Monday, June 3, 2013

עתיד ילדינו, אלץ גוט און פיין, אבער פאליטיק קודם
אליכם אני קורא  - מבקרי וקוראי ה"בלוג" חסידי ותלמידי סאטמאר - הע"י 

ס'איז שווער - גאר שווער צו גלייבען אז עס גייט אייך באמת אהן דער צוקונפט פון אייערע זיסע קינדערלעך. נישט אז חינוך הבנים והבנות פארנעמט נישט קיין וויכטיגן ארט - דאס ווייסט יעדער אז ס'פארנעמט דוקא יא. איר גיבט שטארק אכטונג אז די קינדער זאלען חלילה נישט גיין קיין מאדערנע ברילען אדער פאסיקס. כ'מיין אבער צו זאגען אז ס'איז נישט דער עיקר העיקרים. דער עיקר איז דער פארטיי. און לאו דוקא זענט איר דער איינציגסטער חסידות-פארטיי-קהלה וואס ביי זיי איז דער עיקר די בראנזשע, נאר ביי אייך האט זיך עס ארויס געוויזען נעכטן ביי די אינטערנעט אסיפות. ביי אנדערע קרייזען טוט מען נישט צוליב מחלוקת, מ'לאזט לויפען די זאך אבי אז יענער צד זאל נישט מצליח זיין. אבער יא צו טוהן צוליב פאליטיק איז שוין א נייעס. איי, וועט איר זאגען אז "קנאת סופרים תרבה חכמה," און "להגדיל תורה ולהאדירה," א.ד.ג. אבער לדעתי איז דאס אויך שוין עבר זמנו. היינט צו טאג קען מען שוין נישט פארקויפען די לאקשען פאר'ן עולם - עכ"פ נישט פאר'ן יונגען עולם וועלכע דארף האבען די חיזוק און די חומות און די משמרת. און טאמער ווייזט מען פאר די יונגווארג אז פאליטיק איז איבער אלעס - איז די תוצאות מי ישערנו. אבער דאס איז איז נישט קיין נייעס. ס'איז צום באדויערן, אבער מ'האט דאס שוין געזעהן יענעם שמע"צ אינדערפרי ווען מ'האט געריסן ביי די העלזער און מחלל יו"ט געווען בפני כל עם ועדה - אלץ פאר'ן באשעפער'ס וועגן, פארשטייט זיך...

דאס בין אייך מודה אז ביי אייך איז דאס דער רוח החיים, קנאקען פאליטיק טאג און נאכט, און מזמן לזמן נוצען די הענט אויך. מ'רעדט דאך נישט פון קיין מאוויס, ספארט, וועלטישע נייעס וכדומה, רעדט מען פון רביס אד"ג, און אמאל, אז מ'פאררעדט זיך קען מען אמאל פאלען א פראסק פאר יענעם אויך. א פליטת יד. דהיינו אז וויבאלד דאס איז א חלק בלתי נפרד פון אייער אידישקייט שאדט דאס נישט בדרך כלל, ווייל די יוגענד קוקט עס אהן פונקט ווי גיין אין שול און אנטוהן תפלין. משא"כ אין אנדערע קרייזען האט דאס אן עפעקט, ווייל יונגע קינדער קוקען צו ווי עלטערע אידן - און בראשם רבנים און צדיקים - שלאגען זיך ווי קליינע קינדער איבער געלט און קראפט און זאגען "נישט דאס וויל איך פאר מיר און מיינע קינדער."  דערפאר וועל איך  - דער בלא"גער המכונה הירשל ציג - נישט מאכען מיט די פינגער און ווארענען אז די תוצאות וועלן זיין געפערלעך, ווייל לאו דוקא אז דאס וועט אזוי זיין. אפשר קען דאס ווייטער אנגיין אזוי לדורות פונקט ווי ס'האט זיז היינט נישט געשאט די אלע מחלוקת'ן. אבער דאך זעה איך ווי דער עולם איז היינט שוין יא אביסל "אויפגעקלערט," און אפשר איז דאס אויך א  תולדה פון די כלליות'דיגע חורבן האינטערנע"ט, און זיי רעדן זיך שטארק אפ ווי די בלא"ף איז עד לב השמים, און ווי אלץ איז נאר כבוד, און ממילא געלט, און עתיד ילדינו גייט זיי אהן א רעטאך. נו, קענט איר דאס אויך אוועק מאכען און זאגען אז זיי זענען סייווי פארדארבען און מיט זיי רעכנט מען זיך נישט, און אזוי קענט איר רואיג שלאפען ווייטער.

