Monday, January 23, 2017

אמאליגע בעלז איז געשטארבען. בד"ה

ר' הירשל ציג: ביטע דרוקט אפ מיינע רייד

איך בין נישט קיין קנאי. איך האב פיינט די פאלשע קנאות וואס מ'זעהט היינט צו טאג. און איך לאך פון די אזוי-גערופענע קנאים ועלכע זאגען אז זיי זענען די ממשיכי בעלזא. אבער אזא בילד האט מיך אויפגעשוידערט! הזאת בעלזא?! ביי מיר איז בעלזא איז געשטארבען זונטאג נאכט. מ'רעדט פונעם אמאליגע בעלזא. ס'איז ליידער נישטא קיין המשך. דאס אז מ'מוז אריינלאזען פארשטיי איך אויך. דרכי שלום. דאס אז מ'דארף שמועסן פון דברים העומדים על הפרק פארשטייט מען אויך. ס'דאך נוגע צו מילאנע נפשות כ"י. מ'קען אפילו לאכען און ווייזען בקיאות אין ארצי'ס ביכל. אבער צו וואס דארף מען אז די אייניקלעך זאלען דארטען שטיין מיט אפענע מיילער און קעלבענע אויגען? א ווינקל פון תורה ויר"ש? אה? יא. יא

אלץ פאר די פאר דאלאר

אבי מ'גייט שווארצע זאקען


56 comments:

שמחה סג"ל קליין. קוממיות said...

ווען בן-גוריון איז גיווען ביים חזון איש איז כמעט קיינער גיווען אין שטוב, אין ער האט דעם רשע נישט געקוקט אין פנים אריין, אוויא דער שטרוי-זאק מיט די קינדער פאר קלאצן זיך אויף איהם מיט קעלבערנע אויגן, בעלזא! האט איטשע מאיר גיהרג'ט

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

ביטע נישט רעדן אזוי אויף מנהיגי אלפי ישראל

ינוקעלע'קר said...

כ'וועל שוין גיט זיין בל"נ

ש.ז. שזר said...

אשריך ר' ישראל שזכית להיות הראשון להוקע אותו לעיני העולם עד היכן הדברים מגיעים

Joschka Fischezaft said...

I just read that natanyahoos troubles is getting deeper, r' pinto is in jail so he came to this rebbe for a bracha! Who else could he turn to who would accepted him, I would suggest he should turn to rabbi Berland for a "bracha"! That may help nat, really.

ישראל בריעף - יפ"ה הכהן פ"מ said...

גאסט: איך לאך פון די אזוי-גערופענע קנאים ועלכע זאגען אז זיי זענען די ממשיכי בעלזא

! עד כאן זה בלא

אנו החותמים כאן נכון להעיד נגד הצחקן הזה

Israel Schneider said...

ברוך השם. הוד כבוד מורי ורבותי. ״שלום רב לאוהבי

Israel Schneider said...

לעניות דעתי - מגיע להוד כבוד קדושת אדונינו מלכינו רבי בנימין בן בנציון נתניהו (מיליקובסקי( כל הכבוד שבעולם ועוד ועוד ועוד. כל טוב ובשורות טובות

Israel Schneider said...

בנימן נתניהו - חירף נפשו בעד עמינו וערי אלודינו, פעם אחר פעם. אנחנו - לא מגיעים לקרסולי קרסוליו. אנחנו - לא ברכנו ברכה אחת אפילו עם קצת כוונה כל ימי חיינו. באמת!!!!!!!!!!!!!!!!

Israel Schneider said...

HYPOCRITES. YOU DO NOT BELIEVE I N A NYTHING, EXCEPT IN THAT GROSS THING UNDER YOUR BELTS. בושה וחרפה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אתם בכלל מזרע ישראל????????????????????
לא נראה לי.

Israel Schneider said...

Jewish Anti-Zionists
מנווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווולים.
עמלקייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייים
תלכו לכל הרוחות!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

הרב אלכסנדר שינדלר said...

!!! הוי מתפלל בשלומה של מלכות !!!

