Saturday, August 16, 2014

הגאון החסיד הרב יעקב עמנואל שוחט ע"ה - יארצייט כ' אב - updatedPrepared for publication by the Va'ad Talmidei haTmimim. The first Chelek was published during Tishrei of 5774, and the second part hasn't been published yet, so that makes this a פרסום ראשון! Reprinted here with the permission of VTH.

הרב יעקב עמנואל שוחט נולד בשוייץ בשנת תרצ''ה. אביו, הרב דוב יהודה שוחט, היה ממוצא גרמני ('ייקה') ולמד בישיבת טעלז המפורסמת בליטא, שם נהיה לתלמיד מובהק של ראש ישיבת טעלז הרב יהודה לייב בלוך 'מהרי''ל', בעמח''ס 'שיעורי דעת'. הרב שוחט האב כיהן במשך שנים כרב בשוייץ ובהולנד. הקשר הראשוני של משפחת שוחט לליובאוויטש הייתה משפחתית, אחותו של הרב דוב יהודה הייתה אשתו של הרב חיים מרדכי אייזיק חודקוב, מזכירם של הרבי הקודם והרבי. הקשר הישיר של המשפחה לרבי נוצרה בשנת תשי''ב, כאשר בתו של הרב דוב יהודה חלתה והוא פנה לרבי בבקשת ברכה. בברכת הרבי, ולאחר שורה ארוכה של 'מופתים' שמיימים, החלימה הילדה, והקשר של המשפחה לליובאוויטש הלכה והתהדקה. בעצת הדוד הרב חודקוב, נסעו שני הבנים המבוגרים, דוד (כיום רב קהילת חב''ד בטורנטו) ועמנואל, ללמוד בישיבת תומכי תמימים בניו יורק.

מיום הגעתו לרבי זכה עמנואל הצעיר ליחס אישי ומיוחד. את מסכת הקירובים המופלאה והנדירה הזאת מתאר הרב שוחט בשפתו הייחודית ברשימה דלקמן. לאחר נישואיו התגורר הרב שוחט בטורנטו, משם עבד עבור המרכז לענייני חינוך וזכה לכתוב ולערוך ספרים ופירסומים רבים במגוון שפות. את הידע היוצא דופן שלו בשפות רבות ניצל הרב שוחט גם בעבודתו כמזכיר של הרבי בתרגום מכתבים שהגיעו הרבי ומכתבי התשובה של הרבי עליהם. לצד גאונותו בתורה הנגלית (בשו"ת 'אגרות משה' להגאון הרב משה פיינשטיין נמצאים כמה תשובות שנכתבו במענה לשאלותיו של הרב שוחט), החל הרב שוחט, בהכוונתו של הרבי, לתרגם ולחבר ספרי חסידות באנגלית. במסגרת עבודתו זו, העמיק חקר בתורת קבלה ואף הרבה להתכתב עם הרבי בעניינים נשגבים אלו. במקביל לעיסוקיו התורניים, ובהוראתו של הרבי, השתלם גם בלימודים אקדמיים, ורכש לעצמו דוקטורט בפילוסופיה. הרב שוחט שימש במשך שנים רבות כפרופסור לפילוסופיה וביו-אתיקה באוניברסטאות שונות. את השילוב הנדיר של גדלות תורנית ובקיאות במדע ובחכמות כלליות ניצל הרב שוחט לקירוב מאות ואלפים ליהדות ולחסידות חב''ד, ולפירסום עמדת היהדות הנאמנה במגוון נושאים ובמות.

