Friday, October 26, 2012

תמונת היום


"מנחה יום ה' לך לך בבית האכסניא בוומ"ס הנגיד משה יוסף ווערטהיימער. האדמו"ר (ר' דוד מרחמסטריווקה ירושלים) מתפלל עם הבעקיטשע של ר' יאוליש (מסאטמאר זצ"ל) ....ער מאכט זיך [....] און יעדער טאנצט אים נאך, די סאטמארע וואס גלייבן קוים אינעם באשעפער גלייבן אין אים כמעט ווי אינעם רעבע זעכיתע יאגיין אליינו אליין, ס'איז א וועלט פון משוגעים אין די נארמאלע דארפן אדער משוגע ווערן אדער זיך נעמען דאס לעבן, בבחינת אין אני והוא יכולין לדור במדור אחד"

54 comments:

moshemoshel said...

That exemplifies the beauty of R ZL of Satmars mehalech. He doesn't give great bombastic speeches like his older brother, yet HE is the one who brings additional adherents to the way of his great uncle by power of the almighty dollar.

Additionally, ZL has the unique ability to not be threatened by others besides him having kovod and power, zol yeder zain groise, at the end of the day kafuf to him. Unlike his brother that is ani v'afso oid.

Bobov Chusid said...

this person pictured here does not know when to stop, this rebbi has a clip on fan during his `tish`.
the more one acts crazy or funny the more fans (chasiddim) he gets. he needs realy to be examined.

the more i look and read about others the more i realize why the bobov rebbi is/was the godel hador in ever sense of the word. id did not jump from place to place to seek attention.

i cannot say the same about belz of today, but he has am intresting history, he`s just getting older.

Yanover said...

mr bobov chussid, i think you are a troll.

כלב שעמום said...

צוג: ס'איז א וועלט פון משוגעים אין די נארמאלע דארפן אדער משוגע
ווערן אדער זיך נעמען דאס לעבן
-----------------

ציגעלע טייערס, די אין דיין גלייכן וואס ביקן זיך צום ליידיגן 'בענקעל' פונם.., ביסט באהיטן די וועסט שוין נישט מעשיגע ווערן

!בטלה מביאה לידי שעמום

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

כלב, אזא וועלט'ס חכם ווי אייך וואלט געמעגט גלייך זעהן אז נישט איך האב עס געשריבען...

לא יחרץ said...

הירשל ציג said...
כלב, אזא וועלט'ס חכם ווי אייך וואלט געמעגט גלייך זעהן אז נישט איך האב עס געשריבען
----------------

!לאו עכברא גנב אלא חורא גנב

azigra said...

I have little to no interest in Rebbes but when I studied in Israel I used to go to this rebbe's friday night tish once in a while. Also, his uncle in Boro Park was my Sandik. That was in 1984. One of his son's told me that was the last bris he did outside of his own shul.

Uris Pizza said...

This (once meshuganer of Yerushalem) Rebbe knows very well how to have a grip on the masses. He was about to lose his grip, by the Zalonim, since the breakout in the open of the Chatitie Shichve scandal in Beth Shemesh, where his right hand and consultant and liason to the extreme Naturie Karta types, the Phonie Kodesh white yarmulke wearer, Avrohom Slonim, got embroiled in to a inside fight in the halls of the Bedatz, where he is on the wrong side of the Zali Inc.
So some new tactics and props were needed, the first one is wearing the Sakmer Ruvs bekiche...... there is more up his sleeve...
there is a yiddish saying,
Yeder Shmoiger Far Zich Toig ER


Anonymous said...

and saying yechi, as the majority of your movement does is normal.Ha, you are the manifestation of kol haposel.

lozmirup said...

Can someone explain this Rachamsrtivker without bias?

The way i hear it, he became very attractive to searching satmars who wanted something more than choreographed mitzva tantzes. He had the ukrainian/russian rebbishe simplicity, skip the colored bekishes and crying havayas.