הנותן תשועה למלכים • וממשלה לנסיכים • מלכותו מלכות כל-עולמים • הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה • הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה • הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויגדל וינשא למעלה את
👍פרעזידענט באראק אבאמא ירום הודו 👍
מלך מלכי המלכים ברחמיו יחיה וישמרה ומכל צרה ויגון ונזק יצילה וידבר עמים תחת רגליה ויפיל שונאיה לפניה (!!!!!!!!!!) ובכל אשר תפנה תצליח • מלך מלכי המלכים ברחמיו יתן בלבה ובלב כל יועציה ושריה רחמנות לעשות טובה עמנו ועם כל ישראל • בימיה ובימינו תושע יהודה • וישראל ישכון לבטח ובא לציון גואל • וכן יהי רצון ונאמר אמן

תפילות מיוחדות חוברו במהלך השנים לכבוד שליטים שונים בעקבות אירועים מיוחדים. בין השאר, חוברה תפילה לכבוד מריה תרזה על ידי רבי יחזקאל לנדא ("הנודע ביהודה"), רבה של פראג וכן לכבוד פרנץ הראשון מלך אוסטריה על ידי רבי מרדכי בנט, רבה של ניקלשבורג 

מדינת ישראל !!! לא התקבלה התפילה, אם כי הודפסו בתחילת ימי המדינה נוסחים המברכים את נשיא מדינת ישראל. תפילה זו היוותה השראה לתפילה לשלום המדינה הנאמרת בקהילות רבות בישראל ובמקצת הקהילות מחוצה לה.

ראחאבער אייניקל said...

!הירשל: אמאליגע בעלז איז געשטארבען

כי תצא אש ומצאה קוצים! "ונאכל" גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה. אכמ"ל המב"י ודי לחכימא ברמיזא

בעלזא פון אמאל Friday, January 06, 2017
א בריעף וואס די בילגורייע רב האט געשיקט צי בעל הדברי יואל מסאטמאר זי"ע

ב"ה. יום ה' לסדר אתה נצבים וגו' תש"ח לפ"ק

כשמוע קול שופר יוחק לחיים בספר כ"ק ש"ב מחו' הגאון הקדוש המפורסם רבן של ישראל בו"ק חו"פ ע"ה שלשלת היוחסין וכו' וכו' - כקש"ת מוה"ר יואל טייטלבוים שליט"א אב"ד ר"מ ואדמו"ר בסאטמאר יצ"ו

אחד"ש כ"ק באה"ר

כאשר הימים הקדושים ממשמשים ובאים לטובה באתי להזכיר א"ע לפני כ"ק שיתפלל עלי שאזכה לעבוד השי"ת בנחת והרחבת הדעת דקדושה ולישועה בגוף ונפש ושתתקבלו תפלותנו בתוך תפילות הצדיקים ולכתיבה וחתימה טובה ושנזכה לגדל בנינו ישכר דוב בן מרים לאויש"ט ולכט"ס. והנני מברך את הוד קדושתו בכתיבה וחתימה טובה לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלו' ושתזכו לראות דורות ישרים מבורכים ושנזכה לביאת מלך המשיח בב"א

והנני ש"ב מחו' דשכ"ק אוהבו בכל לב המצפה לברכותיו הק' לתברך בשנה טובה ומבורכת מעוטרת בכל הישועות

הק' מרדכי באאמו"ר מבעלזא זצוקלה"ה ומבילגורייא
בן חיה דבורה

פ"ש וברכת כוח"ט לכ"ק חתנו ש"ב הגאוה"צ אבד"ק סעמיהאל שליט"א

Israel schneider said...

בשמתא חמירא להוי כל בר נש דפומיה ממלל מילה דחוצפתא על ריש מדינתא דיהודאי.

יאיר שרקי said...

! בעלזער "טויטער נייעס" ‏בהשגחת הבד"ץ דמחזיקי הדת

עוד לפני הטלפון מטראמפ: נתניהו לא שוכח "מי מחזיק לו את הממשלה". בניחום אבלים אצל האדמו״ר מבעלזא

https://mobile.twitter.com/12ggbdd/status/823239622343925760

יאיר שרקי ‏@yaircherki

קוץ ודרדר said...

