Tuesday, April 10, 2018

הרב יאשע בער סאלאווייטשיק - נאך אלע מעשיות דער אלט-מאדישער שטעטל איד

הערט זיינע רייד אין תשכ"ח - ביי די יארצייט דרשה

23 comments:

Ich Bin a Brlookliner said...

what about chanukah? according to the rashi that he quotes?
we have to search for the answer in the sefer of the goan hadoir reb meshulem roth....

המקונן said...


הער: ביי די תשכ"ח יארצייט דרשה

אין מספידים כל חודש ניסן אלא לחכם "בפניו". דהיינו קודם הקבורה

רב פופקא said...

ר' יאשע בער: איך "פריי זיך מער" אוויא די וואס זאגן הלל
   
השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר -איוב ג כב

רש"י: "שמחים אלי גיל" - וישישו אם היו מוצאים קבר. "אלי גיל" - בשביל הגילה והששון של (מציאות) קבר

Anonymous said...

I'm extremely impressed together with your writing talents and
also with the format in your weblog. Is
that this a paid theme or did you modify it your self?
Anyway stay up the excellent high quality writing, it's uncommon to see a
great weeblog like this one today..

גרי said...

וועלכער ר יאשע בער איז דאס...

גרי said...

J.b...

ז.ז. הלוי said...

? according to the rashi that he quotes?

עיין במס' ערכין י' תוס' ד"ה: י"ח ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל

Turkish Taffy said...

ibab: "what about chanukah?"

No answer is what the wrong question begets. 😆

simcha zelig said...

"אין מספידים כל חודש ניסן אלא לחכם "בפניו". דהיינו קודם הקבורה"
the yartziet deroshe was the famous shiur that he gave for his fathers honor the Goan reb Moshe in the west side of NYC which was complied in to one of the greatest seforim in deep lomdus of all times
Shiurim lezecher aba muri

what's dus said...

"in deep lomdus of all times"

In deep what? 👂

rak said...

being impressed doesn't give you any credence to inquisitive questions.

ok said...

הער:נאך אלע מעשיות דער אלט-מאדישער שטעטל איד
הערט

"The OU follows the more stringent position of Rabbi Soloveitchik"

Q. Why is mechirat chametz for a supermarket that continues to sell chametz during Pesach a valid sale?

A. Good question. Many posekim fundamentally oppose the sale of Jewish-owned businesses that sell chametz on Pesach. In stark contrast to the mechirat chametz of a halachically observant Jew, the sale of a supermarket that is fully open for business on Pesach lacks the aura of respectability. The seller is clearly not sincere about the sale. For this reason, Rabbi Joseph B. Soloveitchik (1903-1993) and others considered sales involving supermarkets that sell chametz to customers on Pesach to have no validity. Nonetheless, Rav Moshe (Iggerot Moshe, OC 1:149, 2:91 and 4:95) was the champion of this transaction. He put forward various arguments of justification, one of which is that halachah does not take into consideration private thoughts (devarim shebelev) that are not verifiable. Furthermore, it is conceivable that the storeowner prefers to transfer ownership of his chametz to a non-Jew so his religious customers can shop freely in his establishment after Pesach, even though he intends to continue selling chametz merchandise during Pesach.
The OU follows the more stringent position of Rabbi Soloveitchik.

זושא שניידער said...

It seems to me although you're sleeping in the bed you "made by yourself" but you also enjoy the "attack" a little sadistic maybe?

ביי אונז האט מען גיזאגט פארן שונא; זאלסט קרעציג ווערן, אין דיין הנאה פון קראצין זיך, זאלל זיין מיינע

גדול מפורסם מרוסיא said...

!!! "הירשל: "נאך אלע מעשיות

מכתב מהגה"צ רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק ז"ל
להגה"צ רבי ישעיהו זילברשטיין ז"ל בעל ס' מעשי למלך

בא"ד: "הגיעני מכתבו בתוך כמה מכתבים בדבר הציונים, וכל גדולי ישראל יחרדון וכותבים שהדבר עומד בגזרת חרם ושמתא, וחלילה לזוז זיז כל שהוא לשוב לארץ הקודש ברוב עם. "וגדול ומפורסם מרוסיא" כותב כי בדין גזר השם יתברך עלינו גזרות ונתפזרנו בכל העולם והצור תמים פעלו

וענין היותנו בגלות מבואר בתורה הקדושה: "אם בחוקותי תלכו וכו'". לית מאן דפליג שהיודענשטאט (הספר "מדינת היהודים" של מייסד הציונות ד"ר בנימין זאב הרצל) יניא לבבות אחינו בית ישראל מהאמונה שה' יגאל אותנו...! ראשי הציונים מתימרים מתפארים שכופרים בה' יתברך ובתורתו וע"פ הרמב"ם אין להם חלק ונחלה בישראל..."י

-מתוך מכתב שכתב בשנת תרנ"ח לר' יעקב פלייסיג מוויען, הובא בספר "דובב שפתי ישנים" חלק ב' עמ' קס ראה עוד במאמרו "הפליטה הנשארת" ובמכתבו לר' פישל זוסמן סופר שהובא בספר "דובב שפתי ישנים", ומכתב אליו מר' חיים סולובייצ'יק ומרבי יום טוב חנינה ליפא טייטלבוים מסיגעט (בעל "קדושת יום טוב", בנו של ר' יקותיאל יהודה ואביו של רבי יואל טייטלבוים ז"ל) שהובאו שניהם שם

דידן נצח said...

