Monday, January 1, 2018

A very gentle attack on the New Belzer Nusach

32 comments:

זייפן בל(א)ז said...

רבי אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס ... ואמרו לא שנו אלא אפיקורוס עובד כוכבים, אבל "אפיקורוס ישראל" כ"ש דפקר טפי. -אבות ב

Anonymous said...

Belz was a muddy town. Practically, not even a town but but a little puddle with some houses encircling it. Nu, where is our good old dear Bubiver friend when we need him...

אקדמיה לעברית said...

בעברית החדשה צירוף היחס "על ידי" קיבל את המשמעות של מילת היחס by – והוא משמש לציון עושה הפעולה במשפטים סבילים, כגון 'הכניסה ליישוב נחסמה "על ידי" התושבים הזועמים'. ואילו את מקומו של 'על ידי' המקורי ממלא יותר ויותר צירוף היחס באמצעות, כגון 'המכתב נשלח באמצעות שליח מיוחד'. האקדמיה ללשון העברית לא עסקה בשאלת תקינותו של השימוש הזה, אך רבים ממתקני הלשון נדרשו לסוגיה

המקפידים ללכת אחר לשון המקורות נמנעים בדרך כלל מן השימוש ב'על ידי' לציון עושה הפעולה, ובוחרים ככל האפשר בניסוח פעיל

שריד ופליט said...

ר' אברהם מאיר גלאנצר - בעל "מעייני אגם". ע"ה

ר' אבהם מאיר היה יהודי ירא שמים, מלומד ובעל ידע תורני נרחב בתורתם של ראשונים ואחרונים. רוב הירחונים התורניים נהנו לפרסם את מאמריו המנומקים. הידע המקיף שלו, כמעט בכל תחום, הרשים מלומדים רבים, מאחר שהוא רכש אותו בכוחות עצמו, כמעט מבלי להיעזר בכלי העזר הטכנולוגיים, שבהם הוא מעולם לא עשה שימוש, עד ליומו האחרון. אם לא מפריע לכם, ואם זה לא קשה מדי בשבילכם, תואילו נא ללמוד או לתת צדקה לעילוי נשמת הרב אברהם מאיר הכהן ב"ר יצחק ע"ה, שלא הותיר אחריו צאצאים - ותזכו למצוות

הוא היה בן-בנו (וקרוי על שמו) של בעל ה"אגם מים" שהיה חסיד בלאז'וב והגיע לבלגיה מגאליציה

פשווארסקער said...

בשם הרה"ק רמ"מ מרימנוב זצ"ל מובא שהנוסח הנכון הוא לא "ככתוב" אלא "וכן כתוב על יד נביאך", והוא ע"פ קבלה במנין האותיות והתיבות

Galicianer said...

Bobov vs Belz subsided unfortunately, Their animosity now turned inward to Bobov vs Bobov.

בריסקער said...

הקדוש ברוך הוא גאל את ישראל ממצרים לא "על ידי" מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו

כימי צאתכם ממצרים אראנו נפלאות ב"ב

Tom Dick and Harry said...

"A very gentle attack on the New Belzer Nusach"

Genteel indeed, r'glanzer was a charidi/zionist therfore he got blindsided by what was obvious even to the layman the motif of their crime, to instill hidden meanings in their curriculum which points to hearsay like in the days of the shatz.

moshe ber said...

Hirshel
the site attract so many trolls
this idiot calls himself blow of soap, does it already in to a federal apikorses crime...
where does changing a nusach make you in to apikoras
even if someone does not daven at all you are not a apikoras

I.B. Singer, Bal Harbour FL said...

A very gentlemanly attack on the New Belzer "Nusach". by: Hirshel Tzig.

Dear Gentleman, How about "Nusach Green" will this nusach satisfy your pallet?

https://youtu.be/rntK0ZOGhiE

ליטוואק פון בודאפעסט said...

I am told that the Baal HaTanya in siddur discusses the על ידי business, but I could not find it. If anyone has the mareh makom, please come forward

A. Ochs said...

Maybe he meant the NYT "Business" Section.

פני הלוט said...

