שמקדשים לשון אידיש שהוא לשון של עמלקים בשינויים. אחרי השואה אם היה אפשר היה אסור מצד הדין לדבר בחשון אידיש כיוון שנתגלה לנו מיהו העמלק.

Chusid said...

הלשון של עברית משמשת היום למיליון יהודים בארץ הקודש לחזור בתשובה בקלות. ומעתה נפלו בפח כל הסברות הקנאות ובעלי איפכא מיסתברא בדיוק כמו שכולם רואים אין שהתנגדות לדף היומי היה טעות ממדריגה ראשונה בזה שמנעו מרבבות יהודים ללמוד כל מסכת נשב. והוא רחום יכפר.

rivky from midwood said...

I read the "holy tongue" it's like holy cow!

ברוך בלי טעם said...

חבדציקער, מביא הברכות שנברך בבואו, ומה מברך בצאתו? ברוך

חבדצקע"ר said...

אולי הי' כולם לומדים החוק באידיש היה מוצלח ההמון ביותר, אבל הרעל דמינות שיש בהדף היומי כלומר האגודה והשאר, אין בהחוק

שוטה said...

וא"א נא לאמר להמדינה שלך שתחזור להעמלקים הביליאנן. כי כח הפועל בהנפעל

zudik said...

Tsudek: "and they borrowed many words from Greek and other languages.Typical kanoishe amharatzus"

semitic roots: Aramaic and especially from Arabic roots" (Joshua Blau, page 33).

Typical who's amharatzus? tsudek sit on it. zudik

Prof. Rhinebeck UCSF said...

"did he apologize on the 21 kislev Kastner celebration"

Actually based on facts disclosed in the Kastner trial, it was historicaly proofing that Kastner "DID NOT RESCUE THE SR!" think¡¿

דרעליאק said...

שאלת ס'תם

YWN:
"For those of us who don’t follow the ins and outs of Chassidic politics, does the Skevere Rebbe recognize the legitimacy of the medinah or is he more like the Satmar who are avidly anti-Zionist."

by Gadolhadorah

מאז ומקדם הם פוסחים על שתי הסעיפים! אך הרואה יראה יבין וידע מי המה באמת

משה בער said...

חסיד: הדבר היחידי שיש לחשוש הוא במילה ״אגדה״ ואולם גם בזה אין בו לחשוש

לעתים לקח מילים שהייתה להן בתקופת התנ"ך משמעות מסוימת, והתאימן לצרכים של ימינו, כגון: "אקדח", "תשבץ" ו"מלט", שמצאו את מקומן בגלגול חדש. מספר המילים שחידש בן-יהודה אינו עולה על 300, ובהן נכללות: "מדרכה", "מברשת", "גלידה" ו"רכבת". בין המילים שהציע ולא נקלטו בשפה נמצאות: "בדורה" – עגבנייה, "מקולית" – פטיפון, "עמונות" – דמוקרטיה, "פרקה" – אוגדה (דיוויזיה), "אבחמץ" –חמצן, "אבחנק" – חנקן "אבמים" – מימן, "מדלק" – גפרור, "שח רחוק" – טלפון, "מכושית"- פסנתר. כמו כן נהג להשתמש במילים מהשפה הערבית (כמו בובה, ע"פ המילה הערבית בובו), בנמקו מנהג זה בכך שהשפה הערבית היא שפה הקרובה לשפה העברית; הוא אף הסתמך על תמיכתו של המשורר יהודה לייב גורדון בעניין הזה, אך הלה הכחיש שתמך בהוספת מילים ערביות לעברית. ע"כ

העוכר הזה בעצמו כותב: שהוא חיבור לשונו כדי "לנגח את האדוקים". כדאי לציין שאין שום שם בעברית לערליכער יוד! והם קוראים אותו מקדם בשם "אדוק" עפ"ל

בן אדם האחרון said...

חסיד: הקונספירציות הוא נחלת הטיפשים

הרמאים השקרנים והרבנים מטעם הפארטייען, הם שגרמו הכת הקונספיראציות הטיפים

בן אדם האחרון said...

חסיד: לא היה להם כוונה לעקור יהדות על עברית כמו שלא היה כוונה באדמורים שלא הניחו יהודים לעלות לארץ ישראל קודם השואה ה שישרפו בכבשונות

האתה מתכוון לערב לאקשן קוגעל בתפוחי אדמה

רב זונגער said...

חסיד: לחזור בתשובה בקלות

חת"ס או"ח סי' פ"ה: דמש"ה הנהיגו אבותינו את בניהם שלא לדבר בלה"ק ונשכח אתנו לגמרי בעו"ה משום שגלו לבבל שהיתה מלאה גילולים.. עיי"ש

א"ה, כהיום א"י מלא גלולי עכו"ם וביותר ע"ז של ישראלים, איך שיהי' אין מקומה של עברית בחו"ל

דרעליאק said...

