Wednesday, August 6, 2014

'וואס איין דרשה פון א איד קען אלץ אנמאכען: חלק א


אין ארץ ישראל טוט זיך א קליינע שטורעם. איינער, א איד, א בן אברהם יצחק ויעקב, וואס מ'זאגט אויף אים אז ער איז א צדיק נשגב וגאון עצום וועלכע איז אינגאנצען איבערגעגעבן לו יתברך. ער דאווענט שעות ארוכות און לערנט עד מיצוי הנפש. כפשוטו ממש. ער איז א מהדר במצוות שאין כדוגמתה. ער איז אינגאנצען מובדל פון די ציוניסטישע רעגירונג, און באנוצט זיך נישט מיט זייער ניי-ערפינדענעם שפראך. דער איד האט לעצטנס געדרשנ'ט אין בני ברק און האט מיט זיינע ווערטער מצליח געווען צו טוהן וואס קיין שום גוי, להבדיל, האט נישט געקענט: מאחד זיין כמעט גאנץ כלל ישראל! וואס האט ער געזאגט? האט ער מעורר געווען אין די ניין טעג צו אהבת חינם? וואס דען, זאגט איר. נאר אזוי קען מען מאחד זיין אידן. אבער ווייזט אויס אז ס'איז פאראן נאך מיטלען. אמאל באווייזט איינער אז דוקא מיט דברי פירוד פועל'ט מען דאס פארקערטע.

בא נגיד את האמת:

אין ארץ ישראל הערשט א שטיקל בלבול המוחות בשעת מלחמה. כל אחד שיש מוח בקדקדו וויל אז די ישראל'ישע מיליטער זאל זיגען. אז נישט איז אויס מדינה. נאר וואס? די אזוי גערופענע קנאים רעדן זיך איין אז היינט איז 1922 און רבי חיים זאנענפעלד זיצט אויפ'ן בענקל און ער גייט זאגען פאר'ן מלך אבדאללה אז מ'דארף נישט קיין מדינה. אבער איינער וואס האט א טראפ שכל פארשטייט אז צוריק גייט א קאזע. מ'קען נישט מתפלל זיין אז די מדינה זאל ווערן אויס אהן שפיכות דמים, במחילת כבוד די ויואל משה און די פאר נטו"ק חולי נפש. איז ממילא טאמער וויל מען אז די זעקס מיליאן בלעה"ר כ"י אידן זאלען ווייטער קענען לעבן רואיגערהייט אין ארץ אבותינו דארף מען אז די אידישע מיליטער זאל מנצח זיין. פראסט און פשוט. זאגט מען תהלים, מ'מאכט מי-שברך'ס, מ'שמייכעלט צו א סאלדאט - כל חד לפום שיעורא דיליה. יעדער איינער האט זיין גרעניץ וויפיל ער איז באקוועם צו טוהן אהן שפירען אז ער ציהט איבער די שטריק פון "התבדלות" פון די חילונים. ס'איז אפילו פאראן אזעלכע וואס וואלטען באמת געוואלט אנטוהן מונדירען און גיין און געבן פאר אונזערע שוועסטער-קינדער אפאר גוטע קלעפ! פשוט אלץ "האחיכם יצאו למלחמה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה?" העלפט אבער דער אייבערשטער און די מלחמות ענדיגען זיך גאצץ שנעל, אזוי אז ביז יענער איז מחליט איז שוין דערנאך. מ'רעדט פון חרדים דא, שיהיה ברור. איינער וועלכע לעבט אין ארץ ישראל און געניסט פון די עלעקטריק און שאסייען פון מדינת ישראל, אפילו ער נעמט נישט קיין איין און איינציגע פיאסטער פון ישראל'ישע געלט, ער לעבט נאר פון אמעריקאנישע טריפה'נע געלט - דארף מכיר טובה זיין.

