Monday, April 16, 2018

"יש לנו מדינה יהודית־ציונית נפלאה ומדהימה"

צילום: מתצלומי אדי הירשביין בביתמונה

יהודי משה-זהב פותח פה (עט) על דודו הקנאי ר' עמרם ברש"י בלויא ע"ה

זעהט אויס אז אפשר איז סאטמאר רב גאר גערעכט געווען. טאמער וואוינט מען אין ארץ ישראל קען מען זיך נישט האלטען פעסט אין די שיטה. די הצלחה פון די מדינה פארבלענדט די אויגן און מ'מיינט אז אפשר איז דאס  דאס דער אמת. אפילו דער גרעסטער קנאי - און אפשר דוקא די קנאים, ווייל זיי זענען שטענדיג עוסק אין די ענינים, זענען זיי דוקא די מערסטע עממפענגליך צו די ציוניסטישע נאראטיוו. א פארעווער חסיד גייט אים נישט אן נישט אהין און נישט אהער. ער שטימט אין די טריפה'נע וואלען ווייל זיין רבי האט אים אזוי געהייסן, אבער מער גייט אים נישט אהן די ציונות שבמדינה מער ווי זיין גלייכצייטיגער פריינט אדער קרוב אין ברוקלין. משי-זהב איז נישט דער ערשטער און אפשר גאר נישט דער לעצטער וועלכע זעהט אז א מדינה איז אפשר נישט אזוי שלעכט פאר אחב"י. איבערהויפט נאך דער גרויסער חורבן אייראפע.


33 comments:

פרעשבורגער said...

העורך: זעהט אויס אז אפשר איז סאטמאר רב גאר גערעכט געווען

כתב החת"ם סופר ז"ל (בפירושו תורת משה לפרשת שופטים); כי אבותינו הקדושים לא יתרצו שוב בגאולה כמו של בית שני כי אם בגאולה שלימה, וטוב לישראל לסבול אורך הגלות כדי שתהיה בסוף גאולה שלימה

P.S. said...

יש לנו: אפשר דוקא די קנאים, ווייל זיי זענען שטענדיג "עוסק" אין די ענינים

a rolling stone gathers no moss.

לא לנו said...

יש "לנו"..? לא לנו ד'לא לנו, כי לשמך תן כבוד וכו' יראי השם בטחו בד' עזרם ומגינם הוא

ד"א פסלו של מיכה עומד בבכי וישראל אומרים את ההלל. ע"כ -פסחים קיז

Anonymous said...

If he's right or not... is debatable and a sofik.
But that he's a Azus Ponim mechutzaf is a vadai.

Chutzpa yasge... Moshiach now.

!זעקה גדולה ומרה said...

ה"צ: א "פארעווער חסיד" גייט אים נישט אן - נישט אהין און נישט אהער ?! י

כתב מרן הגאון החסיד רבי חיים סאלאווייטשיק מבריסק זצוק"ל

לא יאומן כי יסופר כי אחרי התגלות זדון לבם מפי עצמם, עוד יימצאו מהישרים בליבותם שיתחברו להם!!! י

באיגרת מיום י"ט באלול תרנ"ט: "ותכליתם כבר הודיעו ופרסמו, כי היא לעקור את יסודי הדת, ולתכלית זו גם לכבוש את מקומות מושבות ישראל, בכדי שיהיה זאת לעזר למטרתם, וכאשר כבר הודיעו כל אלה וגילו מחשבתם במכתבי-עת, ומה נוכל עוד להוסיף דבר בזה. האם ייאמנו דברינו עליהם, מאשר הם אומרים ומגלים בעצמם? לא יאומן כי יסופר כי אחרי התגלות זדון לבם מפי עצמם, עוד יימצאו מהישרים בליבותם שיתחברו להם – אשר זה מביא תימהון גדול על כל קהל הגולה, כי יתנו להם מקום ואחיזה לעניינם. ואיך ימצאו גם משענת בעת שנודע כי היא חטאת הרבים

ועל פי זה מצאתי כי הצדק עם מע"כ שי', כי ידברו יחד יראי ד' ו"יצעקו מרה בפירסום בהודעת הדברים מה שהודיעו הציונים בעצמם", וזאת אחת יימצא בה יתירה לטובה, כי יהיו הדברים יוצאים מלב טהור, אולי תהיה זה לרפאות המון בית ישראל, אשר לא הושחת ליבותם ושבו מעליהם ורפא להם, ויידעו להיזהר בנפשותם לבלי להתחבר לעניין שהוא הירוס הדת ומכשול לבית ישראל". ע"כ

!טריפה נע רבי said...