! קוץ ודרדר תצמיח לך

אמרו חכמינו ז״ל יד לאמה תקצץ, ישב לו "קוץ בכריסו" מוטב שתבקע כרסו ואל ירד לבאר שחת

מלבי"ם: "וקוץ". וכמו שערבת עירוב טוב ברע, וכן גרמת שתתמזג הנשמה הרוחנית באדמת החומר בעירוב תמידי אשר לא תוכל להתפשט ממנו עד יום המיתה, כן נעשה תערובות הזה בעולם הגדול.. ע"כ

קוץ ודרדר said...

! קוץ ודרדר תצמיח לך

אמרו חכמינו ז״ל יד לאמה תקצץ, ישב לו "קוץ בכריסו" מוטב שתבקע כרסו ואל ירד לבאר שחת

מלבי"ם: "וקוץ". וכמו שערבת עירוב טוב ברע, וכן גרמת שתתמזג הנשמה הרוחנית באדמת החומר בעירוב תמידי אשר לא תוכל להתפשט ממנו עד יום המיתה, כן נעשה תערובות הזה בעולם הגדול.. ע"כ

חג הגאולה said...


היום יום יצא! מחוץ לכלא • אלפים חוגגים עם הרב פינטו במירון "חג הגאולה" עכשיו. ציון הלא תשאלו לשלום אסיריך

רגע לאחר ששוחרר היום מהכלא הרב יאשיהו פינטו עלה לציון הרשב"י במירון כאשר עימו אלפי אנשים שיצאו באוטובוסים מאורגנים - שם מתקיים מעמד הכנסת ספר תורה לכבוד הרב פינטו

מנהגי הקלוז said...

! מנהג האר"י להתחיל את הנענוע "מהחזה" ומשם תלכו לכל הרוחות

יש שפונים בעת הנענוע אל הצד שאליו מנענעים את הלולב, ובעת שמנענעים למעלה ולמטה פונים למזרח, ויש שנוהגים לעמוד בכל סדר הנענועים לצד מזרח ומטים את הלול בכסדר הנענועים. וכל המנהגים הללו טובים, ונכון לכל אדם להמשיך במנהג אבותיו, וכשמנהג אבותיו אינו ברור, ינהג כפי שירצה

מנהג אשכנז להשתדל לכסכס בלולב בעת הנענועים, היינו ליצור על ידי הנענועים רחש קל בעלים  שבראש 
הלולב (מ"ב תרנא, מז). והספרדים אינם נוהגים לכסכס בלולב

יש נוהגים לנענע לארבע רוחות על ידי הידיים בלבד "בלי להפנות את הגוף לארבע רוחות" (מהרי"ל, א"ר תרנא, כד; מ"ב לז). ויש נוהגים "גם להפנות את הגוף לארבע רוחות" (מאמ"ר יג; כה"ח צו). ומנהג האר"י להתחיל את הנענוע מהחזה!!!, קרוב יותר למנהג זה.   -עי' שעה"צ מט

Anonymous said...

I'm no Belzer but had I been around in the state of Israel in the 1950s I also would have been a much bigger knaoi than I am today. You are dealing with different people and a different situation where kanous is less appropriate. You want to be a knaoi today, talk against a the current OTD crowd. Not tinokos snishbu who aren't fighting against Torah U'Mitzvos unless they are under political pressure.Of course being a knaoiy will add immensely to that pressure.

Photo Bombed said...

Photo Bomb!

With one photo he indoctrinated not only himself, but his entire family! With religious zionism of the worst kind "Political Zionisim" let him remember actions have consequences ..

Tziyoni said...

ער איז געקומען מנחם אבל זיין דער בעלזער
?וואס איז די גאנצע איבערקערינש

Tolner said...

Why didnt go to the garter rebbe?

Tolner said...

*gerrer

Talk is cheap said...

A: talk against a the current OTD crowd.

"Six Belz Hasidic Teachers in Tel Aviv Charged With Sadistic Abuse of Little Boys for 12 Years"

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.734970

ליטוואק פון בודאפעסט said...

