Thursday, May 11, 2017

How DO we judge success? thoughts on the 50th anniversary of מבצע תפילין


Received via e-mail:

"We did not hear that there were some people abstaining from eating treife food or refraining from desecrating Shabbos or that they were educating their children in religious schools, not under the heretics; I only heard that they put on tefillin." These are the words of the build up to סאטמאר רב'ס condemnation (tirade) against the big התעוררות for תפילין in Israel after the miraculous 6 Day War. See "על הגאולה ועל התמורה דף ק"א, ברוקלין תשס"ו". The argument on its own is very weak; After all, did he hear how many people became נוטרי הברית after his annual שובבי"ם campaigns? since when does a התעוררות get measured by its success? He was leading an anti אגודה campaign smearing all גדולי ישראל who did not see everything going on in the Holy Land as heresy..... it was a big machloka and caused lots of infighting between frum Jews, who were thus being עובר on many איסורי תורה. (not some sins sourced in non halacha) Did he ever decide to close shop on his anti Israeli election campaign, since it got nowhere? Every year more than half a million frum Jews participate in the Israeli election and it's only growing... why does only מבצע תפילין need a consequential success statistic? All the above aside, what will we do if we will help him in his quest to find Jews that did change because of tefillin ? I think we may have done just that. Or rather we discovered it, the actual work was done by others. This פסח the Mishpacha magazine ran a long article on a popular right wing conservative talk show host, who is leading an Orthodox lifestyle, eating kosher, Orthodox schools for his kids and Shomer Shabbos, all because of his one act of putting on tefillin. It was the holy soul "Schwartzie" ע"ה,  the Chabad shliach Shlomo Schwartz at UCLA.  In Michael Medved's words "Tefillin is the key metaphor for his Judaisim." That was what started him on his path to a life of full Torah yiddsihkiet. This is not a 770 paid PR stunt. Will this story and thousands of other similar stories change a mind in that camp??? I do see that a harsh anti religious and anti Zionist Haaretz columnist who wrote an anti tefillin rant 9 years ago, did change his mind on tefillin, (See below)

 Maybe. Just Maybe our "frum" brothers will also get a הרהור תשובה.לפני תשע שנים, כתב העיתונאי בני ציפר מאמר חריף נגד הנחת תפילין ברחובה של עיר
אלא שנראה כי מאז ציפר שינה את דעתו בעניין... הוא עצמו הגיע לא מכבר אל הכותל המערבי ונענה ברצון לפנייתו של אחד משלוחי חב"ד במקום שהציע לו להניח תפילין. התמונה שמפורסמת כאן, הינה באדיבות העיתון כפר חב"ד שמקדיש השבוע כתבה נרחבת לנושא מבצע 'הנחת תפילין' שאותו יזם והגה כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש, לפני 50 שנים ערב מלחמת ששת הימים, ומאז ועד עתה הוא נחשב לאחת הפעילויות החשובות שמבוצעות ע"י חסידי חב"ד 

מאתר 'לדעת' פנו לבני ציפר בכדי לקבל תגובתו, ואפשר רק לברכו על המהלך וגם על תשובתו הקצרה והיא: כן, שיניתי את דעתי. אשריכם ישראל


37 comments:

רב פופקא said...


אמרתי מה רב גובריה (קטילא) אתה, להשיג על גדולי קדמונים אשר יצא טבעם בעלם ולהשיב (בהבל) על אריות אחר מותם

Tevya said...

I can make some very compelling arguments that these massive tefilin BT's influx, did un repairable damage to the core of Lubavitch, is it worth it? some say the score is in and..

Safra M. said...

It could well be that the criteria of "who is a Jew" as well what Jewishness constitutes, what the meaning if Jew is, was different than yours.

Anonymous said...

הרהור תשובה? from this drivel? pheh? guess success is defined in various ways. nauseating.

confectioner said...

"How DO we judge success?"

