Monday, February 6, 2012

(ראש השנה לחסידות - נוסח ויז'ניץ (ר' מענדל


י"ב שבט נחגג בויז'ניץ כ"יום החינוך ור"ה לחסידות" .השנה ביום א' י"ב שבט התכנסו יחד כל ילדי התתי"ם –אשדוד-אלעד-ב"ב באודיטריום הענק שע"י ביה"ס בית מלכה –בעלזא באשדוד ליום פעילות מיוחד בשם "יום ההתקשרות " לרביה"ק שליט"א. בשעות הבוקר נכנסו הילדים יחד לאולם בשירת "אשרי העם שככה לו" כשהם מחולקים לקבוצות כשכל קבוצה מקבלת שם של עיירה שבה גרו חסידי ויז'ניץ בחו"ל לפני המלחמה. פעילות היום חולק לשלוש חלקים "מחשבה" "דיבור" "מעשה". בחלק המעשה סיפרו כל קבוצה בחידון מיוחד סיפורים בדרכי התקשרותן לרביה"ק של חסידים שגרו בימים ההם בעיר שהם קיבלו את השם שלו, כמו"כ כל קבוצה שרה שיר שאותו נוהג לשורר לבד כ"ק מרן רביה"ק שליט"א, התלמידים גילו ידיעות על כל שיר מתי הושר ובאיזה מלבושים לבש רביה"ק שליט"א כששר את השיר, בחלק הדיבור היו צריכים להתחלק לקבוצות שעל קבוצה מונה אחד מהמחנכים והילדים עברו להגיד דבר תורה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ועל כל תורה קיבלו מס' נקודות. גולת הכותרת היה החלק האחרון חלק המחשבה בו זכו התלמידים לראות מגוון מלבושי מלכות שלבש כ"ק מרן רביה"ק שליט"א על כל מלבוש קיבלו הסבר מיוחד מתי היה נוהג רביה"ק ללבוש ומי הביא את זה לרביה"ק,לפני כן נשאו הילדים שירי תפילה לבריאותו השלימה ושיזכו לראות את רביה"ק שוב בעבודת בקודש במלבושי כבוד אלו. לאחמ"כ הוצבו המלבושים על שולחנות כשהילדים עוברים ורואים מקרוב כל מלבוש ביראת כבוד
בין תוכנית לתוכנית רקדו הילדים רקודים כדי להודות ולהלל לשמו ית' על הזכיה שנפלה בחלקם להיות מקושרים לצדיק הדור.  כמו"כ הוקמה בחוץ חנות מיוחדת בשם "א זיס לעבין אויף דיר" עם מגוון ענק של ממתקים בחנות זו יכלו התלמידים לרכוש ממתקים עם כרטיסים שקיבלו במהלך התוכניות על התנהגותם הטובה התלמידים התפזרו לבתיהם מלאים עם חויות רוחניות ועם קבלות לעתיד לצעוד בדרך שהתווה לנו רבהי"ק


45 comments:

Anonymous said...

hirshel, " ובאיזה מלבושים לבש רביה"ק שליט"א כששר את השיר"

This rebbe is a talmid cuchem and erlicher agudist! some say he has more than a שמינית שבשמינית גאווה and a big fool, I'll not elaborate here.

א נאר ווארפט
אריין א שטיין אין וואסער, קענען אים צען קליגע ניט ארויסנעמען

Anonymous said...

oops my mistake this story it seems is about the Bugaboo rebbe not his father who is alive?!

Anonymous said...

ראש השנה לחסידות ? on which tree these rebbes grow on? Is there such a tree growing in Brooklyn?

TZVI said...

THIS IS WACKY!!!!!!!

NISHTAKUCH TORAS HABAAL SHEM TOV.....

Anonymous said...

what happened on 12 shvat?
trying to copy chabad... bad attempt..
מען קאכט אין תאוות לבושים... פעה!!
is this yom tov only for children, or are adults also allowed to זיך משוגע צו מאכען on that day?

Anonymous said...

tzvi 1:49, "NISHTAKUCH TORAS HABAAL SHEM"

and therfore?... no more הל' ת"ת? playing with kids and planting in them אמונה בד' ובשרע"ה עבדו why is it whack?

Anonymous said...

anon 1:52, "מען קאכט אין תאוות לבושים... פעה"

you ever heared of בזכות שם לבוש לשון נגאולו אבותינו ממ"צ

tzvi said...

yes nishtakoch, and go back to old fasioned gemara mit poskim

Anonymous said...

this is a cult

Anonymous said...

Anon
"you ever heared of בזכות שם לבוש לשון נגאולו אבותינו ממ"צ"


this was only before Matan Torah...

Anonymous said...

anon 3:19, "this was only before Matan Torah..."

I'm not sure about that, but it can't hurt right?

Anonymous said...

anon 3:13, "this is a cult"

what cult you belong to?

Anonymous said...

tzvi 2:48, "go back to old fasioned gemara mit poskim"

you don't think that these little צאן קדשים will learn gemara mit poskim ? and why not? and what about the radiner's מ"ב was that written for chasidim only? or is there litvishe a"h to ?

Anonymous said...

TZVI said... "THIS IS WACKY!!!!!!!"

This yeshiva under reb moshel'e gave out great talmidi chacumem when the had a rosh yeshivah the eccentric but great goan ר' גדלי' נאדלער ז"ל so, it is possible that תורה מחזרת על אכסניא שלה , not so wacky!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

נאדעל, ולא נאדלער

Anonymous said...

