Wednesday, April 13, 2016

Yeshivishe Litvishe Stuff...

Not everything is necessarily a chiddush or a pirsum rishon, but we're keeping the burners going, at a simmer, at least. Keeps you awake amd also helps take the mind off work a bit. We'll keep this design for now.19 comments:

BT said...

now I get it where the people have no beards (except the clergy) than it's called "yeshivish" go figure¿

Chalmers said...

Beuatiful!

ouch! said...

tzig, We'll keep this design for now.

ווערט לאזט אייך נישט, מי יאמר לך מה תעשה? מלך הגדי בגדוד החיות, גאט גדוד
יגדנו הוא יקב עקב! אטש

קליינע אותיות לעזער said...

אטש! אז עס טיט ווייא שרייט מען, נישט מוז משביע האותיות שנברא בה שמים וארץ

JJJ said...

I would call this Litvish not Yeshivish.
Yeshivish is a new invention.

ou milichiks said...

yes I agree, btw JJ why is the passover סמייטע so expensive, someone told me because year round it's mixed with flour, if so what's with the brucha? I guess the סמעטענע isn't what it used to be.

JJJ said...

The tzig has been influenced by Trump and Sanders
listening to the voice of the masses
my voice was heard and change was made

haad got'ya said...

thanks hirshel for the correction to Litvishe (AK style). btw, you accused SR participating in a BD party with glaring shandenfreud headlines, but when reading your attached notes it is clear that never happened. Did you do a correction on that! ha hirshel?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

JJJ

believe it or not I changed it before I saw your comment

Marcy Ave Junior Democratic Club said...

! גיוואלדיגע אויפברויז

The totally biased JPupdates driven by personal interest's only, endorses the lunatic "Real Estate" Mogul TRUMP!

by JP Newsroom

Op-Ed: A Vote for Trump Is a Vote for Our Community

משוגע מעטארע כי לעולם חסדו

שאור ירקות said...

ביי אייך יודן דא דארפן נישט פסח מאכן? היתכן פארברענגן די צייט מיטן נעכטיגן טאג, ווען דאס ב"ב ארבעטן אזוי שווער מיט די הכנה דרבה. א דאנק

בית דינא רבה דחמש כרכים, הבאים כאחד said...

הצבי נאחז בסבך בקרניו אם יע יע יע, וכידוע מי שמשים בגדו בין לביא לביאה בשעה שזקקין זל"ז חייב, משו"ז החלטתי שלא להתערב כזר עכשיו בהענין. ואתכם הסליחה

woodleker scoop said...

Déjà vu BMG/Lakewood Library!

By the end of the 19th century, a group of "Lomed Veoved" (Learn and Work) youth, ex-yeshiva students and Jewish teachers, established a Hebrew, Yiddish and Russian library in Mir, to represent its educational culture. The Russian authorities were not keen on giving them a license to open a Jewish library, "so it was opened as a book trading store".

I brought home Ahavat Tzion (The Love of Zion) by Mapu to read. My 70-year-old grandfather saw that I was hooked on the book. He looked at it, took it from me and "swallowed" it in just a few nights… there was no other library like it in the surroundings, in Nowogródek or in Lida."

In the interwar period, the library held over 5,000 titles, a remarkable number in comparison to the size of the Mir community – as well as to its far-flung location in Poland. The library operated until the Nazi occupation in 1941.

The Drama Circle, Between 1908 and1910 a drama group operated in Mir, which produced Jewish plays including "Shulamit" and "Bar Kochva." After WWI, the group renewed its activities, attracting graduates of the Jewish school.

"We didn't want just to make money for the library, we also had another goal – to provide the Jewish public in the town… with a good play, not substandard ones, like they had in most towns in those days. We reached our peak with "The Miser," by Molière. The production was perfect and the hall packed to the rafters, just like the good old days

during his visit of Z. L. Hoffman, a philanthropist born in Mir who came on a visit from the US, Mir, 1926. supported the Library of Mir. the klezker yeshivah. who is seen in the picture standing next to
Rav Aron Kotler, and Rav Avrohom Hirsh Kamai.

Rope-a-dope said...

