Saturday, February 11, 2012

מוצש"ק ענטערטעינמענט

זקינך ויאמרו לך Yisro 5772

אזוי ווי דער עולם זוכט וועגן ווי צו פארברענגען די צייט די לאנגע מוצאי שבת'עס אין א כשר'ן אופן, ברענג איך אייך ליין מאטעריאל וועלכע קען אייך ברענגען אדער צום לאכען אדער צום וויינען, און אפשר נאך לאכען און וויינען גם יחד. ס'איז כדאי צו קוקען די לעצטע מעשה וואס זיי ברענגען אויף דף ב', ווי א זקן ממרא, כ'מיין א זקן מופלג דערציילט וואס ער האט געהערט פונעם רבי'ן ז"ל וועגן ליובאוויטש. כ'ווייס נישט וועמען צו גלייבן, צו הערץ פרענקל צו די אלטע אידן דא. ה"פ זאגט אז די רבי ז"ל האט קיינמאל קיין שלעכט ווארט קעגן ליובאוויטש ארויסגעזאגט פון מויל, און די אידן דא זאגען פארקערט. לבי אומר לי אז וויבאלד הערץ איז סוכ"ס געווען א "פרעמדע" האט די רבי ז"ל נישט געוואלט רעדן בפניו. אפשר מאך איך א טעות

20 comments:

alte naroonim said...

Di chidush is not the story fin Moshe Foigeltnish. The chidush is that these idiots know that moshe f. is a retard and they print it with his name.

Anonymous said...

tzig, "ווי א זקן ממרא, כ'מיין א זקן מופלג"

Name calling will not change the facts on the ground, if the SR said it or not soemone is out to do a sober ס"ה of the Business!

Anonymous said...

who are the clowns who put this out?
that last story is so far fetched, and lu yetzur it's true, you don't print it.

Anonymous said...

anon 3:40, "and lu yetzur it's true, you don't print it"

I a agree this isn't print matter, however i knew ר' משה פאגעל many years ago, א טייערער יוד and an איש תם who would not say what he didn't hear, don't kill the messanger! הי"ו

Anonymous said...

Its amazing how a group that goes under the mantra of denying all chasidic sipurim, are the largest lie processors.
If it wasn't enough 50 volumes Moshian shel yisroel on Rebinie Yoel, they produced now in a short time, 5 volumes of Umoshe Hou Roeh...on rebinie birech Moshe...

browser said...

the only story in that rag that's believable is the last one,whoever knew the rebbe z'l closely,knows that this story most likely is true,
this brings to mind what i heard from a chashuve Belzer yungerman,when he reacted to the amazing news that the Belzer rav shlita sent a minyan yidden to the tziyon of the satmar rav z'l,to ask mechilah
if the satmar rav while he was still alive would have decided to ask mechila from all the rabbonim and rebbe's that he had at one time or another insulted,he would have had to visit every cemetery in Europe,and Israel and the U.S,and from the victims still alive,he would have had to go from city to city and house to house.
CH.S

Anonymous said...

browser.

the satmar rebbe never insulted anyone personaly. your chashuva belzer friend is having a kvod-bais-belz-shaken-up feeling.

Anonymous said...

Browser,


Its amazing how much Loshen hora and politics were spoken in that 500 Bedford house.
If you would start believing all Satmar Historians,on 1 hand U have Frankel and Stauber that were part of the inner Rebbetzin kitchen people, that spoke with him constantly, claim that he spoke negative on many people but never really spoke Negative on the Lubavicher Rebbe, but on the other hand u have other people who were also there, claim that he did talk Masis Umadiach on Lubavich Rebbe, and Teller the new Aroni mouthpiece claims that he said the Klausenburger is worse then Ben Gurion...

