Thursday, May 5, 2016

I never did quite understand the recent infatuation of Hungarian Jews with RAM....

You speak to them and you realize that for them there was no Baal Shem Tov. Not even a Yismach Moshe/Yetev Lev. And that breaks my heart. Whereas years ago ווער איז געגאנגען צו זיינע שיעורים? פארלוירענע נשמות אדער אזעלכע מענטשען that didn't fit in. Today they make him into some kind of guru, lehavdil. Guru is nice for people who grew up in secular society, but veise zokken people who drank coffee in Rodney need a guru? They need a shul with his name on it?And what's this gibberish about being a הייסע סאטמארע חסיד? and why am I not surprised that another Yankee Litvak is an admirer of the Satmar Rov?


45 comments:

sadya zwieg said...


hurshel: "am I not surprised that another Yankee Litvak is an admirer of the Satmar Rov?"

Surprise Surprise! he was a beacon of light to the American Right wing Lutvaks in his days, even beis yakov girls gravitated to his straight forward un adulturated tapes.

In israel there are many Litvishe Yiden right wing and they have their leaders to, not so in America there where very little right wing Litvishe, and almost none English speaking right wing "leaders", Rabbi Miller fit that bill!

מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, עכ"פ רשימו ניכרת לעולם. כי לא יהיה לעולם אפילה יאיר במהרה

ps: what satmar got to do with it? don't get me started please.

Lazer epstien said...

the Satmars are falling in to his trap
he was for a Medina al pi torah
His ideas weren't different then the Agudah or the Misrachi
but what can you expect from a satmar boy whose mind his mushed up with farentfering Midroshim that were never printed

zvi said...

rabbi miller said very positive things about lubavitch - I wonder if these guys know about it?

I was by his son's kollel when many satmar bochurim started coming to the yeshiva for RAM.

JS said...

He's not my cup of tea either. But many people find his ideas inspiring, and if that works for them what do you care if they're hungarian, yankee, or anywhere in between?

Unknown said...

It wasnt started by a Hungarian. It was started by exactly what you described. And ס'פעלט נישט פארלוירענע You make it sound like a bad thing. How many chasidim do you know that follow Babas

Moshe said...

I'm impressed קבל את האמת ממי שאמרה
they seem way more open minded than the chabadskers...

Referring to him a Yankee is very disrespectful.

שליה הפיכה said...

שאלה: כשערס מפעפע ויוצא צ"ל מאי מברך?

Rav Kaplan said...

la: His ideas weren't different then the Agudah or the Misrachi

But his outreach wasn't corrupted he meant what he said, he wasn't affiliated, or bought, he operated under the radar.. although his thoughts and ideas kept evolving.

David said...

.

Dr Burstein MD said...

lazer: "the Satmars are falling in to his trap"

If a satmar falls into a "trap" concerning zionisim, he is not a satmar.

dr freud said...

loozer: "but what can you expect from a satmar"

Don't worry nothing is expected from you, more than what they already got...! they have your number so to speak.

גיהערט ביי מלוה מלכה said...

" ס'פעלט נישט פארלוירענע "

ווער עס ווייסט ער איז א פארלוירענער דער איז נישט פארלויר'ן, ר"ר בונם האט גיזאגט דער וואס ווייסט אז קיינער קאן איהם נישט העלפן נאר השי"ת, דער איז שוין גיהאלפן

rabbi smirnoff said...

rabbi Miller was a great respectful man, but so to speak he wasn't a כלי ראשון .

Unknown said...

Some famous quotes from RAM ...
Very penetrating, pertinent & poignant ...

Shomer Negia ...
"Upstairs business leads to downstairs shopping"

College ...
"Those who go to college sojourn the halls of infamy"

State of Israel ...
"The State of Israel is a Shmad House"


Lazer Epstien said...

Rav Kaplans
I agree but every movement becomes corrupted, so I dont vouch for his son who is about to build a movement

Yanover said...

Because R' Miller was very openly anti-zionist and paraded the American flag to show he was not Zionistic.

Todays Satmars think that means he was a Bnei Yoeli.


Its not just Satmar. A Bobover yingerman gave me his 'Rejoice O Youth' which was a very interesting read... to say the least.

I will say, from what I read and heard from him my take away was that R' Avigdor Miller was Lshem Shamayim.

