Tuesday, February 5, 2013

א "פלאפ" מיט אן אל"ףדער "פארווערטס" זעהט ענדליך איין אז דאס צוקונפט פון אידיש איז ביי די פרומע אידעלעך

ווער געדענקט דען נישט ווי זיי האבען בכלל נישט גערעכנט פרומע אידן אין די אידיש-רעדנער ציפערן? מה נשתנה אז איצט האבען זיי געהויבען הענט און קומען בעטען פרומע אידן זאלען לייענען און שרייבען ביי זיי? און זיי וועלן נאך בייטען די כללים פונעם הייליגן שפראך אבי מ'זאל קומען ליינענען ביי זיי? ווער וואלט געגלייבט? כ'פארשטיי אבער נישט וויזוי זיי פלאנען צו צינהען פרומע לייענער בשעת אינעם זעלבן צייט איז זייער שוועסטער-צייטונג פול מיט אנטי-פרומע העצעס, וואך איין און וואך אויס. און די וועבזייטל כמעט טאג איין טאג אויס. וועלכע פרומער איד קען צוקוקען ווי באשמוצט אים, זיינע קינדער, זיינע געעהרטער רבנים, ראשי ישיבה און אדמו"רים און שטיצען אזא אויסגאבע? טאמער גלייבט איר נישט קענט איר זעהן וואס איז נאר וואס אראפ פון די דרוק אינעם ענגלישן וועבזייטל - אזא שטיקל באלאנגט אין "דער שטורמער" נישט אין א אידישען צייטונג, אוודאי נישט קיין פרומער. אחוץ טאמער ווילען זיי אז די פאר אפגעפארענער זאלען קומען שרייבען און לייענען ביי זיי.... אפשר מיינען זיי אז פון זיי וועט קומען די ישועה? חאחאחא, האט איוואן הויך געלאכט, זיי איז שוין נמאס פון אידען און אידישקייט. אידיש בליהט אין די פרומע קרייזען. נישט אין די פארטייאישע צייטונגען, נאר אין פריוואטע פורומס ווי אייוועלט און קאווע שטיבל. דארט קען מען "אויסטוהן דעם היטל," פארקאטשען די ארבעל און זיך אפרעדן דאס הארץ. מ'קען אפילו קריטיקירען דעם חרד'ישען סיסטעם און אפילו רבנים און רביס. אבער דאס איז צווישען היימישע, אונזערע, מ'וועט נישט וואשען די וועש אויפ'ן גאניק, ווייל אידן, אידישקייט און תורה איז ביי זיי טייער און הייליג. מ'קען קריטיקירען אבער ס'איז מיט א ציל, צו פארבעסערן, נישט אונטער צו רייסן. און דערפאר וועט דער פארווערטס' פראבע צו אריינטרעטן ביי פרומע אידיש-רעדנערס זיין א "פלאפ," ווי זאגט מען דאס אויף פארווערטס אידיש? וויס איך נישט, אבער אוודאי וועט איר שוין טרעפן א פאסיגע ווארט. אבער טאמער באשטייט אייער פארשלאג נאר אין דעם אז איר וועט בייטן איין אות אין איין ווארט קענט איר גלייך פארגעסן דערפון און זיך איינשפארן געלט און מוטשעניש און זאפארט פארשליסן דעם בלאג. א שאד אויף אידישע - צו יידישע - געלט

בילד פון וויקיפעדיא

21 comments:

גרונם said...

שיין זעהן מיר אויס אז אן אנטי גניבה ארטיקל ווערט כאראקטעריזירט וואו אן אנטי פרום "שטורמער" האס ארטיקל.

דער אמת איז אז א שטארקע און פרייע פרעסע איז א טובה פאר יעדן וואוילער מענטש. דאס איז אונזער לעצטע האפענונג קעגן די וואס פירן זיך אויף ווי מ'טאר נישט. פארוואס מוזן מיר אויסהאלטן דאס "אין פוצה פה ומצפצף" פארקערט, זאל די פרייע אונז אביסל אויסמענטשלען מיר זאלן ווערד זיין דעם טיטל "פרום" אפשר דענמאלטס וועלן מיר קענען יענעם מוסר געבן אויף מאראלישקייט.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

אז אך און אז וויי צו דיר און דיינע קינדער טאמער מיינסטו אז ביי "זיי" איז בעסער

shulem said...

It is a lot better by "zei".Uhuh.Sunlight is an excellent disinfectant.Shverreh peltzen cover up a lot of dirt.
If not for the freyeh press you would not be able to enter a communal mikveh

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

so is Vodka an excellent disinfectant. The only people I see infected here are the self-proclaimed purveyors of "sunshine."

shulem said...

La land is good for you.
Oh, wait I thought you had a change of mind regarding the recent Willy debacle?
The frimmeh have been getting away with loads of menivulehs and other masim toivem because there was no sunshine.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

the "change of mind" had nothing to do with what any of the disinfectors had to say, Shulem.