The caterpillar became a butterfly and I like that, but the pickle became a cucumber and I don't like that (except in the falafel sandwich), so how do we measure success? what are we measuring! does size matter? do all pizzas taste the same?

Lazer Epstien said...

Pipe rabbi

would you not comment on rav kook because he is not alive???

Frimet Goldberger said...

eMail blood bleed, Did Schwartzie became more Zionist or less, since his "redemption" .

Lupo teitz said...

Dear concerned I would think that Lubavitch of today has much larger issues plaguing them these days than what SR said or thought on this or any other Lubavitch campaigns of yesteryear, your ship sailed off far away passed the "dire straits" and no one pays attention anymore it seems, to your echoed cry for help, just don't give up.

cw said...

is he than commenting on SR because he "is" alive? in spirit at least, that's noticeable .

Kuperman, Englewood NJ said...

How to judge success? The $159.99 dollar question, at Amazon you can get a pair of tefilin for 159.99 a shofar for 15. and a pop-up sukkoh for 59. to some that's success, to some a blat of Talmudic gyration instead of yoga, go figure.

Jewish Observer said...

" Tevya said...
I can make some very compelling arguments that these massive tefilin BT's influx, did un repairable damage to the core of Lubavitch, is it worth it? some say the score is in and.."
so your argument is the opposite of reb yoelish
that the tefilin campaign was 1005 successful it made thousands in to shomrai shabos but with a cost of them joining chabad
with a result of chabad stopped being hiemish.......chabad dont feel like Krestir......

Rabbi Frankel principal said...

em: "that they were educating their children in religious schools, not under the heretics" !!!

Unfortunately this is the truth, since Lubavitch changed course of their stringent anti-zionist to political-zionisim and nationalism which became apparent after the six day war, there Miftza propaganda took off too, let them try proclaiming their core anti Zionism as their last 3 rebbe's stated in abandoned, their tefilin BT's which is coupled with "Nationalism" will crumble.

PS: since the American liberal Jews started to be "less" supportive of Israel more of them assimilated deeper into the culture, and since Lubavitch became "more" supportive of Israel more "liberals" jews come to them, Nationalism is the "bond" that holds the un Orthodox Jews togheter, American liberal Jews shying away from Israeli natiolisim so they loose the bond, Lubavitch (and other's) offer Israeli nationalism! and they attract.

Emes said...

Satmar rebbe is right,the Lubavitcher rebbe said he did all he could to bring moshiach now its up to the chasidim ,the chasidim didn't bring moshiach yet they claim we didn't do enough like tzedaka or teffilin,but they don't say bec of negative sins first sor maira then asei tov.

פלוני אלמוני said...

חבדי, האם אתה יודע החילוק "בין היונים להמתיונים", בין ציונים ליהודים! או להנפש א' לנפש הבהמיות?. בין קודש לחול ובין אור לחושך הבדלת לנו

דידן נצח said...

! נצחו אראלים את המצוקים

"wedding of JJ Hecht of Crown Heights and Hadassah Halpernof Toronto brought an unusual sight to NY's famed Times Square: a traditional Chuppah."

http://www.collive.com/show_news.rtx?id=45602

flooding skull said...


Lenin said: "The Capitalists will sell us the rope with which we will hang them".

Witness China and Russia of today. China sell us "our money" and our "knowledge". and we sold the Russians the "rope-a-dope" Trump regime.

We conquered Communism without a "shot".
are they conquering us now without a shot?

Galicia'ner said...

Would the Shinover Rebbe be mesader kedushin ?

JJ Hect's grand father reb Tzvi Elimelech was sent from Galicia by the Shinover Rebbe to America to be a meshulach, a fundraiser. He became the manager of the local mikvah on Prospect Place in Brownsville, where he met the Freirdiker Rebbe. the rest is history.

In 1937 Reb Tzvi Elimelech was murdered by someone trying to rob him while doing his mikva duties. הי"ד

pomegranate said...

sinning is in the eyes of the beholder.

