Sunday, January 22, 2017

אמאליגע ליטווישע גדולים

So what did Kamenecki teach us in MOAG? That all the Litvishe Rabbonim were נתפס למינות ולציונות? And that Reb Chaim Brisker trusted none of them? I guess the only non-tziyoni was Reb Yitzchok Elchonon? The NeTZIV partially? Or do we just say that the Mizrochim hijacked the Gedolim like RYES and RNHB. Whatever. It's a nice bit of history any way you טייטש it.


15 comments:

Mo Abrams Fife town LI said...

I don't know why you chose to post this assembly of gedolim, which not much is left from them to the benefit of our generation.

Israel Schneider said...

אפיקורוס. צא - טמא.

Anonymous said...

where is this from?

רמב"ן said...


רמב"ן:

והוצרכתי להאריך כדי לסתום פי צדוקים ימ"ש, כי בדברי תורה נאמר ענה כסיל כאיולתו, ואמרו הוי שקוד ללמוד תורה כדי שתשיב לאפיקורוס... - רמב"ן ויקרא ג ט

אספקלריא שאינו מאירה said...

http://www.aspaklaria.info/001_ALEF/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A1.htm

Tipesh said...

I haven't heard of a מינות that the Litvisher Gedolim were nitfas to. MOAG hardly addresses Zionism.
You should really read the books you quote.

Maria said...

Interesting that Rabbi Yehuda Leib Zlotnick was considered as of the same caliber as the other rabbis pictured. He was not liked by the chassidim in Gombin, which is close to Gastinin, and so he came to Canada and later to South Africa.

Israel Schneider said...

B"H
Shalom Rav

משה משיח
Is not a king
Ge is every one of us
It is totally democratic
Some dead examples
רבי שלמה בן נפתלי קרליבך
רבי מאיר דוד בן יחזקאל שרגא הכהן כהנא
Some live examples
מרת דבורה קיצעס גוטמן
ישראל צבי יהודה שני-דר
No special anything
The person can look strange
Wear strange clothing
Act strange
The question is
Where is his head
Ipen
Your eyes
Your ears
Your heart
כל טוב

Israel Schneider said...

B"H
Shalom Rav

The סיימן מובהק
Of the
משיח משה
Preson is that
He all people
He meets
In the exact same
Direction
He is not just
A nice guy
I think that
The lubabacher rabbi
Was a משיח משה person
At a certain point
He became
משיח בן דוד
That נשמה
Was given
To him

Israel Schneider said...

B"H

Shalom Rav
With the permission
Of my masters
The moshe moshiach person
Is not against anybody
He is for something very specific
It is not enough
That he is
A breslover
A chabadik
A vizhnitzer
A chevroner
A ponivezor
No he needs something
Of his own
That he is working for
In the 60's
There were thousands
Of hippy youth
In San Francisco
Church groups
Were giving
Free food
And sleeping facilities
Many of these kids
Got tuned into j.
Alot of them
Were jewish
Did mainstream jewish organizations
Give a damn
No
Sholomo - cared
He opened
The house of love and prayer
To try to save
A least some
The jewish kids
From xianity
Patricia eilieen decaspers
Daughter of a catholic italian man
And a protestant english woman
From pennslyvania
Was married
To jj rotenberg
He was jewish
But was not aware
Of that fact
Patrici

Israel Schneider said...

Patricia - was studying
In san hose university
One her teachers there
Had strings
Hanging from his pants
Patty - wondered what
They were
(He was a bt)
That teacher
Told the class
That a certain folk singer
Would perform
In such and such a place
At such and such a date and time
They should all go
It would be - great
Pat anf her hubby jj - went
Some strange charachtet
Appeared on the stage
He started to sing
In strange langauge
That they had never
Heard before
Both pat and hubby jj
Suddenly - burst into tears
Then the weirdo
Starting to speak
In english
He told
Some really
Crazy, crazy story
Then - there was intermition
The meshugener
Went down
To the audiance
And gave cards to some
Of the peolpe
He gave a card
To pat
The insane fellow
- was shlomo
The story he told
Was part
Of 7 bettlers
Of rn
The card
Was - the address of hlp
Pat and jj
Went there
And ended up
Living there
Sholomo told
Jj - that he was
A lost yiddesher kind
He converted patty
She became - tzi

Israel Schneider said...

She became - tzyporah
Sholmo married them
The couple were part
Of the first carlibach aliyah
To the holy land
The group lived
For a while
In migdal
Near teveryah
Later - they moved
To sharey chesed
In yerushalaym
There tzuporah
Sad for the first tine
In her life
Real live chassidim
Reb velvel cheshin
She ran the hlp
Of jerusalem
And cleaned
The bathrooms
In netzach yisroel yeshiva
Eventually - tzypirah and yaacov yosef
- were divorced
Later she and yours truly married
We gave 2 children together
And 6 granchildren
Kaib yerbu
Thanks shlomo
For caring
You are a true
Moshe mashich
Neshamah
Friends
Let us - stop fighting
Let us - help, do good
Chodesh tov
Vepurim samayach.

Israel Schneider said...

B

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

וכל החיים - יודך, סלה
ויהללו את שמך - באמת

ברשות רבותי
בענין משה משיח
יצחק קדמון
- הקים את
״האגודה לשלום הילד״
כדי להגן על ילדים
מהורים שעושים להם טרור
נתן שרנצקי
- עוסק בהחזרת עם ישראל
לארצו
כל ימי חייו
באיטנסיביות עצומה
שני היהודים הנזכרים
- הם בבחינת משה משיח
אשריהם
פורים - שמח לכולנו
לכל עם ישראל
ולכל העולם
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן
וכן - יבי רצון.
יצ״י ש.

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

מודים אנחנו לך - אבינו
צור חיינו, מגן ישעינו


ברשות מורי ורבותי
גם הרב הצדיק
רבי עמרם בלוי
היה בבחינת משה משיח
שכן מסר נפשו
וגוו למכים
(עד שנעשה ספק םצוע דכה)
בלחמו נגד חילולי שבת קודש
וכל תופעות החילון
שבמדינתו הקדושה המתחדשת
הוא לחם בלי חת
בתמימות
בלי תככים
בלי תככים
אשריו בעולם הזה
וטב לו בעולם הבא
נלמד ממנו
לחיות חיים נקיים וקדושים
והוא רחום - יכפר עון
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן
וכן - יהי רצון,
יצ״י ש.