במאה הי"ט התחוללה בקהילות החסידים באוקראינה מחלוקת אדירה, שהגיעה עד כדי אלימות: מחלוקת ה"כדבר". ומה דבר המחלוקת? חסידי חב"ד נהגו לומר בקדושה "ככתוב על יד נביאך", בעוד חסידי טלנא אמרו: "כדבר האמור על ידי נביאך". אלו נקראו "ככתובניקים" ואלו - "כדברניקים". המחלוקת פילגה משפחות, הביאה להטלת חרמות, ופילגה ביריבות מרה את קהילות החסידים. -דוד אסף, נאחז בסבך, עמ' 276

בערצא said...

האדמו"ר הנוכחי ערך מספר שינויים בנוסח, בעיקר בניקוד או שינוי קל של מילים.[3] המכון הוציא גם סדרת ספרים בשם "ביאורי החסידות", המלקט דברי תורה מתוך ספרי החסידות בתוספת ביאורים, הערות והשוואות

3] למשל: בקדושה במקום "על יד נביאך" "על ידי נביאך". י

http://www.wikiwand.com/he/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%96

getzel r said...

the baal hatanye does not discuss his nusach nowhere, he wrote the nusach but that is all there is from him
the first person that started the discussions was the shaar hakolel in 1884 (sometimes then) which build the fondation then reb avrohom chaim nueh etc....

!כרסי נפלתי said...


.ניטול! לתרופה

בעיר מיץ שאל פעם ההגמון הנוצרי של העיר את הר"ריהונתן אייבשיץ (1680-1765) :

היהודים מקדימים את הלילה ליום. את השבת מתחילים ביום שישי לפנות ערב וכן את כל החגים מתחילים לחגוג ולקדש לפנות ערב השייך ליום המחרת. מדוע שונה אצלכם "פורים" שאת הסעודה העיקרית הגדולה אתם מקיימים לפנות ערב של פורים עצמו, לקראת יום המחרת ולא לפנות ערב שלפניו?

ר' יהונתן , שנוסף לגדולתו בתורה, היה מפורסם גם בחריפות לשונו השיבו:

גם לי יש שאלה אליך. אתם הנוצרים נוהגים לקיים את סעודת חגיכם בלילה שלאחר היום בניגוד ליהודים. לכן תמה אני, מדוע שיניתם את מנהגכם בכל הקשור לחג המולד של יש"ו? את סעודת חג לידת "משיחכם" אתם חוגגים בערב שלפני החג, מדוע?

בעוד ההגמון הנוצרי חוכך בדעתו כיצד לתרץ את תמיהתו של הרב היהודי, ענה ר' יהונתן אייבשיץ:

תשובה אחת פותרת את שתי התמיהות, או יותר נכון לומר, כל תמיהה פותרת את חברתה. בפורים שאנו חוגגים את מפלת המן הגוי , אנו נוהגים כמוכם הגויים, שהיום הולך אחר הלילה. כאשר אתם חוגגים את לידת יש"ו היהודי , אתם חוגגים כיהודים

leo said...

Litvak
Not true.

The New Hemp'er ! said...

HT: "A very gentle attack on the New (Hempstead'er) Belzer Nusach"

New Hempstead vs. New Square

"The Hemp Color war" break out! In Hirshel Tzigs the AntiZemach-duvid'l blogmeister of New Hempstead NY Hometown!

"The county is suing Joseph Greenbaum and Elazer Dancziger from New Square for renting foreclosed apartments in "New Hempstead NY" that the county owned.

TNH said...

http://northrockland.dailyvoice.com/news/landlords-illegally-occupied-property-rockland-county-says/730655/

gold soleless shoes said...

Reb Tzigi shlita,
Please focus on important news and information--such as, what type of atara (if any) do Rhizhiner chasidim wear???--particlarly Chortkove chasidim (if any). The white Russians have a non-crinkling one, but boy does it turn black in no time at all.The Hungarians wear one that looks like a lifeguard from Camp Adas Yereim's(the Mean Veen Machine)lanyard stitch in gold. The wannabee American Heimeshe from Flatbush wear a tacky cufflink atara. Please, I need an answer before Bochners replaces its wooden conveyor belt with an electronic one (in around a decade).

NYPD said...

H: New/old Belzer Nusach: !כהנים ארויס

If you know the whereabouts of, "HIRSHEL TZIG" a person classified as missing, please notify the Missing Persons Squad at 212-694-7781.

https://www1.nyc.gov/site/nypd/services/see-say-something/missing.page

BelzFinAmool said...

Just want to madgish that in our troubled times, whether we says al-yad or al-yediei is really vital, getting it wrong will surely delay the Moshiach, if he hasn't been put off by the hyper-emphasis on minutiae already.

maybe this is the reason kids are going OTD, because of differences in Nusach

חובת גברא said...