Has he changed? Or is he just playing to his crowd to keep them in, and give them some more toichen?

If someone has some real insight, it would be appreciated.

עזתה said...

lozmirup : " and give them some more toichen?"

!ויהי 'טוחן' בבית האסירים

גיט מעשיגע said...

Uris Pizza : "Yeder Shmoiger Far Zich Toig ER"


I dont think they have any ER help for your craziness

MbP victim said...

azigra : " Also, his uncle in Boro Park was my Sandik."

It must be MbP that nebech did the damage

mizrachist said...

Uris Pizza: "So some new tactics and props were needed, the first one is wearing the Sakmer Ruvs bekiche...... there is more up his sleeve...'

This rebbe is a tzadig for shunning money from the medina to his mosdos! Although his forbeares took all the monies from the medina so he is a tzadig for that alone! and satmar is obligated to help all those who decline medina/aguda help, kapish. end of story. now go back to the subject you know best like Pizza topings

mad cow disease said...

azigra : "I have little to no interest in Rebbes but when I studied in Israel I used to go to this rebbe's friday night tish once in a while."

tibi lotzi, azigra et al, i noticed you learned in most yeshivas and visited 'most' rebbes nebech, and yet..nada! in the old times they used to say:

א קעלבעל וואס זייגט פון אסאך קיען ווערט קרעציק!

Anonymous said...

@Azigra
"That was in 1984. One of his son's told me that was the last bris he did outside of his own shul"

As late as 16 years ago he still went out to sandekuos

Avremele

anti bobov said...

bobov rebbi the godel hador...

do i have to say more?

i agree the rachmistrifqua rebbi is indeed a celebrity due to his funny and weired performance. but this is what the chassidim need an actor and all kinds of acting therefor we got so many of em.

Yanover said...

The Satmar shul in Baltimore, "Arugas HaBoisem" of Rabbi Taub (now Amram Taubs zt"l nephew, I think they call it the Breder rebbe), his nephew who works for star -k shchita in oifos is Rachmastrivke after being farbrentne satmar for his bochur years.

azigra said...

MpB Victim

hahaha that was funny, my father was from YU so I'm certain it didnt happen.

mad cow disease

but its true, what should i tell you. I am a true misnaged

R' Yacov Yoseph said...

azigra said.: "MpB Victim
hahaha that was funny, my father was from YU so I'm certain it didnt happen."

Thnx god your'e not meshluni!
azigra said...

no idea what "meshluni" means

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

meshluni means משלנו, a Heimishe guy

FIL said...

azigra said...
MpB Victim
hahaha that was funny, my father was from YU so I'm certain it didnt happen.
------------

:רבי נחוניא מחבר! "ספר הקנה"?, כותב

בני וי לקהל דלא עמדו במילה ופריעה ומציצה עד גמירא - וע"כ מילה ופריעה ומציצה שווין הן אלא שמציצה צריך ואינו מעכב


"I'm certain it didnt happen?" So hence ?בדיעבד יצא ask a shila! and if you have children your'e obligated to tell the FIL of your delima!

Anonymous said...

I am not aware of a single Rebbe who took money from the Medinah.

That is a lie propagated by the Satmars and their lackeys. Can someone tell me exactly how much money does Rav Shteinman get or got from the Medina?

Or any other gadol?

They are obviously referring to those who took the position of the Chazon Ish; to have the Medina give money "to mosdos" who teach Torah.

Which resulted in the education of and saving of an entire generation of Torah True Jews. It is NOT a tzidkus not to have a Yeshiva getting all the support they need, from the State of Israel,it is rather a shtus!

Yosef 718

zurach 305 said...

Yosef 718: "I am not aware of a single Rebbe who took money from the Medinah. Or any other gadol?"
--------

Here we go again!

Forbes magazine just published that the gerrer and belzer rebbes are from the richest milonaire rebbes in the medina! (while their chasidim are the poorest) I'm sure the belzer inherited the bilgeriers money.., the gerer from the warsaw gettos.., and not to mention the viznitzer rebbe z"l got it from groverdien..! yea sure!