בלז החדש אין להם מושג באמונת צדיקים שכתבו וצועקים הי' לשעבר על העברית להזהר ממנה, אבל יש בהם השכלה ואמונת אמון בסייענס כידוע, וזה מה שקבלת מהטעיפ, מ"מ יבוא הנס מ"מ, ובאמת לבלז יש להם ענין לדבר באיידיש (ג"כ) מכבר. ואין הענין בכאן

מדפיס ועולה said...

הבעל דרשון המלומד.. זה עכשיו ראה איזה עלים שמדבר קשות על עברית, ומצטים איזה ראיות לה. הדור ראו זה דבר חידוש שעיני ראה בספר ישן נדפס בניו יארק כמו לחמישים שנים ונמצאים בכ"מ
שחרידים נמצאים

וזל"ש:ובפרט שיש בתוך הלשון עצמו כמה דברי מינות. ובהיותי בארץ ישראל הראיתי להם כמה מלות שאין להם פירוש כי אם בכוונה לשם מינות רח"ל, וסתם מחשבת מין למינות. ואין להסתפק כי העושאו והמחברו שהי' מושרש כ"כ במינות שהעמיק בו רעיונותיו הטמאים לערב בתוך הלשון דברי מינות, ועלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה שהפראפעסאר הגדול שבהם שעשה תולדות הספרות העברית כתב בעצמו שנעשה זה הלשון לנגח בו האדוקים [כי אדוקים נקרא בלשונם שומרי התורה], וגם כתב שהציונים הזקנים אף שלא הי' אדוקים מ"מ לא הסכימו לשנות את לה"ק שהוא מסורה ישנה, אלא הצעורים שבהם אמרו שכמו שעושין שינוים בשאר לשונות כן אפשר לעשות בזה הלשון, וכן הוי שעכשיו בעוה"ר יש גם שומרי תורה ומצות שאין להם אפילו אותו המורא שהי' להציונים הראשונים אף שהי' ג"כ אפיקורסים, אלא מקבלים באהבה הלשון בשינוים שעושין שועלים שועלים מחבלים כרמים ומביאים הנגח לביתם המועד לנגח רובי רבבות מישראל להסיתם ולהדיחם מאמונת השי"ת ותורתו הק' באופן נורא. ספה"ק ויואל משה, מאמר לה"ק דף תכז

בעל מקובל said...

! שערי אורה - סוד קליפת חיל הציונות

זוה"ק פ' נח דף ע"ה סוף ע"ב. ואי תימא לישנהון אמאי אתבלבל (בדור הפלגה) אלא בגין דכלהון ממללין בלשון הקודש! ההוא לישנא קעביד לון סיועא בגין דבעובדא ובמלולא דפומא תליין מילין אלין ובדא עבדי סיועא לההוא אתר דבעו לאוקמא ועל דא אתבלבל לישנהון דלא יכלו לאתתקפא רעותהון בלה"ק! כיון דאיתחלף לישנהון לא אצלחו בעובדא בגין דחילא דלעילא לא ידעי ולא אשתמודעי בר בלה"ק! וכד אתבלבל לישנא דילהון איתחלש חיליהון ואתחבר תוקפא דילהון!.. מיד ויחדלו לבנות העיר דהא איתבר חילייהו ולא ידעו למיעבד מידי ברעותא דילהון! ע"כ

amrom blau said...

Bishlomo said...
Has ANYONE here read Uriel Zimmer's "Torah Judaism and the State of Israel"? Available in (at least) 3 languages, Hebrew, Yiddish, English.

reb uriel tzimmer was a erliche yid no question, but he made a mistake
as many others made mistake
T

amrom blau said...

"mustard tongue said...
guyoto: "Was Bibi not right to say that France is not a safe place"

he was 100% one hundred percent wrong! tally up all murdered Jews since 1948 (and counting) in Israel vs. The the rest of the world maybe that will get you to your senses. logically Israel is the most unsafe place in the world for a jew to live."

if I have to start counting from 1948, then I will be machmir, and count from a decade earlier 1938....
and now answer who is right ? reb aron and his uncle who did not let Jews emigrate to Palestine ? or Bibi and his predecessors who proselytized for emigration ?

amrom blau said...