נוסח הקדושה בסידור ר' סעדיה גאון*: "ככתוב על יד נביאך" מאת: ד"ר משה גברא הי"ו

הרס"ג הצטיין בבקיאות במרבית כתבי הקודש היהודיים וגם במרבית ענפי המדע שהיו בתקופתו. היקף מפעלו הספרותי היה גדול ביותר: הוא כתב ספרים בענייני הלשון העברית ודקדוקה, פיוטים, וכן על נושאים תאולוגיים ופילוסופיים. רס"ג הוא גם הראשון שעסק בדקדוק של השפה העברית בצורה מסודרת, כהשפעה מן המדקדקים של הערבית שפעלו באותה תקופה. לפיכך הוא נחשב לראשון מבין מדקדקי ימי הביניים. בין תלמידיו בתחום זה - המדקדקים החשוביםדונש בן לברט ומנחם בן סרוק. שפת כתיבתו הייתה ערבית-יהודית

זעליג פון סקרענטאן said...

אנשטאט צי ריפארטן אויף די ניי אויפגיקלערטע רביס, פארוואס נישט איבערגעבען פארן נייעם דור די עכטע רביס צווישן אינז גיווען אין זייערער בחן'טע חסידישע הויפן כעה"ר. א דאנק

https://youtu.be/WNvw_fojNGE

AishKodesh said...

B"H

Shalom Aleichem Hershele, and everyone. I have a dear friend (Chaya Shaina Chana bas Itcha) whom, around 31 years ago, was unforuntately given medicine that she didn't need and was allergic to. Now a lot of the nerves in her face are very damaged and cause her a lot of pain, and she is in need of a Miracle.

It would be very appreciated if you could please sign up here (on hadranalach.com) to say even a couple chapters of Tehillim or do even a few Maasim Tovim L'Zechus Refuah Shleimah mi'heira for this fine, old-fashioned woman.

Thank you all so much in advance and may Hashem send complete Refuos and Yeshuos to Chaya Shaina Chana bas Itcha very, very swiftly, Amein vi'Amein, and all manner of Beracha v'Hatzlacha to you and your family! Gut Shabbos to all!

https://achsameach.blogspot.com/2018/01/on-hadranalach.html

חדשות לבקרים said...

ו׳ בשבט תשע״ח

רועה צאן יהודי נפגע במהלך ניסיון שוד סמוך ליישוב רימונים. העדר ניצל בזכות הגעה מהירה של כוחות ביטחון אזרחיים למקום. מיד בסמוך לארוע הופיע סמוך למקום איש השמאל הקיצוני אריק אשרמן

הרועה עושה דרכו כעת לתחנת המשטרה מלווה בעו"ד רחביה פילץ מארגון חוננו בכדי להגיש תלונה על הארוע

Post: said...

Goldene soul, In my studies I just came through an interesting responsa of the Grand rabbi Y.Y. Weiss of Jerusalem, the minchas Yitzchak, forbidding the "braided ataras" outright because most (than) where found to have "shatnuz" in their foundations.

פייטל said...

הרב לייב ציוויאק, סבו של האדמו"ר מסקאליע הנוכחי מצד אמו, היה אצל הרבי ביחידות בי"ג תמוז תשמ"א, וסיפר שבשעה שיצא האדמו"ר הריי"צ ממאסרו בשנת תרפ"ז, הורה לו סבו לעבור לפני התיבה לתפילת שחרית, ואחר כך ציווה לו לומר הלל אחר שמונה עשרה

https://youtu.be/wJ-EDIcHgyI

Kool it said...

AishKodesh January 31, 2018 at 3:15 PM

writes: "However, in my view, you do not need to erase women's faces from magazines, etc. If seeing a woman's face "turns a man on", as people like to say, then he needs to learn a whole lot more Mussar. Of course we are all humans and susceptible to bad thoughts, C"V, but we can control even our thoughts."
ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא צוה אותם

ר' ישמעאל אומר יכול אש זרה ממש? תלמוד לומר "אשר לא צוה אותם" -- הכניסוהו בלא עצה

KOOL-aid

Tibi Lotzi Jr. said...

define OTD fin amool ?

chaim ber, chemist said...

mb: "where does changing a nusach make you in to apikoras"

In Belz it does!
also the shatz did it..

combine those two.. and it becomes a big deal..

just me said...

thanks