דער נער איז דער וואס האט אמאל געגלויבט.
דער שר שלום האט געזאגט אז בעלזא וועט זיין עפעס א ווינקעל. איז געקומען דער דייטש און איהם צו ליגענט געמאכט. ס׳איז נישט דא אזא זאך ווי ׳בעלזא׳, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. דאס נערישע גלויבונג אז דער נאמען פון א שטאט אין מזרח אירופה גיבט עפעס צו צו א מענטש מאכט אנטוישונגען איבעראל. טאמער ער טויג, האט עס נישט מיט׳ן נאמען טווערסקי, הגר, שניאורסוהן, רוקח קוטלר. און טאמער ער טויג נישט, וועלען די אלע זאכען איהם נישט העלפען.

דאס ביסטו טבער גערעכט אז די אייניקלאך דארפען נישט דארט זיין. דער ביבי איז, אין זיין ערשטע ׳טורמע׳ אלס פרעמיער, געגאנגען צו א חתונה אין בני ברק. בחורים האבען זיך צוגעשטופט איהם צו זע׳ען. הרח"ש גאב"ד בני ברק זצ"ל איז געשטאנען אין דער זייט וויינענדיג, און ער האט גערעדט צו זיין ארומיגע וועגען די געפערליכקייט פון אזא זאך, אז די יונגווארג שעמט זיך נישט מכבד צו זיין אזא איינער. ׳מילא דער וואס דארף חנפנ׳ן, אבער מאכען א ווארהייט דערפון?!

fact checker said...

בעלזא! האט איטשע מאיר גיהרג'ט

whAT IS THIS GUY TALKING??????

Proud Sheep! said...

They are Baaaaack in town! Biblical sheep (to be slaughtered.. ) in Israel for first time in millennia, 119 Jacob’s sheep, a heritage breed mentioned in Genesis, began arriving last week

http://www.timesofisrael.com/biblical-sheep-in-israel-for-first-time-in-millennia/

Dr. Krumbach. Riverdale said...

I always thought of the belz/lubab comradere as like the odd couple in town, looks like Hershel the lubavicher is interfering in their relationship.

באבאב'ער סתם said...


הוא אמר: אעלה על במתי עב (אב"ד) אדמה לעליון! א"ל הקב"ה: רשע אך אל שאול תורד אל 'ירכתי' בור

פשווארסקר said...


הרה"ק ר' שלום אליעזר'ל מראצפערט זי"ע פלעגט פארן קיין מארינבאד איינמאל א יאר און ער פלעגט איינשטיין ביים רב הרה"ג ר' יעקב צבי כ"ץ זצ"ל מח"ס לקט הקמח החדש. אויך הער איך אז דער מהרש"ב ז"ל פלעגט אהון פאר'ן פונם ווייטן רוסלאנד

Fievel Huvivner said...

he is cracking jokes on his mothers shivah, reading secular books, and the idiots stand with gartels.
its all big inyonim
Lietzones from Ropshitz and reading secular books is from reb Nachmen, he is a hybryd

! שומו שמים said...

רב שינדלר: מלך מלכי המלכים ברחמיו יחיה וישמרה ומכל צרה ויגון ונזק יצילה וידבר עמים תחת רגליה ויפיל שונאיה לפניה (!!!!!!!!!!) ובכל אשר תפנה תצליח

הרב חיים עוזר גרודזינסקי, רבה של וילנה וראש מועצת גדולי התורה, פנה ליהודי פולין להשתתף במגבית ממשלת פולין ערב מלחמת העולם השנייה לחיזוק חיל האוויר

קול קורא להשתתפות במגבית הממשלה בפולין, מוריה, שנה 22, גיליון י-יב, אלול תשנ"ט, עמ' עב

Mach 1 said...

Chill it's not meant for mechina alef students.

M Knobloch said...

Dr. Krumbach. Riverdale said...
"I always thought of the belz/lubab comradere as like the odd couple in town"
there was never a friendship...

JB said...

hybrid: the offspring of two plants or animals of different species or varieties, such as a mule (a hybrid of a donkey and a horse) "a hybrid of wheat and rye" synonyms; cross-breed, mixed breed.

פתיא said...

