Tuesday, May 31, 2011

הנגיד ר' בערל ווייס ז"לר' בערל - וועלכע איז היינט אוועק - דערציילט זיינע זכרונות

אמאל זענען געווען 2 ברידער, משה מיט בערל. ווייס. די ברידער - פון קאסאני אויס - זענען נאך די מלחמה אנגעקומען קיין לאס אנדזשעלעס. משה איז געבליבן אין גלילות אונגארן, און איז געווען א חסיד מובהק (?) פון סאקמער רב זצ"ל. דאכט זיך אז די גרויסע שוהל אין קרית יואל האט ער געבויעט. דער רב האט ער שטארק מקרב געווען. בערל האט צום ערשטען מאל זיך באגעגנט מיט א איד וועלכע האט געהייסן ר' שמואל דוד רייטשיק. בערל האט נאך אזאנס נישט געזעהן. בערל האט אמאל דערציילט וועגן א מופת וואס ר' שמואל דוד האט געטוהן נאך אין תש"ט, גלייך נאכ'ן אנקומען אין ל"א. פאר אים וואלט אפשר גענוג געווען ר' שמואל דוד נאך אזא מופת, אבער ר' שמואל דוד האט אים געלאזט וויסן אז אין ניו יארק איז דא א רבי, און אז צו אים מוז מען פארן. בערל האט אין זיין לעבן שוין געזעהן רבי''ס מיט רבנים, אבער אזאנס ווי דער ליובאוויטשער רבי'ן האט ער נישט געזעהן. כאטש פון קאסאני ביז ליובאוויטש איז גאר א ווייטע מהלך, אסאך אסאך ווייטער ווי פון קאסאני ביז סאקמער, איז בערל שוין פארבליבן אין ליובאוויטש. אמת, טאקע אז אויף די מלוה מלכה זמירות האט ער נישט מוותר געוועזן, אבער דאס הארץ איז געווען ביים רבי'ן און אין דעם רבינ'ס ענינים. זיין צדקה בלב ובנפש ובגוף איז אידוע לכל. אפילו אין שווערערע צייטן - ווען ער האט נישט געהאט וואס צו געבן - האט ער אויך געגעבן. און אז ער האט נישט געקענט האט עס אים וויי געטוהן. פשוט בגשמיות וויי געטוהן אז ער קען נישט העלפן אידן און לומדי תורה. אלע קאלעקטערס און קבצנים און רביס און ראשעשיבעס זענען ביי אים איינגעשטאנען און האבן פון אים געניסט מכל טוב רוחני וגשמי. ר' בערל וועט אונז פעלן.

תנצב"ה

Monday, May 30, 2011

"דא רעדט מען אידיש"

נשאלתי אודות זה שנתרבו מספר ה"פאוסטס" בל"א, וע"ז שאני מרחיק אלו ששפת האם שלהם אינה "אידיש," התשובה היא שאני פאראנואידי מאז שלקחו את התמונה הידועה ששמתי בבלוג ועשו מזה צחוק ובכיה לדורות. מאז קשה עלי השינה, והתשובה לא מפסיק לרגע. איז וואס טוט מען? שרייבט מען אין מאמע לשון. ס'איז אפשר געשמאקער און מער מחיה נפש אויך, א חוץ פון דעם אז גריבלדיגע אויגן - וד"ל, ווייסן נישט צו דאס איז עפעס א געשמאקער לשון הרע צו נישט - א חוץ אז די אויסווארפן לויפן צו אים און זאגן אים אז כאן יש לצחוק. בקיצור, האב איך מחליט געווען אז "עניני דיומא" און אנדערע הייקעלע ענינים וועט מען רעדן נאר אויף מאמע לשון, זשארגאן, אידיש. ושלום על ישראל

אני מבקש סליחה למפרע מכל אלו שמרגישים מרוחקים, ואני תקוה שכולם מבינים שלתועלת היא

Friday, May 27, 2011

.....ווי אמאליגע אידן האבן געבויט א קהלה


רבותי: איך האב נעכטן, דאנערשטאג, ערהאלטען די פאלגענדע בליץ-פאסט

"הערשיל שיחי',

איך האב לעצטענס באקומען דער ספר "עיר מבצר" וועגען דער שטאט מעזשיבוזש אירע רבנים און אדמו"רים (מכון זכרון בספר, אלול תשס"ט).