What the chazon ish held, well it depends whom you ask! I'll believe the SR z"l vs. printed baba mases, he said that he spoke with him and he was on the same page than him on all these issues!

But I do have a copy of the below letter regarding taking money HERE IN AMERICA! not from the medina direct but from someone who is tainted with medina/minus and all gedolim here! not belonging to satmar forbid it! so why will it be ok in the medina?!

בם"ד
הנה באסיפת מנהלי הישיבות מאלו שחתמו על הכתב שלא ליקח "מפעדערישן-גרוס" דרך "דזש. ע. ס." נוטה דעת כל אלו שנוכחו על האסיפה שגם כסף של "קרן הפעדערישן-גרוס" שייך לזה ונכון הדבר שלא ליקחם

בעה"ח, יום ה' חקת תשל"א
משה פיינשטיין
גדלי' הלוי שארר
לוי קרופעני
צבי מאיר גינזבורג
עקיבא עהרנפעלד
אליהו יהושע געלדצעהלערבריסקער said...

Yosef 718: "Which resulted in the education of and saving of an entire generation of Torah True Jews"

!אין חדש תחצ השמש

מלאכי פרק ב
הוגַעְתֶּם ה' בְּדִבְרֵיכֶם וַאֲמַרְתֶּם בַּמָּה הוגָעְנוּ בֶּאֱמָרְכֶם כָּל עשֵׂה רָע טוב בְּעֵינֵי ה' וּבָהֶם הוּא חָפֵץ או אַיֵּה אֱלהֵי הַמִּשְׁפָּט

מלאכי פרק ג
חָזְקוּ עָלַי דִּבְרֵיכֶם אָמַר ה' וַאֲמַרְתֶּם מַה נִּדְבַּרְנוּ עָלֶיךָ: אֲמַרְתֶּם שָׁוְא עֲבד אֱלהִים וּמַה בֶּצַע כִּי שָׁמַרְנוּ מִשְׁמַרְתּווְכִי הָלַכְנוּ קְדרַנִּית מִפְּנֵי ה'צְבָאות: וְעַתָּה אֲנַחְנוּ מְאַשְּׁרִים זֵדִים גַּם נִבְנוּ עשֵׂי רִשְׁעָה גַּם בָּחֲנוּ אֱלהִים וַיִּמָּלֵטוּ

רש"י
"ועתה אנחנו מאשרים וגו'" - אנחנו עבדנוהו ושמרנו משמרתו ועתה רואים אלו הרשעי' מצליחים עד כי מאשרי' אנו אותם על מעשה רשעם

"גם בחנו אלהים" - לומר נראה מה יוכל לעשות לנו וימלטו מן הרעה ולא נכשלו

מלבי"ם
"ועתה אנחנו מאשרים זדים", שהם אינם יגעים לעבוד את ה' ובכ"ז "גם נבנו עושי רשעה", ולא הפסידו מאומה, "גם בחנו אלהים" אם יוכל לענוש אותם "וימלטו" כי לא נעשה להם מאומה רע:

מצודת דוד
"גם נבנו" - ר"ל טובה כפולה בא לעושי הרשעה כי גם המה קיימים כבנין וגם בחנו את אלהים לדעת אם יוכל תת עונש על עון והנה נמלטו מן העונש ולא השיגם והמה א"כ בטובה ועמדו על החקירה

"ועתה" - ר"ל הואיל ועתה ראינו שאין תועלת לשמור משמרת המקום הנה אנחנו משבחים את האנשים הזדים שלא חששו על משמרת התורה

ירמיהו י"ח
וּמִן אָז חָדַלְנוּ לְקַטֵּר לִמְלֶכֶת הַשָּׁמַיִם וְהַסֵּךְ לָהּ נְסָכִים חָסַרְנוּ כל! וּבַחֶרֶב וּבָרָעָב תָּמְנוּ

Anonymous said...