במדרש רבה: ויאמר אנכי אלהי אביך
הדא הוא דכתיב (משלי יד, טו): פתי יאמין לכל דבר.
מהו פתי?
נער, שכן בערביא קורין לנער, פתיא

ווער עס גלייבט קאן זיין א נער ווייל וויסען אין גלויבן זענען קעגען זאטציק, אין ווער עס גלייבט נישט איז אבער אנ אפיקורס, ויאמינו בד' ובמשה עבדו! וזה הכל, אנ אמונה בצדיקי אמת למה לך חיים

Anonymous said...

I don't know what the Hungarians here want from the belzer rebbe, what do u think all the rebbes do during the day some read books others newspapers, the beirech Moshe read the new York times, besides reb ahron who likes to learn and maybe reb mordche duvid, the rebbes need to push the day, i feel bad for them

Dr. Krumbach. Riverdale said...


"There has been a disconnect between Chabad and Belz for 27 years, since 5748," said Binyomin Lipkin, a Chabad author and editor of the Hamevaser frum daily newspaper, who coordinated the meeting."

"These strained relations were a far cry from the "great friendship between Chabad and Belz which was reflected in 2 Yechidus encounters of the Belzer Rebbe by the Rebbe in 5733 and 5741," Lipkin said."

http://www.collive.com/show_news.rtx?id=38083

Chief antagonist said...

Chassidus Test - Belz Style

"all pages can be clicked and enlarged. The test was given to Belzer bochurim in Israel recently. I'd like to see those who attacked Lubavitch for being "elitist" explain how Belz is any different."!

http://theantitzemach.blogspot.com/2010/06/chassidus-test-belz-style.html

שבת מעסער said...

למבצע על רפתא כזיתא וכבעיתא, תרין יודין נקטא סתימין ופרישין, דליתהון מתחזין טמירין וכבישין

Glenlivet Alpha said...

Get out of your dunken stupor 68% of Israel's want 2 state solution:

http://www.haaretz.com/israel-news/1.765146

Avi'shalom said...

83% men 71% of woman (aged 25-29) living in Tel Aviv are single:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158506

Fake Neias said...

False Facts and True Rumors: Lashon HaRa in Contemporary Culture. Hardcover – November 1, 2015
by Daniel Z. Feldman 

In False Facts and True Rumors, Rabbi Daniel Feldman undertakes the vital task of examining the halakhic sources regarding lashon hara, derogatory speech, and applying them to today s technology-driven world. 

Irène Némirovsky II said...

Belle de Jour! of Belz

bɛl l'ʒur de Belz! (sans jeu de mots)

פ. צ. קאמאנצקי said...


אמר לה ההוא צדוקי לברוריא כתיב רני עקרה לא ילדה משום דלא ילדה רני, אמרה ליה שטיא, שפיל לסיפיה דקרא, דכתיב כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר ה', אלא מאי עקרה לא ילדה, רני כנסת ישראל שדומה לאשה עקרה "שלא ילדה בנים לגיהנם כותייכו". -ברכות י א

עלי תאנה said...

! שובבי"ם תורה

הראשון לתקן הוא תאות אכילה שהוא הראשונה לחטא, וקודמת אף לתאות משגל, (כמ"ש, שרק הוא נהנה מסעודתו משא"כ.., ובכן צדיקים הקודמים היה עורכים סעודתם סעודת מצוה ברבים, וד"ל) משו"ז קודמת מס' נזיר למס' סוטה אף שבתורה פ' סוטה קודמת לנזיר, אבל בתיקונה הנזירות מאכילה גסה קודמת, ובאם לא תיקון תאות אכילה אף לא התחיל 'ליתאו' לתאות אחרים¿ דו"ק. ואכלת ושבעת השמרו לכם פן 'יפתה' לבבכם ממילא, שהממלא כריסו זני בישא בא ממילא לידי מינות! ובתדבא"ר איתא עד שתתפלל ומבקש רחמים על ד"ת שיכנסו לתוך מעיך, תתפלל על אכילה ושתי' יתירה שלא יכנס לתוך מעיך. ונא' פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכח

בפירום הי' התחלת הצרת משום "שנהנה מסעודתו". ובפסח שהוא תיקון לתאות אכילה (באו אחריו) אוכלין נהמא דאסותא הרפואה למכתו של עולם דהיינו אכילה

