Monday, January 4, 2016

ציוניסטישער סטרעטינער רבי - דעמאלט אין פראווידענס ר"א - באקלאגט זיך צו הרב הענקין אז די פארכאפונג פון יוסעלע שוכמאכער מאכט אהן א חורבן אין ארץ ישראל פאר פרומע אידן

We wrote about him and his Etzel connections back in 2012. I guess you might say that he sold out to the Zionists he so loved. But he saw what was happening as destroying what frum Jews had succeeded in building in the Holy Land over the previous decade or so. [ He goes on to tell him how Yidden in EY are good and want to be close to the Eybershter, we just need to be mekarev them, not like the Jews from Meah Shearim who sow division, etc. ] The thousands of Lomdei Torah. The fact that every town, city and village had a Rov with a beard and peyos. That the kitchens in the IDF are kosher and closed on fast days! All this would be destroyed for one child. You can use a microscope to look at the bad, but that wouldn't be the real story, he says. He then pleads with Rav Henkin to use his influence to return Yosselle to his parents. His zeide would then be released from prison, the family would reconcile, and Yossele would eventually get a Torah education.

Source: Take the time to read these 2 pages.14 comments:

יונה קרעפיל said...

קוקט אויס די סטרעטענער האט גילעזט צופיל דעם "טאג" מיט'ן פארווערטס, זיצינדיג אויפן בענטש

JS said...

Like RAY"K, he looked at those tziyoinim through rose-colored glasses. What about Yaldei Tehran? Children in the ma'abarot? Would he say to just sit back and eventually the good in the tziyoinim will shine through and we'll end up being one big happy family?
But the truth lies somewhere in between, and it does make you wonder what could have been if cooler heads had prevailed back then.

JS said...

Was Rav Henkin involved in this affair at all? Or was the rebbe just fishing?

Hershi said...

Cheap moshka beim puretz

קול ד' בהדר said...

! חדשות
פתרון לבעיית הבניה בפרויקט של מנחם כרמל בגילה. שמחה ביהדות החרדית הנאמנה, פרויקט הבניה בגילה יוצא להמשך הדרך לאחר התחייבות האדמו"ר מהרז"ל מסאטמאר לכסות את עלויות הבניה כפי דרישת אתרא קדישא

אני הקטן מציע קיבל עולם ומלואה, שהמרז"ל מסאטמאר תתמנה לאויזער מיניסטער דסאטמאר, לדי רצון אחיו הגדול ממנו בכל. ברוך כתרך ומקומך

סטרעטענער חסיד said...

hirshel writes with chutzpah:
"I guess you might say that he sold out to the Zionists"

This below is your offsprings, tell me now who became zionists, lubavitcher or street'ners

מכתבו של הרב גדליה אקסלרוד מכה גלים בחב"ד. הרב אקסלרוד כותב כי יש לנתק מגע עם מחנות הימין ואין לנו איתם שום דבר וכי חב"ד היא חלק מיהדות התורה
הרב אקסלרוד מסביר שכיום חב"ד נהפכה לכוי לא בהמה ולא חיה וזה גורם להרס מבחינה דתית
הרב אקסלרוד זועם במיוחד על ניסיונות בחב"ד להריץ את משה פייגלין שתומך בעליה להר הבית! ותומך בסמים ובכל מיני חוקים נגד הדת ולאחרונה זוכה לסיקורים בעלונים מסויימים של המשיחיסטים

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

wow, Stretiners are sensitive...

you DO know that he was an avid supporter of Etzel, and changed his name to Moriah, right?

moderator MP said...

better than Lubavitch who changed the other way around, I must add.

moderator MP said...

"you DO know that he was an avid supporter of Etzel,"

so was your beloved sereter, or the infamous shualson the hodgepodge blogger, or כביכול אותו האיש בגין whom all affiliates creidim like.

סטיטשינער א קונד said...

רבי יהודה צבי ברנדויין התגורר בעיירה סטרטין שבגליציה, והיה תלמידו של ("השרף") רבי אורי מסטרליסק! ב'תקפ"ו הסמיך רבי אורי מסטרליסק את רבי יהודה צבי כממלא מקומו! ומאז החלו לנהור אליו המוני חסידים, לקבל ממנו עצה וברכה. על פי המסורת, רבי יהודה צבי היה בן אחר בן שישה עשר דורות של בעלי רוח הקודש!!! ר' יוד טשעפעט ניט זיי הוי זהיר כשהן מעלה עשן בלילקע שלהם. אין שוין

FFB said...

JS: But the truth lies somewhere in between.

There is no in between with heretics or amelikim, when Saul let live only one of them, he lost his thrown..

ליטוואק פון בודאפעסט said...

There is a page missing, if you can find it, maybe even more than one.

BTW, I have still to hear who took achrayus for the Yossele story. Everyone blames someone else. And now it has become the template for future איפא הערשעלע fundraisers

W. Williham said...

There is plenty of 'books' written on this subject, the shin beth where roaming willi and in SR's shul regulary, (I lived than on same street as gertner) a lot of the activities where illigel, So SR himself was "guarded" the only solution for this was a political deal with the 'insiders' of wich LR had more cloud with.. but of course they guarded him too. so not much is known, perhaps wait for the next gelbman book, he may reveal more.

Talmid once said...

Rebbe t z brandwein #2 lived in the old city of jerusalem. He was the rav of the histradut , theFIL of rav mordchai shainberger and f berg (madona)