ח"ק גבאי said...


על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון. ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה לה' המלוכה ובלצגבב"א

美丽 said...

Steve I hope you see this:
Sorry I missed it! It looks like it was a lovely Ceremony. But I did get to speak with a very kind man about his Chinese-Jewish family and I'll never forget that experience. 美丽

That's success! said...

"There was a moment during the chupah where I looked up and I saw a black girl, who must have been around 15 years old, taking a picture of a Chasidic wedding as people were swaying to the Alter Rebbe’s nigun,” said Rabbi Hecht.

nadir this meshumud:
http://www.vosizneias.com/269720/2017/05/15/new-york-ny-unity-holiness-and-sanctity-of-message-the-triple-themes-of-times-square-wedding/

ליטוואק פון בודאפעסט said...

Why would something not be measured by its effect? If Kiruv were a mitzva in the Torah, we would not care whether it was effective. But Kiruv is not a Mitzva on its own, it is merely a part of a Mitzva which is being מרבה כבוד שמים, which is only done if it is effective.

I don't know if the מבצע התפילין was effective or not, but I have long wondered whether the Chabad Kiruv is efficient enough. With so much work being invested, perhaps they could use more seichel and targeted Kiruv. When a Shaliach manages to do major Chanuka parties and hamentash tastings, with shofar blowings during Elul etc., none of which have intrinsic value, their success can only be measured by how many people actually keep mitzvos due to these mivtzoim. If a huge Chanuka party was celebrated with 150 attendees, and two of them return for a Shiur in Judaism, the success is not the 150 attendees, rather the two that returned.
With that mindset, what is Chabad's success rate and could it be done better?

Josh UCSF said...

Is this a thesis or a dissertation? or just a cat in a bag kicking around.

David Berger said...

Rabbi frankel

"PS: since the American liberal Jews started to be "less" supportive of Israel more of them assimilated deeper into the culture, and since Lubavitch became "more" supportive of Israel more "liberals" jews come to them, Nationalism is the "bond" that holds the un Orthodox Jews togheter, American liberal Jews shying away from Israeli natiolisim so they loose the bond, Lubavitch (and other's) offer Israeli nationalism! and they attract"
You need a 5 gallon bucket of adhesive for the above paragraph to mold together
the liberals do come or dont come? if they are anti then why are they coming.....

Rabbi Frankel principal said...

Please mail a SAE with a five dollar contribution for the full version of my antithesis on this topic, mean time read the short cryptic version of it and try to figure out the heads and tails of it, if you can't than the message weren't meant for you, that's why it's in written in cryptic.

יואל בראנדער said...

ידישער פאריז 1947

עס האט מיר פארציילט א יוד פון אנטווערפן (מיין גיבורט שטאט) אז ער איז גיווען דערביי ביי א סעודת מצוה בשנת תש"ח און "פאריז" ביי ר' איציקל פשווארסקער ז"ל, אין מוטן די סעודה קומט אריין א יוד זאגן די בשורה, רבותי! מ'האמער א מדינה! עס האט זיך אנגיהובין א וויכח צי דאס איז א בשורה טובה או רעה? איינער האט זיך פארופן אויף דעם רבין און א צווייטער אויף יענעם צדיק, איינער אז ער האט יעצט גיהערט דער סאטמאר רב אין אמעריקא איז שארף דערקעגן!, איינער א חכם האט זיך אנגערופן כבר היה כזה אז צדיקים קריגען זיך אין האבן חילוקי דיעות אויף אזאלעכע עניינים כמו המחלוקה בין הצדיקים וועלעכע מדינה זאל מנצח זיין רוסלאנד צי נאפאליען'ס פראנקרייך וכדומה, יא יא זאגט א צווייטער אבער יעצט אז די מדינה איז א "מציאות" מיז דאך איינער האבן א "טעות" נישט שייך דערביי צי זאגן אלו ואלו דא"ח, אויף דעם האט זיך ר' איציקל ז"ל אנגערופן: "איך קאן דעם סאטמאר רב, ער מאכט נישט קיין טעות!. ע"כ המעשה מפי השמועה

if I may said...

