Wednesday, June 20, 2018

The Brisker Rov wanted the previous Lubavitcher Rebbe to come live in Brisk in 5691/1931


stay tuned - full coverage iy"h tomorrow

18 comments:

HK said...

is this an original poster copy?

Anonymous said...

jj
כמדומני שבשיחת ש"פ תצוה תשל"ז
דובר גם אודות הקשר של כ"ק אדמו"ר הצ"צ
עם הגאון ר' חיים מוולזין

עיי"ש

א חסיד פון קאוונע said...

דער דבר"י ז"ל האט אמאל גיזאגט; ער איז מער נתפעל גיווארן פון בריסקער רב'ס "צידקות" אוויא פון זיי גדלות (בתורה) י

אנאנאמיגער said...

.לכשאפנה אשנה

Unknown said...

Brisk or Brestlitovsk is & was part of the exile that once was ...
Liquidate the exile before it liquidates you ... Said Jabotinsky ...

Unknown said...

Brisk or Brestlitovsk is & was part of the exile that once was ...
Liquidate the exile before it liquidates you ... Said Jabotinsky ...

ליטוואק פון בודאפעסט said...

ווייל אין די צווייטע איז ער געווען א שוואכער מבין. אמער, א מדרש פליאה האט דער בריסקער רבי פארענטפערט? א טייטש אין ברייתא דר׳ ישמעאל?

מקום השם פנוי said...

זה היה על הקשר בין הריי"צ להגר"ח מוואלאזין, אשר כידוע היו קרובים מאד בדעות ובאופי

בדיל ויעבור said...

בהגהות אשר"י בפרק אלו מציאות; מעשה אירע באחד שקנה בדיל מגנב נכרי, בחזקת בדיל לכסות גגו, ושוב נמלך ומכרו לישראל אחר, בחזקת בדיל, ואח"כ נמצא שהוא כולו כסף בפנים, אך בחוץ היה מכוסה בבדיל, ופטרו ר' אליעזר ממיץ. כי אמר שלא זכה בה הישראל שקנה מן הנכרי, כי לא ידע ולא נתכוון לקנות הכסף, והודה לו רבינו תם. הרי אף שהכסף היה קנינו של ישראל, מכל מקום, מאחר שלא ידע שהוא כסף, וסבר שהוא בדיל, אין לו רק קנין בדיל, לפי ערך ידיעתו והכרתו. ע"כ

Anonymous said...

יש מחר לאחר זמן? כתבת "מחר" תביא הכתבה המלאה?

ברסלבר said...

,לכבוד ה'כמדוני

עיקר מלחמת האדם עם יצרו "הוא בדמיונות" והרהורים שבלב ומוח וע"ז אמרו בתיקונים (סוף ‏תי' יג וריש תי' כא) מאן דנצח בקרבא יהבין לי' ברתא דמלכא דא צלותא. שהתפלה הוא הכרת ‏הנוכח וכעומד לפני המלך כמ"ש בעירובין (סד.) והיינו עמידת הלב והמוח. -צ"צ רח

והאמת ניתן לאומרו said...

אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר

שמעתי פעם כשהתוכח הגה"צ הר"ר נתן יוסף מייזעלס ז"ל איש ימינו של הדבר"י ז"ל עם הר"ר מענדיל הענדלער ע"ה וכשהויכוח הרתיחה שאל רמ"ה, א"כ לפי שיטתך נמצא לאמר; אז ר' וועלוועל'ע בריסקער ז"ל לערנען הייסט נישט גילערינט? ע"ז ענה הגרנ"י ז"ל בריתחא דרבנן!, ווייסטו וואס כ'וועל דיר זאגן דער רב"י (שליט"א) האט מיר אמאל גיזאגט; כ'בין מסופק צי (ר'חיים ז"ל) דער בריסקער רב, צי ער האט יוצא גיווען "מצות לימוד התורה" מיט דעם דרך הלימוד וכו'... ע"כ שמעתי בעצמי

.נ.ש.א said...

.לית אתר פנוי מיניה

נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים. (אף ברשת-התחתון..) -תנחומא "נשא" טז

נשא = N.S.A.

בעל דמיון said...

