Wednesday, June 12, 2019

הנחת אבן הפינה לשכונת וולפזון בירושלים

Hi, all! Nice to be back. Sorry for the prolonged vacation. I hope to be here more often from now on.
These pics are seemingly from an expansion to the institutions of Eitz Chaim, led by the late Rabbi Yechiel Michel Tikochinsky, who of course was a great admirer of Rav Kook. As was Reb Isser Zalman Meltzer, who served as Rosh Yeshiva from 1925 until his passing in 1953.
But you knew that.
The date is probably the late 20s or early 30s.
Or maybe it's a building project? Hard to tell. The internet wasn't very helpful either.


הגראי"ה קוק, הגרא"ז מלצר

הגראי"ה קוק נואם
הגרי"מ טיקוצ'ינסקי עומד ליד הגראי"ה קוק


 נואם - הגרי"מ טיקוצ'ינסקי
27 comments:

!המברך said...

אמר רבי יהושע בן לוי, כל הרואה את חבירו לאחר שלשים יום מברך שהחיינו, ואם ראהו לאחר שנים עשר חודשים, מברך מחיה המתים. -ברכות נח

בעל תשובה said...

'קוק. טיקוצ'ינסקי, מלצר, וכו' וכו

אם היה בעל תשובה "לא יאמר לו זכור מעשיך" הראשונים. -ב"מ נח ב

Unknown said...

thanks for the great pictures,

eitz chaim was on jaffa road in 1908. https://en.wikipedia.org/wiki/Etz_Chaim_Yeshiva

but kiryat wolfson is in shaarei chessed, no?

Fascinating pictures none the less. thanks for sending

זעליג, פון סקרענטאן said...

הפלא ופלא, דריי חדשים אויף ארלויב און ר' ציג חלום'ט נאך אלטץ פון "קוק". די באבע ע"ה פלעגט זאגען: אז א גאנז חלום'ט זיך אלטץ פון קוק'ריץ. וויא טרעפליך עס איז איהרע ווערטער ע"ה

י. לבלר said...

ה: שנים עשר חודשים

הערה: יש שכתבו הטעם, שכיון שעברו 12 חדשים, הרי "עבר עליו ראש השנה" שבה האדם נידון לחיים או למות, וכיון שניצול ממיתה בראש השנה מברך עליו 'מחיה המתים'. ע"כ. וצ"ע. -משנה ברורה סימן רכה, בשם המהרש"א

wiki said...

"Sha'arei Hesed (also Sha'arei Chessed) (Hebrew: שערי חסד, lit. Gates of Loving-kindness) is a neighborhood in central Jerusalem, bordering Rehavia, Nahlaot and Kiryat Wolfson."

Rebyendor said...

The second picture down appears in the book “An angel among Men” on page 381,where it identified as being taken in cheshvan 5692(1932) on the porch ofYeshivat Etz Chaim
Rodney Falk
Rfalk@partners.org

B. Y. Lebovits said...

Beautiful pictures. I think it's in Sharei Chesed.

Old Timer said...

I flat out don't believe Tzig that he'll be here more often. We've heard that too often, only to be disappointed.

I never even check for updates anymore. I only dropped in now because I knew that the passing of בעל המוא"ג would elicit a post it two.

Goodbye.

Moshe E. said...

1) Great pictures yesterday and today!

2) I wouldn't be surprised if today's pictures were from יום שלישי, ו' ניסן, תרפ"ט (Tue April 16, 1929) from the הנחת אבן פינה of this:
https://he.wikipedia.org/wiki/עץ_חיים_(שכונה)

See Doar HaYom, Apr. 21, 1929 p.4 :
http://jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI/SharedView.Article.aspx?href=DHY%2F1929%2F04%2F21&id=Ar00400&sk=ACD8A28A

and a shorter article here : HaAretz, Apr. 26, 1929 p.4 :
http://jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI/SharedView.Article.aspx?href=HARETZ%2F1929%2F04%2F26&id=Ar00402&sk=A05FB016

Read the articles (especially the 1st) and be the judge of whether the pix are from this 1929 event or really from 1932.

3) I have a feeling that the rav standing on the left in the light colored coat in pictures 2,4,5 is Rav Shimshon Aharon Polansky (The Tepliker)

Moshe E.

Unknown said...

Moshe E-

thanks for the great info.

Any thoughts about the location of thse pictures? Schunat WOlfson?

Anonymous said...

U don’t have to check.... subscribe on RSS like everyone else...

Moshe E. said...