I decided based on facts, not based on what his background is

and please don't project New Square on the rest of us...

גרונם said...

אך און וויי צו דיר און דיינע קינדער טאמער דו ביזט צופרידן צו זיין נישט בעסער פון "זיי". 0

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

כ'בין טאקע נישט צופרידען. איך לערן זיי זיין בעסער

SHULEM said...

"and please don't project New Square on the rest of us."

You have a problem with New Square and YOU are projecting it here.New Square is no worse or better than the rest of the frimmeh
And the case in Willy has nothing to do with his "backround", only with the problem that sunshine did not exist.
IT does now!!!!!!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I have no problem with New Square, only with some of its rejects

Tibi Lotzi said...

Shulem
"If not for the freyeh press you would not be able to enter a communal mikveh"
and with the secular media, we have a shattered society

shulem said...

"and with the secular media, we have a shattered society"

I don't really understand your comment.Are you trying to blame the menivulehs on the "media"?
Nice try.
Are you trying to blame the fight between Willy and Monroe on the "forverts"?
Lol, what an apologist

Tibi Lotzi said...

Shulem
"I don't really understand your comment.Are you trying to blame the menivulehs on the "media"?
Nice try."
Its your loss

Tibi Lotzi said...

Hirshel
I see that cetain brothers are so mad that they are ready to pull us all down.... Mesira and shefichas dumim is in....

Tibi Lotzi said...

Shulem
"It is a lot better by "zei""
what means good??????

Anonymous said...

You guys are totally off the mark here.

The Forward's new Yiddish project is; according to their own press release and mission statement it is to attract Hasidic viewers and participants. Not to through sun shine on anything.

How would sunshine be a business model IN YIDDISH?? How to you get viewers writers and ads or banners if you attack your intended audience. In English FM is doing a 'fine' job already [if that is your prospective]

But that is exactly not what they are aiming at. So Tzig is on the mark that it is destined to be a

Flop mit an alef.

Yosef 718

? said...

What happened to the Lubavitcher Yiddish zeitung, the Algemeiner Journal? It went over to English mostly, so do you have such a big taanah on the Forverts? At least they keep to Yiddish.

Yakovshvili Yossi said...

Said
"What happened to the Lubavitcher Yiddish zeitung, the Algemeiner Journal?"
I see you love Lubavich very much, and you fargin them a paper, but it was never a Lubavicher paper.
It was a paper owned by a Lubavicher chosid

Tibi Lotzi said...

Yosef 718
I like when they want to be more objective then the NYT,
You will never see in the NYT articles that are tearing down our great president or his policy on the economy or now the drone issue. All is handled with white gloves. Its the polar opposite of the treatment they gave for the previous president.The NYT would never entertain a different opinion on climate change that will differ with Al Gores views. Its self understood, its owned by Liberals and caters to liberals.And objectivity goes according to the eyes of the beholder. But our Jewish brothers obviously have a different agenda, they are out to smear their Religous landsliet with vengence. eventough their original clintele is dying, and their potential clients they are chasing away.

Anonymous said...

Tibi

I do not share in your (and Tzig's) vehement denouncement of the Forward in general terms. Some of their reporting has been quite fair and objective and then some are quite biased. It's a mixed bag.

Tzig in this post is addressing a specific point or points regarding their plunge into seeking Chasidic readers and writers.

So it basically raised 2 issues, 1) what does this mean historically and what does it signify 2)Are they going to succeed in bringing in Chasidim into their orbit.

On #2 my prediction is a resounding no. As Tzig posted in masterful observation about this bid.

The Forward did a good job in hoodwinking the entire media as if they invented Yiddish blogs or forum boards. It sounds like Bush when he discovered barcodes.
[http://www.snopes.com/history/american/bushscan.asp]

The lame attempt in attracting new Chasidic readers by using the following colorful language is just one illustration.
«הזאת נעמי»? איז דאס די זעלבע שפראך וואס מיר האבן געצויגן פון דער מאמע׳ס נאפלען?

"We sucked (Yiddish) from our mother's nipples"

You can call that 'pintele yid[ish]...[pun intended] Oi, shlep mich aros fin du. ..get me out of here

Yosef 718tibi Lotzi said...

Yosef 718
"Some of their reporting has been quite fair and objective and then some are quite biased. It's a mixed bag."
Did I ever say that the Forverts or the NYT, are bad papers. There are alot of good reading in both of them, but the majority of articles are slanted against orthodox jews,so you are correct that the mixed bag has a 5% minority of objective articles .
The Forverts will never get to be the paper that a Charadie wholesome family will purchase to provide proper reading material for their youngster, just the name is a throwback to the old Anti Orthodox background, even they will write Krechnifer Rebbe torah on Shovovim,it will not do much that name has too much baggage.
Their was only just person that was able to kasher anything,that served his purpose, since he owned Kanuis and trademarked it, Umi Yomar Loi Ma Taseh