איינע פון די רבנים וואס זיי באשרייבען איז הגאון ר' חיים ביק זצ"ל דער טאטע פון הגאון ר' משה ביק זצ"ל און דער זיידע פון הגאון ר' אברהם יהושוע העשיל ביק שליט"א. אז איך האב געליינט דער פרק וועגען ר' חיים ביק זצ"ל האט איך באמערקט אז אט דא איז א גוטע דוגמא פון דער חילוק צווישען די רוסישע יודען און זייער צוגאנגג צו ניט ארטאדאקסישע יודען, און די צוגאנג פון די אונגארישע יודען. נאך מער אינטערעסאנט איז ווי אזוי זיינע אייגענע אייניקליך, וואס זעט זיך אויס זיי האבען ארויסגעגעבן דער ספר, באמערקען עס נישט (אדער על כל פנים מאכן זיך נישט וויסענדיק). און לויט דער היינטיגע פאליטיק זעהט אויס אז הרב משה ביק'ס משפחה זענען גאר פון די גרויסע קנאים און אנהענגער פון שיטת רבינו הקדוש מסאטמאר.אויף עמ' שע"ו אינעם ספר שטייט מער ווייניגער אזוי :נאכדעם וואס אין יאר תרפ"ה איז ר' חיים ביק געקומען קיין אמעריקא האבן די מעזשיבוזשע לאנדסלייט איהם אויפגענומען אלס רב. ביים סוף פון דער הכתרה האבן די ראשי הקהלה מחליט געווען צו בויען א שיינען בנין מיט א בית הכנסת און אוצר הספרים און א זאל פאר פארשידענע געלעגנהייטן.

יעצט, אז מען וועט קוקען פון דער נאנט אויף די בילד פון דער בלעטל וואס זיי דרוקען דארט אויף עמ' שע"ה, וועט מען קענען ליינען א פאר זייער אינטערעסאנטע זאכן. "איין ערענסטע ווארט צו אלע לאנדסלייט פון מעזשיבוזש ... שוין איבער דרייסיג יאר אז מיר זיינען ארגאנאזירט אין פארשידענע פאראיינען, ארטאדאקסיש'ן, חסידישע, פראגרעסיווע און ראדיקאלע ... מיט דעם אריבערקומען אין ניו יארק פון דעם מעזשיביזשער יונגען, טעהטיגען, געבילדעטען רב ר' חיים'ל ביק איז ענדליך געקומען די צייט אז די מעזביזשער לאנדסלייט זאלען אויפטאהן א מאנומענטאלעס ווערק ... מיר האבען נעמליך באשלאסען צו בויען א מעזשיבזשער "סענטער" א הויז וואו עס זאל זיך געפינען א שוהל פאר דעם עלטערען, פרומען דור, א ביבליאטהעק פאר די וואס האבען א נייגונג צו לעזען, א פארזאמלונגס פלאץ צו פארבריינגען אין גוטער געזעלשאפט און פארשידענע אנדערע איינריכטונגען צום נוצען און פארגעניגען פון יונג און אלט, מאן און פרוי."

איך גלייב נישט אז אן אונגארישער רב וואלט געקענט סובל זיין אזא קהלה, אפילו אויף עטליכע יאר און אפילו אין אמעריקא אין יענע צייט. אפשר מאך איך א טעות.

עכ"ל של ה"בליץ-פאסט" שקבלתי

וואס דענקט איר, מיינע פריינט? וואלט מען היינט געקענט אויפשטעלן אזא קהלה, וואס וואלט ערהאלטן אין זיך מענטשן פון פארשידענע הינעטערגרונדען און דעות? שווער צו גלייבן. און די קהלה וואלט אין זיך אינהאלטן אלא מיני ביכער און וואלט געווען דער אדרעס פון אקטיוועטעטן וואס זענען מן הסתם נישט ע"פ רוח תורה"ק. נישט מיר וואלטן דאס געוואלט, און נישט "זיי" וואלטן עס געקענט אויסהאלטן. אבער זיי האט דאס נישט געשטערט. וואס איז מיר אינטערעסאנט, און דאס האט דער שרייבער פון די בליץ-פאסט אויך נישט באמערקט, איז אז דער קבלת פנים איז פארגעקומען אין דער "אבי-אבות," דער פארווערטס בנין! שומן שמים. וואלטן זיינע קינדער און אייניקלעך דארט אריינגעטרעטן?!