איז וואס קום איך צו זאגען אויב נישט צו ווארענען וועגן די געפערליכע תוצאות פון מחלוקת? טאמער וועט דאס נישט האבען קיין שום שלעכטע תוצאה טא וואס גייט מיר אהן אז די סאטמורים רייסען זיך ארום? איז קודם בין איך אזא פערזאן וואס אים באדערט טאמער אידן פירען זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, ממילא איז די דאזיקע שלעגעריי אויך פאר מיר א ווייטאג. און צווייטענס, זאלט איר מיר נישט שרייען אין די גאסן אז איר זענט אזוי שטארק באזארגט פאר די עתיד ילדינו, ווייל עס גייט אייך זייער ווייניג אהן. הבא ראי' אז מ'שלאגט זיך ווייטער ווי מ'וואלט געווען צוויי מענטשן אליין אויפ'ן כדור הארץ און דערווייל פאלען שטיקער פון די יוגענד און אין פוצה פה ומצפצף, מ'באשולדיגט דעם טמא'נער אינטערנעט - און אויך די ציונים און די ווייבער כמובן. אבער חלילה קוקען אינעווייניג כאטש אויף א מינוט, דאס וואלט געווען "מאדערנע מיטלען" וואס זענען אסור ע"פ "חדש אסור מן התורה...." אוי געוואלד, ווען וועט מען שוין אויפהערן אזוי אויסנוצען דעם הייליגם חתם סופר אויף יעדן משוגעת און רשעות? וואס האט ער אזוי "געזינדיגט" אז מ'פארדרייט זיינע רייד אזוי? איין באשעפער ווייסט.  און דאס איז מורינו ר' נחמי' ("תבעל להגמון תחלה") גאטליעב איז ביי אייך  פון די ראשי המדברים איז אויך נישט קיין מעלה, לדעתי

ואם שגיתי בכתיב ה' הטוב יכפר בעדי

29 comments:

Anonymous said...

הירשל
איך הער זיך צו ביידע זייטן דרשות אויפו טעלעפון, ביידע סאטמארס האבן געהאט אייזערנע רעדנער, איך גלויב אז רוב המון עם וואס איז געגאנגען הערן זיין צד אנע זיין ביזי מיטן צד שכנגד האט געהאט זייער א תוכנדיגער אווענט
קוק אויף דעם גלעזעל האלב פיל נישט ליידיג

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

וואס הייסט ביינאייך "תוכנ'דיג?" לאמיר הערן א שטיקל חזרה

זייט אזוי גוט

volvy said...

I got a lot of flack when I voiced similar opinions about the chasidem, chasides and frimmeh.
No question in my mind that a large part of the "freying out" by the youth is realizing that the rebbish emperors are clothless.
Btw, you, Hirshel Tzig, when it comes to Lubavitch, totally practice the "Lubavitch ubber alles" line.

Anonymous said...

גיי הער אויס די דרשות און פרעג ווייניגער קשיות.
איידער דו נעמסט זיך גיסן פעך און שוועבל ווי תמיד. דו מיינסט נישט קיינעםס זיסע שעפעלעך, ווען יא וואלסטו אויסגעהערט די דברים חוצבים כלהבת אש פון אלע רבנים וואס האבן גערעדט דברים היוצאים מן הלב און אוודאי אויפגעטון איינער מער אדער ווייניגער
סך הכל עס איז געווען א כנסיה לשם שמים פון ביידע צדדים

Chezky Friedman said...

