Wednesday, May 11, 2011

די צייטונג" רעאגירט נאכ'ן שטורעם"

ליהוי ידוע: איך האב נעכטן שפעט נאך האלבע נאכט זיך טעלעפאניש פארבונדן מיט'ן רעדאקטאר פונעם "די צייטונג" ר' אברהם שי' פרידמאן, און איך מוז אייך אלע זאגן אז איך בען דערשטוינט פון זיין איידלקייט! טראץ דעם וואס ער האט א דאנק מיר געליטן בושות און בזיונות (און נאך ארגער) במשך פון עטליכע טעג, און כאטש איך האב זיך מודה געווען אז איך בין לדאבוני און נגד רצוני דער קוואל פון זיינע צרות, האט ער זיך נישט גערעגט קיין כי הוא זה נישט! ער האט מיר ווארעם אויסגעהערט. ער איז שטארק ברוגז אויפ'ן "פארדארבענעם יונג" וואס האט עס אנגעווערטשאפט, אבער אויך איז עס אן "איידעלער" רוגז, ער וואונטשט אים ח"ו נישט קיין שלעכטס. עס באדערט אים אסאך מער וועגן די תוצאות פון דעם מעשה, דאס אז פרומע אידן וועלן פון היינט און ווייטער האבן גרויסע שוועריקייטן ווען עס קומט צו באציאונגען מיט ניט-אידישע שכנים און ביזנעסלייט, דאס אז מיר זעהן היינט אויס אזש ווי "טאליבאנער." נאר איין זאך וואלט איך אים גע'עצה'ט, שרייבן אזעלכע ווערטער אויף יענעם, דער וואס האט עס מפרסם געווען לעיני כל העמים, אין א וואך וואס מיר ווייסן אז ער ווארט צו זעהן וויזוי די צייטונג (תרתי משמי) וועט רעאגירן אויף די מעשה, איז נישט געראטן. וד"ל
הריני מוסר מודעה שה"סקענס" של המכ"ע "די צייטונג" נעשו על ידי, אני הק' שלמתי את השני רו"כ, ויקראו ענוים וישבעו, אבל אין להעתיקם בשו"א

COPYRIGHT 2011 BY HIRSHEL TZIG

47 comments:

Anonymous said...

לדעתי דארף מען יא גענצליך אראפרייסן דעם "פארדארבענעם יונג" אז די גוי'אישע מידיע זאל זיך טאקע יא ארויפכאפן דעראויף צו וויסן אז נישט יעדער איד איז אייניג, און אז די סקאנדאל איז געשאפן געווארן דורך דער אפפאל פון כלל ישראל וועלכע לאכן אפ פון די ערליכע ליין מאטריאל וואס פארווירקליכן דעם ולא תתירו

Anonymous said...

Tzig

In retrospect, Mr Albert Freidman is quietly thanking you for helping his struggling paper to gain massive exposer and instant fame. Think about it Der Yid or De Blatt would cartwheel backwards to be quoted on CNN and FOX.

Anonymous said...

ווער איז אלזא דער גראבער יונג?

Ende said...

What a classic case of kill the messenger. You say the editor is concerned that we shouldn't look like the Taliban. Well if we act like them why are we any different? He can either defend his position and apologize for unwittingly breaking the copyright rules or start publishing photos of females.

Blaming others for publicizing what he believes is right is nisht ahin in nisht aher.

Anonymous said...

Hirshel, I to think that you did nothing wrong by exposing the picture which was done in a satire/comical way not c"v in a hateful way, however the fault is more in the so called yiddishe print papers which are all charedish orientated and followers from the first one named der yid, der yid was the only chredish papers for many years while RYT z"l lived and almost never printed 'any' pictures of live people, since they started to stray and printing pictures of ‘rebbes and politicians’ that’s what got them into this dilemma.. maybe its time to get back to their roots! and stop printing ANY PICTURES as they well know it was against RYT z"l wishes who they claim to follow.

Berl, CH said...

I don't think you have anything to feel bad about here. These people
need to once-and-for-all understand that we all live in a fish bowl
today – nothing is really private. If they wish to not use picture of
women, they have only one legitimate way of doing it – just don't use
them. Maybe now they will begin to understand.