נאט אייך אן אינטערעסאנטע אשכול פון שמועסן איבער די משפחה ביק

Thursday, May 26, 2011

Why Lipa gains fans and Rebbes lose them


Schmelczer visiting burn victim Aron Rottenberg in WCMC (Credit:Lipa's Twitter)

Say what you want, say that he's doing it for PR, or that he's settling a score with Skver, but the fact remains that he's doing the right thing here - and that none of us even thought about doing what he did. We were content with being upset and talking about in shul. And it's not just Lipa per se' either. It's people like him - not necessarily entertainers - that help those in need and show as if they care that get "fans." Yes, I know, Rebbes also help people in need. But many of us never get to see that side of them, and often times that side of them only comes much later in life, when there are money issues. I also realize that Lipa may only speak to-for those who fall by the wayside, the kids at risk, if you will, but he's also only a risk to them in the first place - if at all! So why do we condemn him so? I don't necessarily care for his music, but that's mostly by choice. My taste in music differs from his radically. But I can tolerate his obsession with glasses and colorful Bekishes. Many of the Rebbes, unfortunately, don't seem to speak for those who are troubled or in despair. Those people see the Rebbes and their extended families as unproductive and selfish, like the nobleman of old, which is why they lose respect for them. Lipa works hard for his money and makes people smile. Those who oppose him are seen as trying to perpetuate misery and gloom.

Wednesday, May 25, 2011

דער געהיימער קוואל פון די בעלי מוסר

ביז היינט האט מען געמיינט אז די מוסר באוועגונג איז אויפגעשטעלט געווארן נאר אף צו "קעמפן" קעגן די השכלה וסייעתם. די חכמי המוסר האבן געטענה'ט אז זיי קענען אויך אפהאלטן די בחורים פון קיילע ווערן, און זיי טוהען עס אהן חסידות. זיי האבן אן אייגענע חכמה וועלכע איז סיי טיפער און סיי מער אויסגעהאלטן ווי די ווילדע חסידים, און עס איז אוודאי נישט על חשבון פון לימוד התורה און דקדוק במצוות. דאס מאל, עכ"פ, זעהט מען אז ס'איז לאו דוקא אזוי, און אז די בעלי מוסר האבן לאו דוקא מחדש געווען אייגענע רעיונות


דער שער בלאט פון דער אלטער'ס "חכמה ומוסר", דער ספר איז געשריבן געווארן דורך אים אליין


ליינט וואס די מוציאים לאור שרייבן דא


די אלע רעיונות און מחשבות זענען פון זיינע טיפע און בעארבעטע שכל


אבער גיט א קוק דא אין קעסטל און ליינט וואס ער שרייבט!


און דערנאך, אז איר וועט האבן צייט, זאלט איר אריבער גיין צו דעם שטיקל כתר שם טוב, פון דער מייסד תנועת החסידות, מורינו ר' ישראל בעל שם טוב נ"עדער שער בלאט פון א לעצטיגע אויסגאבע פון כתר שם טוב. דער מקור פון די ווארט איז פון ספר "לקוטים יקרים" געדרוקט אין יאר תקנ"ב, צענדליקע יארן פאר די געבורט פון דעם אלטער

Tuesday, May 24, 2011

א מעשה מיט א פיש - פון קטלא קניא


דער סקווערער רבי, שליט"א, מיט הרב ישראל מאיר לאו, דער געוועזענער הויפט-רב פון מדינת ישראל, און היינט צו-טאג דער הויפט רב פון תל-אביב, וועלכע האט היינט באזוכט אין ניו-סקווער


ס'איז געקומן אַ פֿישל קײַן סקװער
ער'ט געפֿרעגט ´װי, װאָס, װען, װער?´
מ'האָט אים געגעבן אַ זעץ
'דו װײסט װאָס דו רעדסט?'
דאָ טאָר מען נישט געבן אַ קלער

דער פֿיש האָט געגעבן אַ טאַנץ
דער בעלאַבאָס איז אַרײַן אין אַמבולאַנס
דער פֿיש האָט געשװיגן
גאַנץ סקװער האָט געשריגן
'ס'גײט פֿונעם גאַרטל אַ שװאַנץ'

דער פֿישל'ס געװעזן אַ קאַלטס
ס'האָט געזאָגט ס'דאַרף אַסאַך זאַלץ
'ציט מיך אַרױס פֿונעם בלאָטע
איך טו װי מײַן טאָטע
מײַן טלית קטן קומט אָן ביז מײַן האַלץ'

דער פֿיש האָט געװײנט אױף אַ תיקון
'איך בעט מ'זאָל מײן נשמה דערקװיקן
מ'האָט מיך נישט געלײגט אין אַ לעדל
מ'האָט געמײנט כ'בין אַ מײדל
װײַל מײן טאַטע'ס געװען צו פרום צו קוקן'