I hope no litvak see's this post

Anonymous said...

tzig, "נאדעל"

ok נאדעל it is, who will argue with a tzig even when he is wrong, but sometimes i think he is a fox in tzig clothing.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

don't trust me, look it up for yourself

Anonymous said...

walking around with a sign saying marmarosh on it really boosts your avodas Hashem. right?!?

RussianAmerican said...

Tzig cant face the reality there are today other people with the royal prophesy tracing to the groise maagid, sadigure, boyan etc and viznitz for this case. In his opinion only the Baal hatanye, who has no official succesor today, was a succesor.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

товарищ
Вы не знаете, что вы говорите о

yankel said...

This would be funny if it wasn't so sad. They are willing to make an important issue about peripheral issues. That is contradictory to Gemoro and Poskim. Even if they do learn, they will never take it seriously enough to really be gedolei Torah. They cannor compete with real mekomos hatorah, even though they gave some of their people jobs as poskim, that does not mean they can stand up to real scrutiny.

Tchenger Dayen said...

All I got out of this post was that Belzer girls play basketball.

What is this world coming to?

Anonymous said...

יעצט פארשטיי איך שוין וואס יב שבט איז..
דאס וועט זיין דער טאג ווען מחנה ר' מענדל וועט געווינען איבער מחנה ר' ישראל...
וועט דער טאג ממילא ווערן א יום התקשרות אין א ר"ה פאר חסידות...
משוגעים. אז דער אהבת ישראל וואלט דאס געזעהן...

Anonymous said...

Tchenger Dayen said...
your head is full of toaieva imagination, get it examined ASAP

Ende Tsadik said...

מען זאגט אז אין וויזניץ האט מען נישט געטארט טאנצן ביים טיש צו הויך כדי געלט זאל נישט ארויספאלן. צו דעם האבן זיי אויך געמאכט א זכר?

Anonymous said...

הירשל ציג said... "don't trust me, look it up for yourself"

my mistake it's נאדעל, However Iv'e seen a tshvah in egress moshe from a הר"ר נתן גדליה נאדעל asking if you can make havdala on soda water? the answer is NO, I wander if it's the same person נתן גדליה ?

Anonymous said...

Ende Tsadik said...
" צו דעם האבן זיי אויך געמאכט א זכר"

And they say that many litvakes from great yeshivas before WWII who survived, loved to learn a blatt gemorah shabbos afternoon with a burning cigarate in their hand leider! " צו דעם האבן זיי אויך געמאכט א זכר"

Anonymous said...

tzig, "קבלות לעתיד לצעוד בדרך שהתווה לנו רבהי"ק "

This is not about ישראל או מענדל it's about ר' משהל'ע the current rebbe who is a great ת"ח ויר"ש and is sick for awhile and they want to point out to the young kids his memory and to pray in their young hearts for a רפו"ש, so what's wrong with taht? (ok he is an agudist, buts that another matter) all chasidim do this pomp on their rebbe even more so the lubab's so it should be famillar to them no?

Anonymous said...

Tchenger Dayen said... "All I got out of this post was that Belzer girls play basketball."

IDK how you got this? but mir and torah v'daas all had ball teams (with cheerleaders) here in america! when they where the only so called "frum yeshivas" i think even in the late 50's, Now they say missur to the chasidim! Ironic?!

Anonymous said...

I counted 58 photos posted on this מבצע I wonder why tzig took up so much air space on this? is he a hidden visnitzer of mendel faction, or he just likes the familliar name... mendel?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

it was easier to put up 58 pics all at once in the new blogger format than to pick and choose. Believe it or not.

Anonymous said...

ראיתי ציג ותירץ עמו

Anonymous said...

talmidei chabad. i think this is trademark infringement.

Anonymous said...

Something I dont understand here. עיקר חסר מין הספר.

ווי זיינען די בילדער פון די היילעקע מלבושים ?

איך וויל אויך מוסיף זיין אין מיין יר"ש,קדושה וטהרה !

למה נגרע ?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

בילדער פון די הייליגע מלבושים לא הגיעו למערכת
ואתכם הסליחה

Anonymous said...

tzig You should join the chasidus , its perfect for you

Anonymous said...

what is the point of this post?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

to quench the thirst of readers here

Anonymous said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
בילדער פון די הייליגע מלבושים לא הגיעו למערכת
ואתכם הסליחה

The זידיטשויבער רבי ז"ל asked from SR if he can have his 'pants' (the rebbe wore white pants) He asked him why do you want my pants? he answered that I want to be buried in the rebbes pants! and the rebbe answered him:
ווען מען פּראקט טוט מען אויס די הויזען

Anonymous said...

- הירשל ציג said... "to quench the thirst of readers here"

?מאי מברך

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

שהכל ברא לכבודו

Anonymous said...

Can someone please refresh my memory about the story of the theft of the S'R undergarments in the mikvah, so that the thief could use them as tachrichim or some other sublime purpose.

Anonymous said...

anon 5:27, "the story of the theft of the S'R undergarments"

They didn't steal just took it! he said in america they take my clothes and leave me new ones, in israel they took my clothes in the mikvah but didn't replace it..

Snag said...

"And they say that many litvakes from great yeshivas before WWII who survived, loved to learn a blatt gemorah shabbos afternoon with a burning cigarate in their hand leider!"

You forgot the part about them putting chazer in the chulent and making matzos mit Chasidishe blut.