What get's me mad is some of your commenters still think it is a
jewish pride issue! As if simply not using pictures with women is
somehow a 'lesser' approach. No, the must use them and they must blur
them, cut them, etc. Morons!

berl, CH said...

o put in simpler words – tznius must be practiced in an oifen tzonua.
printing blured and altered pictures of women is not that. and that is
what makes them appear 'taliban-like'. not their underlying editorial
policy of not printing women's pics and certainly not Tzig's exposure
of this insane Hillary edit!

Anonymous said...

Anon
"since they started to stray and printing pictures of ‘rebbes and politicians"
the Der Yid has no option with the pictures, the youth started reading the Blatt from the other Tietel brother, that has a more geshmake flavor with pictures.So they did what a satmarer does for parnosa, you make a 360 degree turn and they also started printing pictures on a big scale. The youth is probably coming back, and Klien Ice cream will advertise again.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

180, not 360
וד"ל

Newly Minted Ex Lubavitcher said...

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2011/05/hasidic-paper-blames-stinking-heretic-lowlife-for-global-storm-over-censored-picture-456.html

FM doesn't even know it's pronounced ying over there.

Who is behind Di Tseiting anyway?

Newly Minted Ex Lubavitcher said...

http://failedmessiah.typepad.com/.a/6a00d83451b71f69e2015432348555970c-800wi - his pic

http://2.bp.blogspot.com/-MBXslLeEJq8/TcHWZCDO8-I/AAAAAAAAGic/hNCs7r9jmKY/s1600/IMAG0396.jpg -your pic

They look the same to me. Did you actually photograph the copy of the paper? if so, he's toast - at best someone else sent him a copy of your pic and he gave no credit. If you both took it from somewhere, then who knows.

Anonymous said...

Hirshel
thanks
I see, you did learn something in spinka english department,

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

it's my pic

and he may be toast after all...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

anon 6:02

English or Yiddish Dept.?

Anonymous said...

Did I say
English?
I have no proof for the other

Shepsel said...

Fine, The proto Satmar newspaper deleted Mrs. Clinton from a photo.. The deletion was detected. A number of people were embarresed. apologies were offered.
So what , is this going to be a topic of discussion for another week ?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

go ahead, knock yourself out.

Anonymous said...

tzig, just for the hell of it, i'm going to send your name into the tzeitung...

Anonymous said...

So Shmarya acknowledges that the scan of Di Tzeitung's photoshopped picture may have come from CT -- through a third or fourth person -- without Shmarya knowing its source. See his comments here:

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2011/05/the-di-tzitung-apology-456.html

Oder yo oder nisht... (As the Lubavitcher Rebbe used to say: "Zeycher, zecher -- abi opmeken" vd"l)

Maybe watermarking is not a bad idea after all.

-- ZIY

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

that's because he hears footsteps in the background. וד"ל

coolchassid said...

Tzig
I loved it!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

loved what, coolchassid?

Ende said...

דאס דערציילט איר נישט אז גאנץ צום סוף אינעם לעצטן פאראגראף האר ער פאר אייך פערזענדלעך אפאר מוסר רייד.

מוסר ה' בני אל תמאס!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

ענדע

כ'האב זיך נישט געוואלט פאטשן אין בייכל

איך בין נישט ממאס אין זיין מוסר, ח"ו, כ'האב עס גאנץ ערנסט אנגענומען

bobov chusid said...

in the newspaper "machzikai hadas" which was published by R` shimon sofer while 'others' took credit for it... such was not to happen. belz rebbi was carefull, in belz in general - i"m talking about belz in the heydays its peak in glory years of the muddy swampy tiny village in poor galaziya, these primitive towns people were so against pictures even from men, they even banned the camera, today is a diiferent world, they pick and choose, whatever is fits them better.
in contrast in bobov pictures were carefully handeled, the rebbi even gave in his own hachnoses sefer torah on yom tov shevous, so there should be no pictures. a true tzaddik unlike other fonies.

Kovner said...