וימי הספירה הם שוים בימים כהימי השובבי"ם בא לתקן חטא אכילות גסות! . וממנו בא הכח דרור בשבועות לקבלת התורה, ולהקרבת שתי הלחם שבא להתיר את התבואה החדשה! כנ"ל. הכתוב אמר "אכלה" ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און! מי נתלה במי?¿ דו"ק

רש"י: עבית - לשון עובי, כשית, כמו כסית לשון, כי כסה פניו בחלבו כאדם ששמן מבפנים וכסליו נכפלים מבחוץ וכה"א ויעש פימה עלי כסל

מלבי"ם: ..ויעש פימה עלי כסל, .... והמליצה שהגם שנראה עב (כאב"ד) ושמן, ע"י מלחמת ה' בו! שירוצצהו בפחד וברעדה מתמדת. ניכר מה שבכסליו ומחשבותיו, אשר כסליו מלאו נקלה ובעתה..ע"כ

בספרי: וישמן ישורון ויבעט - לפי שבען - מורדים!!! עיי"ש שמונה פעמים שפעורניות בא משום ריבוי אכילה גסות!. ומסיים: וכן אתה מוצא בימות המשיח, שאין עתידים למרוד אלא מתוך אכילה ושתייה ושלוה, מה נאמר בהן. וישמן ישורון ויבעט. -עלי תא(ו)נה כתב"י. בה"צ

שמנת עבית כשית ויטש אלוה "עשהו" וינבל צור ישעתו

ישכר קעלנער שו"ב said...


במדרש תנחומא ובמגילה כ"ח (פרשת תולדות ח') מובא: למה כהו עיניו של יצחק וכו', מפני שנסתכל בדמות עשו הרשע

Fugitive Rebbe said...

A: "reb mordche duvid" WHO?

אי לא ציית לדינא משמתינן ליה

Israel Schneider said...

B"H
Shalom Rav

Why did
השם יתברך
Save
הוד כבוד קדושת
אדונינו מורינו ורבינו
קודש הקדשים
רבי אהרון
בן רבי יששכר דוב
איש בלז
(בלז - נוטריקון: ״זכר למעשה בראשית״)
From the nazis
It is very simple
In order that
He should
Send עהרליכער יידין
If he would
Not have been here
Frum jews
Would not have voted
The belzer rav
Said mefurush
When he was still
Europe
That even if
H. Would fall
He would not
Return to belz
But continue on
To ארץ ישראל
He did תשובה שלימה מאהבה
And become
A

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

השם יתברך
Saved
The בעלזר רב
In order that
Frum yiden
Should in
The Israeli elections
If he would not
Have been around
They would not
Have voted
While he was still in europe
The בעלזר רב said
That even if
H. Would be immediately defeated
He would not turn back
But he would continue on
To ארץ ישראל
(לפי התיאוריה שלי הידועה
זה הכל בקו של
רבי מנחם מענדל
איש וי-טבסק)
I do not understand
What people want
From his nephew
Did he rob
A bank
Or something
Just because
Satmer - hates him
Does not mean that
I have to hate him
אדרבה ואדרבה
That is why
I love him

My e-mail:
Zatit717@gmail.com

Che Guevara said...

I love you too. 💣

http://theantitzemach.blogspot.com/2010/11/rebbes-running-scared-part-ii.html?m=1

Koppel said...

When he (B) made his stuffed geese speach he left the camp. When he supported a הילל שבת againsta שומר שבת he slammed the door. אכמל.

Dr Zhivago said...

FH: "he is a hybryd"

Did you mean his 'artificial' son R'YM, or the naked emperor himself?

נער הייתי said...

כמדומה הוא כבר עזב הקעמפ מקודם שמעתי כשלמד בילדותו אצל
צעהלימער ת"ת בויליאמסבורג, ההנהלה החליט לשלח אותו משם כנראה במעלליו התנכר הנער

ניחום אבלים said...

"אמאליגע בעלז איז געשטארבען"

הלוי'! בבלז

https://youtu.be/_1qlTAebA1U