Dr Mengele
"
מהר"א ט"ב: ידיהם של המתנחלים מלוכלכים בדם ורגליהם מלאה בדם – וזה חוץ מהפקרת "נשיהם וטפיהם" על התאווה הלאומית של ציונות

Settler Girls At War And Terror
One of them is the bride at whose wedding the Hilltop Youth danced their notorious dance celebrating the arson-murders of a
palestinian "baby" and his sleeping parents."
I did not hear that reb aron who loves sloganeering to the whole universe, should produce a soundbite after the arsonist of his brother in law of hilcrest was celebrated in all shuls and kolelim He still visits the arsonist rebbe by all weddings with bigdie shabos,

amrom blau said...

rabbi miller
" that will tell you why lubab began their success only after they turned zionist.."
u remind me of the story of the yiddel that read the shturmer every morning,
when asked how a Jew can read this hate rag?
the yidel answered
I like to read , how the Jews are successful, how the yidelech own the world, it makes me feel good

amrom blau said...

rabbi miller
"Zionisim is Nationalism with an heretic overdose."
do you approve nationalism without heresy ????

amrom blau said...

"Tevya said...
SF: farsholtene German language

yes SF get up with the times, Yiddish is a helige language, spoken mostly by cheridim. modern לשון הקודש turned into the language of the unfaithful לשון הטמא של הציונים spoken mostly by חילונים go figure."
how many charadiem speak hebrew? a million?
how many charadiem speak yiddish? 30.000?
whats the source of Hebrew,? Torah?
whats the source of yiddish? cursed Germans?

how can you be such a ferd?????


רבי דומב said...

?!מה לבעלזער חסיד של ימינו ולקנאות

מה להערשל ולקנאות? אכן נודע הדבר בתרגום יונתן "ויואל משה" אומר "וצבי יונתן" משמעות צבי במקום יואל? אוי וויי

tam tam cracker said...

tsu-dik: Whether you blame the "poor" nushim, who are as it is badly "man" handled

hieshel, do we now having a new cheridim epidemia "man handling" the poor nushim? or is he just throwing in the kitchen sink to, next to all the ills gotten to the chridim like why not? go for it..

ווינער דיין said...

חסיד: ההתנגדות לדף היומי הי' טעות.

אדרבה הדף היומי נעשה לסמל של הציונים קלים אנשי המפלגות, האדמו"ר מהרי"י מליבאוויטש כותב: האגודה גזלו את אדרת הרבנים ובכח התורה הם באים! כולם מדברים בשם התורה! והתורה חוגרת שק ואומרת עשאוני אלו כלי נשק.. אך הרואה יראה יבין וידע מי המה. ע"כ

ר' צדוק הכהן ז"ל כותב לק"מ קיט: ולכן בני הכפרים "מקדימים" יום הכניסה דמחיית עמלק! הבני הכפרים שקראום בכ"מ עמי הארץ רק לפי שבכאן הם חשובין ומקדימין! לכבודם קראום בני הכפרים ולא עמי הארץ!

כך מפלתו - (של עמלקים הציונים) - ביד עמי הארץ יותר מבידי ת"ח!. כי הקול קול יעקב אינו ניצוח רק שאז אין ידי עשו שולטות כלל, אבל כששולטים אז הניצוח הוא רק ע"י הידים היינו מצות מעשיות שעיקרו רק בעמי הארץ! ע"כ

הפוסעים על שני סעיפים, מי ביקש זאת מידכם? תלמד חוק וקוצש"ע! תהדרו במצות מעשיות! וצאו והפגינו

רב החובל said...

רוצחי גינזבורג והאחזרים המסמכים שלא כדת על סעיף בש"ע הל"ש סי' שכט

Terror thwarted: 'East Jerusalem men planned to set off bomb in Eilat hotel'

"A Shin Bet and police joint investigation led to the arrest of the suspects, who were "charged with conspiracy to aid an enemy in time of war."

וזו דינא דמלכות הזלה שלכם

"charged with conspiracy to aid an enemy in time of war"

http://m.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Israel-indicts-two-east-Jerusalem-residents-over-Eilat-hotel-terror-attack-plot-438955#article=6017NUQ0Q0I3MUVENjBGNThGN0U3MEM4RDE4Mjg1QkRFOUE=

א ב רבי said...

AmB: "do you approve
nationalism without heresy ????"

מהרש"א סוטה מ"א בא"ד
... ונראה מהידוע כי אומה הישראלית נאמר בה למשפחותם לבית אבותם משפחת אב קרוי' משפחה ולא משפחת אם ... והשתא ניחא דכל "לאומים" נאצינאליזם בלע"ז ע"ש עכו"ם נאמר שנקרא כן ע"ש שאין להם יחוס אב רק יחוס אם! ופי' הכתוב ושני לאומים, דהשתא בבטן אמם, שגם יעקב נקרא ע" ש אמו, ממעיך יפרדו, דהיינו מיד שיצאו ממעיך יפרדו, דזה יעקב יקרא אז ע"ש משפחת אביו, וזה עשו יקרא גם אח"כ ע"ש אמו, לאומים! עכ"ל

Nationalism as well as democracy can be Nobel for gentiles, it's not for jews.

בן תשעים said...