איז אלץ קלאר און דייטליך, וואו, פונקט, איז די בלבול המוחות פון וואס איך רעד? דאס איז ביי אזעלכע "קנאים" וואס ביי זיי איז די שיטה נישט 100 פערצענט קלאר. זיי האבען נישט קיין ויואל משה. זיי שטימען יא ביי די נאציאנאלע וואלען, אבער נאר כדי צו פאלגען די גדולים. נישט ח"ו ווייל זיי גלייבען אינעם רעגירונג. זיי באלאנגען בדרך כלל צו די ישיבה'שע-ליטווישע קרייזען. זיי וואלטען געוואלט זיין בריסקער קנאים אבער קענען נישט, מאיזה טעם שיהיה. אפשר צוליב דעם וואס צו זיין א בריסקער איז שווערליך און אביסל מאדנע. איז היות אז זיי זענען מענטשען מיט מענטשליכע געפילען קומט צו זיי נאטירליכערהייט אזעלכע געפילען אז זיי ווילען אויך אז צה"ל זאל מנצח זיין. פשוט ווייל אך און וויי טאמער פארלירען זיי! אבער לאחר המעשה - צו גאר בשעת מעשה - מישט זיך אריין די יצר הרע און קומט מיט אזעלכע א.ג. פרומע טענות אז היתכן אז זיי שטיצען די טריפה'נע צה"ל! איז פאר אזעלכע מענטשען איז די דרשנים און גדולים וואס קענען גוט געבן צו פארשטיין פארוואס הכרת הטוב איז בכלל נישט נוגע אהער, און פארקערט! מ'דארף גאר שרייען אז די מדינה איז שולדיג אויף דעם אז מ'שחט אידן, ר"ל. אבער ווער קען זאגען אזעלכע ווערטער אהן דעם וואס מ'זאל אים באשטיינערען? נאר א "גאון און צדיק." אזוי אז סתם באשקצ'ן א גאון צדיק קען מען נישט. בלייבט איבער נאר אז די אחדות איז צובראכען, און די ברכנו אבינו כולנו כאחד איז שוין אויך נישטא. און אזוי האט דער שטן מנצח געווען.
15 comments:

Maseh Rav said...

is he the son of Reb Avrohom?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

YES

Maseh Rav said...

how does a Ohev yisroel like his father who worked for Hatzolas Yisroel get such a son?
Is it replaying Reb Shmuel Auerbach the son of the Ohev Yisroel Reb Shloma Zalmen?
Does he also have the appetite to create a new party? Obviously I mean Lshem shomaim, like all the parties

dovy in j said...

what exactly is your problem? i can't really defend him because you failed to let us in on exactly what he said but i can say that no we were not "davening for a mighty tzahal victory". we were davening that no yidden should be hurt or killed. by now evetyone but you realizes that kochi ve'otzem yadi is a disastrous failure and the tzahal victory is only a temporary timeout and not a solution at all.
claiming we need to have "hakaras hatov" to the IDF is like claiming Shalit needs to have hakaras hatov to hamas for guarding him from harm while he was in Gaza after they brought him there. They made this mess so, yes, they have to deal with it. and the safety of all jews in israel is unfortunately in their irresponsible hands. so we daven that Hashem should protect us both from the hatred and terrorism of the arabs and the folly of the IDF and the Israeli government.
and saying that anyone who disagrees with you "Has not a drop of seichel" is quite immature.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

so then, Dovy in J, wait to see what he said before you speak

also, you'd speak differently if you were in E Israel

Sikrik said...

Dovy in NJ
I see that all old Roshai Yeshivas and old mashgichim were on the same page that we have to daven that the army should be successful.
I dont know who is your compass in your jewish life, that you conclude your ideas on

Sikrik said...

Dovy of NJ
How would you run the country? FYI, you should know that Bibi was not one of the creators of Modern Israel,He is not from the original signers of the declaration of independence. A country was handed to him, to guard it from all the murderers that surround it.
What would you in his situation Mr. dovy?
As Hirshel wrote, we are past the R YC Zonenfeld era.

