Friday, November 18, 2016

ח"י חשון: שלושים שנה לפטירת הגאון ר' נחום פרצוביץ זצ"ל


Here's what I received via email from someone who knows. The words are his entirely, I have added nothing:


 בשנת תש"ל נסע רבי נחום לארה"ב לצורך טיפול רפואי למחלה הקשה שהתגלתה בו, ידיד נעוריו רבי יעקב משה לייזרסון שלמד עמו במיר ובשנחאי, ואח"כ נהיה חסיד חב"ד, שכנע אותו להיכנס לאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל, רבי נחום והרבנית ע"ה ישבו אצל האדמו"ר ביחידות למשך כמה שעות, ----- שיחי' אמר לי שרבי נחום התבטא אח"כ ואמר שעוד לא ראה איש חכם כמוהו ושיבח מאד את פיקחותו. בפגישה הפציר הרבי ברבי נחום שיוציא את חידושי התורה שלו בספר. הקשר נמשך גם אח"כ והרבי מליובאוויטש היה שולח אגרות ברכה לרגל נשואי צאצאיו של רבי נחום, יש גם מכתב ברכה שכתב הגר"נ לרבי כמדומני בשנת תשל"א. למעשה רוב הפרטים על הקשר בין רבי נחום לאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל כבר התפרסמו, למשל בספר"שמן ששון מחבריך" ומשם בחב"דפדיה. במשפחה מאשרים פחות או יותר את העובדות, אם כי זה לא תמיד נעים להם כל כך. מספרים שהרב שך סירב להספיד את הגר"נ בהלוייתו עקב הקשרים שהיו לו עם חב"ד. ר' משה הבלין מקרית גת שהיה תלמיד של רבי נחום בישיבת מיר יש לו סיפורים על הקשר של רבי נחום עם הרבי מליובאוויטש זצ"ל.Reb Nochum with dark hat sitting next to his shver Reb Chaim Shmulevitz


At his wedding, speaking to Rav Herzog (c) and Reb Reuven Katz, Rov of Petach Tikvah


With Reb Betzalel Zholti, Rav HaRoshi of Yerushalayim

17 comments:

שונא בצע said...

מספרים שהרב שך סירב להספיד את הגר"נ בהלוייתו עקב הקשרים שהיו לו עם חב"ד

.הרבנות מטעם מקברת את בעליה

Tevya said...

"The words are his entirely, I have added nothing"

and you're implying that? .....

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

implying nothing. you're inferring.

Tevya said...

good man may defer.

Anonymous said...

what is the point? Reb Nuchem held from the LR in learning? no evidence to that

וויי מיר נישט said...

נישא לעטל בתו של הרב חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר

http://theantitzemach.blogspot.com/2016/11/blog-post_3.html?m=1#comment-form

חב"דפדיה said...

אמר ר' יוחנן הרב שגלה - מגלין ישיבתו עמו, תלמיד שגלה לערי מקלט מגלין רבו עמו

הרב משה הבלין בצעירותו, למד בישיבת מיר אצל הרב נחום פרצוביץ', ובתקופת בשנת תשע"ו הוביל את גיבושו של הסכם הסדרה מול רשויות צה"ל על מעמדם של תלמידי ישיבות חב"ד, ובעקבות כך בחודש אלול החל מסע הסתה ממושך נגדו בקרב הפלגים הקיצוניים של 'העדה החרדית', שכלל פריצה לביתו, הפגנות בסמוך אליו, והפצת פשקווילים וכתבי שטנה

זעליג פון סקרענטן said...

דער טאטע זאל זיך מיען איז פון די גיקאווערטע ב'הושער חסידים גיווען, ווייניג האט ער פארציילט פון די אנדערע סארט חסידעם, זאל ער זיין א מליץ יושר פאר אלעמען

גירסא דינקותא said...

ר' נחום למד תורה מפי רבותיו רבי ברוך בער לייבוביץ ורבי אלחנן וסרמן ז"ל

גירסא דינקותא, הרב ר' יצחק טורץ ז"ל חתן ר' ברוך בער ז"ל, בימי זקנותו התעכב עמי בבית אבי ז"ל לאיזה שנים, הוא היה איש מופלא והיה לו חשק לידבק לחסידים, הוא שאל מאבי ז"ל לקבוע שיעור עמו בספה"ק אורח חיים עה"ת והיה להם שיעור בזה בכל לילה שבתות, אף שכבר זקן מופלג הוא אמר שמעולם לא למד ולא ידע מגדולת מתיקות ספר אוחה"ק עד עכשיו והיה למד בה בחשקת גדולה! הדבר"י ז"ל זימן אותו להסדר בליל פסח וסיפרו לי גדולות שראה ושמע שמה כשחזרה לביתינו, אף ראיתי שרבינו פנה אליו בפרטות לברכו גיט שבת ! כשבאה כפעם לעריכת שלחנו בלילה שבתות של רביז"ל בערוב ימיו.

גירסא דינקותא said...

זכרנו שפעם היה דחיקות וצפיפות גדולות בביהמ"ד והיה מפנים דרך קצרה מאוד לרביז"ל ליגש למקומו בראש השלחן, ופגע בר' יצחק שהיה קשה לו מאוד לעלות על הספסל לפנות מקום לרבינו לעבור מלפניו ורבינו עמד במקומו בכל עת שהיה עוזרים לו לעלות על הספסל ובו בעת דיבר רבינו עמו בשלומו והיה "המראה" נפלאת בעיני העולם

גירסא דינקותא said...

עוד אזכור שמעתי שרבינו ז"ל גבה מר' אהרן קאטלער ז"ל ליתן לר' יצחק טורץ איזה עמידה כבוד בבית מדרשו ואף הבטיח לו שהוא ז"ל ישלם לו מכסאו דמי שכירתו, ולא עלתה לו

baruch boyez said...

Herzog, Katz, Zoholti, Shmulevitz
Havlin, et al. in the basket of deplorables.

kosher-luxe usa said...

This site likes to purvey sour grape derivatives, why not live and let live a little, visit us in Kosher-Deluxe style! All you hirshelites are invited. come one come all!

http://www.kosherluxe.com/?utm_medium=banner&utm_source=jewishcontentnetwork

ps: daf-yomi and tanya courses are trending and forming each season.

bezalel, empire shtibel said...

no evidence to that

and who cares.

Anonymous said...

Was the Rav Yaakov Moshe Leizerson mentioned in this post a Rosh Yeshiva in Torah Vodaas?

I learned in Torah Vodaas while he gave shiur there and I know plenty of his family members and this is the first time I ever heard or saw that he had any connection to Chabad.

Berel said...

I can't imagine there were two Rav Yaakov Moshe Leizersons who learned in Mir in Shanghai so I'm sure the one who gave shuir in YTV is the one referred to here.

It is possible that he had a connection to the LR but I don't believe he ever became a Lubavitcher

Anonymous said...

Ahhh.... he left out who he considered his rebbe....

His Chavrusa for years and years.