Friday, August 4, 2017

Vintage Shloime'le Photos

received via e-mail. click to enlarge. Gut Shabbes, Gut Shabbes...

24 comments:

מרדכי בן דויד said...

!זכותו יגן עליו

המגזין "להיטון" ,#38 "פסטיבל הזמר החסידי" היה תחרות של שירים ששילבו לחנים מקוריים עם פסוקים מהמקורות, שהתקיימה בין השנים 1969-1992. הפסטיבל הוקם ביוזמה פרטית של האמרגן מיקי פלד, על רקע סיום מלחמת ששת הימים, ימים שהתאפיינו, לדבריו, ב"הרגשה של נס" ובכמיהה למשהו שורשי

התפוצה הרבה לה זכו השירים החסידיים בקרב יהדות ארצות הברית ואירופה, הביאה ליצוא של להקה שביצעה בהצלחה את תוכנית "פסטיבל הזמר החסידי" מחוץ לישראל. הצלחת ההופעות בארצות הברית אף הובילה, במידה רבה, ליצירת הז'אנר של המוזיקה החסידית, עם זמרים כמרדכי בן דוד, ואברהם פריד

בפסטיבל, שנערך בישראל, השתתפו גם יוצרים יהודים אמריקאים רבים (כמחצית מהזוכים), בהם הזמר שלמה קרליבך, שהלחין לפחות שיר אחד לכל פסטיבל. הפסטיבל היה ניסיון ייחודי לשלב בין המסורת היהודית והישראלית, אולם זכה לביקורת מצד דתיים על רקע השתתפותן של נשים בשירה

מונקאטשער said...


ר' שלמה'לע הראשון או השני? שהיא"צ היה א' באב

!אני שלמה! said...הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל, כולם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות

I Scream! Ice Cream? 🍦 said...


איי סקרים: אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין "הצר" שווה בנזק המלך

George Washington spent about $200 on ice cream in a single summer.

The U.S. Navy spent $1 million in 1945 converting a concrete barge into a floating ice-cream factory to be towed around the Pacific, distributing ice cream to ships incapable of making their own. It held more than 2,000 gallons of ice cream and churned out 10 gallons every seven minutes.

Not to be outdone, the U.S. Army constructed miniature ice-cream factories on the front lines and began delivering individual cartons to foxholes. This was in addition to the hundreds of millions of gallons of ice-cream mix they manufactured annually, shipping more than 135 million pounds of dehydrated ice cream in a single year.

שלמה'לע said...

אמר ר' יהושא בן לוי יו"ד שבירבה קיטרגו, תני ר' שמעון בן יוחי עלה ספר משנה תורה ונשתטח לפני הקב"ה, אמר לפניו רבון העולם כתבת בתורתיך כל דייתיקי שבטלה מקצת בטלה כולה, והרי שלמה מבקש לעקור יו"ד ממני, אמר ליה הקב"ה שלמה ואלף כיוצא בו בטילין ודבר ממך אינו בטל. -סנהדרין יב ב

Chalmers said...

Great pictures! Thanks!

What years (approximately) are these from?
Can anyone identify any of the other people in these pictures?

chchick said...

His father Naftali in the center of the center photo

JS said...

the older man must be his father http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=2538984&forum_id=18615

Yankele said...

Can you please explain to ameratzim like me who this Shloimele is?

Sammy of Flatbush said...


I would venture to guess, his brother's father and uncle.

Chicago Gangsterism! said...


Harry Maryles Chicago, Illinois, United State. writes,

QUOTE: "The State of Israel is after all Amalek. So said their veteran camp director, Rabbi David Rosenberg. He quoted the original Satmar Rebbe saying that every generation is obligated to fight Amalek. (Someone should tell that to those ‘traitor’ Charedim that are not only members of the Israeli Keneset, but have even joined the coalition government of Amalek (Israel). And someone should tell that to the Israeli rabbinic leaders that have endorsed them doing that."

! תורה און טשיקאגא

בענין עמלק בדורנו, ושמעתי מהקדוש בעל חפץ חיים ז"ל, אודות היעווסעקעס
הם הכופרים ברוסלאנד מזרע היהודים בזה"ל: בייא מיר איז
ברור אז זיי זיינען פון זרע עמלק -תלמידו הגר"א וואסערמאן זצ"ל במאמר "אומר אני מעשי למלך" אות
ג׳, נדפס בסוף ס' קובץ הערות על מס' יבמות

והנה כתוב (שמות יז, טז) "מלחמה לה' בעמלק מדור דור
והעידה תורה בזה כי המלחמה הזאת קיימת בכל הדורות
עד בוא המשיח, אלא שבדורות הקודמין עת שלטון
התורה בישראל, נהלו המלחמה זרע עמלק מאוה"ע, אבל
מעת שפרקנו עול התורה ממנו, שרצו זרע עמלק בתוכנו
ונתרבו בינינו המומרים להכעיס, כמו היעווסעקעס
הנמצאים לא לבד במדינה האדומה (רוסלאנד), כי אם
בכל תפוצות ישראל, מקצה הארץ ועד קצה הארץ וגם
באה"ק, אשר המתיוונים שמה הן אותן היעווסעקעס
בעצמן ואין שום הבדל ביניהם, רק שאלו כותבים
בזארגון יידיש, ואלו כותבים ומפטפטים בזרגון עברי –
ניי העברעאיש – אבל על הללו והללו נשבע הקב"ה שאין
שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחו מן העולם
-שם

