Thursday, April 27, 2017

אידישער פאריז, 194727 comments:

I.M. Pei Curator said...

Juxtaposed Mea She'arim with Tel-Aviv and looks like the Eiffel Tower in Las Vegas..

חב"דיא said...


מדינת צרפת מהווה סמל ודוגמא למהפכתו של הרבי בעולם. דבר זה נרמז בשמה: אותיות "צרפת" הינן אותיות "פרצת", והגימטריה של המילה "צרפת" הינו 770 ביתו של הרבי. כחלק מענין זה ניתן לראות את לקיחתו של ניגון המנונה של מדינת צרפת והפיכתו לניגון חסידי על ידי הרבי

לאחר קבלת הנשיאות שלח הרבי הרבה שלוחים לצרפת. אלפי בעלי התשובה צרפתיים הגיעו והתקשרו להרבי, והם מהווים קהילה בולטת במיוחד כאשר הם מגיעים בקבוצה ל770 לחודש תשרי ובכלל

בליל שמחת תורה תשל"ד החל הרבי בשירת ה"מרסלייז" (קרא: המרסייז) ההמנון הצרפתי על מילות "האדרת והאמונה" ומאז הפך ניגון זה לאחד מניגוני חב"ד

הרב מקרסנע said...

.ירושלים דפריז

מ'גלת צרפת said...

מתוך מכתב מהרה"ג הלל ליכטענשטיין ז"ל אבד"ק קראסנע שכתב להדבר"י ז"ל לברוקלין מפאריז תש"ח

בא"ד.. בטח שמע הדג"ק את אשר הכנסתי ראשי בעיר הבירה פאריז.. ולקחנו לנו שו"ב את ר' שלמה ווירצבערגער נ"י ושלשה מקולין מוכרי בשר תחת רשותי והשגחתי ב"ה, נגד רצון רבנים התושבים בעיר פאריז.. ומעתה אני נבוך הרבה כדת מה לעשות כי מצד אחד -- שבאם אטה שכמו לעבוד אם הרב ביחד הרבה יוכל לחזק בתיקון זביחה, כשרות, מקוה, ח"ק, ת"ת, לאידך גיסא הרב הנ"ל הוא קל וסני שומעני' -- פעם אחת דרש מתוך התלהבות עצום, שהוא בעצמו היה לוקח בידו מאה אלפים פראנק ביום שב"ק עבור צבא ההגנה.. הביהכנ"ס בנוי שלא ע"פ תורה, הבעל תפלה התפלל בט' באב לפני התיבה וקרא בס"ת מלובש במנעלים ר"ל.. הצקתני רוחי להציע עוד כי כל בתי כנסיות שבעיר פאריז, חוץ מאחת שקורין "פלעצל מנין", אין בנוים העזרת נשים במחיצה הראוי, אבל כל גדולי אונגארן שהי' בכאן -- התפללו בביהכנ"ס שנקרא רש"י שוהל, שם העזרת נשים פתוח הרבה -- ואני שאלתי הרבנים נ"י למה הדבר קל בעיניהם והייתי בעיניהם כמתעתע

ולפני איזה שבועות היה הרה"ג "מבילגורייא" נ"י משובתי שבת בפאריז, ובשומעי שידרוש ברש"י שוהל הנ"ל, תיכף הלכתי אליו ואמרתי לו שמלבד האיסור לענ"ד יהיה מזה גם חילול השם ח"ו אם הוא ידרוש בביהכנ"ס אשר נראו ראשי הנשים לעין כל ובעוה"ר בגילוי שערותם, והוא שמע לדברי. ע"כ בק"נ

בשנת תש"ט נעתר הרב מקראסנע לבקשת היראים בעיר פאריז ונתקבל שם לרב.. בשו"ת דבר"י יו"ד עו. הדבר"י מסיים התשובה בעניני "מקואות" לו: תנסה עוד להרבות רעים על הראש הקהל ולבקש מלפניו בתחנונים שלא יעמוד על דעתו בענין חמור כ"כ, ויניח זה לרבנים המצטערים על כשרות המקוה, -- השי"ת יהיה בעוזריכם ויתן לכם חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם.. עיי"ש

Beidem said...