עמרם כ'הער האסט איהר גיטובלט אין דעם קערעסטירער מקוה
בלאטע, דערווייל זעה איך דיך דא אין אויכעט ביים בן-שאול גימויזעכטץ, עצה טובה שלעפ נישט אריין דעם עולם דא אין "דיין" בלאטע

בן תשעים said...

for those who don't know 1948 is when Israel said never again! accept on their turf! almost daily of course, but who is counting..

1938 is the year yushka was or wasn't born, and does not belong in the equation what so ever, sharpen your learning curve.

amrom blau said...

העוכר הזה בעצמו כותב: שהוא חיבור לשונו כדי "לנגח את האדוקים". כדאי לציין שאין שום שם בעברית לערליכער יוד! והם קוראים אותו מקדם בשם "אדוק" עפ"ל

where did he write that?

amrom blau said...

א ב רבי said...
AmB: "do you approve
nationalism without heresy ????"

מהרש"א סוטה מ"א בא"ד
... ונראה מהידוע כי אומה הישראלית נאמר בה למשפחותם לבית אבותם משפחת אב קרוי' משפחה ולא משפחת אם ... והשתא ניחא דכל "לאומים" נאצינאליזם בלע"ז ע"ש עכו"ם נאמר שנקרא כן ע"ש שאין להם יחוס אב רק יחוס אם! ופי' הכתוב ושני לאומים, דהשתא בבטן אמם, שגם יעקב נקרא ע" ש אמו, ממעיך יפרדו, דהיינו מיד שיצאו ממעיך יפרדו, דזה יעקב יקרא אז ע"ש משפחת אביו, וזה עשו יקרא גם אח"כ ע"ש אמו, לאומים! עכ"ל

so you have a hangover on nationalism,
lets call it Yishuv eretz yisroel without heresy
is it approved?

amrom blau said...

for those who don't know 1948 is when Israel said never again!
never again
on cattle trains

amrom blau said...

Prof
"Actually based on facts disclosed in the Kastner trial, it was historicaly proofing that Kastner "DID NOT RESCUE THE SR!" think¡¿"
BASED ON THAT FACT
THERE IS NO 21 KISLEV CELEBRATION IN ARMORY ON WILLI AND NOT IN ARMORY OF CH
IT NEVER HAPPENED.....

דער איד said...

"but he made a mistake"

says who הבד"ץ

American pharoh said...

ab. how can you be such a ferd?????

you don't like horse s--t ?

א ב רבי said...

ab: how many charadiem speak yiddish? 30.000?

 ב"ר: הה"ד והיה שארית יעקב (מיכה ה' ו'), זה היה השארית שאמר הקב"ה לאליהו, והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים וגו' (מ"א י"ט י"ח). ואלו הן שהפריש בימי גדעון שנאמר כל אשר ילק בלשונו וגו' ויהי מספר המלקקים [וגו'] שלש מאות!!! (שופטים ז' ה' - ו') אלו שלא כרעו לבעל, וכל יתר העם כרעו על ברכיהם לשתות מים (שם) שהיו משתחוים לע"ז. ומאלו שלש מאות שלא כרעו [ולא] השתחוו לע"ז עמדו אלה ז' אלפים, ועליהם הוא אומר והיה שארית יעקב. א"ר

בחור הזעטצער said...

עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה שהפראפעסאר הגדול שבהם שעשה תולדות הספרות העברית כתב בעצמו שנעשה זה הלשון לנגח בו האדוקים כי אדוקים נקרא בלשונם שומרי התורה
ויוא"מ דף תכז

Tevya said...

ab: never again on cattle trains.

how about dirty bombs or nuclear c"v ? or tunnel bombs, or just one by one, as it seems being done c"v your to childish, grow up.

Ruth said...

"it makes me feel good:

whatever floats your boat..

Tevya said...

ab: how can you be such a ferd?????

that's my wonder too, any suggestions?

א ב רבי said...

וזל" ש במכתב של הרב חיים לייב זאקס ז"ל רב בכמה ערי ישראל, ובאחרונה בקליוולאנד ובכפר חב"ד.

בא"ד ... מה נאמר על אלו המינים והכופרים ... עליהם יאמר הם קנאוני בלא אל -- ואני אקניאם בלי עם, שאינם נחשבים כלל לעם. האם לזאת מלכות תקרא, סוף דבר אין מלכות למינים. ואין להם דיני דמלכותא, וכן הורו מורי הוראה הלכה למעשה בתחילת ימי ממשלתם. ע"כ.

סוף דבר אין להם דיני דמלכותא, ולא דיני לאומיות, דינם כחומסים גזלנים רוצחים, טעראריזם בלע"ז

פשעווארסקער said...

כנראה יש ענין בזה, אבל לא במציאות, כשרוב מנין ובנין הם מנאצי השם, והמקום הוא בסכנה

Tsudek said...

