Wednesday, November 15, 2017

! עוד חדש במדף הספרים


חדש על המדף: ספר "יסודי השולחן" בענין אמירה לנכרי

בשבת בימים אלה עולה על המדפים בחנויות הספרים, הספר החדש "יסודי השולחן וזיקוקי אורותיו" על "אמירה לנכרי בשבת ובשאר איסורי תורה", מאת הרב שמואל זאיאנץ .

 יחודיות הספר היא ביגיעת המחבר להבין ולהגיש כשולחן המוכן לסעודה, לציבור לומדי התורה ומחבביה, את העומק וההיקף של דברי אדמו"ר הזקן בשולחנו בדיני אמירה לנכרי ובשאר איסורי תורה, שכל דבריו בעמקות נפלאה ובקצירת אומר, סברות מחודשות ועמוקות וחידושי הלכה רבים. שם הספר נקרא "יסודי השולחן וזיקוקי אורותיו" משום שמבוארים שם "יסודי שולחנו" הטהור של אדמו"ר הזקן בנוגע לדיני אמירה לנכרי, וכיצד כל מילה ומשפט מלשונו הזהב מיוסדים באופן מוצק על דברי הגמרא והתוס', הרא"ש, הטור, הב"י, השו"ע והרמ"א, ו"זיקוקי אורותיו" – כיצד מוארים דבריו באור יקר ומבהיק, ומתחוורות טעמיו ושיטתו היחודית בפסיקה הלכתית, אשר תורתו היא בבחינת מים שאין להם סוף. כמו כן מובאים בלשון צחה וברורה פיענוחים להלכות וסברות רבות ודקות בדברי השולחן ערוך והקונטרס אחרון—ובמיוחד במהדורה בתרא לסימן רמ"ג, שכידוע עמקו בו דברי רבינו מאוד. כמו כן מבואר בספר פסקי אדה"ז בדיני אמירה לנכרי בשכירות וקבלנות, וכן בירור שיטתו ב"שבותים" שונים, ובפרט ברפואה בשבת. הספר מעותר בהסכמות רבות מגדולי הפוסקים בדורנו. בולט במיוחד הסכמתו הנלהבת של הגאון הרב מאיר הייזלר, ר"י עמק התלמוד בירושלים, בו משבח את הספר כ"חידוש נפלא בדורינו", ומעיר ומפלפל בדבריו. הספר מתאים במיוחד לתלמידי הישיבות ואברכי כולל המבקשים ללמוד הלכות שבת בשולחן ערוך אדה"ז בעיון ובעומק, ולעמוד על דרכו ושיטתו המיוחדת של רבינו.
ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים או אצל המו"ל בארה"ב
 info@seforimdeals.com

ובארץ ישראל אצל חתן המחבר הרב שניאור זלמן טורנהיים briskwithatwist@gmail.com.

ליצירת קשר עם המחבר: Shmuel.Zajac@gmail.com
 


Sefer Hakdomo by Hirshel Tzig on Scribd


Box.com link for non-Scribd readers


9 comments:

ציריל'ס שמעלקא said...

ר' הערשל די "תורות דיינע" דארפן זיך הערשט אנפאנגען אין די שמות סדרה'ס נאך "החידש הזה לכם" יעצט רעד מען נאך פון מעשי אבות שהוא סימן לבניו, מען מאכט נאך מלוה מלכה'ס דינערס וכדומה. מיין געדאנקא

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

צירעלע
ביז דעמאלט וועט נאך זיין צו קויפן
חוץ פון דעם דארף מען אפשר רעדן מיט די מחברי הספרים אפצוהאלטן מיט די ארויסכעבעכץ ביז נאך פ' ויחי
נישט איך בין אין קאנטרא"ל
יאך בין בלויז א גוטער שליח

ציריל'ס שמעלקא said...

איך האלט מיך מיט מיין גראב סידור'ל, חומש'ל, קיצור שולחן ערוך, דעם טאטנ'ס שטריימעל, אין די פאר קלעפ וואס כ'האב שוין ארייגיכאפט. אין שוין גענוג

רב פופקא said...

, "הרב ש"ז: "אשר תורתו היא בבחינת מים שאין להם סוף

..לזה גם אני הקטן מסכים, וה' עמו שהלכה כמותו בכל מקום

הרצאות וסדנאות לרוב said...

בניו יורק נפתח כינוס השלוחים העולמי של חב"ד. אלפי שלוחים הגיעו כבר אתמול לשכונת קראון הייטס, כאשר אמש נפתח באופן רשמי הכינוס, שצפוי להיערך עד ליום ראשון עם כינוס הבנקאט שינעל את הכינוס. במהלך הימים הבאים ישתתפו השלוחים בהרצאות וסדנאות. וליריד לכל מוכרי ספרים

Anonymous said...

Wow looks like a stunning piece of work. Goto go out and get it.

(why no mention of the Rebbe? Is that to avoid breaking ones head if to write "ne"h", "Yechi", or "zt"l"? - clever solution! or did I miss it?)

Yosef 718

fact checker said...


Yosef 718

he does mention a mamar of the rebbe in the first page in the short hakdoma and he has a long pilpul on a lomdishe vort of the rebbe on the sugya of shelichas from year 5724
Just saw it in the store
but probably has more will check after buying it

פוטיפרע said...

ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו - ואשר הוא עושה מצליח

א גיטער שליח said...


מאנטאג נובעמבער 09, 2015

הנואם הבא חובש לראשו כובע קסקט ושמו ר' זאב זלנקו. מדובר בחסיד חב"ד שמשמש כרופא בעיירה מונרו, מעוז חסידי סאטמר, והעובדה שהוא חסיד חב"ד הפכה אותו הלכה למעשה לשליח הרבי בעיירה. בנאום קצר הוא מספר על כמה אפיזודות מחיי השליחות, ומסכם שכאשר פועלים באהבת ישראל, כולם מקבלים את המסרים הברורים. "עובדה, שבהכנסת ספר תורה לבית הכנסת שלנו, השתתפו אלפי חסידי סאטמר". כ"י