Does the Satmar Ruv in Olam Hoemes want that we should believe all historans?
The 2 brothers Aroni and Zali and the Bnie Yoeli, have to make a historian summit, and decide how far they are ready to smear his image...
He was very sensitive for his image, he did not want to get a image as Moshe Ber Beck or Domb of London.
He asked many people that stopped coming to him, how come they are not coming anymore... As the Visnitzer Rebbe from Monsey who was a frequent visitor by him,stopped to visit, after hearing that there was too much smearing and slurs against his father the Imrie Chaim by Sakmer Ruv.The Sakmer Ruv met him by a wedding and asked him, how come I dont see u anymore? the Visnitzer answered, that I can"t visit a place where my father is being maligned, The Sakmer ruv answered its only in shtieb, not in public...

Anonymous said...

Anon
"the satmar rebbe never insulted anyone personaly."
obviously u mean in public...

Anonymous said...

"כ''ק רבינו שליט''א האט היינט געהאלטען א פלאם פייערדיגער דרשה, און די ישיבה בנוגע די באזיכען וואס ער גייט אפהאלטן ביי די אדמור''ם און ארץ ישראל, ער האט געזאגט בתוך הדברים:

אז ער פארט איין ארץ ישראל, די בחורים זאלן זיצן און לערנען.

ווען מ'פארט אויף א"י איז דער מנהג פון פעטער ז"ל צו גיין באזוכן די ארטיגע רבנים. כאטש דער פעטער ז"ל האט זיך אויף זיי אויסגעדריקט מיט שארפע לשונות, און בשנת תשמ"ב נאך די לבנון מלחמה האט דער טאטע ז"ל אנגערופן די חסידי'שע רבי'ס וואס האבן געשיקט סאלדאטן, מיטן נאמען רוצחים, אבער דאך איז מען זיי געגאנגען באזוכן.

אויך יעצט ווען מען גיין באזוכן פרעמדע רבנים, אבער מ'מיינט חלילה נישט קיין שום טויש אין די מלחמה לה' בעמלק פון פריער,

מ'דארף אלעס אנהאלטן מיטן שארפסטן אופן, צו זיין דערווייטערט פון די חסיד'ישע ציוניסטן און אגודיסטישע רבי'ס פונקט ווי פריער. ווער עס פארשטייט פארשטייט, און ווער נישט וועט נישט פארשטיין
Satmar Rebbe (aroni)

as the saying goes, u say a lie many times loud, u start to believe it yourself..
The Birech Moshe was no Kanoai.. he had 1 and only interest in his life, how to increase 18 Shliemes (as it was call by his Lietzim buddies)
Who cared to meet him....he is still a laughing stock by the majority of his own community..

Anonymous said...

like going to college, but saying it doesnt indicate that its ok

Anonymous said...

Anon
"like going to college, but saying it doesnt indicate that its ok"
would u care to explain

Anonymous said...

intresting that streets in willi. are bhasgacha pratis Lee ave לי יאורי ואני עשיתוני division ave מחלוקת ופירוד while crown hights has names like Union st אחדות Presiden st, Kingston ave., Empire Blvd.,Crown st., Crown Hights, all represent מלכות

Anonymous said...

hey! say that tipshus bsheim omroi

BelzFinAMool said...

speaking of street names, "Hevesh" trumps all

Anonymous said...

which tipshus, this that the baal shem tov taught, that everything is bhashgacha pratis. Oh i forgot nishtakcha toras habaal shem tov.

Anonymous said...

intresting that streets in willi. are bhasgacha pratis Lee ave לי יאורי ואני עשיתוני division ave מחלוקת ופירוד while crown hights has names like Union st אחדות Presiden st, Kingston ave., Empire Blvd.,Crown st., Crown Hights, all represent מלכות

the rebbe said this!

Anonymous said...

when did he say it?

tzvi said...

if he said it, why is it not printed???

Anonymous said...

the rebbe never said this explicitly, one of the times the rebbe spoke about satmar (sorry don't remember when) bein hadvarim the rebbe said the folowing: "און ער טענ'ט לי! סאי'ז דאך לה' הארץ ומלואה from this oisdruk came the birth of the lee, division, vs. president union vort