After reading your harsh criticism followed by your deep analysis, I just came to the conclusion the answer to all our social and religious issues is Chabad, lets join them on mass.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

that's en masse, Chezky, not on mass. But no thanks. We have enough of our problems.

yitzhok said...

can someone please tell me why the mishkenos haroim are such kanoim, if the friediker rebbe was a talmid of the boyaner ?

Vietzener Ruv said...

Anon
"פון אלע רבנים וואס האבן גערעדט דברים היוצאים מן הלב "
it is oratory with no heart, the youth knows it and feels it....

Vietzener Ruv said...

yitzchok
"can someone please tell me why the mishkenos haroim are such kanoim, if the friediker rebbe was a talmid of the boyaner ?"
it reminds me of a joke I heard as a bucher, the Kussener of 18th ave, explained to some Beneshek, that carrying a al hageula in the Talith Bag, is mesugal for Parnassah

Vietzener Ruv said...

thats is for sure that Gotlieb is a super chevraman, ...he should run for mayor of Jerusalem

Unknown said...

vietzener ruv
if carrying it or not is a segule Idk, maybe yes because it's based on emune, and emune is definitely a segule for all good things.
but a remark from the boyaner rebbe which he told to a yerushalmy, I heard it from that yid, that the satmar ruv is correct! even with his nishtakchu! but he shouldn't have printed it, so I think to be opposite of kanoei brings much more parnoso

Vietzener Ruv said...

Unknown
tha Yid that you met was a certified liar.
how about this Lie, the Boyaner told my cousin, on Yom Kipur night 5763 that the Sanzer was 100 % correct with the war against my family, but he shoud not write it on Kol Korehs...

Vietzener Ruv said...


Unknown
maybe yes because it's based on emune, and emune is definitely a segule for all good things."
How does a sefer that ridicules the emuna of Klal Yisroel that saw the yad hashem by saving them and their families, after such a horrible Shoah, be called Emunah.
Is it not strange, Hitlers Shoah was the Yad hashem for the sin of the 3 Oaths But the Nissim that saved Klal yisroel was not Yad hashem,
How absurd of a twisted mind

Anonymous said...

Vietzener Ruv said...
Anon
"פון אלע רבנים וואס האבן גערעדט דברים היוצאים מן הלב "
it is oratory with no heart, the youth knows it and feels it

Listen, I was there and it was נכנס אל הלב so it must of been יוצא מן הלב
so now you are going to tell me I am lying? it was a true קידוש השם
next case

Unknown said...

vietzener ruv
No he's NOT a liar! your moshul doesn't make sense bichlal!
I didn't write the entire schmooze, because it wasn't relevant, but it was during a lengthy conversation, and he added "the difference of my chasidim from before the war and after is kirchok mizrach umaariv! arguing with you about this noiseh is like arguing with a ger tzedek about his previous lifestyle

Unknown said...

vierzener ruv
it's obvious you never learned the al hageule! your entire post doesn't make sense biclall! who's denying yad hashem? al taan ksil keivaltoi you have some chutzpah to call a sefer of a tzaddik emes names! why? because he didn't take your advice ! or because hit daas Torah is,not the same as your daas shoita! but before even arguing pls learn the entire sicha of the rayatz z"l Purim 5741! and hak nisht in kup

Vietzener Ruv said...

Unknown
"pls learn the entire sicha of the rayatz z"l Purim 5741! and hak nisht in kup"
who is this Sicha of Rayatz,dont know him don't know is sicha.
Who decides who is the Tzadik Emes????

Vietzener Ruv said...

Unknown
"I didn't write the entire schmooze, because it wasn't relevant, but it was during a lengthy conversation, and he added "the difference of my chasidim from before the war and after is kirchok mizrach "
The plot gets thicker, he never spoke that kind of analysis of Mine chasidim, he was too eidel for this shprach.
and besides Boyan of today is a much nicer chasidus then Boyan after the first War.
The guy is a Liar as a lot of Yerushalmy fantasies

Vietzener Ruv said...