הרב שוחט התפרסם ברחבי העולם היהודי כסופר ונואם נועז וחריף, המבטא את עמדת היהדות והחסידות בכל נושא ללא מורא ומשוא פנים. פרק מיוחד בפעילותו היה המאבק במיסיון הנוצרי. לצורך המאבק נהיה לבקיא בכל ספרי הנוצרים, ובוויכוחיו הסוערים עימם לא הסתפק בהגנה על האמונה היהודית בלבד, אלא הוכיח את שקריהם וסילופיהם של המיסיונרים מתוך מקורותיהם הם. גם בעניין 'מיהו יהודי' ניהל הרב שוחט וויכוחים פומביים ואף כתב ספר באנגלית על הנושא. בכל נושא ציבורי שעורר עליו הרבי מיד התייצב הרב שוחט בחזית ההסברה בכתיבת מאמרים וספרים ובמסירת הרצאות ברחבי תבל. כך בנושא ההתנגדות למפגשים בין-דתיים בין נציגים יהודים ולהבדיל, נציגי דתות אחרות, בעניין 'מיהו יהודי', המענה היהודי לתנועת ה'פמניזים' ועוד. בעמידתו האיתנה על משמר התורה והחסידות לא נצר את לשונו והטיח את האמת כמות שהוא בפני כל יריביו. גם כאשר גורמים מסויימים שנפגעו מחרצובות לשונו תבעו אותו בבית משפט על הוצאת דיבה, לא נרתע לרגע ועמד איתן על משמרו ללא חת. כאשר הרבי החל לעורר את עם ישראל על דבר הגאולה הקרבה ובאה, כתב הרב שוחט את הספר הראשון שיצא לאור ע"י חב"ד בנושא, והספר תורגם מיד לכ-10 שפות שנות. בשנים שאחרי ג' תמוז כאשר גורמים מסויימים העזו את פניהם כנגד תנועת חב"ד ונשיאה, התייצב הרב שוחט בראש המאבק והגן בעוז על שיטת חב"ד ועל רבינו, כאשר גאונותו התורנית וקשריו ההדוקים עם גדולי ישראל מכל החוגים עושים אותו לבר-סמכא אף בעיניי מתנגדיו.

 בשנותיו האחרונות סבל מכאובים וחולי, אבל עבודת חייו נמשכה עד ליומו האחרון: לפרסם בעוז ובגאון את דבר תורתנו הקדושה ולהפיץ את מעיינות החסידות חוצה. לאחר מחלה ממושכת החזיר את נשמתו ליוצרה ביום השבת כ' אב תשע"ג. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים הרשימה דלקמן תורגמה ונערכה מתוך הקלטה של התוועדות פנימית ומצומצמת שנערכה בטורונטו לפני כמה שנים (בשפה האנגלית). בהתוועדות זו גילה הרב שוחט טפח מהיחס המיוחד והקירובים המופלאים אליהם זכה לקבל מהרבי מאז שנות בחרותו. הרב שוחט נודע כבעל שפה וסגנון ישיר וכנה, ולמרות העבודה הרבה שהושקעה בתרגום לעברית והתאמת הדברים לדפוס, נעשתה מאמץ לשמר את הסגנון הגלוי והישיר של הדברים.

Photo Credit: My Encounter Blog
Click here for Kovetz I on Box.com
Click here for Kovetz II on Box.com

6 comments:

Dr Frank said...

They left out when he went to university.

Betzalel Bassman said...

No they didn't

Betzalel Bassman said...

Here are some thought I wrote on him last year.

http://betzalelbassmanopinion.blogspot.com/2013/08/a-few-things-i-learned-fro-rabbi.html

Anonymous said...

The Schochet's were a Litvish-Telshe family for generation, I'm not sure how the few years spent in Switzerland and Holland caused the misconception that they are of Yekkishe origin

dovid said...

I have to second anonymous 12:30s comment that the the Schochats were a multi generational litvishe family.
thats is the impression i got and what i believe i read. i think the father travelled to Switzerland as a bochur still to take a shtelleh.im sure r'yosef gariel bechhoffer, the grandosn and nephew, who is btw, a "real yekkeh, thru his dad will be able to verify this.
additionally, there is no question that rabbi shochat was a very gifted man but to bring proof to his gadlus from questions posed to r'moshe feinstein in igros moshe is quite funny.you don't need to be brilliant or a talmid chochom to be printed up as the the one who asked r'moshe a shaila.c'mon.
additionally the brother r'dovid schochat is the head or a very prominent position in the bes din IN ADDITION to being the rov of a lubaitcher shul in toronto.
in short, apparently the fellow writing the bio did not research very closely.....or did not know tnhe family very well

Tzigist said...

where is the text that he is referring to?