It takes the Chutzpa of a Brisker (Wannabe, of course) to call the Chazon Ish מאשרים זדים

Yosef 718

Uris Pizza said...


I saw on some Israeli Website that Reb Duvedel condemmed his right hand Avrohom Slonim, In order to gain back some funding from the Zalis?

Uris Pizza said...

Mizrachist
"This rebbe is a tzadig for shunning money from the medina to his mosdos! Although his forbeares took all the monies from the medina so he is a tzadig for that alone!"
can u explin how a person that Loi Koro Veloi Shunne Miyomov(Behisgalye the Satmars beleve in Chitzonios only) as this Rebbe of Yerushalem, has a better understanding of the Veyoel Moshe?
His forbearers who were yiden that were sitting in Batie Midroshim learning GEFES 16 hours a day with chavrusas, didnt realize all the Isurim of the Veyoel, but this Rebbe.
I guess that something is wrong with the Veyoel that it talks to him only,I am just giving you food for tought

yehuda 305 said...

Yosef 718: "They are obviously referring to those who took the position of the Chazon Ish; to have the Medina give money "to mosdos" who teach Torah."
------------

Curious? any source for this plaspemy on the chazon ish!
when even the liberal rabunim, of the egod harbanuim of america! understood the danger of taking money for torah, from does who haye and oppose torah!

בם"ד
הנה באסיפת מנהלי הישיבות מאלו שחתמו על הכתב שלא ליקח -ממון-מפעדערישן" דרך "דזש. ע. ס." נוטה דעת כל אלו שנוכחו על האסיפה שגם כסף של "קרן הפעדערישן-גרוס" שייך לזה ונכון הדבר שלא ליקחם

בעה"ח, יום ה' חקת תשל"א
משה פיינשטיין
גדלי' הלוי שארר
לוי קרופעני
צבי מאיר גינזבורג
עקיבא עהרנפעלד
אליהו יהושע געלדצעהלער


כתובות ק"ה
תנו רבנן כי השוחד יעור עיני חכמים קל וחומר לטפשין ויסלף דברי צדיקים קל וחומר לרשעים, מידי טפשים ורשעים בני דינא נינהו? אלא הכי קאמר כי השוחד יעור עיני חכמים אפילו חכם גדול ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא סמיות הלב ויסלף דברי צדיקים. - דברים המצודקים

azigra said...

FIL said...


I am in favor of Metziza being outlawed in NYC ASAP, so I dont think there is a problem.

vote! azigra/bloom said...

azigra : "I am in favor of Metziza being outlawed in NYC ASAP, so I dont think there is a problem. "


I guess you will seat with bloomberg in gan eden!

אברהם אבינו יושב בפתח גהינם, וכל מי שהוא מהול ..., אברהם אבינו מצילו מגיהנם

פתח גהינם said...


אליעזר ק התחייב לשלם את דמי ה'לא יחרץ' ובבית שמש יתחילו לבנות

אליעזר ק מי שהמציא את שיטת ה'לא יחרץ' עוד לפני עשרות שנים כששילם לדוד שמידל שישתוק ולא יעשה בעיות כאשר בנו את הקריה הסאטמארית בירושלים מעל גבי מערות וקברים, התחייב כי הוא ישלם את מה שמבקש שמידל בבית שמש וניגשים בקרוב לבניה

ניצל את עובדת בואו של ר' אברהם סלאנים לניו יורק במשלחתו של האדמו"ר מרחמסטריווקא וארגן לו הפגנות בווילימסבורג

Anonymous said...

http://shturem.net/index.php?section=news&id=59611

Tibi Lotzi said...