Looks like my suggestion of the 1929 possibility was mistaken. Something did seem off about the 1929 event with article's lack of mentioning Wolfson and also the description of that event seemed much larger then the events captured by our pictures in question and some of the rabbanim mentioned didn't seem to be present in the pictures

It turns out there was already some משא ומתן about this event several years ago (with one nice extra picture that doesn't appear here)
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=3405&start=480#p103127

It turns out that Sir Isaac Wolfson's father was Solomon (Shlomo) Wolfson and Heichal Shlomo was eventually named for him. Shlomo was also a philanthropist and was actively involved in supporting the Etz Chaim yeshiva as seen here:
http://jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI/SharedView.Article.aspx?href=PLS%2F1944%2F12%2F08&id=Ar00204&sk=52E92D3B

And it turns out that the following article from HaYarden May 15, 1934 p4 is the winner. It described the Lag Baomer (May 3, 1934) cornerstone laying for the new שכונת וולפזון on land that was part of שכונת עץ חיים
http://jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI/SharedView.Article.aspx?href=YARDEN%2F1934%2F05%2F15&id=Ar00415&sk=529E3B8E

Incidentally another Etz Chayim dedication involving Shlomo Wolfson happened in June 1934 but Rav Kook was in Tel Aviv that day
http://jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI/SharedView.Article.aspx?href=DHY%2F1934%2F06%2F05&id=Ar00303&sk=0A261719

chusid101 said...

קענסט דאך נישט אפלאזען פון סאטמארע שיט-ה שוין צייט אויסצווואקסען די גירסא דינקותא

chusid101 said...

המבזה תלמיד חכם הרי זה אפיקורס וזו אפיקורסות מפורש בחז"ל דלא כאפיקורסות המצוץ מהאצבע... ודי למבין.

טאנטע דוואשע said...

ס'האט איינער זיך אויפגיטוהן אז ער האט "גיכאפט דעם-טוטער". שפטער ווען ער האט גיוואלט ארויסלאזען "דעם-טוטער" איז ער גיוואר גיווארן אז: ניין דער-טוטער האט "איהם" גיכאפט

חסיד שוטה said...

אין פון וועמען האט איהר די הורמנא געקריגען? מעג איך פרעגן

הורמנא דרבנן said...

!מל ולא מצוץ

מאן מלכא רבנן: איש צר ואויב לדת תורתינו הקדושה ולעיקרי האמונה דרך קשתו כאויב להפר ברית עולם, הנקוב בשם אברהם יצחק קוק, הוא הגבר אשר הרחיב גבול הטומאה ר"ל, היא העדה הרעה המכנים עצמם בשם ציונים, אשר הן המה בעתים הללו האבני נגף לבית ישראל ומחריבים ארה"ק וכל הארצות בכלל, האומרים ערו ערו עד היסוד בה הוא קיום תוה"ק והאמונה המסורה לנו, שהוא היסוד לקיום כל ישראל בכלל ובפרט, ומבלעדי זאת הוסיף פשעים על פשעים, להדפיס בספריו הטמאים, גלויים וידועים, דברי מינות וכפירה, בעזות מצח וחוצפה יתירה, את ה' הוא מגדף ביד רמה, אשר לא נראה ולא נשמע כזאת מימים ימימה. ע"כ -שו"ת דברי יואל חו"מ סי' קל"א - קל"ב

הערה: נטילת ידיים היא אחת משבע המצוות שתקנו חכמים. ונתנה התורה כוח ביד חכמים לקבוע מצוות, שנאמר (דברים יז, י-יא): "וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ", "לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל". ולכן אנו מברכים על הנטילה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על נטילת ידיים". שאף שהנטילה לא נזכרה בתורה שבכתב, נצטווינו לקיים את תקנות חכמים

שבע המצוות הן: א) קריאת הלל בזמנים ידועים. ב) קריאת מגילה בפורים. ג) נרות חנוכה. ד) נרות שבת. ה) נטילת ידיים. ו) ברכות הנהנין, ברכות המצוות, ברכות השבח וברכות הבקשה. ז) עירוב. ראוי לציין שכל דברי חכמים רמוזים בתורה שבכתב. וכך גם בעניין נטילת ידיים, ישנו פסוק הרומז לכך כמבואר בתלמוד. -חולין קו, א

Anonymous said...

ממש ביזוי תלמידי חכמים. אני מוחה על החילול השם הזה.

!חילול השם said...