וידוע שהגה״צ בעל חפץ חיים זצ"ל
שעיקר עבודתו היתה בענין שמירת הלשון
וביאר הלכה זו על בורי' להלכה ולמעשה, והעיד תלמידו הגה"צ ר׳אלחנן װאסערמאן
זצ"ל משמו שאמר על הציונים שהם
עמלקים אמיתײם, ובעוה"ר אנו סובלים
עכשיו הגלות מערב רב זרע עמלק. והם
גוזרים גזירות רעות על הכלל ישראל, שלא
היתה כזאת מיום היתה ישראל לגוי, ועוד
ידם נטויה ה' ישמרנו. -רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצ"ל
על הגאולה ועל התמורה סי' ס

נ"ב: עס איז דא דארט א בריעף וואס ר' אלחנן האט געשריבען פון טאלעדא צו הב' אלחנן יוסף הערצמאן און מיר בענין "שריפטען צו קימען קיין אמעריקא," ר' אלחנן שרייבט אז די 2 מוסדות וואס קענען געבען אזעלכע שריפטען פון דר. רעוועל (יעשיבא אוניווערזיטי) און בית המדרש ("לא" ר' אלחנן'ס לשון) "תורה און טשיקאגא". איז די סכנה רוחני גרעסער פון דינען אין פוילישען מיליטער.און עצה'ט אים ער זאל שרייבען צו ר' שלמה היימאן און תורה ודעת

Chicago Gangsterism! said...


writes: "What you call Hidurim based on the past no longer applied in our time going all the way back to the Psak of the Levush who said; that in his day already men and women were found in the public square together all the time so one could say "ShaHaSimch B'Meono at benching. Meaning that now - it is just as acceptable to God if men and women sit together at wedding as it is if they sit separately. It is therefore no longer a hiddur - unless you choose to make it one.

The Litveshe Gedolim of the 20th century realized that which is why they - not only sat together with their wives at wedding banquets but - proudly introduced their wives to people passing by them"

רבי ישראל סאלאנטער זצ"ל: "אן עם הארץ א
פרייער, איז א גזלן אהן כלי זיין, קוים איז ער א 'שטיקל' בן תורה, איז ער
א גזלן מיט כלי זיין". וסיים הח"ח, התלמידים מתרבות יצאו בין כה וכה
לתרבות רעה, והנה פורק עול תורה שהוא בור ועם הארץ דומה ללסטים שאינו מזוין, ואילו אם הוא הי' יודע גם ללמוד הרי הוא דומה ללסטים
מזויין.
-ילד"ת אות פז

ר' שמעון said...

!בימי שלמה היה סיהרא בשלימותא

בספר שופטים, כשבנה שלמה בית המקדש, ואז קיימא "סיהרא בשלמותא", ... עד שלמה וכדין כתיב, ותרב חכמת שלמה, וקיימא סיהרא בשלימותא, כדין אתגלי שיר השירים.. וכו

!שלום שלמה said...


. שלמה? שלמה, שלמה שלמה שלם

Anonymous said...

Shlomo Carlebach

dovy j said...

yankele,
Are you serious?

carlebach said...

oldie but goodie

chchick said...

Carlebach

CATPZem said...To avoid insultung the intelligence of your readers, I would recommended a gatekeeper at the entry of your blog!

As we encounter CAPTCHAs, those twisted words that block or enable entries on websites, I would propose instead a simple one randomly question to be asked, the answer to the question would rate your IQ "intelligence" instead, the blogmeister can set the "level of intelligence" he wants and keep out the dummies, robots or the smart aleck's from your blog and so on..

PS: try go fund me if you nyst maybe you can be the first to develop such an entry grading system.

food-for-thought said...


https://www.shlomies.com

Northern wind. said....שלומי הלך דרומי

He went South.

❗ מלכת שוא said...


קרא עליו; ויהי לעת זקנת שלמה נשיו היטו את לבבו

Berel said...

I still remember hearing Shlomo talk about his regret he took a certain Rebbe's advice to leave Lakewood and Rav Ahron Kotlor's Shiur.

Anonymous said...

Top picture, first kid on right looks like Reb Itzikl Eisenstadt a"h, travel agent etc., of B.P., who called himself Reb Shlomo's "step-brother." He told me that he started being a Shlomo "groupie" from the age of like 15-16, when Shlomo was still in Lakewood. He ran the traditional yortzeit kumzitz every 16 Ram Cheshvon (as the Carlebachains call the month) every year in the Carlebach Shul upstairs. Besof yomov he became close to Modzhitz & wore a spodik on Sh'vY"T. Many of the stories of the "early years" come from him. Wonder who the others in the picture are.

-- Z.I.Y.