Saturday, March 24, 2012

די חברה רוהען נישט קיין מינוט

זקניך ויאמרו לך פרשת ויקרא תשע"ב

מ'קנאקט און מ'קנאקט, אהן א אויפהער. וואך איין און וואך אויס. מ'איז מחנך ע"פ דרך ישראל סבא אהנע קיינע פשרות. זעהט מעשיות ב'פ' און ב'פ"א, וועט איר זעהן וואס איך מיין. ס'איז שוין געווארען א מצב אז מ'ערווארטעט שוין יעדע וואך אז ס'זאל זיין פריש-געבאקענע סחורה פאר'ן עולם. און מיט דעם וועט אקייגן-גיין משיח'ן, במהרה בימינו. איך פארשטיי אבער נאך אלץ נישט וויזוי דאס שטימט מיט'ן בית-חב"ד אין פאלם ספרינגס יעדען ווינטער.....

42 comments:

sucher said...

so you are trying to tell us that if the ReShab would have been in palm springs he would have become a Zionist even he hadn't attended Sorbonne

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

SUCHER

לא זכיתי להבין

please explain what you're trying to say

sucher said...

לא זכיתי להבין

איך פארשטיי אבער נאך אלץ נישט וויזוי דאס שטימט מיט'ן בית-חב"ד אין פאלם ספרינגס יעדען ווינטער

de heiliga rebbe vert nisht nihspa

yankel said...

Until now, I had some feelings pro-chabad, but now that the Rebbe z"l said no, I have no option. Down with Chabad.

אסקיפה הנדרסת said...

Tzig: זקניך ויאמרו לך


אסאך תורות אין כתב"י איז דא פונע'ם דבר"י אין דארט שטייט
ניט אזאלעכע רייד בפרטות אויף קיין שום יוד יהי' מי שיהי' כאטש ער האט זיך כ"פּ אבגיבייזרט אויף איטליכע גאנץ נאנטע 'מקורבים' וואס די 'בלעטלעך' פארציילן אייך ניט
אנו אין לנו אלא דבר"י בן עמרם

דער הייליגער קאמארנער רבי זצ"ל, אין היכל הברכה טייטשט,רפאים אף להם כענקים, רפאים דהיינו די צדיקים די רופאי נפשות,
אף להם דהיינו זייער צארן ווען בייזרן זיך, כענקים מלשון העניק תעניק לו, דהיינו ס'איז מלא ברכות! ודפח"ח

אזוי איז גיווען ביי אסאך צדיקים, אז מ'איז גיהאלפען גיווארן ווען זיי
האבן זיך אב גיבייזערט אויף א יעניג'ן

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

אסקיפה: אבער וואס זאל מען טוהן אז זיינע תלמידים האבען דאס אנדערש געזעהן? און זיי נוצען דאס אויס אויף צו האקען יענעם?

אסקיפה הנדרסת said...

Tzig: זיי נוצען דאס אויס אויף צו האקען יענעם
-------------
That was always the case in all to make the torah itself! a קרדום לחפור בה many who complain do it themselfs, It's nothing unique about that!

Menashe Fulop said...

I can not refute all this lies,
but number 1 lie in that lie of the week pamphlet( it looks like there is competition in that village for the greatest lie), there was no Likutie Sichas or other seforim from the Rebbe Printed in that era. There was some written stuff circulating by chasidim when brisker ruv was around, just this liar is so deep in his lying web, so he is confused.By the Mem Tes elections when Rav Shach builded up his neo torah party and make the big split in charidie yiddishkiet there was a big desperation to spin some legitimate reasons for the split.
So they invented that the Brisker Ruv said after he heard in yerushaliem of the holy mamar Bosi Legani, that was said by the first Farbrengen after the Rebbe was willing to become Rebbe, they invented that he said the Rebbe has Moshiach inspirations..
Nobody heard it before that, All Yesrishliem chabadskers were considering Brisker Ruv friendly towards chabad.and suddenly some lie was invented retroactively. If I am not mistaking the inventor was Gerlitz( a SIL of Yossel Shienberger another pathological liar) a famous fiction writer churning raw material for the hate machine.

Tibi Lotzi said...

This old man that they are quoting was a real tipesh....

