Wednesday, February 22, 2017

אדמו"ר בעל נתיבות שלום מסלונים. אולי הטיש הרשמי הראשון

הטייפ הזה נתק' היום במערכת צירק געצעלט. השולח דעתו שזו הקלטת ההכתרה, אבל כולנו יודעים שההכתרה הי' בחיי חותנו זצ"ל, וכאן מדבר אודותיו כמישהו שכבר עליו השלום. אז אינו. אם למישהו יש פרטים נא לכתוב בהתגובות.

 ותע"ב

 

14 comments:

דא אויף די בענטש said...

די ניגונים זענען בהתרוממות דקדושה די דברי תורה הער איך נישט, גראדע בין איך גיווען א תושב בימי ילדותי אין סטאלין אין וומבס"ג ונהנתי מהם

נתיבות עולם said...

לאחר מלחמת ששת הימים, נשא האדמו"ר דברים נכוחים אודות גודל השעה: "אשרינו מה טוב חלקנו בשעה הגדולה הזאת, ששוב האיר לנו הקב"ה בהארת פנים וגילויים שלא זכה שום דור, והוחזר לנו מקום מקדשנו, מקום שלא זזה השכינה משם. האושר והתענוג הכי גדול שיהודי מרגיש בעולמו הוא בשעה שמרגיש בקרבת אלוקותו יתברך. והמקום המסוגל ביותר לזה הוא הכותל המערבי... ואילו פינו מלא שירה כים אין אנחנו מספיקין וכו'. מאת ה' הייתה זאת היא נפלאת בעינינו". האדמו"ר לא ראה בעין יפה נסיעה לכותל אגב נסיעה למקום אחר. הוא היה מקפיד ללכת אל הכותל בלבושו החגיגי ביותר, משום "הקבלת פני מלך", ופעם כשהציעו לו בחזרה מקבר רחל להיכנס גם לכותל, השיב: "לכותל לא לנוסעים כבדרך אגב, לכותל צריכים נסיעה מיוחדת".

בז' באב התש"ס, הסתלק מעמנו האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי, בעל "נתיבות שלום". זכותו תגן

אולי ירחם said...

האומר: אולי הטיש הרשמי הראשון

.אפשר יא אפשר נישט

shalach munis said...

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0420/2505/files/31654.mp3?11416636965542763534

דתי אמא'רקני said...


ספריו מתאפיינים בשפה בהירה ובמסרים מלהיבים. הם נלמדים גם בקרב הציבור הדתי לאומי וחוגים נוספים

כמה מספריו התקבל בחוגים שונים וזכה לפופולריות, בין היתר בשל העברית הרהוטה שבו, לעומת רוב ספרי החסידות הכתובים בעברית קשה יותר ודורשים ידע מוקדם רחב יותר

החוברת על השואה ("ההרוגה עליך") יצאה לאור באנגלית בתש"ס (2000), שנת פטירתו. בתשס"ב יצא באנגלית גם ספרו 'בנתיבי חינוך' ז"ל

מעיונותיך חוצה said...

נתיבות שלום על התורה והמועדים ז' כרכים. ה' כרכים כל התורה ב' כרכים על המועדים. מבוסס על סיכומי תלמידים משיחותיו

'נתיבות שלום' היא סדרת ספרים שכתב הרב שלום נח ברזובסקי, מאדמו"רי סלונים. חמישה כרכים מתוך הסדרה כוללים פרשנות חסידית על חמישה חומשי תורה, כרך אחד על יסודות היהדות באור החסידות וכרך אחד על חגים ומועדים. אליהם נוספו חוברות של שיחותיו בנושאים שונים (חנוכה, פורים, השואה, פרקי אבות, שובבי"ם, חינוך, הכנה לחתונה, ועוד).
הספר 'נתיבות שלום' "מבוסס על סיכומי תלמידים משיחותיו" בשנים תש"ב-תשמ"ב. הכרכים יצאו בשנים תשמ"ה-תשנ"ה. עד לפטירתו באב תש"ס פעל מכון "אמת ואמונה" שהוציא חוברות נוספות לפי נושאים. לאחר פטירתו הוציא המכון חוברות ובהן מכתבי הדרכה שבהם ענה לשואלים, גם הן לפי נושאים.
הספר "נתיבות שלום" התקבל בחוגים שונים וזכה לפופולריות. הסיבה לכך היא בעיקר העברית הרהוטה שבו, לעומת רוב ספרי החסידות הכתובים בעברית קשה יותר ודורשים ידע מוקדם רחב יותר.
ניתן לרכוש בנפרד: נתיבות שלום על התורה / נתיבות שלום על המועדים. וכרכים בודדים.

משקל: 6.42 ק"ג.

נח וינברג ב"ב said...

לאחר חתונתו מסר שיעורים בישיבת "אור תורה", ובשנת ת"ש נקרא לכהן כר"מ בישיבת תומכי תמימים של חסידות חב"ד בתל אביב

הצבי איננו אוכל said...

ה'הירשל אומר: אולי, ה'טיש ה'רשמי ה'ראשון

בההאי הידוע, משולש שלוש פעמים בשלוש קדושת

הציץ ונפגע said...


בלילה ההוא נדדה הנתיבות שלום! 'המתינות' בסלונים

מהומה פרצה הלילה בסמוך לסוכת חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים עם חסידי סלונים בעקבותיה נאלצו כוחות משטרה ויס"מ להפריד בין הניצים. צפו בתיעוד

כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים
http://mobile.kikar.co.il/article/182164


תנו רבנן: ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן: בן עזאי, ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים! משום שנאמר 'דבר שקרים לא יכון לנגד עיני'. בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר 'יקר בעיני ה' המותה לחסידיו'. בן זומא הציץ ונפגע, ועליו הכתוב אומר 'דבש מצאת אכל דיך פן תשבענו והקאתו'. אחר קיצץ בנטיעות. רבי עקיבא יצא בשלום. -חגיגה יד ע"ב

!? יקר בעיני ה' המותה לחסידיו

משה מלמד said...

http://www.slonimjews.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D

פולסי דנורא said...


!יקר בעיני ה' המותה לחסידיו

על דא אמר שלמה 'יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים' בגין דאלין נחתו בדרגין אלין ואתענשו

Lechevicher Rebbe said...

his father in law is alive and he becomes rebbe
and he talks about Shiflas......

אמירא דכותא said...

LR: "and he talks about Shiflas......"

הסבא מלעכאוויטש אמר: אבדה האמונה נכרתה מפיהם. ירמי' ז כח – מדוע אבדה האמונה מלבם מפני שנכרתה מפיהם, "שאינם חוזרים בפה". וכן כתוב (תהילים קטז, י) "האמנתי כי אדבר" – על ידי הדיבור נחקקה האמונה בלב

שרגא מינטץ מאנסי said...

Shiflas.. is in the eye of the beholder..

!עבדות אני נותן לכם

רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא שהם חכמים עצומים אבל עניים מרודים – אין להם אוכל ובגדים. החליט רבן גמליאל למנותם כאנשי הנהגה. הוא מבקש מהם להופיע לפניו והם מסרבים, פעם נוספת והם מסרבים. ואז שולח להם רבן גמליאל ואמר להם: כמדומיין אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם!!! רבן גמליאל מבהיר לאותם חכמים- אל תחשבו שהמנהיג מקבל שררה ושלטון כי האמת היא שהוא  נהיה עבד לשולחיו ולאנשים שהוא מנהיג אותם