Unknown
"like arguing with a ger tzedek about his previous lifestyle"
I don't get your analogy, why can you discuss with a Ger his pre Gierus life

Vietzener Ruv said...

Unknown
"it's obvious you never learned the al hageule"
you are correct that I never learned the Al Hgeula. since its not a sefer Limud, but I did look thru it
So now lets start the debate

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

unknown

דער כסיל ביסטו, that much I can see from the lies that you heard in mesivta and still cling to

Yehuda said...

Why are you attacking Unknown?
I have seen you cling to many more lies, innuendo and plain narishkait fed to you by the kool-aid peeps.
And you believe all the crud.
For all we know, you may be one of the meshichist "marranos" scared to state that you believe the Rebbe is alive and moshiach.
Bad enough you shlep your little kids to the beis chaim over shabbes for "hiskashres", whatever that means for the non kool-aided to understand

Brooklyn Marano said...

Yehuda
"scared to state that you believe the Rebbe is alive and moshiach."
whats bad to say the Rebbe is Moshiach?
What is there to hide?

Brooklyn Marano said...

Yehuda
"Bad enough you shlep your little kids to the beis chaim over shabbes for "hiskashres", whatever that means for the non kool-aided to understand"
why is it different then Shabos in Miron?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

wow, Unknown

for a little while I thought you were half-decent, then the cat came out of the bag. You just couldn't control your sorry self.

Have a nice life.

Yehuda said...

Tzig,
You already inebriated? Before gimmel tammuz?
What did Unknown say that you are suddenly attacking him?
I said that u have chbadsker logic, even when you are sober
And you should not shlep little kids with u on ur meshigenneh trips, pun intended!

שמעון דזיגאן said...

ר' הירש היקר,
אף שאיני בקי ומבין בעניני קהילות סטמאר כלל, עכ"ז אחרי קראי כמה מה"תגובות" דלעיל אודות שיטת הקנאות (דנטורי קרתא ובטאונם הידוע), חלקם דנו לשבח וחלקם להיפף, רציתי בזה להעיר ולהאיר אשר נזדמן לידי בהשגח"פ "כפר חב"ד" גליון 1495 ובמדור "מכתבים מהרבי" הדפיסו אגרת קודש מהרבי (אגב: מיוחדת במינה וכדאי לעיין בה) בה כותב בין השאר:
"הנני נזכר שראיתי בספרו (וסבורני שכבודו הזכיר זאת לפניי גם בעת שיחתנו) ביחס לכך שבילה זמן מסויים במחיצת 'נטורי קרתא' בירושלים. ולכן, השאלה 'איכה' צריכה לכלול גם הערכה לגבי המרחק שביניהם לבין אחרים מבחינת התמסרות ומסירות מוחלטת. ובנוגע לכמה צדדים שליללים שכבודו גילה שם על פי הערכתו, אני מאמין שאם עושים הערכה הוגנת, צריכים להודות שישנם יותר צדדים שליליים בחוגים המייצגים את הקצה האחר" עכלה"ק .
וכל מילה מיותרת.
אמנם אפשר לטעון אשר נטורי קרתא דזמננו אלה בראשות יואלי קראוס וכו' אין היא אותה הנטורי קרתא דזמן כתיבת אגרת הנ"ל אך הענין כשלעצמו נכון הוא, והיא גישה מאוד נכונה ואמיתית ומובנת ע"פ שכל.
בטוח אני שקראת, שינית ועיינת במכתב קודש זה, אך לא אליך דבריי מועדות, כ"א לשאר קוראי האתר אשר בחושך יתהלכו.

מידידך מוקירך ומעריכך
שמעון דז'יגאן

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Yehuda

I'm sorry, but comments such as yours don't get responses. Learn to speak respectfully. Or just with a shred of decency. And believe me, I don't have very standards here. If "unknown's" comments were not allowed through I had VERY good reason not to.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

וכדאי היא שמעון (דזשיגאן דינן) לסמוך עליו...