ירא הקהל וישפוט! הזאת "עיר התורה" דלייקוואד¿ או עיר המתיונים בה ברשות התורה

Wall Street Journal by Avi Schick April 7, 2016

"BMG is certainly doing something right. About 5% of its graduates become rabbis, and many become educators. But most of its alumni enter secular professions and do well there. They also "regularly gain admission to Ivy League graduate schools". I guess the admissions officers at Harvard, Columbia and Penn know something that the ACLU doesn’t about a BMG education."

Beth Medrash Govoha, or BMG as it’s known locally, is licensed by the state to confer bachelor’s and master’s degrees in the study of the Talmud (to be used as college credits!)

BMG Application:
"The projects, many of which are shovel-ready, include cutting edge research laboratories, the latest computerized classrooms, and cyber networks that will allow students and faculty to interact with colleagues around the world through long-overdue construction, maintenance and attention to the State’s higher education community."

Governor's press release in which the grants were announced:
"Today, we begin a new era of opportunity for New Jersey’s colleges and universities,” Governor Christie said. “To keep more of our best students in the State and to make our colleges more attractive research partners for industries looking to bring good paying jobs and businesses here, we need modern facilities to remain competitive.”

rebcharles said...

וכאן הבן (החכם, פארשטייטס זיך) שואל
? מה ענין קלעצק אצל סלוצק
what was גופא דעובדא of this אַנטוויקלונג

Tevya said...

that's why they have a "tam in the hagada" there is reason in the season for everyone to talk.

חיים עזתי said...

! כל המיצר לישראל נעשה ראש

אם הייתי צריך היום לסכם מסכת חיים, אני יכול לקבוע במילים ברורות, השגתי את מה שבקשתי. -חיים שאולזון

הבן-שאול הזה השיג עורך חיים שלו להיות המספר לשון הרע ורכילות שקרים וכזבים הכי-גדול בעולם מאז היתה ישראל לגוי!. אף שהפסוק אומר להיפך מי האיש הח"ח נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה!, אף שמעולם לא קרא ולא שנה ע"ה מדאורייתא ומדרבנן הוא, אף לא עבד יום אחד בשנה לטרף ביתו בדרך כל אדם. אף שאין לו פרוטה הרבחה מהבלאג שלו רק מה שהקאפריזים משלמים לו לפרסם לשה"ר שלהם דבר יום ביומו, אבל הוא באחד ונפשו אותה ויעש נורא! המנבל הזה הומצא מציאה גדולה לפתוח בלאג (שהוא בחינם לכל מי שרוצה יבוא ויפתח) וגם שיש חוק באמעריקע הנקרא "פרי ספידש" וזו כל כחו! מספר לשה"ר בחינם לכל, רק המספרים משלמים לו להפיצם שטותים והבלים שלהם וזו הכל! אין לך משוקץ ומתועב יותר מזה, והוא שמח כחזיר ביער אם תוחלות חיים שלו. ומי גידל אותו המין לזה!? הוא למד בשירותי בצה"ל כי ההצלחה בעוה"ז הוא דוקא כשעושים ההיפך רצונו יתברך, בחנו אלקים וימלטו! כל השלות עוה"ז שלו הוא "בחנו אלוקים וימלטו! אוי לך מיום הדין ומיום התוכחה

ישראל פאגעל said...

חמש כרכים הבאים כאחד אין מלמדים

שמריהו התרסי said...

והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט

Successors to Anti-Orthodox ‘Failed Messiah’ Site "Humbly" Take Up Muckraker’s Mantle
by: Josh Nathan-Kazis ym"s

הרשעים סריותם בפיהם!

רש"י: "והרשעים" - שאין נותנין לב לשוב "כים נגרש" - הים הזה גליו מתגאים לרום למעלה ולצאת חוץ לגבול החול אשר שמתי גבול לים וכשמגיע שם הוא נשבר על כורחו וכל זה גל חבירו רואה ואינו חוזר בו כך הרשע רואה את חברו לוקה ברשעו ואינו חוזר בו ומה הים רפשו וסריותו על פיו כך הרשעים סריותם בפיהם!

http://forward.com/news/national/339144/successors-to-anti-orthodox-failed-messiah-site-humbly-take-up-muckrakerss/?attribution=home-hero-item-text-1

כגון פרעה אמר מי ה' (שמות ה) סנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות (ישעיהו לו) נבוכדנצר אמר (שם יד) אדמה לעליון