Friday, August 3, 2018

ירחי כלה תשמ"א בקרית גן ישראל, פארקסוויל נ.י. 12768 - חלק ב

 
הרה"צ ר' אפרים אליעזר הכהן יאללעס זצ"ל במשרד הקעמפ


מימין: הגאון הרב מאיר גרינבערג אב"ד פאטערסאן, הרב יאללעס, הגה"ח ר' שלום מרזוב ע"ה (עם הטו"ת), הגאון ר' יצחק רייטפארט שליט""א, הגה"ח ר' חיים מאיר בוקיעט ע"המימין עומד הר"ר אברהם יצחק שמטוב שי' מנהל הקעמפ ומארגן הירחי כלה, נואם הגה"ח ר' ישראל פרידמאן שליט"א ר"י אהלי תורה, משמאל יושב הרב אליהו עקיבא ליפסקער ע"ה, רב הקעמפ 

הגאון רבי יצחק רייטפארט שליט"א נואם


10 comments:

געלד ציילער רבי said...

הרב אפרים אליעזר הכהן יאלעס
ראה כרבו את הרבי הרמ"מ מליובאויטש  ונהג לבוא אליו מספר פעמים בשנה. בסדרת אגרות קודש מהרבי מליובאוויטש ישנם מכתבים תורניים בין שניהם

בסוף ימיו כונה גאב"ד סאמבור או האדמו"ר מסאמבור. שימש כנשיא כבוד שלאגודת הרבנים בארצות הברית וקנדה. את הנהגת  חסידות סאמבור ממשיך נכדו הרב אורי גלדצלער

Tamar said...

What happened to 'Tanzville' hotel, I heard it was closed any info anyone?

Tanzville Hotel
169-172 Tanzman Rd,
Parksville, NY 12768

https://g.co/kgs/4arXHd

בואי כלה said...

ירחי כלה הוא כינוס-תורני שנתי לזכרו של רבי לוי יצחק שניאורסון הנערך מידי קיץ בשטחו של מחנה גן ישראל

הכינוס מתקיים בכ' אב, יום ההילולא של רבי לוי יצחק ז"ל, על-שמו ולזכרו הרבי ייקר מאד כינוס זה והתבטא עליו בהזדמנות מסויימת, "הרי זה שלי"; "וכן "הנני מחבבו ומיקרו מאד". לעיתים היה עורך הרבי סיום מסכת  ומגיהו  כהשתתפות בכינוס

זעליג פון סקרענטאן said...

נאך אמאל רעדט מען פון די כלה, הכלה אתה עושה / את שארית השביה

משגיח גדול said...

אכטונג! "משגיחי קטנים" די בכל אתר ואתר אין אפוטרופוס לעריות

Garbologist Report:

"Cohen was the director of outreach for the Minneapolis Community Kollel, an Orthodox community center that offers seminars and classes on Jewish texts and religious life. He ran the Kollel’s JWAY program for college students and recent graduates."

https://www.timesofisrael.com/minnesota-rabbi-charged-in-child-sex-sting-operation/

משגיח קטן said...

Bemet. Ignorance is bliss, dumbbells are harrowing.

"emet le'amito" writes: "when the kollel in minneapolis has to remove the name of one of its heilege avreichim for sexual abuse of teenagers, that is still news (?). while still newsworthy, at the current rate, soon to be not so much."
-------------------------------

Surprise Surprise!!

"14 men claim a "teacher" abused them. Undoubtedly, if so many accusations have only now been revealed, that many made the accusations so many years later, there are many more who don’t wish to come forward to be interviewed. This is a real issue which will not be swept under the carpet, as many in the religious community would prefer."

https://blogs.timesofisrael.com/fire-rabbi-norman-lamm-at-yeshiva-university-torah-101/

"Yeshiva University says it will review newly published claims that it had ignored accusations that "teachers and principals" abused its high school’s students."

http://www.nytimes.com/2012/12/14/nyregion/report-of-sexual-abuse-rattles-manhattan-yeshiva-campus.html?_r=0

תני רבי שמעון בן יוחאי, כל פרצה שאינה [מתחלת] מן "הגדולים" אינה פרצה. -בראשית רבה, כו ה

יוסי גיל said...

נאר אמונה, נאר אמונה, אין בורא כל העולמים. / טייערע אידן, הייליגע אידן, האט'ס אמונה אין בורא כל עולמים. ס'וועט אייך גועט זיין, היינט אין אלע מאהל. / אויף דער וועלט אין אויף יענער וועלט

Anonymous said...

The background to this Yarchei Kallah is that it was during this weekend that Camp Gan Israel was officially renamed, at the Rebbe's request, to "Kiryas Gan Israel." In fact, the small "770" building behind the table of Rabbonim was the newly built U.S. Post Ofice, branch Kiryas Gan Israel -- thereby making this renaming official according to medinas hamalchus.

Before this Yarchei Kallah, Reb Yoel Kahn Shlita asked the Rebbe if he should go to attend. The Rebbe said yes. From this, he & others assumed that there will not be a farbrengen that Shabbes. (Other times when the Rebbe intended to farbreng, he would telll Reb Yoel to stay.) Yet, to the oilem's surprised, the Rebbe DID farbreng that Shabbes, & explained then at length the chidush of Gan Israel becoming a Kiryah davka etc. etc.

-- Z.I.Y.

גיטע נייעס said...

:בגן ישראל

https://forward.com/life/faith/408202/hasidic-comedian-shows-lgbtq-support-at-jerusalem-pride-march/?attribution=home-top-story-1-img

IDK said...

very intersting comment, but why would hirshel wait over two months before posting it why?