Anonymous said...

You are a boor and a ferd. You don't understand what an ehrlicher Tis is about. You care more about tribal loyalty than preparing for nitzchiyus.

Unknown said...

Some famous quotes from RAM ...
Very penetrating, pertinent & poignant ...

Shomer Negia ...
"Upstairs business leads to downstairs shopping"

College ...
"Those who go to college sojourn the halls of infamy"

State of Israel ...
"The State of Israel is a Shmad House"

Unknown said...

Some famous quotes from RAM ...
Very penetrating, pertinent & poignant ...

Shomer Negia ...
"Upstairs business leads to downstairs shopping"

College ...
"Those who go to college sojourn the halls of infamy"

State of Israel ...
"The State of Israel is a Shmad House"

ישוע בהמה said...

! אש זרה אשר לא צוה י"י מסקווער

For The First Time, The Skverer Rebbe Will Light A Bonfire On Lag B’Omer In New Skvere.

king dung said...

lazarus: "farentfering Midroshim not printed"

any example lazarus or gust your daily load?

Horses produce about eight piles a day and about 50 lbs a day. That means one horse creates about nine tons of manure per year. This is why stall and pasture cleaning is essential to horse health. If manure is not cleaned up regularly it makes the perfect environment for producing unhealthy ammonia fumes in stables, as well as a place for moulds, bacteria and parasites to thrive.

king dung said...

lazarus: "farentfering Midroshim not printed"

any example lazarus or just your daily load?

Horses produce about eight piles a day and about 50 lbs a day. That means one horse creates about nine tons of manure per year. This is why stall and pasture cleaning is essential to horse health. If manure is not cleaned up regularly it makes the perfect environment for producing unhealthy ammonia fumes in stables, as well as a place for moulds, bacteria and parasites to thrive.

סיגעטער שייגעץ said...

epstien: "farentfering Midroshim that were never printed"

עיין אגרא דכלה, שופטים, נביא מקרבך מאחיך כמוני וגו' בת"ד:
ובעינינו ראינו צדיקים כאלה אשר הם עצמם כמעט בביטול הרגשותיהם ואינם זוכרים אח"כ מה שהופיע להם השם!.. וז"ש נביא מקרבך לשון ניב שפתים דהיינו דיבר מקרבך מתוכיותיך ופנימיותך מאחי"ך מדביקות שלך, מלשון מאחי"ן, יקום לך וכו' אליו תשמעון .. וכן הצדיק בעצמו יטה אוזן לדבריו שלא יהיה כעובר על "נביאותו" ! עיי"ש באריכות

Medrash was written by רוח הקודש once a tzadig said it verbally it is a רוח מקודש even he himself doesn't know or believe what he said, he must believe it.

Yosh55 said...

Please bring a מקור that he was for a midina al pi torah.. Otherwise i assume it's שקר..

Dude said...

With all due respect for this great rabbi and communal leader, but he was from the camp of people who had to find an answer for every accurance. Including Including the Holocaust r"l)

Anonymous said...

I detect such derision
A Jew who was an ish emes
Btw he sat an entire night with SR writing anti Zionist ad for the NYT
SR said he has a daas Torah

Fact checker said...

I heard that Rav Avigdor Miller did not in the Gilgul belief system
is there some truth to it?

יושב בשבת said...

מן המתנגדים לרעיון קיומה זו היה
כמו ר' שמשון רפאל הירש, רבינו סעדיה גאון, בנו של הרמב"ם, וכו' הרא"ש כותב אם קבלה הוא נקבל

Abe Ikey said...

A: "SR said he has a daas Torah"

you can take the boy out of the country, but you can't take the country out of the boy, he was still a Yankee.

twisted twis said...

it's probably false, but to some if you demand from the current system more adherence to torah laws, and more respect to the heriedim, that may mean you want a nedina-al-tora!

Unknown said...

Israel Memorial Day
"The Day of Remembrance"
Yom Hazikaron l'Chalalei Ma'arachot Yisrael ul'Nifge'ei Pe'ulot Ha'eivah
יוֹם הזִּכָּרוֹן לַחֲלָלֵי מַעֲרָכוֹת יִשְׂרָאֵל וּלְנִפְגְעֵי
פְעוּלוֹת הָאֵיבָה‎

Observed on Wednesday 3 Iyyar

אתיאל said...