דער פֿיש האָט געזאָגט בקול רם
'רבותי איך האָב אַ פּראָגראַם
נעמט געלט פעדעראַלע
טײלט אױס פאַר אַלע
אָבער מיך לאָט צורו אינעם ים'

דער פיש האָט געװײנט אױף זײן מיתה
'הרגעט מיך נישט מיט אַ שיסער
טוט מײן נשמה אױסבײלן
איך װעל פאַר הילערי װעלן
אַזױ װעל איך אַרױס פֿונעם תפֿיסה'

די פֿישעטע האָט גערעדט אינעם שטעטל
זי האָט געבעטן זי װיל האָבן אַ ברעטל
'אין אַ נוסח פון קלאָגן
װעל איך ויקָרב קץ זאָגן
און אַ היט װעל איך גײן אױפן שײטל''

דאָס פישל טײלט אױכעט שריים
און לױפֿט אין אַ מקווה פֿון מים חיים
ס'שװימט גאָר גיך
מיט שטיװל אָן שיך
'דער סוף איז שױן דאָ'. לחיים!

Monday, May 23, 2011

Does this pass for "chilul Hashem?"


Old Shul in Skvira, Ukraine. From Wiki

I had a very busy weekend and didn't do much internet browsing. A friend sent me a message at 7pm asking if I saw the news about Skver. I hadn't seen it yet, and went to VIN on my old 2G Blackberry. What can I say? That I was shocked? Surprised, maybe. But that's it. We've been totally desensitized to be shocked anymore. געוואלד! איך נפלו הגבורים Trying to trap a family of 5 in a burning wood house is probably a new low, despite how try people try to downplay this by saying "כבר הי' לעולמים" that Chassidic disputes lead to death back in the Old Country. I'd rather not make this about me, and about what I was accused of only two weeks ago/last week, namely that that I had perpetrated the greatest chilul hashem of all time, so I won't.

Tuesday, May 17, 2011

6 years and counting!!

Today is Circus Tent's 6th Birthday.

We started Yud Gimmel Iyar, 5765.

We can discuss accomplishments or lack thereof some other time, friends. Today we bask in the glow. We revel in the sheer madness of it.

"Bikur HaMeysedes" in Broonwah

The Rebbe fun Toldis Ahren bazucht di Meysdes Lubavitch in Broonwah, Frankreich, u'bifrat di Yeshiveh Teymchei Tmimim, un farbrengt mit dee buchrim. Vee bavust hubben di Anshei Toldos Ahren alange kesher mit Chabad, noch fun di tzayten fun Reb Ahren Rutt, velcher hut bazucht der Frierdike Rebbe in Yurop. Oych iz der Rebbe fun Todos Ahren, der Baal Divrei Emuneh, geven etliche mohl af yechides baym Rebbin in 770.

Bilder:COL


דער צווייטע פון לינקס איז הרב ר' יחיאל קלמנסון, ראש ישיבה און באוואוסטע מחבר ספרים


די רבי פון תולדות אהרן מיט ר' איטשע נעמענאוו, רעכטסMonday, May 16, 2011

Ernst Bloch gets his dayI was apprehensive to watch it at first, which I'm sure you can understand. After all is said and done; despite the fact that BMR is a big part of the interviews here, we can all say that this was an OK film, even if Torah Jews are misunderstood by the secular and Gentiles. Compared to the book, which gave a platform for the LubavitcH bashers and dragged in every irrelevant story and MACHLOKEH, this program is gold. Ironically, where I sit now YouTube is blocked, so I cannot "see" what I'm posting. Please do not turn this thread into a Lubavitch bashfest; You'll be wasting your time writing them, since your comments will simply not be accepted.

Sunday, May 15, 2011

Is what we have today "Chassidus" as the Heiliker Baal Shem Tov wanted it?