Easy way out:Blame the "tziyonisten" or "nushim"
Tzvei heiligeh kozhehs to cover up for all the real issues

Shmuel said...

they call ריבה based on a false illeterate equation see below

(the ironic typo in "illiterate" didn't escape us)

"גם כשמצטטים טעות רווחת צריך לדעת את ה"טעות הנכונה

השמועה לגבי מקור המילה שעל פיה רצו לייחס לאב"י "עמרצות" בהבנת דברי הש"ס

מאי ריבה ריבה מעשה מרקחת

אם כי אינו נכון בעליל וכבר הוכח מקור המילה ממכתב שכתב אב"י במכ"ע "הצבי" - שמקור המילה הוא בירושלמי שקלים

ולכל הטוענים כלפי לשון הקודש, אדרבה יצדיקו עלינו את הז'רגון שמקורו בלשון יפת. ובכלל, לשון הקודש עברה גלגולים רבים, מלשון מקרא ללשון חז"ל, ללשון ימי הביניים, ועד העת החדשה, כל זאת לפני מחדשי השפה.

לענ"ד, נראה כי ההתנגדות החזקה ל"עברית" מגיעה מחסידי ארץ הגר כיון שלא היו שותפים לתחיית השפה (משא"כ פולין וליטא שגם אצל גדולי ישראל היתה חיבה ללשון).

אחיך דרוש said...

Amrom you're dead and not happening! answering your continuous rants.. is like דורש אל המתים rest in peace.

רבי עמרם בלוי
תאריך לידה לועזי 1894
תאריך פטירה לועזי 1974
מקום פעילות ירושלים
השתייכות נטורי קרתא

נפטר ב ט"ו בתמוז תשל"ד ונקבר בהר המנוחות

אתה הלך למנוחות! ואותנו עזבו לנאנחות! אוי וויי

דורש אל המתים, אחד המעלה בזכורו! ואחד הנשאל בגולגלתו, מה בין מעלה בזכורו לנשאל בגולגלתו, מעלה בזכורו אין "מעלה כדרכו", ואין נשאל בשבת, נשאל בגולגתו עולה כדרכו ונשאל בשבת. -ספרי שופטים קעב

Rabbi J. Breuer KAJ said...

Blau you need to read "Perfidy" by Ben Hect it will iluminate you to who really Kastner the
fraudster was.

free download:
http://netureikartaru.com/Files/perfidy.pdf

Ouch said...

"so you have a hangover"

No I sweat it in the 8th how about yours ?

קווינסער בחור said...

a, whats the source of Hebrew,? Torah?

תורת לאקשין

N. Weberman said...

puke.

רד said...

צ"ל וצבי יואל

פורקני יצמח said...

ומה מברך בצאתו?

. ברוך דיין האמת

חיים יאנקעל said...

קראי : ידיהם של המתנחלים מלוכלכים בדם

רבי ביי אונז און סאטמאר האט מען גיקעמפט קעגן די מדינה בעצם אין זייערע רעליגעיזע פארטייען מוט שלעפערס, מתנחלים אוז א תולדה משונה פון די דתים לאומים חינוך ס'איז מתולדה אפגיווענט אין להם שחר, לעידך איז עס אנ אינערליכע פאליטישע רעגירונג טעמע וואס סאטמאר האט ניט געמישט צופיל אין איהר מקדם

סנהדרין גדולה, מטעם said...

שמואל כותב: לענ"ד

שמואל בענ"ד! רוצה לטהר את השרץ אף בלי טעם, ואינו מרוצה "מהדוקדק" בכתיבתי. שמואל אינינו דייקן, אבל אף היודעים לטהר השרץ בק"ן טעמים אינם יכול לטהרו כשאוחזים בה, כנראה מכתיבתך שאתה אוחז בהם השרצים דבן-יהודא ובן-גוריון הרצים לקעקע ביצתן של ישראל. ולמעשה הריבה הזה אינו משתנה כלום מהיכן יוצאות כשהכל יודעים ששנה ופירוש היה ושאני מינות שהוא נפל לבאר שחת, שאינו תחתית ממנה, וזו מינות אשר כל באיה לא ישובן. וכללא הוא כל היוצא מן הטמא, טמא הוא

הערשל אונגארישער said...

ש: לענ"ד, נראה כי ההתנגדות החזקה ל"עברית" מגיעה מחסידי ארץ הגר

אמת הוא שאנשי אונגארן תלמידי החת"ס היודעים פרשה בטיילונג, מלומדים המה ורבותיהם איך להתנהג ביוצ"ח של הריפארמערס, הקאנסעווארטיון ונעלאגן וביורשים שלהם הציונים הדתים. משא"כ אנשי פולין וליטא, שלא היתה בם ההפרדה, דנפל ממנו רב בפח של העורמים האורב עליהם להפילם למצודתם, כידוע ליודעים

מורה, פנינה said...