FORMER TZEFASI said...

every one Knows that when the brisker rav saw the pamphlet of Busi Legani
(that was widely circulated between anash to show that h knows something)

the brisker rav said es shmekt fun noitsres

Tomshover said...

Former ...
"every one Knows that when the brisker rav saw the pamphlet of Busi Legani
(that was widely circulated between anash to show that h knows something)

the brisker rav said es shmekt fun noitsres"
which version is truth?
was Brisker ruv anash?
was the mamar the only way to prove er ken epes?

FORMER TZEFASI said...

To tomshover
Some one from anash wanted to prove for the brisker rav that the new rebbe knows something so he showed the pamphlet of Busi Legani, that when he reacted 'es shmekt fun noitsres'

גרשׂה נפשי said...

צום אלעם ערשטינס איך בין ניט קיין 'היינטיגער ליבאוויטשער' כּ'האב
אפילו ערינסטע תערומות אויף איהם אין זיי!, אבער צי זאגען אז דער מאמר 'באתי לגני' פון תשי"א אז "עס שמעקט מיט נוצרות" ח"ו איז ניט ריכטיג, דער עצם הרעיון פונם מאמר ווערט גיברעגט אין כמה ספרי חסידות אפילו פין די חוזה'ס תלמידים, און אוודאי מער באריכות ובלשונות נוכריות לתלמידי ולתלמידי התלמידים של הגר"א ז"ל, ובקל יוכל להיות שהרב מבריסק ז"ל לא הי' בקי בהם. אם אמת הדבר שהגה ע"ז המאמר בכלל, או אפשר על דברים אחרים כי רבים הם וא"א לפּורטם.

Tomshover said...

Former
"Some one from anash wanted to prove for the brisker rav that the new rebbe knows something so he showed the pamphlet of Busi Legani, that when he reacted 'es shmekt fun noitsres'"
is this a theory or a rumor?

Mevakesh Daat said...

Who ever knows the old liar Fogel who was too much in Florida in his youth, should ask him, how that the Satmar lideg gers (that used to sell for Reb Yoilsh lies and innuendos)detect in 1974 that chabad thinks the Rebbe is Moshiach? did they have the same Guter shmek as the brisker ruv?
BTW,did not certain Satmar Chasidim believe that reb Yoelish is the Moshiach too? Did Sanders bakery not bake him a Moshiach cake, If My mind serves me well, Hirshel had a copy of the article on the blog,
Did The Brisker ruv Smell on Satmar Ruv too? Moshiach, Natzrus?

גרשׂה נפשי said...

correction!

צום אלעם ערשטינס איך בין ניט קיין 'היינטיגער ליבאוויטשער' כּ'האב
אפילו ערינסטע תערומות אויף איהם אין זיי, אבער צי זאגען אז דער מאמר 'באתי לגני' פון תשי"א אז "עס שמעקט מיט נוצרות" ח"ו איז ניט ריכטיג, דער עצם הרעיון פונם מאמר ווערט גיברעגט אין כמה ספרי חסידות אפילו פין די חוזה'ס תלמידים, - און אוודאי מער באריכות אין ספרי חב"ד - ובלשונות נוכריות לתלמידי ולתלמידי התלמידים של הגר"א ז"ל, ובקל יוכל להיות שהרב מבריסק ז"ל לא הי' בקי בהם. אם אמת הדבר שהגה ע"ז המאמר בכלל, או אפשר על דברים אחרים כי רבים הם וא"א לפּורטם.

א יוד said...

להתוודע ולהגלות
כי הרב מסאטמאר ז"ל לא דבר בזולזל ע"ש בני אדם וכ"ש על מנהיגי
ישראל הקטנים או על הגדולים, כ"א כשבא לאזניו על איזה ענין שדברו
בשמם בענייני ע"ז של הציונות יהי' מי שיהי', אז אזיר כגיבור כנגד כלם, וקיים במלואה הלא תגירו מפּני איש. ואני שמעתי בימי קדם שאף הורים תרומה יפה לשלוחי חב"ד כשבא אצלו לתמוך בהישיבה שלהם תומכי תמימים

שמוץ said...

