Tuesday, January 24, 2017

Marienbad 1927
Source:Google A&C

10 comments:

! עם ברענט said...

פייערליכע! ערעפנונג פון דער דריטע כנסיה גדולה : מארינבאד, י"א אלול תרצ"ז : כנסיה גדולה אוסגאבע נומר 1

http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NNL_Ephemera&DocID=NNL_Ephemera01003037513

Israel Scneider said...

ב״ה

שלום רב.
שאילת תם (בלי הרבינו

האם רבותינו הקדושים והטהורים היה בפניהם החיבור המופלא של הגרב״ז הרצל בתרגום למאמע לשון??? ??? ,??

gefilte fish said...

Nothing Beat the Spa for Wealthy 19th Century Jews!

“When I was last in Marienbad, I remember what a fuss was made over King Edward VII who ate gefilte fish in the biggest Jewish restaurant" -Sholem Aleichem

Weee! the People said...

Mark Twain, described the Jews he saw at Marienbad in 1891 with an unfazed approbation worthy of Edward VII

“Almost the only striking figure, in Marienbad, is the Polish Jew. He is very frequent. He is tall and of grave countenance and wears a coat that reaches to his anklebones, and he has a "wee curl or two" in front of each ear. He has a prosperous look and seems to be as much respected as anybody.”

Jewtown student said...

1927: The Jew Behind the 'Hebrew' Part of Royal Dutch Shell Dies
Marcus 'Baron Bearsted' Samuel invented the tanker and changed oil trading, leading Standard Oil to gripe about 'Hebrew influences'

טשיקאווע נייעס said...

ת יעקב אף מארינבאד

מיין פלאן צו גרינדען א רעליגיעזע מיידעל־שול איז שוין פונם
געדאנק נישט מער ארויס, האב איך זיך נאך געפרואווט אן עצה צו האלטען
מיט מיין ברודער, וואס האט דעמאלט געוואוינט אין פעטשליו (טשעכען).
אין דעם ערשטען ענטפער זיינעם האט ער מיך אויסגעלאכט: ״צו וואס טויג דיר זיך ארומשלאגען מיט פארטייען?״ ווען איך האב איהם דערויף געענטפערט, אז איך בין פעסט באשלאםען ביי זיך, פון דעם ציל נישט צו רעזיגנירען,
האט ער מיר געשריבען: ״נו, קום קיץ מארינבאד, דא וואוינט יעצט דער
בעלזער רב, זצ״ל, וועלען מיר הערען,
צי דער צדיק הדור וועט דארויף מסכים זיין".. -שרה שענירער 15

דן חכם said...


הגר"ב זולטי זצ"ל, בשנת 1973 כשל בניסיון להיבחר למועצת "הרבנות הראשית" לישראל, אל מול מומלצי הרב גורן, בתחילת שנות ה-70 הכתירו רבנים חרדים בולטים בירושלים את הרב ז'ולטי באורח לא רשמי כרב העיר ירושלים, בשנת 1978 נבחר הרב ז'ולטי באופן רשמי לרבה האשכנזי של ירושלים, מול הרב דב ליאור, נציג הציבור הדתי לאומי, בשנת 1978 נבחר הרב ז'ולטי באופן רשמי לרבה האשכנזי של ירושלים, מטרת ההכתרה לפי "משוש" - החשש שגורן יתמנה לרב ראשי ו"יספח את רבנות ירושלים", היה ידיד נפש ובעל בריתו של מרן הגרי"ש אליישיב זצ"ל

העשי ליפשיץ said...

פשווארסקר Thursday, January 26, 2017 9:22:00 AM

הרה"ק ר' שלום אליעזר'ל מראצפערט זי"ע פלעגט פארן קיין מארינבאד איינמאל א יאר און ער פלעגט איינשטיין ביים רב הרה"ג ר' יעקב צבי כ"ץ זצ"ל מח"ס לקט הקמח החדש. אויך הער איך אז דער מהרש"ב ז"ל פלעגט אהון פאר'ן פונם ווייטן רוסלאנד

שבתי מרדכי said...

קול קורא לכשרות "האטעלן במארינבאד" שנת תרפ"ז

http://theantitzemach.blogspot.com/2016/08/blog-post.html?m=1

wabi sabi said...

Our funding father in Marienbad, On the Three Oats!

Rabbi Yaakov Rosenheim, the founder and political leader of the Agudah!. in the records of the Knessia:

"The agreement of Agudah to the establishment of a state before the coming of moshiach is based on the rulings of the Gedolei Torah. However, those rulings depend on two basic conditions, which are far from reality and possibility:

1) the state must be conducted in accordance with Torah and tradition; 2) there must be peace with the Arabs.

The second condition is in order to fulfill the oath against going up as a wall (Kesubos 111a). This oath forbids us to take any military action or conquest of the land against the will of the Arabs and the governments of the world. The oath prohibiting rebellion against the nations refers to revolution by military force…

I do not believe that under the current circumstances it is possible to have a state according to Torah law... I would consider the founding of a state to be a disaster and a misfortune." (Mikatowitz Ad Hei B'Iyar, p. 340)

Rabbi Yaakov Rosenheim from Germany speaking in Marienbad:

http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1143534&search=&index=3