Wednesday, February 22, 2017

אדמו"ר בעל נתיבות שלום מסלונים. אולי הטיש הרשמי הראשון

הטייפ הזה נתק' היום במערכת צירק געצעלט. השולח דעתו שזו הקלטת ההכתרה, אבל כולנו יודעים שההכתרה הי' בחיי חותנו זצ"ל, וכאן מדבר אודותיו כמישהו שכבר עליו השלום. אז אינו. אם למישהו יש פרטים נא לכתוב בהתגובות.

 ותע"ב

 

Tuesday, February 21, 2017

So why is Mishpacha Magazine touting a book that some stores in Monsey won't carry?

These are just 2 3 of the 5 pages in the book dedicated to "Moshiach." Sounds like the rants of some random hater dude in some shtiebel, not that of a רשכבה"ג. The funny thing is that I know from first hand that the reason they're highlighting the book is not because of the anti-Lubavitch section because it's anti-Hafganos, which the מחבלים say he was for, so he published the book to show that he was against demonstrations. They didn't even bother to read the book. Very noble of Grylak. Mamesh. He's making sure we're on the straight and narrow. So if you're worried about the Mechablim why put this stuff in? So the author says Reb Chaim Kanievski told him to keep it in. I guess אז מ'פרעגט איז טרף. I guess he didn't really need a reason. I guess old habits die hard. And I guess a מתנגד בלייבט א מתנגד.

Or he's just trying to make מרן ראש הישיבה look bad, because some of the stuff in there is just plain comical, like this one: "אחד שרצה להקים בית ספר לרפואה עבור בני חו"ל חילוניים כדי שלא ילמדו עם גויים ויש בזה תועלת שלא ינשאו לגויים. השיב: שאין עניין להשתדל שלא ינשאו לגוים - ובמקום זה ינשאו ליהודיה בחיוב כרת, שלא ישמרו טהרת המשפחה". Which got me thinking: You think the Brisker Rov, who supposedly so held of this man, would act that way in Brest-Litovsk? When some couple who wouldn't probably keep Taharas HaMishpocha would come to him to get married, would he tell them not to get married because they'll get כרת? Or would he marry them knowing full well how they'll live? Remember; in Brisk there was no teilung and no Reform. If you wanted to get married you went to the Orthodox Rabbi. So where exactly did he get this mesorah from? So only if they want to do we allow them to marry Jewish, but we don't encourage it? Nice boych s'voreh. I wonder what his big chossid Reb Noah Weinberg would think of that.
Sunday, February 19, 2017

Rabbi Frankfurter, was this sitdown also at the behest of your Rebbe, HaRav Dovid Soloveitchik שליט"א?


Or was it the spirit of the holy Satmar Rov that drove you to do this, namely sit down with Jane Eisner, maybe Orthodox Jewry's #1 adversary. The one that revels in witch hunts in the name of "צדק צדק תרדוף" and similar catch phrases to excuse going after the likes of the Mohel Fisher or שלום מרדכי הלוי בן רבקה. Nobody begrudges you getting publicity off of Turx's run-in with President Trump, that's the business you're in; namely selling magazines. But to make political hay is another matter. Either stand your higher moral ground or quit preaching to us from the holy editorial pages. Or send your kids to the IDF and maybe refuse to serve in the "occupied territories." That'll make JE happy.