מעשה בריבה אחת, בכ"מ בחז"ל משמעו "ילדה" ולא מרקחת

לפי העברעיש לקסיקון: נקבה
מילים נרדפות, נערה, עלמה, צעירה, אנגלית: Girl

שלמה מונקאטשער said...

ההתנגדות החזקה בארץ הגר לעברית תוכל למצוא נדפס בכמה ספרי יראים דאז דהיתה הם מנוגד לה בשורשה! ותלו אתה תניא בדלא תניא, ניתי ספר ונחזי, שגגות תלמוד עולה זדון

toronto'er bobover cusid said...

S (the ironic typo in "illiterate" didn't escape us)

Hirshel it's your fault, you promised censorship, how can they slip on such illiteracy?

Tsudek said...

Shmuel
I liked your post.I never believed the bobbeh maaseh that Ben Yehuda misread the gemureh to come up with the word "riba" for jam.He was an apikorus not an am hoeretz.
You are quite right that a lot of the "NO" PEOPLE ARE ANSHE Hogor, bebchinas the Baal Hatanyas, "loi" zerua,.They come from a very steadfast, might i say narrow, kook on everything.Tzei ulmad that from Satmar, to Lubavitch, to the Litvishe velt, anshei hogor, with anshei Ashkenaz, PLAY A STARRING ROLE as the fundamentalists in their new choice of community

ש.ז. בר אילן said...

אף אחד מצוא בגמרא שמתאים לביטוי: "מאי ריבה? ריבה מיני מרקחת" מי שנהנה להאמין לשטות הזו, עוד יהיה מוכן לומר שלבן יהודה היה כת"י של הגמרא שלא נמצא בידינו, ובנוסף לכך הוא הסתיר את הסיבה האמיתית מדוע קרא לקונפיטורה ריבה, ותלה זאת במילונו במילה ערבית

.זהבה ת.א said...

אכן, אין כזה ביטוי בחז"ל מאי ריבה, ריבה מיני מרקחת. פעם אמר לי מישהו, שהוא ראה את זה, הראתי לו מילון בן יהודה שהוא מסביר שזה בא ממילה ערבית, וכן שאין כזה ביטוי בחז"ל. פשוט מישהו עשה באיזה דרשת פורים, פולמוס אידאולוגי

שליא הפיכה said...

עמרצות! של שמאל/סמאל

¿¡ המקור הוא מטעות הנובעת מחוסר הבנת דברי הגמ' "מאי ריבה, ריבה, מרקחת". הגמרא שואלת מה בא לרבות, עונה הגמרא בא לרבות מיני מרקחת, ואילו הוא הבין שהגמרא שואלת מה זה ריבה, מתרצת הגמרא שריבה זה מרקחת, שמה העברי לתקרובת פירות שנרקחו...¿ שה

ebenezer said...

hirsh, relying on your promise to screen comments, how dare you let through a comment based on "false non existing" verbs by the holy sages! as this scrondal shumuel did, where is the demogouge "fat checker" when needed, this is an outrage.

צפיחת בדבש said...

האמת הוא כדבר בנצי לעיל, שהלץ זדון בן-יהדא כיון במלה "ריבה" על המעשה בריבה בגמרא סנהדרין ק"ט.. שנאמר שם "מרחוה בדבש" ומזה נולד 'הטעות' אבל בכונה היתה זאת כמו שעשה עם המלה "חשמל" לערבוב מינות וליצנות כי כך דרכם מאז. כצפיחת בדבש

מעשה ב"ריבה" אחת! נתנה לעני כד ובו לחם, לפיכך נענשה על ידי אנשי סדום - היא צעקה היות והתעללו בה, "מרחוה בדבש" והעלו אותה על גג החומה ובאו דבורים ועקצו אותה. -סנהדרין ק"ט

במראה יחזקאל: וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה אש ונגה לו סביב

רש"י אומר: "וארא כעין חשמל" - לא נתן רשות להתבונן במקרא זה

תלמי המלך said...

שמאל: מקור המילה הוא בירושלמי שקלים

מקור המלה בירושלמי 'שקרים' אין דבר כזה

hutner said...

was brisker rav, or Reb elchonon wasserman, or the resha"b from Hungary or from ashkazaz? was kolshitz and tchechnav ashkanaz? non sense.

Shmuel said...

I'll repeat my first comment in English for those who find it difficult to read Hebrew, and also elaborate on the second:
a. It was mentioned that the way ריבה made it into modern Hebrew was due to Ben Yehuda's misinterpreting of the Midrash re הכצעקתה.

My point was, that the persisting legend regarding the source of the word is attributed, not to the Midrash above, but to the formulation מאי ריבה ריבה וכו'. - Whether there actually exists such a formulation in shas, is IMHO besides the point.