Yidel Warter said...

In the beginning of the common era the Amoire Shmuel formulated his successful campaign against early Christians and devised a slogan that said "" The ONLY difference between before Meshiach and after Meshiach is HIS establishing of a Jewish Independent Government""" , which Yoshke failed to do accomplish,

Bavli prods 5 times the soundness and scope of Shmuels slogan by analyzing 5 statements that broadens the scope of Meshiachs Actions/Era , but all 5 statements agree that the reestablishing of a Jewish government is exclusively Meshiachs role for the Jewish people,(V”Yoel Moshe) and the Rambam Codifies this as Halacha by Proclaiming for us today :

1) Jews wait for Meshiach to be free of non Jewish governments, by Meshiach Himself establishing a Jewish sovereignty,

2) All other objectives that might result at the era of Meshiach does not necessarily have to happen by Meshiach personally,

3) Do not talk about the OTHER OBJECTIVES when highlighting Meshiachs objective (as Shmuel has done in his campaign),

4) Whoever does not believe the above or does not wait for Meshiach to do the creation of the Jewish State is an A P I K O R E S

Please be open minded by joining the Satmers in prayers, that Hashem should not punish us again, because of those who are actively Non-Waiters

Yidel Warter

Superintendant Chalmers said...

Tzig,
Please don't let your hate for anyone with the last name Klmanowitz cloud your judgement. Are you relying on the lowlife hayadua for a report of what Rav Yisrael shlit"a said?
I don't give the lowlife any neemanus, especially on something or someone like this. I would give this story the same exact amount of credibility as his story from the other day about a mermaid being discovered on the beach in Bat Yam. Yeah, credible source.

Sikrik said...

)
Yidel
"Whoever does not believe the above or does not wait for Meshiach to do the creation of the Jewish State is an A P I K O R E S"
It takes a lot of gall, for a ignoramus to get up and rachmona litzlan label the whole Klal Yisroel as apikorsem, unless you dont know what this term entails .
The Rambam is saying in his Hilchas Melochim, that Moshiach, among other things, will fight gods war, and and will gather all jews from the diaspora and will win all the surrounding nations.
Where are you getting your sources for your mass slandering Klal Yisroel? There is no where written in Rambam that Jews can not have a Yishuv in eretz Yisroel before the appearance of Moshiach.


Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

not sure which lowlife you speak of. I have no connections to lowlives

sikrik said...

Chalmers
This Derosha was said to a big crowd in Tzeirai Ponevezh in BB and publicized in a booklet.
What are you talking about?

Sikrik said...

Yidel

"In the beginning of the common era the Amoire Shmuel formulated his successful campaign against early Christians and devised a slogan that said "" The ONLY difference between before Meshiach and after Meshiach is HIS establishing of a Jewish Independent Government""" , which Yoshke failed to do accomplish,"
Where are you picking up your ideas?
What does shmuel have to do with Yoshke?
'

yankel said...

I don't know who you are, Sikrik, but I have never heard of a RY or Mashgiach announcing we should daven for the success of the army. It was always a tefila that the Yidden in danger be saved, whether they are soldiers at the front or civilians under fire or people in danger of terrorist attacks.
I personally highly doubt the veracity of these quotes in this derosho. The mafia from Rechov Chazon Ish are experts in fabricating stories against their enemies and lema'aseh Rav Kalmanowitz is a major Talmid Chochom on the other side.

Anonymous said...

רבינו הגר"א ז"ל בכתביו אחרי שמתאר את שלבי המיתה שעברה כנסת ישראל מאז היציאה לגלות כתב על דורו "ואנו מקוים עתה לתחה"מ שנא' התנערי מעפר". היינו שמצד מצב העולם היה יכול אז להיות "התנערי מעפר", ולבסוף האריכו עוונות ולא יצאנו מהגלות.