I can be "open" and "honest" about it, just as I can about other subjects. We look at ourselves and ask: Am I what the revolution was all about? Did the Baal Shem Tov fight for people like me to be able to have a good time in the name of "Chassidus?" We know what the Chassidim HoRishonim were like, how they acted and what they accomplished, and we look at ourselves - no, not ourselves, but even at the "great" ones of today, and we can easily come to the conclusion that the glory days of Chassidus are over, and that we're a mere skeleton of what the movement once was. For some reason the Satmarer "Chassidim" are the ones who carry this flag, along with many others. Flags that is. many other flags. After Zionism this may be their number 2 cause de celebre. Some say - and they may be chronic cynics - that these 2 causes are very closely related. That the REASON they disregard all other Rebbes is BECAUSE of the fact that most others didn't wrap themselves in the flag of Kano'us. I'm not sure why Chassidus has to take the hit, even though I sort of understand it. Or maybe kano'us could've taken a back seat to Chassidus, just like all others saw and understood it? The penultimate piece, the one that features the words of the Arugas HaBosem, is a real tough one to figure out or to come to terms with. After all, the AH had just joined the ranks of the Chassidim, which would lead us to believe that he had thought long and hard about it, had seen all the pros and cons, and STILL decided that this was the way that he wished to conduct himself in. He had come from a Misnagdic - or non-Chassidic family. To believe Rabbi Menashe Fulop, author of the שמנה של תורה, you'd have to think that he was of a simple mind, and judging from his seforim, that simply holds no water.Reb Mottel Zilber, however, will have none of that talk. There is no Yeridas haDoros, he says. It cannot be. RMZ is himself not a Rebbe, and the irony is that this talk too place while giving a Mesilas Yeshorim shiur... Ans the proof that he brings is also from the Mesilas Yeshorim, which only increases the irony. On the other hand, maybe Reb Mottel doesn't disagree with the SR after all. Maybe the SR himself would agree that until the Rizhiner Kinder there was no yeridas haDeyres after all, and that it all started soon after that, when the Eyniklach assumed their leadership positions. IIRC that's when the real machlokes blew up between Sanz and Sadiger, although it started with the children as well. But who knows? I wouldn't be surprised if RMZ, despite his strong words here, if "confronted" with the words of the SR, if he'd agree with the SR as well! בבחינת "you're right too!" Not because I'm trying to put him down, chas vesholom, only because of the SR's stature amongst frum Jews today. So we may never know the answer to this timeless question.

Friday, May 13, 2011

Thursday, May 12, 2011

New Treasures - Courtesy of the AJDC ("Joint")

(UPDATE Motz"Sh, 11:19pm: I reposted the pictures, since Blogger seems to have forgotten about me. They promised to put back the post but still haven't as of now. Comments, however, are gone. I added one or two pictures that weren't in the original post.)

The "Joint" recently went public with their archive of pictures from activities during and after WW2. As we know, many of our brothers and sisters - including the Rabbeyim of Lubavitch - were helped by the Joint during those difficult times - and before/after as well. This includes Jews of all nationalities. Not much was known about it, since they never went public with their activities, but they have now. And I chose some of the pictures that depict frum life in the DP Camps, as well as places like Vilna and Shanghai during WW2. I searched through many of the pictures and saved what I liked; those pictures of religious Jews that we can relate to, that maybe feature people and places that we heard of growing up - Feldafing, Foerenwald, Poking, Vilna, Kobe, Shanghai, etc. I saved them but unfortunately didn't note where many of them are from, so some have no captions. I apologize for that.


az s'nishtoh kein vayber shul shteit men indroysen..


Gantz a sheiner Esrog far a DP lager... (Germany)


I wonder whom they're waiting for... (Germany)


I'd be proud of my Matzoh if it came out like that too... (Germany)


In Germany, baking matzos just like before.


In Feldafing DP Camp with his treasure...Rav BZMC Uziel visiting Cyprus Detention CampCyprus. S'iz der zelber Eybershter, afilu in Cyprus.


Beth Bialik, Austria. The aniyus screams out!


Beth Bialik, Austria DP Camp. Learning Torah never ends.


In Feldafing DP Camp, post WW2. Anybody care to guess who this is?


Kobe, Japan. See anybody you know?


In Vilna, thinking about his family and future, no doubt.
Pocking, Germany, where many Lubavitchers may have met their first Hungarian brethren. The Sharmasher Rov is in the center.


Lunch in Vilna, thinking about home...


In Kobe, Japan, before departing for Shanghai. IIRC that's Reb Moshe Shatzkes on the left.


Kobe, Japan. Group picture of refugees


Afileh in Vayten Vilna farlozt er nisht dem sefer...In Prien, Germany, after WW2. Oy, vee zees!
Lubavitcher Bochurim in Yeshivah in Vilna.


A protest in the DP Camp?!


In Vilna, being Osek in Avodas HaTfilloh.Kobe, Japan. In Transit.


Ay, Vilne, mein Vilne.


m'derkvikt zich a bissale in Vilne


m'lernet vayter, vee es volt gornishe geven, Vilne.


Peylishe Kinderlach, antlofen fun der heim, in Vilne


Moh Ohavti Sorosecho in Kobe, Japan


Tinokos shel Bais Rabbon in Vilne