However, as I said, even that is only a legend. Because, as can be seen in the following link, he based the word on an obscure גירסא in the Yerushalmi:
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=2638241&forum_id=771

b. the strong disdain to Hebrew among Hungarian circles is due to sociological reasons, not only religious ones. The Russian and Lithuanian Jewry, suffering persecution, didn't see it an option to co-exist and assimilate with their surrounding culture. In fact, many of them didn't speak the local language, and therefore saw a need to develop a parallel culture and language. Hence the revival of Hebrew literature and newspapers (and later, Yiddish ones). All that was not true re Galicia, where Jews Under Habsburg rule were treated relatively fairly and equally.
It also explains the ingrained belief (seen today in those stemming from the same background) that if only one teats the goy fairly, he will return in kind...

שמאל דוחה said...

סמאל חזר זיופו, כמעשיה בראשון כך מעשיה בשני.לא היה הדברים מעולם אין כאן ירושלמי, ואף סמאל השקרן יודעת את זה שאל"מ לא? היית ציין הלשון, או המסכת בדף

shmuel: "he based the word on an obscure גירסא in the Yerushalmi:"

http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=2638241&forum_id=771

צמח דויד said...

חרם על רווק מבוגר לדור בירושלים

zudek: "They come from a very steadfast, might i say narrow, look on everything"

Is the cherim below from to narrow minded zelots to?

שו"ת יביע אומר חלק ז - יורה דעה סימן יד: כתב בספר התקנות של ירושלים (דף מא ע"א): בשבטי ישראל הודענו נאמנה, כי יש הסכמה קדומה עשויה בכל תוקף ההסכמות מזמן קדמון לקדושים אשר בארץ המה, שרווק מבן עשרים שנה ומעלה לא יוכל לדור בעה"ק ירושלם ת"ו כשהוא שרוי בלא אשה, והנה בעתה ראינו כמה רווקים מבן עשרים שנה ומעלה שרויים בלא אשה בעה"ק ירושלים ת"ו, וטוענים שאין ידם משגת לצרכי החופה ולזון ולפרנס את נשותיהם וכו', ולכן נתוועדנו עם אסיפת חכמי ומנהיגי וטובי עה"ק, רוב בנין ורוב מנין, וחדשנו ההסכמה הקדומה, וכולנו פה אחד עלינו בהסכמה שלא יורשה שום בחור רווק מבן עשרים שנה ומעלה לדור פעה"ק ירושלים ת"ו בלא אשה, וזמן קצוב ניתן לרווקים היושבים בעה"ק מהיום ה' אייר עד ר"ח אלול לישא אשה, ואז יוכל להמשיך לדור פעה"ק כרצונו, ואם לא מצא מנוח לישא אשה, מחוייב הוא לצאת מעה"ק. "ורשות נתונה לפקידי ירושלים לכל העובר על דברינו לגרשו מן העיר ולרדוף אותו עד חרמה בכל מאמצי כחם עד מקום שידם מגעת"!!!

וכל זה הסכמנו בכל תוקף ההסכמות וכו'. וחתומים על זה הגאונים:

רבי נסים חיים משה מזרחי מח"ס אדמת קודש
רבי מיוחס בכ"ר שמואל מח"ס פרי האדמה
רבי ישראל יעקב אלגאזי מח"ס קהלת יעקב שמע יעקב ארעא דרבנן ועוד
רבי גדליה חאיון ראש ישיבת בית אל
רבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי מר אביו של מרן החיד"א
רבי רפאל משה בולה מח"ס גט מקושר. ועוד

או את התקנה של המוזיקה בחתונות בירושלים ששום בי"ד יכולה לבטלו אף שהוא תקנה ולא חרם. או תקנות וחרמות "והעונשים" של הועד ארבע הארצות כידוע. כולם התבטלו רק משום ההשכלה והציונות, אף שנעשו מגדולי עולם ולא קצינים

Dr T said...

sam, "therefore saw a need to develop a parallel culture and language" son and on..

coweb philosophy. but not reality.

Aaron Chorin said...

shmuel, by selectively pointing out particular items in history and leaving out others, to come to your desired narrative, is even more intellectual dishonest, than quoting non existing quotes of talmud, to fit your narrative.

In Hungary the strongest opponents to Hebrew came from their strong "leaders" and the orthodox counsel leadership who grasped the "evil" hidden in hebrew speaking for the masses. the fact that many of them developed a by-culture made it more difficult for the various zionist agencies agitators to circumvent the leaders and go direct to the masses, as they did in various countries, where many of the orthodox leaders where voiceless, but not so in Hungary.

McNut said...

tsu dek: They come from a very steadfast, might i say narrow, kook on everything.Tzei ulmad.

Are you referring to the narrow mindless ness of the likes: Kahane,AJ,Ginsburgs and so on..murderers settlers ¿

Shmuel said...