והנה איתא בחז"ל עה"פ סכותה לראשי ביום נשק, סכותה מלשון סוכה וביום שנושקים ב' עולמות אז צריכים סוכה והגנה, כי כל זמן שאדם נמצא במסגרת אפילו יפול לא יפול רחוק כיון שעומד בתוך המסגרת וזה מחזיקו רק יכול ליפול בתוך המסגרת פחות או יותר, אך כיוצא ממסגרת אחת ואל השניה לא נכנס, כי עוד לא עשה בה קנין, אז הוא בסכנה כי אם לא יצליח יכול ליפול רחוק, וזה הפי' במדרש הנ"ל כשמתחיל המעבר בין עולם הזה לעולם הבא אז הוא הסכנה,

וזה היה בדורו של הגר"א שהיה יכול להיות "התנערי מעפר" וליכנס לתקופת ה"לעתיד לבוא". לכן בדורו היתה הסכנה גדולה והיה צריך שמירה גדולה ששמרו מן השמים. לכן בתקופת הגר"א קצת לפניו וקצת לאחריו היו ממש גדולים בעלי רוה"ק, זה דבר שלא היה נפוץ מקודם, ואע"פ שהיו הרבה גדולי תורה בכלל ישראל יחידים היו בעלי רוה"ק, אך בתקופה ההיא היו הרבה מכל הצדדים, בעלי שיעור קומה מיוחדת, וזה משום שהיתה אז סכנה והיו צריכים הסתכלות רחבה על כלל ישראל, איך לכוין שיכנסו למסגרת החדשה, על כן שפכו שפע כזה משמים. ואף שאז היה תחלת ההשכלה, אחזו גדולי התורה את הציבור חזק לעשות מסגרת כדי להחזיק שלא יפלו כנ"ל ]יראת חיים על נפה"ח עמ' של' ושם מאריך לבאר את השיטה השניה שהעמידו מאותה סיבה ועומק החילוק ביניהן[.

יש לדעת שזו היתה מטרת יסוד ישיבת וולוז'ין על ידי אבי ישיבות ליטא ופולין מוהר"ח זצ"ל תלמיד הגר"א, אשר ממנה יצאו כל הישיבות אח"כ. לא היה זה רק כדי למסור לדורות את דרך הלימוד מבית מדרשו של רבו הגר"א. אלא, מטרת ייסוד הישיבה היתה כדי ליצור סוג מסגרת שעל ידה תוכל להתממש ההבטחה שלא תשתכח תורה מישראל, ולא מפני שהיה חסר לימוד התורה בתקופה דאז. אדרבא, בתי המדרש אז היו מלאים מפה לפה מלומדי תורה, מלאים ממש כפשוטו,

אבל הגר"ח זצ"ל בגודל פקחותו, כשראה תחילת התנוצצותו והתפתחותו של השורש פורה ראש ולענה - דהיינו ההשכלה, הוא צפה מראש את גודל הסכנה הרוחנית, הוא חזה מראש שההשכלה ]שאח"כ הפכה לתנועה[ מאיימת על המשך קיומה של תורה ומצות בכלל ישראל. לשם כך, בהתייעצות עם רבו הגר"א זצ"ל ובהסכמתו, יזם את רעיון הקמת ה"ישיבה", כהכנה למבול זה של כפירה שלא תגלוש ולא תתפשט לתוך הד' אמות של הלכה.

הישיבה בוולוז'ין נוסדה בתור ד' אמות "נקיות" ששם עמוד התורה קיימת בטהרתה. היא הוקמה בתור חוליה ראשונה בשרשרת הישיבות שעתידים לצאת ממנה, המטרה היתה ברורה - שימסר עמוד התורה בטהרתה מדור לדור - דרך הישיבות, ובהתאם לכך, נקבעה מלכתחילה צביונה וצורתה של "ישיבה". ברור שהגר"ח זצ"ל דיבר עם הגר"א ז"ל אז על כל קווי הישיבה, איך ובאיזה צורה צריך שיהיה צביון הישיבה.