אינני מתיימר לדעת מהלך רוחו או נפשו של הרבי מסאקמאר אך זאת ידוע אשר גם אם נאמין שהוא הי' נזהר שלא לדבר נגד איש כלשהוא בזלזול או כיו"ב, הרי שכנראה לא עלה לו זכות זה ומיום עמדו על דעתו נאמרים ונשנים שמועות שונות ומשונות מפיו כאילו הוא אמר דברים קשים כגידים נגד גדולי צדיקי ומנהיגי היהדות ועד מתי יהי' זה לנו למוקש אשר עי"ז מחריבים את הדת וגורמים לחלול ה' ולפירוד הלבבות אשר לא הייתה כמוהו וכ"ז בימים אשר
צריכין להוסיף באהבת ישראל ולא בההיפך.

איך ווייס נישט מיט וואס דער סאקמארער
רבי האט זיך פארזינדיגט אז ס'קומט עם נעבעך אזא שטראף אז מ'זאל נאכזאגען בשמו אזעלכע רשעותדיגע און אכזריותדיגע ווערטער אויף הייליגע צדיקים און אויף כלל ישראל אבער דאס איז זיכער אז יש דברים בגוי וד"ל.
[אפשר קומט עס עם צוליב די רדיפות קעגען זיין ברידער הי"ד..]

the fact that these thing are said bishmo shows that he isnt exactly innocent...

אבר קטן said...

אזוי וויא איהר זענט פארטרויט מיט'ן זאמל'ן אלע דברים קשים כגידים וואס ער האט גיזאגט אויף אימער'ן, ביטע איבער געבען כנהוג בע"פּ
ביים קומענדיג'ן כ"ו אב אבער כ"א כסלו דרשה! ולמצוה גדולה יחשב כי תורה הוא וללמוד אנן צריכים

ביטע ברענגט פרישע ווארע.. נישט
איבער גיווארעמטע או נא האלב גיבראטנס כ"א צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבּו

או ככלב שב על קיאו

דברים בגו"י said...

שמוץ : איך ווייס נישט מיט וואס דער סאקמארער רבי האט זיך פארזינדיגט אז ס'קומט עם נעבעך אזא שטראף אז מ'זאל נאכזאגען בשמו אזעלכע רשעותדיגע און אכזריותדיגע ווערטער אויף הייליגע צדיקים און אויף כלל ישראל אבער דאס איז זיכער אז יש דברים בגו"י
---------------------

ג אבל בני אותן הטועים ובני בניהם, שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות, וגידלו אותן עליו הרי הן כתינוק שנשבה -- שהוא אנוס; ואף על פי ששמע אחר כך שהיה יהודי, וראה היהודיים ודתם -- הרי הוא כאנוס, שהרי גידלוהו על טעותם. כך אלו האוחזים בדרכי אבותיהם שתעו. לפיכך ראוי להחזירן בתשובה, ולמשוך אותם בדרכי שלום, עד שיחזרו לאיתן התורה
משנה תורה הלכות ממרים

השותים בצמא את דבראח"ר

דרכי שלום said...

to Zig, צו'ציק

די אינטערשטע ווערטער האט א יעניגער מר. שמוץ געשריבּ'ן אויף אייער שפּון-זאטעל אויף א יודן וואס איז אנגענומען ביי א חשובּ'ן חלק פון יודענטום פאר א רשכבה"ג, טראץ דעם וואס איהר דיקלערט אויבּ'ן אויף קלאהר אין דייטליך "ביטע טראכטן פאר'ן קאמענטירן, און שרייבן בכבוד'דיג, ווי עס פאסט פאר אידן יראי השם" איז טאקע הותרה הרצועה מ'קאן אזוינס שרייבּן אויף אלעמ'ן טייערס? צו נאר אויף דיזע וואס נישט איינשטימיג מיט'ן שוואנג פון די גאס אין ביי עקסטענשין פון די דאזיגע שפּון גיוועבּעכץ-קורה עכבּיש
-----------------
איך ווייס נישט מיט וואס דער סאקמארער
רבי האט זיך פארזינדיגט אז ס'קומט עם נעבעך אזא שטראף אז מ'זאל נאכזאגען בשמו אזעלכע רשעותדיגע און אכזריותדיגע ווערטער אויף הייליגע צדיקים און אויף כלל ישראל אבער דאס איז זיכער אז יש דברים בגוי וד"ל.
די אינטערשטע ווערטער האט א יעניגער
-----------------

א דאנק

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

איר זענט אלע גערעכט

צו'ציק said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
איר זענט אלע גערעכט
------------

