Thursday, August 3, 2006

קינה מהגרחמ"ד ווייסמאנדל זצ"לסלח נא אל, לגוף ישראל, אשר נפשו נשרפת
ושורפה לא השאיר ממנה, אך את דעתה הנשרפת
ובכן כפר, ושוב אל תפל, על עמך ישראל רעדה
ומנוח, גו שוכח, אך אל תקדיח בחרדה.

זכר כל נקבר, בסוד נסתר, ואין קבר להשתטח
ואין מצבה להכניע, בן בזרועו בוטח
זכרם נא, אדון הנשמות ומחל לנשמה שוממה
מחל לנפש נשכחת בחיק בשר ודם ואדמה.

זכר נא את הבכיות, בתהום הגוויות, ביום עלותם למרום הנשמות
אז נשבענו שמם להזכיר, ולא לשכוח עד סוף עולמות
והשב בן השכחה, ובן הכחשה - בן שם שוא - עם דם ואדמה
אשר גם מים דמם, שכח שמם - שם האמת - עם דת ונשמה.

....


(during WWII in his bunker)

ועוד ישמעו קולות דממו, קול רבבות האלפים
וישובו בתי מדרש, הנחרבים והנשרפים.

האבנים - אשר בם נבלעו, זעה ודם של דורות תורה
ואשר נשרו בנחלי בכי, בהשתפך נפשם בתפילה טהורה
אוי, אם המה יהיו הדינים, וגם המתרים, וגם העדים
על כל אבן, ועל כל בית, אשר היום בשמם מעמידים.

רושם דמע המתפללים, על תחינות וסדרי תפילה
סימן לאצבע הלומדים, אשר על דפי ספרים עלה
אות הם מעולם, להעיד, על ספרי אבות הקדושים
למענם - לבנים יראו - על ספרי בתים החדשים.

שמעו נשמות אשר בגן עדן, בני עם תורה לא ישבותו
כי לבושי בשרכם בארץ רצח - נשחטו נשרפו - אך לא מתו
גוילים הנשרפים, נחמו נא - הכתב נצח - נצב אמת
שברי לוחות שמחו נא - תורה חיה וקימת.

אל מסתתר - ומאוד נראה - לעין כל מציץ, בין חרכים
אורך האר נא - אך לא באש - והחיה, כל דורות המחכים
יקיצו - ולנו תן הזכות - להחזיר להם ירושתם
ולא נכלם ביום הדין - ולא נבוש, ביום תחיתם.

8 comments:

Anonymous said...

HT - Ever saw this: http://berlyomi.blogspot.com/2006/06/unheeded-cry-do-you-hear-me-schneur.html#c115081244139225003

MEKUSHOR said...

http://berlyomi.blogspot.com/2006/06/unheeded-cry-do-you-hear-me-schneur.html#c115081244139225003

Anonymous said...

R. Michel Ber was giving a shiur in Bklyn, and needed a citation in shaas . A bachur went in the BM to get the correct Mesichta and gave it to the Rebbe. Upon opening it up Reb Michel Ber threw it on the floor and called it the Blutike Shaas, the bloody Shaas. It was printed in ... by the American Torah giants.Was he too a Lubavitcher ?? Upon arrival in Switzerland after the war he headed for the offices of the Aguda, he messed up the files of Reb Israel Ch. E. and tried to ... the famed Hatzolah activist Mrs. SB.
Reb Michel ber knew how much was done , what could have been done and what was not done.And most of his criticism was not aimed at Dr. Stephen Wise etc but at our heimishe gedolim in the USA.
Of course the in house writers of the Aguda namely Dr. K has published dozens of books praising themselves for their work . One look at HAPARDES and other journals published at the time shows Amerian orthodox jews vacationing in hotels, having lavish weddings etc. As Reb Michel Ber said vi hot men kekennt shloffen forget about eating etc. !!!
Today everyone the Aguda, Satmar and his own family wants to normailize reb Michel Baer into a straght hashkofist. He was not the scholar who spent time in British libraies interested in manuscripts, he was not the creator of Torah codes, he was not the activist who called for active physical resistance to the nazis in Slovakis. No no he was another Hungarian rav depending upon whom you speak to kafuf to the Torah giants or the Satmarer rebbe.
A final note these same people claim the Rayaatz did nothing in the War. What about a call to teshuva after all they do believe in G-D do they not ?
Yet Reb Michel Ber the man for whom the Holocaust was a Shivisi remained a staunch yedid of the rayaatz . A kasha nein?

Anonymous said...

Tzig

is the pic without a yarmulke supposed to be a blow to RMBW?

Anonymous said...

Tzig, was he really a yedid? Can I hear more on that? I had heard not.

Anonymous said...

Anon,
R' MBW was dressed up to look not Jewish in order to escape, as did many others...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

anonymous

why is it considered a "low blow" when a person trying to save his life hides in a bunker and conceals his Jewish identity?

Anonymous said...

I am impressed with the anonimous blog on Reb Michoel Ber,todays orthodoxy is obsessed with is anti zionisim while he was just as much bleeding and begging from the Aguda for help to no avail, and nobody is even admitting, the only person that admits is REB Y B Soloviechik from the modern orthodox school, that we didnt do enough, its a sad chapter in our history, that the revisionst are burying with the lies that our children are being fed