Yehuda
"
הנה באסיפת מנהלי הישיבות מאלו שחתמו על הכתב שלא ליקח -ממון-מפעדערישן" דרך "דזש. ע. ס." נוטה דעת כל אלו שנוכחו על האסיפה שגם כסף של "קרן הפעדערישן-גרוס" שייך לזה ונכון הדבר שלא ליקחם
"
Yehuda
Stop repeating this Lie,
Its the the 2nd time you bring this up,
The Roshie Yeshivahs are writing Derech J A S, they had some financial reason for it, thats it.... Its Nusach sakmer to Drie a Kup... thats the only way to get the Shita runng.

אורי וישעי said...

Uris Pizza : "learning GEFES 16 hours a day with chavrusas, didnt realize all the Isurim of the Veyoel, but this Rebbe."

I'm sorry I don't learn 16 hours a day, and i dont eat uris pizza either! which i guess you imply that both are prerequisite to knowing the truth!

But I do rely on these issues on the VM! which was and still is! the only in dept birur מפי ש"ס ופוסקים ומפי קבלה ומסורה not whitestanding a few baba mases spread by aguda underworld!

ps: did reb arola belzer or the viznitzer rebbes z"l, (or, reb AK)learn 16 hours of gefes daily! before they signed the cursed חוב קדוש!?

!ארו ארו עד היסוד בה

אורו מרוז אמר מלאך ד' -- כי לא באו לעזרת ד' לעזרת ד' בגבורים


M Tendler said...

Tibi Lotzi: "Stop repeating this Lie"


Can I do it once more after stimas hagolel of this mad Tibi Lotzi!

בם"ד
הנה באסיפת מנהלי הישיבות מאלו שחתמו על הכתב שלא ליקח -ממון-מפעדערישן" דרך "דזש. ע. ס." נוטה דעת כל אלו שנוכחו על האסיפה שגם כסף של "קרן הפעדערישן-גרוס" שייך לזה ונכון הדבר שלא ליקחם

בעה"ח, יום ה' חקת תשל"א
משה פיינשטיין
גדלי' הלוי שארר
לוי קרופעני
צבי מאיר גינזבורג
עקיבא עהרנפעלד
אליהו יהושע געלדצעהלער

Thank You!

ps: I emailed the hand written letter with their signatures! to tzig, it's up to him to post it!

(which forbids taking federation monies in any way or shape! kapish.)Tibi Lotzi said...

Ori Veyushi
"But I do rely on these issues on the VM! which was and still is! the only in dept birur מפי ש"ס ופוסקים ומפי קבלה ומסורה not whitestanding a few baba mases spread by aguda underworld"
Is it your emuna in the VM?
What makes you different then a viznitzer chusid who believes in his Rebbe?
You admit you never opened that sefer...

Uris Falafel said...

" did reb arola belzer or the viznitzer rebbes z"l, (or, reb AK)learn 16 hours of gefes daily! before they signed the cursed חוב קדוש!?"
Since you believe in the Nishtakch dogma then your argument is consistent that only a Talmid chochem can sign, then we agree that this New Rebbe of Rachmistrivk(who never learned)
is also persona non grata when he agrees to the exclusive Satmar way of life, especialy when he disagrees with his parents who were learning 16 hours a day and held the vies of 90% shomrie Torah Umitzvoth.
Are we now on the same page?

עת לשתוק said...

תינוק שנשבה בין יהודים said: bla bla bla...
--------------

המהרי"ט ז"ל מסאטמאר ידע כל התורה כלה, ורגיל על לשונו בע"פ ממש כידוע! היה חכם גדול, וכל רז לא אניס ליה! ובוודאי כדי לסמוך עליו! ועל פסקיו שהי' יורה יורה ידין ידין על הכל, קרוב לתשעים שנה! ואף אחד לא קרא תגר על פסקיו! ובפרט בעניני דיעות ואמונות שהי' היחיד בדורו שהעמיק בה הרבה והעלה מרגליות טובה, בטוב טעם ודעת של תורה! יותר מכל בני דורו שקולה כאחד

היה קדוש וטהור מרחם עד שהוחזיר נשמתו לתחת כסא כבודו! אף שהיה עניו מכל אדם כנראה מדרשותיו הטהורות כידוע ליודעים.. מ"מ ויגבה לבו בדרכי ד' ופעם כטוב לב המלך ביין בסעודת פירום הגבה ידיו הקדושות לכפי מעלה ואמר: איך האב נאך קיינמאל נישט גיהאט קיין שום רצון
!'נאר דעם רצון ד

Tibi Lotzi said...