א צונדער פאר שבּת הגדול ווען מ'האט ציגעבּינדען דאס ציגעלע צום בעט פאר די שחיטה, זל"ז ווייל די מצרים האבּן גימאכט דעם ציג פאר אן ע"ז, וואלט גיווען רעכטפארטיג אז דער דאזיגער ציק זאל ניט ציטער'ן מער! אין זיך אונטערגארטל'ן מיט שטאלץ אזוי וויא אייערע קאזינע דער פּר של אליהו האט גיטהון, שטעלט אייך צי רעכטינ'ס, זייט ניט א פּוסע על שני סעיפים

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

א שעפסל אדער א ציג?

צו'ציק said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
א שעפסל אדער א ציג?

?אין די זעלבע משפּחה, ניט אזוי

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

יא יא

? א יא said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
יא יא

טראכטינדיג פון משפּחות איך מיין חסידישע הויפּ'ן קריגען זיך ווייל זיי זענען זיך צופיל משדך איינעם מיט'ן אנדער'ן אין זענ'ן אלע איין משפּחה! משא"כּ מיט די מתנגדים זיי האבּ'ן זיך ניט משדך גיווען מיט די חסידים, דעריבער אפילו ס'איז דא דיפערענצ'ן אבער מקריגט זיך ניט אזוי פיהל

כּ'האבּ אפילו גיטראכט דאס וואס דער סיגעטער ז"ל איז אזוי באפאל'ן דעם בעלזער מער אוויא אנדערע קעגענער'ס איז גיווען א משפּחה זאך! כדי ער זאל ניט איבער וואקס'ן ... וד"ל

Waiter said...

Mevakesh Daat said...how the Satmar lideg gers (that used to sell for Reb Yoilsh lies and innuendos)detect in 1974 that chabad thinks the Rebbe is Moshiach? did they have the same Guter shmek as the brisker ruv?


So meshicisem in lubavitch is a myth?
A LIE? AN INVENTION OF OUTSIDERS? of brisker Rav ? satmer lidig giers ?

Or Beoifen Hamiskabel is the guiding instruction to lie, to coverup, to blame outsiders, to deny to cheat, to make a mockery of the 12th Principe of the Jewish faith,
That HE can only be revealed gradually to the tune of the audience,
lubabs can retreat and cover up by popular demand, but outsiders have to mumble the same stage of revelation that YOUR fraction of lubavitch is comfortable with, if not Hershel starts crying
מ'קנאקט און מ'קנאקט, אהן א אויפהער. וואך איין און וואך אויס

What it is interesting hirsel found only the the negativism of Lubavitcher meshisim in an obscured flier of an outside group, why cant he copy and paste most lubavitch fliers and websites to Analise it in public? ,
do people have no right to voice their Oifen Shloi Niskabel

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

waiter

what should I do? I didn't understand your rant.

curious bob said...

Waiter said " ------- "

Waiter, How's is the tips in todays economy?

שמוץ said...

i wanna apologize for my harsh words that i keilu wrote against the SR.
i dont think he was a bad person at all chas veshulom i know he was a very kind an warm person that was mekarev a lot of people and helped out hundreds of people begashmius and beruchnius.
but its bebchinas an emeser hungarisher: on the one hand if you are with them they are your best friends and help you out etc. on the other hand dont ever start up with them they wil eat you up alive.

א בּאזיכער said...

שמוץ: אבער דאס איז זיכער אז יש דברים בגוי וד"ל. [אפשר קומט עס עם צוליב די רדיפות קעגען זיין ברידער הי"ד..] "i wanna apologize for my harsh words that i keilu wrote against the SR."

If the above words are the "keilu" than what's the real thing? on the "emeser hungarisher" Rav'l?
.שמוץ בּלייבּט שמוץ

אם יש
כאן אעברה נא אין כאן סלח נא, ואס יש כאן סלח נא אין כאן אעברה נא

לעלובער מלאך said...

leaving the main point aside.

it is דברי שטות to write that chabadskers showed the Brisker Rov the קונטרס באתי לגני to show him that the LR knew something.

באתי לגני is a מאמר חסידות and is not likely to impress the Brisker.

the LR wrote his first lomdishe sefer on הגדה של פסח 8 years earlier and it was well received in eretz yisroel and written about in the lomdishe circles

why would lubavitchers show him epes a chsidshe maamar ווען סדא אסאך בעסער צו בארימען זיך

לעלובער מלאך said...