!התפלה הוא הכרת ‏הנוכח

עיקר מלחמת האדם עם יצרו "הוא בדמיונות" והרהורים שבלב ומוח וע"ז אמרו בתיקונים (סוף ‏תי' יג וריש תי' כא) מאן דנצח בקרבא יהבין לי' ברתא דמלכא דא צלותא. "שהתפלה הוא הכרת ‏הנוכח" וכעומד לפני המלך כמ"ש בעירובין (סד.) והיינו עמידת הלב והמוח. -צ"צ רח

פשוטו וכמשמעו said...

אין אויף וועלעכ'ן ביסטו א מבין? די ממזר בן הנדה. במלוא מובן המלה

!בשורה טובה תדשן עצם said...

ליטוואק פון בודא'פעסט ידרוש בסוגיא עמוקה "דזב שראה קרי - וב'סודות'דיגע שאלה 'מאין באתי". בבביהמ"ד הגדול דק"ק מ"ב, שבת תשובה אחה"צ הבעל"ט

סאקס עדיוקעישאן קלאס, ביי מכונה אלף

ליטוואק פון בודאפעסט, האקעלע-זאכען-לערנען-מיט-קינדער

לדוגמא: "מיין קינדער לערנען משניות ברכות אין חדר. ווען איך לערן מיט זיי די משניות פון 'זב שראה קרי' און 'פולטת שכבת זרע', הער איך אז דער זאך אינטרעסירט זיי נישט און זיי פרעגען גארנישט. ביי זיי איז דער טייטש פשוט, א טמא וואס קומט ארויס פון איהם נאך א טומאה. זיי פרעגען נישט קיין קשיא'ס און ס'גייט זיי נישט אן. אזוי אויך ווען מ'לערנט גמרא קידושין אין חדר. זיי קימערען זיך ווייניג מיט די פונקטליכע טייטש פון תחילת ביאה צו תחילת העראה.

איך ווייס אז ביי געוויסע קרייזען כיפערט מען די סוגיות, הן מיט קינדער הן מיט בחורים. למעשה פארשטיי איך אז די בחורים וואס ווייסען שוין די תשובה צום יסודות'דיגע שאלה 'מאין באתי?' גייען אליינס זוכען די גמרות תשובות און סוגיות, דעריבער איז עס א קליינער הילף פאר די בחורים.

איך וויל אבער עפעס אנדעריש פרעגען. טאמער אונזער חינוך סיסטעם לאזט צו אז א קינד זאל לערנען אזא משנה אן קיין פראבלעם, הייסט'ס אז לכתחלה דארפען זיי נישט פארשטייען וואס זיי לערנען. נישט דער לומדות און די דקות'דיגע חילוקים צווישען איין הלכה און די צווייטען, נאר די פשוט'ער מציאות פון וואס מ'רעדט. טאמער ס'גייט נישט אן די קינד צו וויסען וואס דער זב איז, פון ווי ווייסט מען אז ער ווייסט וואס משיכיר בין תכלת לכרתי איז? ביטע צולייגען צום שמועס". ע"כ

נ.ב. "הלומדים הגדולים" נא להכין את עצמם ולעיין הדק היטב בהסוגיא בהקדם

סאקס עדיוקעישאן קלאס, ניתן ע"פ הוראות ובהסכם 'הבארד אף עדיוקיישן אף אמעריקא', דאנעלד טרומפ יר"ה פרעזידענט. הוא הודה, הוא הדרה, הוא זיבה

קן סתומה said...

תורא מכרזת עליו בחוץ, באמת לאמיתו, הליטוואק פון בודאפעסט על פי עדותו שלו הוא עוסק בעמקות ובדביקות נפלא בכל לילה על המשכב שלו, במסכתות קנים, העוסקת בטעויות ובערבוב של קרבנות העוף. פייגעלע בלע"ז

כי בדרך כלל היו נשים מביאות קרבנות אלו, בעיקר לאחר לידתן, והזלזול של הכהנים נבע הן מגדלו הקטן של הקרבן, הן מזהות המביאות אותו כנשים!. וד"ל

syntactically challenged snag said...

barking dog = emet le'amito = barking dog!

"they do condemn the land uber alles fringe.. many MO read al hageulah in the bathroom. i was machmir not to use it for toilet paper. his interpretation of ramban was disgusting. truly the result of his inability to rationalize his escape via the Zionists. a talmid chacham - sure; evil - for sure."