Eis Lishtok
"המהרי"ט ז"ל מסאטמאר ידע כל התורה כלה,"
I tought this Satmar Pr hogwash stopped after the book by yossel shienberger was laughed off, even by satmarers Outside of Midrashim and agadattas brought in Yismach Moshe and Bies shmuel achron he was very weak.

Tibi Lotzi said...

Eis Lishtok
"ובוודאי כדי לסמוך עליו! ועל פסקיו שהי' יורה יורה ידין ידין על הכל, קרוב לתשעים שנה! ואף אחד לא קרא תגר על פסקיו!"
if you lie about something, try to have some facts behind you.
There are almost no pesokim that he wrote for all the new shalios that were created in the new post war charadie world.
How many pesokim does the shemiras shabos quote from the satmar Ruv....
He wrote some political teshuvahs that are 50% derush.. and all are on subjects that all poskim have written on it,Kamch Techina Kotuchen.
He is not a trailblazer in pesak at all.Teshuvas divrie Yoel is only quoted by sartmar boys that have to pull the pary line.

Tibi Lotzi said...

Eis Lishtoik
"איך האב נאך קיינמאל נישט גיהאט קיין שום רצון
!'נאר דעם רצון ד"
obviously if you will ask the Avrohom Yitzchok Rebbe,Chernovitzer Rebbe,reb Lazer Duved Friedman and Reb Yidele they would say the same on the holy Imrie Chaim.....And the Pnie Menachem would definitly say the same on the Bies Yisroel....this all does not make the man right or on the right path. His problem was that he believed that only he has the path to the Rotzan Hashem...
as the holy Ahavas Yisroel of Viznitz said, all Tzadikim are holy and are costantly in shomaim, the problem is, they dont realize that the other Tzadik is also there

כלב מצונן said...

Tibi Lotzi said... ----------

דער מנובל המטמא בהבלו, אחרי שאכל ושתה ומתריז! האט זיך שוין ווייטער צולאזט דאס מיעסע פיסק זיינער

!כבולעו כך פולטו

Falafel Ball said...

Uris Falafel said: " Since you believe in the Nishtakch dogma then your argument is consistent that only a Talmid chochem can sign- Are we now on the same page?"


Are we now on the same page? When hell freezes over!

Also note yes rhe derech habhs"t is forgotton! But not the derech ha v'yoel moshe!

Keep your 16 hour gedolim! close to your breast! and i will keep the unforgotten *v'yoel moshe!

Adios.


*
The v'yoel moshe writes in the preface, although no one is going even to listen to what he writes, But if he will not write it than the "truth" will be forgotten for ever! and he hopes the time will come when סערת הציונים שיקם לדממה and than people will wanna know what's the truth! So No, derech hv'yoel moshe is not, and never will be Nishtakch! deal with it its here to stay! and will be here even after you burp your falafael balls!


fly-a-kite said...

Lotzi: "obviously if you will ask --"

Do you know of any פסק הלכה, הוראה או מעשה רב besides the infamous חוב קדוש from these kedoshim! btw, reb arola belzer z"l forbade to take money from the medina!!! go ask berele the millionaire (inheritaed from the biliger-lier ruv z"l) yeah right!

ששון-ושמחה said...

Tibi Lotzi: מתלמידי הרא"ק-והכ"ק, דקלוש "----"


אתרוגי מאראקא יש לו דין באנאנא, זמן הזיוויג הוא במוצ"ש, מקוה חמין ליוה"ק.. וכו' וכו' וכל ההכי תמצא שאלות, שבק להתתפל עמהם להדברי יציב כשנשא בהמכונה שלו על השטרוז 95 לארכה ולרחבה מאה פעמים ביום, כשהבטלה שלו הביאו לידי שעמום. כידוע ליודעים

זרח בחושך said...