בעל בכי: ער שטימט אין די טריפה'נע וואלען ווייל זיין רבי האט אים אזוי געהייסן

על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו, המזכירים את ה' אל דמי לכם! ואל תתנו דמי.. -ישעיהו סב ו

מלבי"ם: "על חומתיך", אחר שאמר למען ציון לא אחשה, שהוא בעצמו לא ישתוק מלהושיעם, אומר כי חוץ מזה הפקיד ג"כ שומרים בעבור חומות ירושלים המזומנים לשמור יום המועד, ולא תאמר שהם יחשו עד שיבא יום המועד, כי גם באמצע הזמן "כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו" הזהרתי את השומרים האלה לאמר אתם "המזכירים את שם ה' אל דמי לכם", אל תשתקו רגע רק תצעקו ותזכירו אותו. ע"כ

קהלת יוד said...

.בעצלתים ימך המקרה, דהיינו המוח

Unknown said...

נו האט משי-זהב געזאגט. כאילו ער איז דער גרעסטער פיקח אין דעם דור

what a Cutzpah said...

How dare you write blogs like these, when all Lubavitcher rebbes expressed themselves time after time against your blasphemous words, even the agudah of "today" is against accepting, atleast theoretically, the Medina per se. are you now morphing into a Lubavitcher/Mizrachist? or into a kook'nik? on whom the LR un abashed declared as a failed philosophy at best! are you now openly contradicting your self. !?

Hirshel Tzig writes: "The purpose of this blog was to provide a counter opinion to the Chabad bashing" !?

יום המר והנמהר said...

בשנת תשי"ב הרב נריה ע"ה (מי שייסד את ישיבות בני עקיבא) היה ביחידות אצל הרבי וביציאתו סיפר להריל"ג מה שהיה ביחידות

הוא שאל את הרבי למה חב"ד לא חוגג את "יום העצמאות"? הרבי ענה לו שהוא חושש מלענות לו, פן (הרב נ') יפול מהכסא!! י

הרב נ' פנה לרבי שלמרות זאת הוא רוצה לשמוע! הרבי אמר לו שהשאלה הנכונה היא לא, למה חב"ד לא חוגג, אלא למה חב"ד לא צם ביום זה! י

הרב נ' התבטא ואמר שהוא ידע שהרבי מאד חריף בנושא "הציונות" אבל לא תיאר שכל כך חריף. הרבי המשיך להסביר: בעת שדנו על דבר הקמת המדינה היתה 2 הצעות. הצעה אחת היתה מדינה עצמאית, הצעה שניה שזה יהיה מדינת חבר באירגון חבר העמים הבריטי

הערבים הודיעו שבאם זה יהיה מדינה בחבר העמים הבריטי הם ישתקו אבל באם זה יהיה על ידי הכרזת עצמאות הם יצאו למלחמה!
המשיך הרבי: ראשי המדינה החליטו שלמרות האיום של הערבים הם רוצים עצמאות, זאת אומרת שידעו מראש שדמם של ילדי יהודים יישפך, ובכל זאת העדיפו "עצמאות" אז נשאלת "השאלה" צריכים לחגוג או לצום

not silk or gold said...

Meshi Zahav betrayed his every loyalty... I hope he still keeps shabbos.

hook line and sinker Inc said...


chaim flatbush April 16, 2018 8:53 am

Meshi zahav?, What material did the zionists have on you years ago when you metamorphed into a Zionist? They must have had a lot, to blackmail you into changing. Whatever accomplishment you are citing is despite the zionists not because of them.


Not getting involved April 17, 2018 11:55 am at 11:55 am

Did Mr. Meshi-Zahav ever pay back his beloved State, for all the damage and ginaiva he did by burning down the bus stop shelters back in the 80’s??? Did he ever apologize to the private citizens he roughed up as a leader of the Sikrikim? His hands are clean? What a hypocrite phony.

קול דודי דופק said...