Fact c ... I don't beleive you ever heard such a lie.

Lazer said...

Anonymous סיגעטער שייגעץ said...
epstien: "farentfering Midroshim that were never printed"

עיין אגרא דכלה, שופטים, נביא מקרבך מאחיך כמוני וגו' בת"ד:
ובעינינו ראינו צדיקים כאלה אשר הם עצמם כמעט בביטול הרגשותיהם ואינם זוכרים אח"כ מה שהופיע להם השם!.. וז"ש נביא מקרבך לשון ניב שפתים דהיינו דיבר מקרבך מתוכיותיך ופנימיותך מאחי"ך מדביקות שלך, מלשון מאחי"ן, יקום לך וכו' אליו תשמעון .. וכן הצדיק בעצמו יטה אוזן לדבריו שלא יהיה כעובר על "נביאותו" ! עיי"ש באריכות

Medrash was written by רוח הקודש once a Tzadik said it verbally it is a רוח מקודש even he himself doesn't know or believe what he said, he must believe it.
the Bnie Yisoscher does not say the Tzadik should say Midrashim....he can say torah but not create new Midrashim,
I think the holy chasam sofer calls this Midrashim sefarim chitzonim,

Dusiznies said...

Rav Avigdar Miller was the one who in the 50's and 60's who translated anti-Zionist Satmar ads in English for the secular press..... he had an answer for the holocaust because he himself was in the US, eating scrambled eggs and drinking coffee for breakfast when our grandparents were being roasted in the ovens of Auschwitz!
His children all survived in the US, while my own little brothers were shot to death...his explanation for the Holocaust is a disgrace to Judaism ...
He wasn't a prophet nor was he a son of a prophet .... he also hated Israel.
I once attended his Sunday shiur and I can tell you that I never witnessed so many crazy insane people under one roof! He attracted only baalei teshuvah that were certified crazies...
Now they are making him into a saint ..... yes he wrote some great books like Rejoice etc ...but so did Nelson DeMille ...
I'm not impressed!

אליעזר בערלאנד said...

"...he can say torah but not create new Midrashim"

can you "quote" the Medrash he "created" I would love to study it.. שיחות ת"ח צריכים לימוד

נ"ב, נא להתעניין עבורי, מאחבנ"י הנתונים בצרה גדולה ובשבי' אני

יהודי ולא ציוני said...

הרב מבריסק זצ"ל אמר פעם לרבי עמרם בלוי שנאבק למען השבת : "אם אתה יוצא להפגין - משמע שאתה ציוני"... ולתמיהתו של רבי עמרם שהיה מראשי נטורי קרתא, השיב לו הרב מבריסק : "אם אתה יוצא להפגין נגד השלטון הציוני ואינך חושש שיהרגוך, הרי אתה ציוני.. מכיוון שהם חשודים על שפיכות דמים...ורצח הקדוש ישראל דה האן יוכיח!!!....

זה לא ידוע לציבור הרחב, אבל באחת ההפגנות למען השבת לפני למעלה מארבעים שנה, רצחו שוטרי משטרת ישראל את הקדוש פנחס סגלוב הי"ד. (הם הכניסוהו לניידת והפליאו בו את מכותיהם עד שיצאה נשמתו)

לא נשכח כמובן את הטבח בספינה אלטלנה "בפיקודו של בן גוריון" ימש"ו

"יום עצמאות" said...

! קול ברמה נשמע

הכי קראו שם היום המר והנמהר שקרה האסון הנורא לישראל, שהוקמה מלכות המינות בא"י זה שמו אשר קראו ליום אידם יום העצמאות, כי כל ענין העצמאות הוא מינות ר"ל, שאין שום עצמאות בעולם אלא השי"ת לבדו - הוא ולא אחר. ע"כ

- ספה"ק ויואל משה במאמר ישוב א"י בסימן קמז

חבדצקע"ר said...