Liberia's = frei yiden, those who became alienated from "Israel's Nationalism" wich was their bond to "Yiddishkeit" many of those are becoming more assimilated and shy away from Judaism completely. (because "their" liberal institutions don't support Israel's nationalism anymore).

But some of those which do want still their meager Yiddishkeit they turn to chabad wich still offers both some Yiddishkeit with buckets of Tar in the form of Zionist Nationalism. unlike the majority of the "American Jewish liberal institutions" which are not enthusiastic about Israel anymore.

By this arrangement Israel and Lubavitch support each other its a win win for both, which some say a match made in..

Litvak of Mishkoltz said...

Litvak
" But Kiruv is not a Mitzva on its own, "
Kiruv is mitzvas eseh of talmid torah
We have a mitzva of Lilmoid uLelamed....

Magyar of Shklov said...

Litvak of Budapest

"But Kiruv is not a Mitzva on its own,"
Kiruv is part of Tochoche, Hocehach Tochiach...

Rosh Hakohel of Oi Pest said...

Litvak Of Budapest
"If a huge Chanuka party was celebrated with 150 attendees"
if 150 bnie kiel chai were not sinning for a hour then we have 150 Jewish souls doing a Mitzvah... u have an idea the tanug of the shechina seeing some lost souls get connected to ein soif....
Yoshav Veloi uvar Avira notal schar keulie uso mitzva (kidushin 39-2)

פייש said...

! דער העכט שטינקט פון קאפ

Rabbinical Seminary of Buda said...

,Litvak of Budapest

"none of which have intrinsic value,"
whoever learns torah with a son of a Am Uretz,(ignoramus ) even if hashem ordered a decree, he ( meaning the chabad shaliach who teaches yidishe kinder shofar,thru shofar factory purim thru hamentashen and pesach thru matzoh bakery etc,,,, to the ben am ureyz) will dissolve the decree ... (Bava Metziah 85 -1)

I dont know if you, the great rational litvak, will get influenced by fuzzy sounding chazals,that are good for ein yakov groups, but there are still other good yidelech that are not so checks and balances minded, a chazal is good enough for them

Woodridge Ruv said...

I see in the quoted sefer that the satmar ruv writes that the devil (sitra achra) has the strength to create images and hallucinations of balie teshuvah....
Who are they?
Can everyone see them?
Are they still around?

שארפע חסידישע ייד said...

The satmarer Ruv is not talking about the success of מבצע תפילין, but rather of the influence of the "miracles" in getting people to do תשובה, stopping to eat נבילות וטריפות etc. (if you'll just read what he writes)
What the writer quotes from על הגאולה is kind of similar to RASHAB'S attitude to the התעוררות of some assimilated jews to wear תפילין at the beggining of zionism. He writes that since it doesn't come from a good mekor so the התעוררות won't last etc. see the introduction to קונטרס ומעין.

Dave Buster said...

B: "liberals do come or dont come"

Liberals Come and Go.

May 16th. UM student Elizabeth Goldenberg dies after graduation.

In a recent profile on the university’s College of Arts & Sciences website, she expressed her love for her involvement in "Emet Israel" and "UChabad", a Jewish student organization at UM.

shalom ! said...

R Ahron and R Zalman Leib Issue Joint Proclamation Regarding the Giyus!

http://matzav.com/r-ahron-and-r-zalman-leib-issue-joint-proclamation-regarding-the-giyus/

Joe Shmoe said...

satmar vs lubavitch? It's a different ball game!

LR: had a masters degree..

SR: Could not write or speak any foreign languages, he didn't know how to write or read the A-B-C .