Wednesday, February 15, 2017

האם זה הרה"ק ר' מאיר הלוי מאפטא בעל "אור לשמים" זצ"לנתקבל במערכת "צירק געצעלט" תע"ב

 מצוי בעולם ציור בלתי נודע כל כך של תואר פניו הקדושים של הרה"ק רבי מאיר הלוי רוטנברג מאפטא בעל ה"אור לשמים" זי"ע. אין לנו כיום מידע על מקור הציור, ולא על מדת אמינותו. עותק של הציור שבידינו מקורו מ"אוסף תמונות שבדרון/שרון". מאחורי העותק שנמצא שם, מצויין בעפרון, שהוא קיבל את הציור מאת דוד ארליך מקטוביץ', בחודש אלול של שנת תרפ"ח. האם יש אסמכתא נוספת לציור זה, או לחילופין, האם יש מקור המפריך את הזיהוי של הציור כתואר פניו של ה"אור לשמים", וכדומה. [ולחילופין. האם אותיות האל"ף המהופכות שבציור מקרבים את זיהוי הצייר? או מפענחים משהו בנידון הציור? האם יש להוכיח מכאן שצוייר על ידי גוי (ואולי גם זייפן) שאינו מכיר צורת אותיות והעתיק בכתב ראי? כפי ששמענו על אפשרות שכזו מאחד מגדולי הבקיאים בתחום זה]. ישר כחכם ותתברכו בהצלחה ובכל טוב 

4 comments:

ק. בית חנה said...

שלום! בכל שאלה צריך להצטייר מי הוא השואל כדי לידע מה הוא שואל, מי ומה הוא? השבדרון/שרון. ברכה

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

ברשות רבותי
המחלוקת בין צדיקי פולין
היתה ב3 שלבים
הרבי רבי אלימלך
מינה את החוזה לרבי
החוזה פיל מלכותו
בעיר לאנצ- הוט
הקרובה ללי-זנסק
אחר כך גבה הר
בין שני בצדיקים
והחוזה - עבר ללוב-לין
היהודי הקדוש
התררב להחוזה
והחוזה - נתן לו רשות
לומר תורה
אבל, אחר כך
נעשה מחלוקת
תלמידי הרבי רבי בונם
תלמיד היהודי הקדוש
הקצ-קר והאיש-ביצר
היו כמו דוד ויהונתן
ואחר כך
פרץ מלחמה איומה בניהם
רואים - שזה הלך מן הקל אל הכבד
כל פעם
פירוד יותר חזק
בין רב לתלמיד
ונראה שבפנימיות
הכל היה בגלל
חילוקי דעות בענין הגאולה
שהחוזה - היה יותר חריף
מהרבי רבי אלימלך
והיהודי - היה יותר מתון
בענין הגאולה מהחוזה
והאיש-ביצר - היה יותר חריף
בענין הגאולה מהקצ-קר
כשרבי נחמן
נכנס לעיר ברס-לב
הוא אמר המאמר
שנדפס בספר לקוטי מוהר״ן
קמא - סימן ה׳
שם הוא מדבר
על נבואת משה רבינו
שענינה - ״זה״
הוא רמז בזה
על 5 שנה(ה׳
מאותו ראש השנה
שנת תקסג׳
כלומר - שנת תקסח׳
שבא נדפס ספר לקוטי מוהר״ן
שהוא אתחלתא דגאולה
ועל 7 שנה
(הז׳
שמתקסח׳
שזה שנת תקעה׳
שבאותה שנה
- ניסה החוזה ושאר הצדיקים
להביא את הגאולה
כידוע הדבר
כי, ידעו שאם לא יצליחו בזה
בעוד 120שנה
ככתוב בפרשת בראשית
יבוא המבול
הינו, השואה
בשנת תרצה׳
רבינו שלח
חסידו - רב זלמן דער קליינר
לאסוף הסכמות לספרו
לקראת ההדפסה
רב זלמן
הסתובב שנה שלמה
ואסף כמאה הסכמות
אבל, אף אחת מן ההסכמות
לא נדפסה בהדפסה הראשונה
של הספר
בהדפסות מאוחרות
כן - הוכנסו כמה הסכמות
בניהן
הסכמת החוזה
בכל אופן
רבינו - צוה לרב זלמן
לומר לחוזה
שלא כדאי
לנסות לעצור את השואה
כי, כבר נגזרה הגזרה
ואין מה לעשות
שכן באותה תורה
רבינו אומר
שהגזרה נגזרה
וזה הוא זה
רבי מאיר איש אפט
היה - במובן מסיום
יורשו של החוזה
וכמובן המחלוקת על
ענין הגאולה
- נמשכה עד השואה
ועד עצם היום הזה
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן
וכן יהי רצון.

Israel Schneider said...

ברוך השם
וכל החיים - יודוך סלה
ויהללו את שמך - באמת

שלום רב
ברשות רבותי
כבר כתבתי בענין המקרא
״אכלה אתם כרגע״
שהובא בספר ״לקוטי מוהר״ן״
קמא - סימן ה׳
והנה, אותיות ״אכלה אתם כע״
= 587
שענינה - שנת תקפז׳
(שאז חצאה הגזירה על לקיחת
ילדי ישראל - לצבא)
ןוהיא כמנין ״זה״(12
אחרי שנת תקעה
שבא ניסו הצדיקים להביא את הגאולה
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן
וכן - יהי רצון.
יצ״י ש

Israel Schneider said...

ברוך השם
מודים אנחנו לך - השם
צור חיינו - מגן ישענו

ברשות רבותי
עוד בענין המקרא
״אכלה אתם כרגע״
אותיות ״אהתג״
= 408
שנת תח׳
אותיות ״אהתכ״
= 426
(אז התחיל ענין שבתי צבי)
״אתם כרגע״
= 734
שנת תשלד׳
(מלחמת יום הכיפורים)
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן
וכן יהי רצון.
יצ״י ש.