צ"צ: על "דודו" הקנאי ר' עמרם ברש"י בלויא ע"ה

משי זהב מעולם לא דבק בשום אידיאולוגיה ובכלל לא כיבד את הרב עמרם בלוי, הוא היה פרחח שחיפש אקשן והראייה שכאשר הרב בלוי התחתן עם גיורת היה משי זהב מנהיג הנערים שקללו את הרב עמרם והשליכו עליו אבנים, הרב עמרם לא אהב אותו בכלל (מידיעה אישית) ומשי זהב לא הורשה מעולם לדרוך בביתו. לאחר פטירתו של הרב עמרם בלוי הגדיל לעשות משי זהב כשלקח ללא רשות מעליית הגג של אלמנתו של הרב בלוי את מכתבי האהבה בינו לבין אשתו ומכר אותם לשלום ירושלמי שפרסם חלק מהם בעיתון מעריב, ורק לפני שנה במרץ 2017 מכר אותם במכירה פומבית בניו יורק. משי זהב עבר מהפך רציני שראוי להערכה, אבל הוא בבחינת טובל ושרץ בידו, חוץ מלהתעסק עם מתים יש דברים קטנים בסיסיים שצריך לעשות, דבר ראשון הוא צריך ללכת לבקש סליחה ומחילה מעל קברו של הרב עמרם ולהחזיר את הגניבה למשפחתה של רות בלוי (יום הכיפורים לא מכפר על גניבה), ובנוסף עליו להפסיק להתהדר בנוצות לא לו, הוא אינו אחיין של הרב בלוי. מקור ראשון

מתי שוא said...

!המחליף פרה בחמור

הציונים ימ"ש "רכש להם" את השפל הזה ' משי זהב-שוא' וגם בנו המושפל ל"ע, ואיבד להם חלף זה האשה הידוע לציבור נטלי פורטמן הזהב-שבא

יהודה משי-זהב כפר בעיקר עוד בשנת תשס"ג , ובנו אריאל כבר הוריד את הפאות שלו והתגייס לגולני

משי-זהב "המשומד" עמד בראש עוד ב שנת 2003 (תשס"ג) הדליק משואה בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, כשהכרזתו "לתפארת מדינת ישראל" סימלה את המפנה החד שעבר. משפחתו ראתה זאת כבגידה והחרימה אותו, והוא ספג ביקורת מאנשים בעדה החרדית. בצעירותו היה ממובילי פעולות המחאה שלנטורי קרתא נגד מדינת ישראל ומוסדותיה. בעקבות כך נעצר לדבריו על ידי המשטרה 34 פעמים, מתוכן 5 פעמים בשל עומדו בראש המחתרת החרדית קש"ת שירדה לחייהם של הארכאולוגים והפתולוגים

בתחילת 2014 פנה משי זהב וביקש הלוואה לצורך סילוק חוב ארנונה לעיריית ירושלים שנצבר עבור ביתו שברחוב ים סוף בעיר. לטענתו, בשל יחסיו הקרובים עם משי זהב הוא נעתר לבקשה ונתן לו 60 אלף שקלים ב-12 צ'קים – 5,000 שקלים כל אחד. גורן הוסיף כי מפאת הכבוד שרכש למשי זהב, נמנע במשך זמן רב מלדרוש את תשלום החוב

בתביעה שלו ציין גורן כי אחרי שהתברר לו שאין בכוונת משי זהב להשיב את החוב הוא שלח לו מכתב התראה

"Zero to hero vs. hero to Zero"

MK Rachel Azaria (all of us) chirped: "The cancellation of Natalie Portman has to light a warning light, which is entirely of our own, identifies with its Jewishness and its Israeliness, and now brings the voice of many in American Jewry, For the State of Israel, the price of losing them may be too High.

win some - loose some..

חד וחלק                                           said...