Bottom picture looks like Reb Chaim Horowitz (Tashkenter), but he didn't arrive in France until 1948

Yeikel Belzer said...

If I'm not mistaken Reb Itzikel Pshevorsker lived in Paris those days.

chaim ber said...

whats so special about Paris, it looks like orchard street on a rainy day to me.

John Doe said...


“A hidden gem behind Notre dame”

Behind Notre Dame square leading to a small Memorial to the Deported, dedicated to "French victims of Nazism". Inside are the names of the German death camps where 200,000 French men, women and children were put to death. Above the door, in French, are the words: "Forgive, but do not forget."

It was a short visit, but worth the trip. Beautifully designed and made by several famous artists and architects.

Yankel M said...

Reb Itzikel of Peshevorsk and his son in law Reb Yankele lived their, so was there Reb Hillel Lichtenstein of Krasna.
for a few years after the war they were in Paris

Josh UCSF said...

so this is here where its at with this lazy blogmeister, 3 photos 0 write up. if a picture is worth a 1000 words why not accept photos to display in the comment boxes too? dont you think.

Anonymous said...

Hershel,

Care to explain to Anash the Rebbe's custom of having private audiences with Israeli officials during hakafos?

דער פארזאגער said...


ליטוואק, אין זיינע כיפה של שרצים נאכשלעפערס, צום נייעם זמן נעמן זיי זיך 'אפיהר' זעהט אויס, עס וועט אנהאלטן אזוי לאנג אוויא די פאריעריגע שניי פון תענית אסתר ביז פורים, ויגרשו מימיו רפש וטיט

Bomba Nation said...

Yom Ha’atzmaut Good News!

ISRAELIS GO NUTS FOR "BAMBA"!

"Bamba is Israel’s most popular savory snack-in-a-bag. According to statistics provided by Osem, the company that manufactures it, Israelis consume close to 10 million bags of Bamba—per month.

For anyone who’s not familiar with Bamba, Yom Ha’atzmaut—Israeli Independence Day, which starts this year on May 1—is the perfect time to get acquainted with this uniquely Israeli treat."

מחנך מום'חה said...

בעלי יר"ש והשכלה חילונית כאחד¿! נוסח פאריז

כתב רב הילדסהיימער: "במכתבו מתאר כת"ר את דרך החינוך של ארגון "ישורון" שנוסד בארץ צרפת לפני כמה שנים, שהוא מתנהג עפ"י שיטת החינוך שהי' נהוג במדינת אשכנז לפני החורבן, ועכשיו קמו נגדו עוררים מצד חוג ידוע של חרדים, אשר לפי דעתם אין הדרך הזאת לפי רוח היהדות…

והשיב: ערעורי החרדים בוודאי יש להם על מה לסמוך, שהרי עפ"י דין תורה צריך להפריש אנשים מנשים כדי שלא יבואו לקלות ראש… מכל מקום, כשנשאלתי ע"ז ממנהלי "ישורון" הוריתי להם שימשיכו את פעולתם עפ"י הדרך שהתוו להם גדולי אשכנז, שהיו צדיקים גדולים וכל כוונתם היתה לשם שמים, להציל את הנוער מסכנת הטמיעה שהתפשטה באשכנז בימיהם ועל ידי כך הצילו כמה נפשות מישראל והצליחו לקרבם לתורה וליראת שמיים. וגדולי אשכנז היו בקיאים ומומחים בחכמת החינוך ולכן הצליחו במעשיהם להקים דורות שלמים של "בעלי יר"ש והשכלה חילונית כאחד", מה שלא עלה בידי גאוני גדולי ליטא ופולין, לפי שלא ידעו לכונן את החינוך עפ"י תנאי הזמן. ע"כ. -שו"ת שרידי אש ב, ח

נ"ב: הגאון ר"ע הילדסהיימר היה מרצה שיעורים בתנ"ך ושו"ע לפני נשים צעירות ובתולות

ALK said...