"There are almost no pesokim that he wrote for all the new shalios"

כשתלו על הקנקן הרמ"פ שהתיר מחיצות רעועת בבהמ"ד, שגם הדרא"מ בלאך ז"ל עמוד על צידו של המהרי"ט , או הזרעה מלאכתית שהרמ"פ חזר בה , או בעניני אתרוגי שמיטה שהלץ קוק התיר אותם, או היתר שבי' לכהן אחר החורבן, או תשובתו להרב הירשפורונג בענין לשה"ק, ישוב א"י בזמה"ז, שלוש שבועות, שיטות ר"ת, או תשובתו ארוכה בעניני הכשירים, מקואות, כהנה וכהנה.. שענה בע"פ למאות ולאלפים ממש! כשהענין נגע לקדושות ישראל תומ"י, המהרי"ט ז"ל היה מהראש המדברים, ולא שמענו אז מההדיוטים! המקצצים בנטיעות וד"ל

אבל בעניני שאלות כללי אם יש נקב בהפיפיק שלך וכדומה יש לסמוך על הדיין דעיר, ותקותו שלא יצא מכשול מתח"י

Tibi Lotzi said...sosoin Vesimcha
"כידוע ליודעים "
who are the Yodim exactly?
who knows that the Klausenburgh, was driving down the Turnpike for hours daily? did the Zokan Ashmoi Nossen yossef say it in a General Farzamlung? or the Letz Lazer Epstien put it in the Kehila Protocols?
Is that the only Loshen horah they could produce on this Goan veKodash, he was the only Sanzer Einikel that was in the capacity to carry the title Sanzer einikel from the Sanzer Ruv on..
It seems that Hashem is machshil this Doag veAchitifals to come up with lies that Klal Yisroel would see face on how low the Rechilas carriers are...

Tibi Lotzi said...

zorach bechoshech
"או הזרעה מלאכתית שהרמ"פ חזר בה ,"
Reb Moshe never ever changed his view, plus all of Klal Yisroel(even jews that are stuck in the 11211 zip code) are using his Heter, from a time to Bonie Olam, the fight is on much more far reaching Heterim...
The Satmar ruv had noting original to say on this issue, he Just had to look presidential(as our current President)so he wrote that teshuva for 8 weeks with every dick and harry in satmar helping him.

Bug Off! said...

Tibi Lotzi (burped mother milk)

нгфдсш уиюьж треш бцяёщ жйдцбн ршяёъ́́ лоревц нмыеяа ггв чйипщэ кфякфд


(English Transliteration)
This site is for yiden mezarh yisruel only! and is not affiliated with any dogmas of the Russian Orthodox Church...vd"l

Bug Off!

Moshe Menachem Tirnauer said...

Zorach Bechoshech
" או תשובתו להרב הירשפורונג בענין לשה"ק,"
this is not a teshuva it is simple derush,and its already printed in his Veyoel as a Mamar.The same is with some other teshuva he put in some parts of the Veyoel,
Its also important to note that Reb Pinchas Hirschprung, never asked him this Sahlah.....He told it to many people,He knew all the derush he has to offer, before that teshuva, it just made RJT look more presidential that the Goan Reb Pinchas needs his advice...

buhimu said...

Moshe Menachem Tirnauer said...
(burping once more?)

I though you burped once now again? a real malei geiru! ....

גראביאנג said...

Uris Pizza : "learning GEFES 16 hours a day with chavrusas, didn't realize all the Isurim of the Veyoel, but (as did) this Rebbe."

פסחים מ"ט
לעולם ישא אדם בת ת"ח לא מצא בת ת"ח ישא בת גדולי הדור. כנראה לא צריכים להיות ת"ח גדול כדי שיהיה מהגדולי הדור