 אין הציונות והיהדות דבר אחד, אלא שני דברים שונים זה מזה, אולי גם שני דברים הסותרים זה את זה... כשאדם אינו יכול להיות יהודי הוא נעשה ציוני... הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות....  -חיים הזז

כששאלו אותי, האם תוכלו לתת מכספי קרן היסוד להצלת היהודים בארצות הגולה? אמרתי: 'לא'! ואני אומר עוד פעם: 'לא'! לדעתי, צריך לעמוד בפני גל זה הדוחה את הפעולות הציוניות לשורה שניה!" -יצחק גרינבוים. שר"י

תקוותם של 6 מליון יהודים מרוכזת על עליה, מתהומות הטרגדיה, אני רוצה להציל 2 מליון נוער, "הזקנים יאבדו" הם יחכו לגורלם, הם אבק כלכלי ומוסרי בעולם אכזרי. רק ענף הנוער יישאר, הזקנים צריכים לעמוד בכך, ולהשלים עם כך. חיים וייסמאן. שר"י

“Zionism is a political creed and must be treated like any other". uri avnery.

Herzl wrote, anti-semitisim is “an understandable reaction to Jewish defects.” In his diary he wrote: “I find the anti-Semites are fully within their rights".

Ephraim said...

"
כתב החת"ם סופר ז"ל (בפירושו תורת משה לפרשת שופטים); כי אבותינו הקדושים לא יתרצו שוב בגאולה כמו של בית שני כי אם בגאולה שלימה, וטוב לישראל לסבול אורך הגלות כדי שתהיה בסוף גאולה שלימה"

You won't find a religious Zionist who disagrees with this.

Oh said...

ציק: "נישט דער ערשטער און אפשר גאר נישט דער לעצטער

Of course not !

¶ 17,000 Israelis have left the ultra-Orthodox world.
1,300 or 10% (OTD) is now predicted annually.*

http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/228350/haredim-modern-education-israel

Robert Zimmerman said...

Chortkov is the only Chassidus that doesn't eat kugel. Some say that this is due to the fact that there are NO Chassidim to eat kugel.But,the times,they are a'changing. Chortkov is coming back-it's one of the prerequisites for the Geulah. Hey Biyan,enjoy Meron. Your days are numbered.

mätō tə mātō tomātō said...


no more anti-zemach. giests slofen.

בר בי רב said...

דייך שאני ובוראך מכירים כוחך
🎤 מ"ט בבות של בר-יוחאי

http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99&query=facet_local14,exact,42&indx=31

דמיהם בם said...

"ציג: "נפלאה ומדהימה

! והיא גילתה את מקור דמיה

Silk web: Where have Zaka's millions of donations gone !?!

ZAKA volunteers arrive first to every scene of the terror attack and are involved in the hardest work of all, but a "weekend" investigation reveals how millions of shekels of donations were earmarked for the organization, Grocery shopping and flight tickets. "A collection of plots"..

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/348/880.html

אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים (תרתי משמע) נגעו. -הושע ד

מרוץ 7 said...

העורך: ער שטימט אין די טריפה'נע וואלען ווייל זיין רבי האט אים אזוי געהייסן

!אם יחללו את יום ה' באייר יענשו

הר"י מויזניץ ב"ב, אתמול: "הרבה כאב ועגמת נפש עברו על יראי השם בארץ ישראל מאז שנת תש"ח. כ"ק אבי זי"ע סיפר לי בכאב גדול, שלפני שבעים שנה היו שאמרו שהנה הגיעה 'אתחלתא דגאולה', אבל גדולי ישראל הבינו כבר אז וזעקו שאלו האומרים כך טחו עיניהם מראות, והם טועים לגמרי. רבות ניתן להאריך ולהרחיב בנושא, בשעה זו מתפקידנו למחות, ולהביע את גודל הכאב. אסור לנו לעבור על כך בשתיקה

הם "אינם מבינים אותנו כלל. אם יחללו את יום ה' באייר, הם הרי לא ישתקו, ויענישו על כך, ואילו לפגוע בשבת קדשנו שניתנה לנו בהר סיני מפי הגבורה ושהיא קביעא וקיימא – זה מותר?! לא יעלה על הדעת. הרי כמה חילול שבת נגרם בעקבות המרוץ, אסור לתת יד ולגרום חילול שבת כזה" י

סיקריק said...