עצמות, הוא כינוי בו נתכנה בספרי הקבלה ענין מציאותו של הבורא, כפי שהיא למעלה מכל הגדרה, חיובית או שלילית. המושג "עצמות" מתייחס לעצם הבורא כפי שהוא למעלה מכל יכולת תפיסה אנושית בהסתייגות מלאה גם מכל המשתמע לכאורה מהכינוי עצמו (העצם של הבורא וכדומה)! א

מציאותו של הבורא היא המציאות הראשונה בעולם ("קדמון") ולא קדם אותו שום סוג מציאות. לכן מציאותו היא גם מוכרחת מצד עצמה ולא מצד גורם חיצוני. בשונה משאר הנבראים, שיתכן והם נמצאים ויתכן שלא ("אפשרי המציאות") מציאותו של הבורא היא מוכרחת מצד עצמו ("מחוייב המציאות") ב

הזהירות בכינוי הזה "עצמאות" הוא שיא השיאים בכל הקשור להפשטת המושגים בתורת הקבלה והחסידות. אין עוד כינוי מופשט כמו זה

ליטוואק פון בודאפעסט said...

Why is Yankee worse than Ruskie? What makes the Russian influences more foolish than the American? Because they are exotic?

שרגא פייבל said...

הרב מיללער כותב במכתב: תשואות חן לכת"ר על מלחמתו מלחמות ד' להגנה על כל דבר שבקדושה ונגד המהרסים מכל הסוגים ובפרט נגד ההירוס הנורא של ההזרעה המשוקצת, מוקירו. אביגדור מיללער, רב דקהל יאנג איזראעל ור"מ בישיבת רבינו חיים בערלין

Rav Gips said...

שרגא פייבל said...
הרב מיללער כותב במכתב: תשואות חן לכת"ר על מלחמתו מלחמות ד' להגנה על כל דבר שבקדושה ונגד המהרסים מכל הסוגים ובפרט נגד ההירוס הנורא של ההזרעה המשוקצת, מוקירו. אביגדור מיללער, רב דקהל יאנג איזראעל ור"מ בישיבת רבינו חיים בערלין
that makes Rav Mueler, one more godul against the Bonie Oilem tactics ......

Misaskim said...

Kol Beroma
"הכי קראו שם היום המר והנמהר שקרה האסון הנורא לישראל, שהוקמה מלכות המינות בא"י זה שמו אשר קראו ליום אידם יום העצמאות, כי כל ענין העצמאות הוא מינות ר"ל, שאין שום עצמאות בעולם אלא השי"ת לבדו - הוא ולא אחר. ע"כ"
in matter of fact, Satmar ruv had a strong agenda to be independent from the agudah and Klal Yisroel, Satmar Boro park Kids cant even participate to say simple Tehilim in BP Bobover Bies Hamedrash with other Jewish Kids, Tinokos Shel Bies Rabon are fed with there hate....... like shtop Gendz

Mosaad said...

Berland of Amsterdam
"can you "quote" the Medrash he "created" I would love to study it."
all the Mie roho aroinoi shel Yosef etc....midrashim are fabricated,

Real brisk of boston said...

יהודי ולא ציוני said...
הרב מבריסק זצ"ל אמר פעם לרבי עמרם בלוי שנאבק למען השבת : "אם אתה יוצא להפגין - משמע שאתה ציוני"... ולתמיהתו של רבי עמרם שהיה מראשי נטורי קרתא, השיב לו הרב מבריסק : "אם אתה יוצא להפגין נגד השלטון הציוני ואינך חושש שיהרגוך, הרי אתה ציוני.. מכיוון שהם חשודים על שפיכות דמים...ורצח הקדוש ישראל דה האן יוכיח!!!....
why did Brisker ruv and his family live in Israel? from the Nazis he ran because they were murderers,
Did he Run from the Zionist rotzchim too?? or he was having his shiur under the Zionist, and took his walks on the Zionist streets
explain the 2 dinim in Retzicha.....
this statement is a embarrassment for the Brisker ruv....

זבל פרדותיו said...

sad: "Mie roho aroinoi shel Yosef etc....midrashim are fabricated,"

כלי יקר, בראשית לט יב, וינס ויצא החוצה. לא נאמר וינס החוצה לפי שההולך ברחובות קריה במרוצה מרגישין בו העולם למה רץ ועל מה הוא רץ, ע"כ לא הלך במנוסה כי אם בבית עצמו, וכשיצא מן הפתח יצא כדרכו בלא מרוצה. ודרז"ל (תנחומא ט.) הים ראה וינוס מה ראה, ראה ארונו של יוסף שנאמר בו וינס ויצא החוצה