אויך וואונדער איך זיך צי ליובאוויטש פלעגט קומען צום סאטמער רב וועגן געלט פארן ישיבה

דער סאטמער רב וואלט זיכער געגעבן. ער פלעגט דאך העלפן מזרחיסטן וואלט ער זיכער געהאלפן ליובאוויטש וואס ער האט געקוקט אויך רמש ווי איינער וואס שטימט מיט עם וועגן ציונות

(און יש אומרים אז דערפאר איז די עיקר טענות געווען געגן רמ"ש און ניט געגן די ציוניסטישע אגודה)

נאר וויפל געלט פלעגט דער סאטמאר רב טיילן אז סאיז כדאי פאר רש"ג לויפן צו סאטמר?
נאר אין די פריע יו"ד'ס איז די ליובאוויטשע ישיבה געגאנגן נאך קליין געלט

א ביסל שפעטער זענען זיי געוען פון די רייכסטע ישיבות

ווען האט די סאטמר רב באקומען זיין גרויס געלט?

שׂרף said...

לעלובער מלאך said... "leaving the main point aside." "א ביסל שפעטער זענען זיי געוען פון די רייכסטע ישיבות "

?מלאכים, שרפים, ואופנים פרעגין ווער איז דער לעלובער מלאך! אוי אוי אוי וואס ענטפערט מען זי
...

? פון די רייכסטע ישיבות , In how did that happen? And the answer is?: There was a זמן קודם החטא ולאחר החטא! ואכמ"ל Just like in BMG! of the עיר התֶרה של לֵייקוד

נגבּה said...

tzig:די חברה רוהען נישט קיין מינוט

יעקב אבינו לא מת! מה זרעו בחיים אף הוא בחיים

Money Talks! said...

לעלובער מלאך :וען האט די סאטמר רב באקומען זיין גרויס געלט

!אין לעלוב וויסן אפילו די מלאכים גארניט

סאטמער איז געלט! אייביג גיווען, כּ'האבּ אמאל גיהערט פין איהם ביי יעקב אבינו שטייט ער איז גיווען זייער רייך! ויפרץ האיש מאד..צאן רבּות..וגמלים וחמרים. דערנאך זאגט דער פּסוק ויהי לי שור וחמור צאן נאר איינע פון אלעמ'ן! וואזשע דען? פארזיך נאר איינע טאקע! דאס גאנצע נאר פאר צדקה! אויף צישטעל'ן כלל ישראל!

ער דער סאטמארער זי"ע, האט פארזיך אפילו איינע ניט גיהאט אין ניט גיבּרויכט

Mevakesh Daat said...

Money talks


ער דער סאטמארער זי"ע, האט פארזיך"


אפילו איינע ניט גיהאט אין ניט גיבּרויכט"
Did he live on the street?

smart alek said...

Mevakesh Daat said: "Did he live on the street?"

His house was a בית וועד לחכמים, לנבכאים, לעניים ולאביונים
100's and 1000's entered in and out until 1am daily! when the trafiic stoped he set in learned עד משמורת הבוקר when mostly he fell a sleep as an אנוס Just to wake up and start over! His house was more of a ביהמ"ד than a ביהמ"ד itself, but was it 'his' house! he didn't pay for it! and didn't pay no rent or mortgage it wasn't his house and no he didnt live on the street!

!דעת חסרת - מה קנית

Tibi Lotzi said...

Smart alek
"His house was a בית וועד לחכמים, לנבכאים, לעניים ולאביונים "
As it is most gedolims houses,that is open the public,and owmed by the Kahal,and still did not live in nice houses

Smart alek said...

Tibi Lotzi : "open the public"

You would be a novice even בּימי קורח

ס'האט איינער גיזאגט אברהם אבינו'ס הויז האט גיהאט פיהר אריינגאנג'ן זיינע הויז (הויז'ן) האט אסאך מער איינגאנג'ן

Smart alek said...

Mevakesh Daat "Did he live on the street?"


רבּיה"ק שהי' זוכה 'לשתי שולחנות' זקף עשר אצבּעותיו כלפּי מעלה
ואמר ... ולא נהניתי אפילו מאצבע קטנה!

Did he live on the street?