אענה על חלק מהטענות שעלו פה:
א. לא מצאנו בתלמוד הביטוי "ריבה מיני מרקחת". אבל עדיין לא שומט הקרקע מתחת עיקר הטיעון: רצו לייחס לאב"י עמארצות באופן בו יצר וחידש מילים ולכן התפתחה "אגדה" זו. לא ראיתי בשום מקום אפילו קס"ד לייחס לאב"י טעות בהבנת "ריבה אחת" דסדום, כי הדברים רחוקים ביותר. (ייתכן כי המקור לאגדה "ריבה מיני מרקחת" הוא בכתבי עגנון ואכמ"ל).
ב. לגבי האופן בו נתחדשה המילה ריבה עבור קונפיטרה, הוכחתי כבר ממכתבו של אב"י ע"פ ירושלמי שקלים, וניתי מכ"ע 'הצבי', וניתי ירושלמי שקלים פ"ז ה"ו ונחזי. אלא מאי? רוצים להיאחז בקרנות המזבח, וח"ו אם תוכח טעותם וידעו כי אך שקר נחלו.
ג. בסעיף א השתמשתי במילה 'אגדה' במובנה הרווח. בקליפ שעליו נסוב כל הדיון רוצה לטעון, ע"פ מחה"ס 'שפה ברורה', שמילה זו חודשה בכדי לעקור אמיתות אגדות רז"ל. לטענה זו שיש בה מן הגיחוך, כבר ענה ר"י ענבל כי 'אגדה' או 'הגדה', הוא ע"ש דברים שמגידים, מלשון היגד, ואין בו כלל החלטת לשון אם הוי אמת או שקר. אוסיף פה, כי כל המעיין במילון וויינרייך יראה כי ביידיש קיימת המילה במשמעות דומה.
ד. לגבי התיאוריה של ההתנגדות החזקה לעברית (ולציונות) בחוגי הונגריה. הטענה שהעליתי כי ברוסיה וליטא התפתחה העברית (והציונות) כמענה למצב הפוליטי של בנ"י במדינה, (ולעומת זה, באשכנז ומדינות הקיר"ה, שם לא היה הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם ולכן סבלו מבעיה אחרת – התבוללות ורפורמה) אין בתיאוריה זו כל חידוש. להרבה תופעות יש רקע דתי וגם רקע סוציולוגי-פוליטי, ואין סתירה.
ה. מה שטוענים ורוצים להשוות ההתנגדות ההונגרית לזו של בית בריסק והרש"ב. אין הראיה מן הנדון. בריסק ואדמו"ר רש"ב יצאו בתכלית ההתנגדות נגד ה"שיטה", ויחד עם זה ישנם סיפורים על פגישות שנערכו ביניהם ובין ראשי הציונות, ועד שישנה אמרה המיוחסת לרש"ב ש"ציונות – שונא השיטה ואוהב האנשים" (והיפוכו בקומוניזם). לא כינו אנשים בשם שר"י וכדומה, כי חיו ביניהם (ועד שגם חסידים ומקורבים נמשכו לרעיון הציוני), אבל, היה פשוט אצל גדולי ישראל כי ההנהגה צריכה להישאר בידי היראים, ויש פסול בכך שמעצבי הדעה הם מה'חופשים'. הקנאות ההונגרית התנגדה לציונות מרחוק, לא הכירו את הציונים מקרוב ולכן היה קל להצמיד להם שמות וכינויים ששמורים אצלנו לגרועים שבאויבינו, וגם פחות השכילו להבין את מצב בנ"י והדחיפות במציאת פתרון לבעיה היהודית.
ו. כיום ההתנגדות בקרב ליטא וחב"ד (ופולין) היא בגדר מנהג אבותינו. אבל ברובא דרובא של חוגים אלו חיים מנהיגים וציבור ריאלי ופרקטי המבין כי עתיד העם היהודי הוא בארץ ישראל, וגם מבין את הברכה במה שכיום גם דרדקי ניגשים ללימוד התורה והמשנה מבלי שהשפה מהווה מכשול עבורם. לעומת זאת, בחוגי הקנאים, בניהם חצי מדבר אשדודית ולא הוו ידעי רבנן מאי וכו.

מענדעלע ווייס ע"ה said...

הערשעל כ'האב שוין נישט קיין כח צי דעם לייזיגן קאפ, גיי די פארעך דיך מיט איהם

מרקחת בת-ים said...


חדשות במדינות ישראל בלה"ק!¿ היום

'זובור' - הפאנל סטדאפיסטים דת"ל על מירי רגב וגלגל"צ מזרחית‎

Does any orthodox jew in the diaspora understand one word¿

schmuck'ers marmalade.
ריבה-מרקחת קונפיטורה

marmalade-mermaid-what difference does it make..