No town no village no outpost! Just a Bluff of land, named for the bluffer and instigator in chief ! רמת טראמף What's next Trump Tower of Moscow? over looking ! פיתוס ורמסס

:קיטור ועשן
https://forward.com/fast-forward/426004/bibi-unveils-trump-heights-in-golan-but-construction-cant-start-for-months/

כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם 'רמס' חצרי. -ישעיהו א יב

מלבי"ם: "רמס חצרי", ר"ל אחר שאינכם מכוונים בעליה זאת ללמוד שם יראת ה' א"כ אינכם עושים בזה שום מצוה רק מה שאתם רומסים חצרי בחנם, וא"כ "לא תוסיפו", אחר שגם זאת שתרמסו חצרי איני רוצה בו, והוא נגד רצוני, כ"ש שאין לכם להוסיף עוד על מה שאתם באים שם נגד רצוני "להביא עוד מנחת שוא" והבל, קרבן החגיגה והראיה שאיני רוצה בו כלל, כי "קטרת" הקיטור של המנחה "היא תועבה לי", כמי שבא אל היכל המלך נגד רצונו ומוסיף חטא על פשע וממלא ביתו קיטור ועשן

כתב הרמב"ן (בפרשת אחרי מות) שהזכיר הכתוב בעריות ותטמא הארץ ואפקוד עונה, אף על פי שהעריות חובת הגוף ואינן תלויות בארץ, מכל מקום עיקר כל המצות ליושבים בארץ ה'. וכן שנו בסיפרא ולא תקיא הארץ אתכם, ארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת עוברי עבירה. והנה הכותיים לא היו ענושים בארצם, ובבואם בארץ ה' ועשו שם כמעשיהם הראשונים שלח בהם האריות הממתים אותם. לכן כל אדם יחרד בבואו אל ארץ ישראל להיוח ירא שמים כפל כפלים ממה שהוא בחוצה לארץ, וידע כי בבית המלך הוא יושב

Bemet said...

"what's 'sauce' for the goose - is 'sauce' for the gander"

emet le'amito (your nemesis) writes:

"the agudah is closer to satmar than YU; i want to be as close to them as i want to be to a "python". Their moetzet is edut ne'emanah of the rapid yeridat ha'dorot." !

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

אצלם זה מצוה ולא חילול השם

ליטוואק פון בודאפעסט said...

די בילדער פון די פרויען אונטער דער ירושלימ'ער רב זענען שוין געדרוקט אין עטליכע ערטער, וואס איך געדענק.

איתן רוזנטל, ב"ב said...

אני מוחה! ר’ חיים קנייבסקי נתן הסכמה לחרם על החסידים בספר ‘הגאון’ הידוע, למרות שר’ חיים קנייבסקי עד היום הזה לא התנצל על שנתן הסכמה לספר הקובע כי החרם על החסידים קיים עד היום הזה

היכל שחת said...

ה ב ה ר ה : הרב אלישיב בצעירותו היה קוק'ניק שרוף, הרב קוק היה המסדר קידושין שלו, ואף פדה את בנו בכורו, חמיו היה מנהיגם ורבם של הרוויזיוניסטים, האצ"ל, חרות, ודומיהם, וכאשר רבה של בריסק והחזון איש קראו למלחמה על 'הרבנות הראשית' וקבעו כי מדובר בשמד ממש, במקום שאפילו על המדרכה שלצד 'היכל שלמה' אסור לדרוך מפני שהמקום מטמא ממרחק, הרב אלישיב צפצף עליהם וישב בבית דין הגדול וקבל משכורת שמנה כדיין

ליטוואק פון בודאפעסט said...

דער חזו"א וואס שרייבט אין אגרות אז מ'זאל יא גיין אין רבנות? יענער חזו"א? אדער גאר א צווייטען?

דער בריסקער רב האט וואס געזאגט וועגען דער מדרכה?

וואס פארא רעליגיע איז דאס?

משה משה אייכה said...

הנה בדבר המיטינגען של הסאסייטע שבאין לשם אנשים ונשים לשוחח ולהווכח ולהחליט בעניני חול של הסאסייטע, ותיקנו שבכל מיטינג ילמוד אחד מהחבורה איזה דבר תורה בפסקי דינים משלחן ערוך או בדברי מוסר ויראה, הוא תקנה טובה ויישר כחכם. ובדבר הנשים אם יכולות להיות שם גם בשעת הלמוד כמו שהן נמצאות שם בשעת השיחות ודיונים בעניני חול, או שצריכות לצאת לחדר אחר, הנה דברי תורה ומוסר לא גרעי מעניני חול וכיון שאין אתם מחמירים עליהן שלא לבא להמיטינגען כמו כל הסאסייטעס שבמדינה זו שגם הנשים משתתפות בכל הדברים, אף שאין ידוע הטעם שמקילין במדינה זו בפשיטות אבל כיון שמקילין אין שום טעם שיצאו בשעת הלמוד כי גם נשים צריכות לידע דיני התורה וטוב להן שישמעו דברי תורה דינים ומוסר כדאמרו חז"ל בהא דמצות הקהל ריש חגיגה נשים באות לשמוע. וכן טוב שישמעו בכל מקום דברי תורה. אבל אם יגיע זמן תפלת מנחה או מעריב וירצו להתפלל שם יצטרכו הנשים לצאת לחדר אחר ולא בחדר שמתפללין שם האנשים. -אגרות משה חלק יו"ד ב' סימן ק"ט

ידידו, משה פיינשטיין