I'm pretty sure it's Chaim Tashkenter (Horowitz) in the 3rd photo

bible quizer said...

Secular Teen Wins World Bible Quiz (not degel Ponivitz!).

For the first time in 30 years, a secular Jewish teen has won the World Bible Quiz, a test given every year on Israel’s Independence Day to Jews ages 14 to 18 from around the world.

Sagiv Lugassi, who attends a secular science and technology high school in Maalot in Northern Israel, was the winner this year.

NutCracker said...

It looks like the The Rohr Jewish Learning Institute Headquarters gave new guidelines to their students and faculty, No "hanging out" on the Netscape due to some shootings in the Alleys..

Heschel Charney said...


I was sure it must have a shaicus with chabad, now I know.

Gevalt! said...

First they eliminated the elephants from the circus tent, than the kapora/chicken.., and now they come after our goat to? they coming after our Rush-Cheves.! Gevalt

Anonymous said...

That's how R Chaim Tashkenter looked in 1999. This picture is 52 years earlier in 1947.

Guy said...

Compare with this picture of him in those days

Chinese Zodiacal said...

I do care but hirshel doesn't care to post them so i refrain and censor my self, you see hirshel prefers the truth 99% of the time, so he can bury that one "Big Lie" he covers up for that really matters, very clever he thinks.

"Sheep / Goat is the eighth in the 12-year cycle of Chinese zodiac. Sheep (goat, or ram) is among the animals that people like most. It is gentle and calm."

זרח וברוך said...


אידישער פאריז 1947

איז דאס טאקע די טרייפענע פאריז? עס קוקט אויס מער אוויא די ארטשערט סטריט געגענד אויף די איסט סייט

JB said...

is it possible he refrains from posting references to the "Unterclass" like Krasna and Peshvorsk? and if so is he a Revisionist?

על הגראי"ל said...

חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר חביב הגיע להתברך במעונם של גדולי הדור וזכה לברכתו
של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שקרא להצביע עבורו ולדאוג לאידישקייט

http://mobile.kikar.co.il/article/232149

Anonymous said...


עס האט מיר פארציילט א יוד פון אנטווערפן (מיין גיבורט שטאט) אז ער איז גיווען דערביי ביי א סעודת מצוה בשנת תש"ח און "פאריז" ביי ר' איציקל פשווארסקער ז"ל, אין מוטן די סעודה קומט אריין א יוד זאגן די בשורה, רבותי! מ'האמער א מדינה! עס האט זיך אנגיהובין א וויכח צי דאס איז א בשורה טובה או רעה? איינער האט זיך פארופן אויף דעם רבין און א צווייטער אויף יענעם צדיק, איינער אז ער האט יעצט גיהערט דער סאטמאר רב אין אמעריקא איז שארף דערקעגן!, איינער א חכם האט זיך אנגערופן כבר היה כזה אז צדיקים קריגען זיך אין האבן חילוקי דיעות אויף אזאלעכע עניינים כמו המחלוקה בין הצדיקים וועלעכע מדינה זאל מנצח זיין רוסלאנד צי נאפאליען'ס פראנקרייך וכדומה, יא יא זאגט א צווייטער אבער יעצט אז די מדינה איז א "מציאות" מיז דאך איינער האבן א "טעות" נישט שייך דערביי צי זאגן אלו ואלו דא"ח, אויף דעם האט זיך ר' איציקל ז"ל אנגערופן: "איך קאן דעם סאטמאר רב, ער מאכט נישט קיין טעות!. ע"כ המעשה מפי השמועה

Tuesday, May 16, 2017 3:04:00 PM
ר' יואל

שלום וברכה וכל טוב סלה
איך וויל וויסען ווער איז דער איד וואס האט דער מעשה דערציילט


אברהם משה קראוס
אנטווערפען

vitriol said...

why is he in danger?