Hirshel:
If I remember correctly, you once printed an edited picture which removed the Satmar Rebbetzin (she was standing in the corner...). Maybe you should republish that to prove that it's nothing personal against Clinton, but even the most esteemed lady in that society is removed. Use your discretion if this will help or hinder the cause...

tommy said...

So,Tzig, what you did by posting:Good or bad??
I really find it difficult to believe that you just "stam" posted it.
Lubavitchers are not very stable so I can't figure them out

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

people named Tommy aren't very stable either, in my experience

Anonymous said...

"Even the most esteemed lady in that society is removed"

well well well, that is debatably to say the least..

Anonymous said...

Your words are on my heart like a Chabatzker gartel. Your blog turns peeople off from Chabad. Reading it, I would think that Chabatzkers are nuts and fundamentalists. In real life, they can be real nice people - especially those who read the dates on the letters 'very-quicly' and don't 'get into it' - who can even give other's their space. it doesn't make sense. you are your own worst enemy. You are running a one-man PR apparatus that is against (assuming you care what we think) chabadd.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

anon 12:03

I wish I knew what you were saying, but I don't.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

nice knowing you, Tommy.

tommy said...

"people named Tommy aren't very stable either, in my experience"


Pretty lame.
Not very surprising, though.

Anonymous said...

Tommy
"Lubavitchers are not very stable so I can't figure them out"
Are you by trade a Doctor? and you checked the Chabad tribe?
Or you haul a 18 wheeler,and you saw the Chabad tribe car manners to be unstable?

tommy said...

Anon 12:03,
When Tzig says "I wish I knew what you were saying, but I don't" in reality he means, "I know you are right, but I cannot admit to being wrong" so he obfuscates by trying to demean you.


And I do agree that some Chabadzkers are well meaning and good people, though they are a bit "off", thru no fault of their own,but I thing the Tzig, belongs to the "other" group in Chabad.Elephant like memory for past slights or perceived slights.Regurgitating 200 year old fights, dwelling on stories from the Holocaust,while "conveniently" forgetting what was (not)done to help the cause here in the USA, WHILE UNBELIEVABLE EFFORTS and waste of political influence to save Dantes Inferno and other classics.

So yes, there are well meaning people and then there are the partisan misfits who are well accepted in Crown Heights and it's theological environs, party central for all the johhny-come-latelies, the social misfits and worse.Unfortunately the Tzig belongs to the latter.


Uh-huh, I do expect this to be posted with heavy censoring

tommy said...

Anon 1:17,

How do you define "stable"?
Oh, I certainly agree that Chabad is a distinct "tribe"!
You are probably one of the "chiefs" smoking crack and twirling a yellow Moshiach flag.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

lemme guess, "Tommy"

your wifey just bought you a laptop and you discovered blogs?

tommy said...

Uh-huh, sheyfaleh.

Continuing your efforts to redeem "Dantes Inferno" in Russia or printing Tanya in Timbuktu or the banks of the Ganges?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

who's fighting? certainly not me

Anonymous said...

hirshel & tommy fighting over what ?

Anonymous said...

"who's fighting? certainly not me"
it takes two to tango

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

nobody's tangoing here

Anonymous said...

Tommy
"And I do agree that some Chabadzkers are well meaning and good people,"
I think you got to recieve the noble peace prize, or chasidie emes olam award, for your toleranct views for other cultures.
I will consult the Yad Vesham officers, that we have found a good candidate in our midst.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Kovner

is the onus on me to prove it?

Anonymous said...

Tommy
"dwelling on stories from the Holocaust,while "conveniently" forgetting what was (not)done to help the cause here in the USA, WHILE UNBELIEVABLE EFFORTS and waste of political influence to save Dantes Inferno and other classics."
Uncle TOMmy,
I guess "Regurgitating 200 year old fight" is only one sided, when Chabad has to be besmirched.

Anonymous said...

You and FM will go down fighting over who should control the thermostat in the oilam haemes. good work tzig

Anonymous said...

check this out wow:

http://observers.france24.com/content/20110516-bin-laden-raid-situation-room-photo-airbrushed-white-house-usa-propaganda