Thursday, April 12, 2018

אסתיר פני | סיפור החורבן והשיקום של חייו של האדמו"ר מצאנז- קלויזבורג וקהילתו

פרישע סחורה - הערשט געבאקען אויף דער אינטערנעץ. א גוט שטיקל ארבעט האבען די צאנזערס אנגעמאכט. מ'ברויך זיי געבן קרעדיט. נישטא קיין ברירה
I just don't see how Sanz goes together with Prof. Leibowitz.

13 comments:

דוק ותשכח said...

לא נתמלאה צור אל מחורבנה של ירושלים; אם מלאה זו חרבה זו, ואם מלאה זו חרבה זו.  -פסחים מב ב

You never let a "serious crisis" go to waste. And what I mean by that it's an opportunity to do things you think "you could not do before.." -Rahm Emanuel

sycophanter said...

"iz git to zahn a rebbe."

emet le'amito - mo·las·ses:

Quote: "nothing preserves a dynasty as well as sycophants as followers. keeping them ignorant and dependent on the community and its rebbelach is a time honored way of keeping control. iz git to zahn a rebbe. the chareidi communities who foster such behavior in the US and Israel are a massive chillul haShem; but nothing to see here. ask shafran and gordimer, only the OO are a threat to orthodoxy. chillul hashem in defense of orthodoxy has become a mitzvah."

בורר ואוכל said...

די צאם געשטילקטע ארבעט "בורר אוכל מתוך הפסולת" איז מעשה טינזולטאן נוסח האליוואד, זיכער נישט צאנז אבער רודניק

טמיר ונעלם said...

!אפילו די הסתרה איז בהסתרה

ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים

רמב"ן: "וטעם ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי" - איננו וידוי גמור כענין והתודו את עונם אבל הוא הרהור וחרטה שיתחרטו על מעלם ויכירו כי אשמים הם וטעם ואנכי "הסתר אסתיר פני פעם אחרת?" כי בעבור שהרהרו ישראל בלבם כי חטאו לאלהים ועל כי אין אלהיהם בקרבם מצאום הרעות האלה היה ראוי לרוב חסדי השם שיעזרם ויצילם שכבר כפרו בע"ז! וכענין שאמר (ירמיהו ב לה) הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי ולכך אמר כי על כל הרעה הגדולה שעשו לבטוח בע"ז יסתיר עוד פנים מהם "לא כמסתר פנים הראשון" שהסתיר פני רחמיו ומצאום רעות רבות וצרות רק שיהיו בהסתר פני הגאולה!, ויעמדו בהבטחת פני רחמיו (ויקרא כו מד) ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וגו' עד שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי גמור ותשובה שלימה כמו שנזכר למעלה (ל ב) ושבת עד ה' אלהיך וגו' ע"כ. -רמב"ן דברים לא יז

net klitch said...

unlike the "others" there is no comments here written by klusenburgers, that's a good thing I would say.. no?

Rizhin said...

Bobov Stempel chasuna pictures posted as Klausenberg chasuna

can't trust the media

Rizhin said...

GEVALD!

official photographer!

pictures!

ידח נדח said...

רמב"ן: אבל "אחרי היותנו בגלות בארצות אויבינו לא נתקללו מעשה ידינו" ולא אלפינו ועשתרות צאננו ולא כרמינו וזיתינו ואשר נזרע בשדה אבל אנחנו בארצות כשאר העמים יושבי הארץ ההיא או בטוב מהם שרחמיו עלינו "כי ישיבתנו בגלות היא בהבטחה" שאמר לנו (ויקרא כו מד) ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם וכבר פירשתי בסדר אם בחקותי (שם שם טז) סוד הברית הזאת וכי הוא על זמן גלותנו היום ביד החיה הרביעית ואחר כן יבטיח בגאולה ממנו.ע"כ -רמב"ן דברים כח

Anonymous said...

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and
now each time a comment is added I get four emails with the
same comment. Is there any way you can remove me from that service?
Thanks!

Anonymous said...

You name it and South Africa has an abundance of it.

anon y mous said...

plenty of "anonymous" you name it, around here too.

lechuna said...

in order to appreciate how far the Hastora B'toich Hastora reaches:

Boi U'Reeh

A Gitte Yid, in the worst of all imaginable circumstances, says " Tachas Asher Lo Avadeti", etc.

and the commenters here, other than being amazed, or simply being in awe and remain quiet, have extremely petty, pithy, and grudging "comments"

Maybe its the new Dor, another generation removed

Ohenry said...

Racist: "South Africa has an abundance of it.."

"If you treat an individual as he is, he will remain how he is. But if you treat him as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought to be and could be." -Goethe