יסוד ארישר החמישים

תגובה מאנטאג אפריל 09, 2018 2:50 pm

סיפור נפלא איך בעל עסק חבד"י דאג להציל יהודים רבים ממכשול

הרב דן יואל ליווי סיפר לאחרונה באזני מתפללי בית הכנסת שלו שהחברה הכי גדולה בנ"י שמוכר שכר לכל החנויות, הוא בבעלות יהודי שמסרב למכור חמצו זה עשרים שנה. ומאחר שנודע לאחרונה שרוב שכר בנ"י נמכר ע"י, הרבנים שוקלים להוציא איסור על שתיית שכר משך כמה חדשים אחרי הפסח מחשש חמץ שעבר עליו הפסח

ר' נתן שטרנברג שמע מהרב ליווי על הבעי' והחליט לעשות מעשה בעקבות שעבד בעבר הרחוק במפעל שהי' להם איזה קשר רחוק עם המפעל של השיכר. ר' נתן ביחד עם ר' קלמן ווינפלד מארגון הכשרות של OK מצאו פיתרון. הרב ווינפלד נפגש עם הבעל הבית בביתו, סיפור שבא עם הרבה מאמץ ואומץ ולאחר שהם הסבירו לו הענין ומצאו פתרונות לכל החששות שלו הסכים לסדר המכירה על צד היותר טוב. יצוין שבעבר הOU עבדו קשות ונענו בשלילה מוחלטת, אבל עם גישה חסידית לא רק שהסכים למכור החמץ, גם הניח תפילין לראשונה מאז הב"מ שלו לפני 57 שנה

Kemoi Kosher said...

the OU are a bunch of Lietzem
Rav Soloviechig was never their posek, he is a nice lamdan,the OU use Him as their poster boy, for modern orthodoxy dogmas. I dont know if brisker believe in the Heter Mechira, its not mentioned in Rambam
it is just to show their Kosher chazer fissel
The Chelkas Yakov and Reb Moshe are legitimate poskim, and they permitted it...

על ביער חמץ said...

בענין יהודי חפשי שאינו שומר פסח רח"ל ומכר חמצו לנכרי אמנם עושה שחורה בפסח עם החמץ שמכר, דאין המכירה כלום. עיין שו"ת מהר"ם שיק סי' ר"ה. ובשדי חמד, חמץ ומצה סי' ט' אות ל"ה. ועיין שו"ת דברי יואל, יו"ד סי' צ"ו. דכן מורין

this Bud for you said...

The following beer brands is distributed "strictly by gentiles" No "fake clergy/business shenanigans" involved.

Becks
Budweiser
Bud light
Carlsberg
Stella Artois

קוקוריקו said...

אלט מאדישע שטעטל איד??!! דאס איז א חלק פון די אלטע מאדע, אז מ׳זעט אין רש"י עפעס און מ׳טוט פסקענען על פיו? וואס האט עס מיט די שטאט ווי מ׳איז געבוירען?

Ephraim said...

"מכתב מהגה"צ רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק ז"ל"

And the בית הלוי was a Zionist of sorts. He wanted a frum Zionist organization but was opposed. Had he been heeded, his son would not have been able to make such comments about Zionism. Zionism was mostly a secular movement because the gedolim who favored ישוב ארץ ישראל (Besht, GR"A, חתם סופר, נצי"ב, בית הלוי, etc..) were ignored.

בית הלוי נעימות יזמרו said...

ז"ל: חלילה לזוז זיז כל שהוא לשוב לארץ הקודש ברוב עם

מתוך מכתב מהגה"צ רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק ז"ל

בא"ד: "הגיעני מכתבו בתוך כמה מכתבים בדבר הציונים, וכל גדולי ישראל יחרדון וכותבים שהדבר עומד בגזרת חרם ושמתא, וחלילה לזוז זיז כל שהוא לשוב לארץ הקודש ברוב עם. "וגדול ומפורסם מרוסיא" כותב כי בדין גזר השם יתברך עלינו גזרות ונתפזרנו בכל העולם והצור תמים פעלו

וענין היותנו בגלות מבואר בתורה הקדושה: "אם בחוקותי תלכו וכו'". לית מאן דפליג שהיודענשטאט (הספר "מדינת היהודים" של מייסד הציונות ד"ר בנימין זאב הרצל) יניא לבבות אחינו בית ישראל מהאמונה שה' יגאל אותנו...! ראשי הציונים מתימרים מתפארים שכופרים בה' יתברך ובתורתו וע"פ הרמב"ם אין להם חלק ונחלה בישראל..."י

נעימות בימינך נצח said...

Ephraim Sunday, April 22, 2018 12:37:00 AM: "And the בית הלוי was a Zionist of sorts" רח"ל

בס' בית הלוי הביא שיטת רבינו חיים בתוס' כתובות קי; דבזמן הזה אין נוהגת מצות ישוב ארץ ישראל, לפי שיש הרבה מצות שאי אפשר לקיימם "מפני כובד הגלות".. -בית הלוי ח"ב סי' נ

shakerspear said...

"The crow sings as well as the lark when no one's listening."