טשורטו'קבר. דער פדהייצער רבי ז"ל איז גיווען גאון וצדיק בנגלה ובנסתר, ער איז גיווען דבק בכל נימא נפשו צי זיין רבין פון טשורטקוב ז"ל, בערוב ימיו כשפג טעמו וריחו ל"ע, איז ער גיזעסן רוב יום ולילה אין ביהמ"ד ער האט גירעדט נאר פון זיין רבין פון טשורטקוב. פאר אפאר גראצער האט ער בתשועות חן נאכגימאכט בקול רם אין מיט טרעטין אין זיינע אויגען א יעדעס מאל, עטליכע מאל יעדן טאג.. כ"פ בין איך גיווען דערביי אין גידענק כמה תנועות פונם "טשורטקובר קידוש"! אמאל בין איך גיווען דערביי ווען דער דבר"י ז"ל (וואס האט גיזארגט פארן גרעסטן חסיד פון טשורטקוב מיט מיטה כסא שולחן ומנורה פאר אסאך יארן.. און אפילו א גבאי תדירה פאר איהם ז"ל אויך) דער רב"י איז דורך גיגאנגן לפניו פון פהדייצער רבין בשעת שעשה קידוש בקולות וברקים ובכיות מנש אין א דינסטיג מיטאג אין גרויסן ביהמ"ד.., דער רבי האט איהם גיט גיהערט אין באטראכט כרגע ! כשהיו מתלהב כדרכו בקודש.. ע"כ וד"ל

כתב הח"ס וז"ל: ידוע מה שכתב הרמב"ם באגרותיו; כי לכל אדם ניתן מדה ופלס מה יתקן בעולמו, וכשגמר תיקונו יפטר לעוה"ב, "ואשרי מי שחתם ימיו במהרה". ע"כ -חתם סופר למס" גיטין, נה ד"ה לא הי' "סקרוקין". עיי"ש

eMam said...

iMam: Your days are numbered.

DSF ➡  emet le'amito

"Israel and Putin’s hindquarter"

"I’m not good at playing war games. Israel is a zero-margin state: it cannot afford mass casualties, especially in the north, and yet it cannot afford to back down from armageddon if such casualties appear inevitable. The U.S., on the other hand, can afford to risk Israel’s utter destruction as the cost of upholding its right to exist. After all, we invented the concept of burning down the village in order to save it. We can unleash terrible destruction on Iran, to force regime change (change into what, I dunno) or to weaken it forever. The cost, however, might be high. The cost might be Israel.

The idea here, one would think, is to enable Israel to survive and thrive. Netanyahu doesn’t quite know how to accomplish this. I am certain Trump understands neither the idea nor the challenges in implementing it. The Saudis don’t care. Europe doesn’t truly care, either. It all boils down to Putin. He cares because he needs Israel as a counterbalance to Iranian ambition, as a device to draw the Iranians away from their dreams of independent hegemony. Iran must remain his agent, not become a principal. He wants Israel to become his agent, too, as the price of staying alive. The whole region is wired to Putin’s hindquarters. He’ll decide."

YS said...

Perhaps a "shita" that can't survive reality doesn't have much truth in it?

מחאה נמרצה said...

זכר ד' לבני אדום את "יום ירושלם" האמרים ערו-ערו עד היסוד בה

רש"י: "ערו ערו", לשון חורבן -- ואינו נופל אלא על דבר שעוקרין שרשיו מהארץ

The Allenby Barracks site of "east Jerusalem" 7.7 acres of land which is designated for the future home of the American Embassy, (appx. two miles only from from the kotel) was leased by Israel to the United States for 99 years at a rent of one dollar per year. this lease is an un acceptable transgression according to Jewish law.

ונתנם ה' אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית "ולא תחנם". דברים ז

ובגמ' לא תחנם לא תתן להם חניה בארץ. - עבודה זרה כ

להלכה נפסקו שלושה איסורים
א) לא תַחֲנֵם - "לא תיתן להם חניה בקרקע"; איסור על מכירה או השכרה של קרקע ארץ ישראל לגויים. ב) לא תְחִנֵּם - "לא תיתן להם מתנת חינם". ג) לא תְחָנֵּם - "לא תיתן להם חן"; איסור לספר בשבחם

מחאה נמרצה said...

זכר ד' לבני אדום את "יום ירושלם" האמרים ערו-ערו עד היסוד בה

רש"י: "ערו ערו" - לשון חורבן -- ואינו נופל אלא על דבר שעוקרין שרשיו מהארץ

The Allenby Barracks site of "east Jerusalem" 7.7 acres of land is designated for the future home of the American Embassy, (appx. two miles only from from the kotel) was leased by Israel to the United States for 99 years at a rent of one dollar per year. this lease is an un acceptable transgression according to Jewish law.

ונתנם ה' אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית "ולא תחנם". דברים ז

ובגמ' לא תחנם לא תתן להם חניה בארץ. - עבודה זרה כ

להלכה נפסקו שלושה איסורים,
א) לא תַחֲנֵם - "לא תיתן להם חניה בקרקע"; איסור על מכירה או השכרה של קרקע ארץ ישראל לגויים. ב) לא תְחִנֵּם - "לא תיתן להם מתנת חינם". ג) לא תְחָנֵּם - "לא תיתן להם חן"; איסור לספר בשבחם

גדי בן סוסי said...

"ציגעלע: "נפלאה ומדהימה

https://youtu.be/BfjMGwF_A_A

מתתיהו אחר said...

שמא תאמרו אין זאת גלות? כלום יש הגדרה טובה מזו לתיאור המצב שאנו שרויים בו אצל אחינו המתנכרים לתורה הקדושה
ברצותם הם מתקרבים אלינו ועל שפתותיהם מלות נופת משלהם, ושקרים בולטים משלהם, על כל עוצמת תוקפו של יצרם הרע על מנת לתקננו ברוח אירופה, ולעצב את דמותנו בדמות "בני אדם מן הישוב". הם מחפשים נתיב ללבות ילדינו, מדיחים אותם מאחרינו, ועוקרים אותם מהתחום שלנו , מהתורה שלנו, מהיהדות שלנו, אל התורות שלהם אל העולם המופקר שלהם. כלום תתואר גלות קשה ומסוכנת מזו? יש והם מחליטים להעניק לגויים מטובם, את ה"רוח החדשה", את התכניות החדישות לחיי מדינה וחברה המשתנות מיום ליום, לעתים מארגנים ומשתתפים במרידות ובמהפכות, את התמורה משלמים אנחנו, דמנו נשפך כמים, עושקים, רוצצים ומחריבים אותנו, את המוני בית ישראל הכשרים. מה שם יקרא לזה אם לא גלות?. -ד"ר נתן בירנבוים, כתבנים נבחרים, נצח, תש"ג

כבש לעולה said...

אנשי כנסת הגדולה אמרו: אפשר כבשה אחת בין שבעים זאבים ולא נטרפה?! (ע"פ תנחומא תולדות, ה), הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו, ולכן אמרו בספר נחמיה (ט, לב) 'הא-ל הגדול הגבור והנורא'. וד"ל

גלות יוד said...

איתא בספר השיחות תש"ג [מתורגם ללה"ק] - חג הפסח ליל סדר השני סל"ג ע' עה

ז"ל: "כאן אנו נמצאים בגלות בידי אומות העולם, בארץ ישראל נמצאים בידי יהודים", וקשה להיות בגלות אצל רשעי ישראל מאשר אצל רשעי אומות העולם. הגלות בידי הגוים טובה מאשר הגלות בידי היהודים. הגוי מחזיק את הגוף היהודי בגלות, אך עם הנשמה היהודית אין לו עסק, ואילו הרשע היהודי מכניס את הנשמה היהודית בגלות ומחפש לטמא את הנשמה". ע"כ

bored stiff said...

Rav Yisroel of Viznitz, after the chilul shabbos in Bnei Brak 2 weeks ago by the bike marathon, (loosely translated): "This country isn't called Medinas Yisrael anymore only Medinas Hatziyonim. You can tell it to Binyamin (Netanyahu). It's officialy a democratic country and I'm not afraid of him. You can tell him in my name that I said it's not Medinas Yisrael anymore only Medinas Hatziyoinim."
My question to him is only that it seems quite small minded (in my opinion) to say that after one chilul shabbos in Bnei Brak that its not Medinas Yisrael anymore. What about the chilul Shabbos in Tel Aviv going on the last 70 years? Not to mention all the other Aveiros in the entire country! Unless he really doesn't have a clue whats going on outside of Bnei Brak...

Turkish Taffy said...

Turkey has Jerusalem’s deed.

https://m.yenisafak.com/en/world/turkey-has-jerusalems-deed-2880217