Friday, February 17, 2017

קונסול הכללי של המדינה הציונית תובב"א מבקר בעיה"ק שיכון סקווירא יע"א

נתקבל במערכת "צירק געצעלט" הי"ו
ב"ה
 הבוקר ביקר בשיכון סקווירא הקונסול הכללי
= Consul General
 לישראל בניו יארק,
דני דיין. דניאל הוא בן שומר תורה ומצוות, נולד בארגנטינה לאביו משה דיין -קרובו של איש הצבא משה דיין- שנמלט מהפרעות באוקראינה בשנות תרע"ז-פ ולימים עלה לארה"ק והתערב בפוליטיק. שניהם היו נכדי החסיד רבי פנחס ששימש כדיין בעיר זאשקוב והיה מחסידיו האדוקים של הרה"ק הרבי ר' איציקל מסקווירא זי"ע ובעל אכסנייתו של הרבי כשהיה מבקר בעיר. דיין הושב לתפקידו לפני כששה חדשים ומאז נוצר קשר בינו לבין הרב שמואל חיים יעקב גרובר שי' יו"ר המכון משכנות יעקב לחקר תולדות חסידות סקווירא. והוא זה שהושיט לו ההזמנה לבקר אצל כ"ק הרבי שליט"א. השגריר נתקבל במשרד העירוני של השיכון ע"י ראש העיר ר' ישראל משה שפיטצער, שתיאר לפניו את התפתחותו של החסידות בכל התחומים, ואת פעילות ארגוני החסד נתן לו סיור במוסדות השיכון ובפרט אצל מרכז הבריאות המרשים 'רפואה העלטה סענטער'. בשיחה עם הנוכחים הביע הקונסול התעניינת מיוחדת על תולדות זקינו רבי פנחס אשר בעקבותיו בא לכאן להמשיך את הקשר הותיק. בהמשך גם סיפור האיך שביקר כבר כמ"פ בעיר זאשקוב לברר יותר אודות קורות משפחתו. הוא איש נאה ונעים. אח"כ נתקבל ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בחדרו המיוחד אשר ליד בית המדרש הגדול. אבל אני הקטן שבמקרה/השגח"פ הייתי אז במשרד הווילעדזש לא המשכתי בסדרת הסיורים והביקורים. ובטח ידווחו המדווחים.
 ויה"ר אז ס'זאל כאטש האבן עפעס א פעולה נמשכת לטובת כלל ישראל.

Thursday, February 16, 2017

Jake Turx takes it on the chin from the Prez

Truth be told it looked pretty bad when it first came out, but in this context it looks better. The phones were ringing off the hook in Frankfurter's office. Even Jake thinks it's not so bad... Is this Ami raising the ante and trying to go all official with a f/t man in the press room? Is this a first for a frum publication? Is he moving to the DC area?


Wednesday, February 15, 2017

האם זה הרה"ק ר' מאיר הלוי מאפטא בעל "אור לשמים" זצ"לנתקבל במערכת "צירק געצעלט" תע"ב

 מצוי בעולם ציור בלתי נודע כל כך של תואר פניו הקדושים של הרה"ק רבי מאיר הלוי רוטנברג מאפטא בעל ה"אור לשמים" זי"ע. אין לנו כיום מידע על מקור הציור, ולא על מדת אמינותו. עותק של הציור שבידינו מקורו מ"אוסף תמונות שבדרון/שרון". מאחורי העותק שנמצא שם, מצויין בעפרון, שהוא קיבל את הציור מאת דוד ארליך מקטוביץ', בחודש אלול של שנת תרפ"ח. האם יש אסמכתא נוספת לציור זה, או לחילופין, האם יש מקור המפריך את הזיהוי של הציור כתואר פניו של ה"אור לשמים", וכדומה. [ולחילופין. האם אותיות האל"ף המהופכות שבציור מקרבים את זיהוי הצייר? או מפענחים משהו בנידון הציור? האם יש להוכיח מכאן שצוייר על ידי גוי (ואולי גם זייפן) שאינו מכיר צורת אותיות והעתיק בכתב ראי? כפי ששמענו על אפשרות שכזו מאחד מגדולי הבקיאים בתחום זה]. ישר כחכם ותתברכו בהצלחה ובכל טוב 

Sunday, February 12, 2017

רוח הקודש פונעם געררער רבי'ן דער אמרי אמת זצוק"ל

Reb Hersh:

In today's קנאות era where the trend is to follow whoever can produce better curse lines on Israel from Shmuel Auerbach's movement to hamodia editorials, these Rebbes like Reb Avrohom Mordechai of Ger's views of pro State are yesterday's style.  No customers for it.  They just don't sell. In the book ימי מגורי he recalls what Reb Avrohom Mordechai said from tehillim before the creation of the State, when things looked very bleak, mamesh prophecy on the new country,  and he saw a big yom tov coming. I'm not so sure it shtims with your Rebbes' views, both RYY and the Rebbe, but it's always good to stick it to the "kanoyim."


Wednesday, February 8, 2017

The Chofetz Chaim speaking כלפי שמיא

We're used to this kind of talk coming from Chassidishe Rebbes throughout the generations, but not so (mich) from our Litvishe brothers. Here we see another side to the CC, a פטרון to Jews, beseeching their father in heaven, asking him why he chose the Jews... Asking for Jewish children to have shoes for the winter... Reb Chatzkel the Mashgiach seems uncomfortable with the idea, so he makes a Toyreh out of it - צוויי דינים, if you will. What would the CC say about the Holocaust? Sunday, February 5, 2017

מהנעשה ב"פאלם ספרינגס" קאליפארניע

הנחת תפילין היום ע"י האדמו"ר מסאטמאר בביהמ"ד חב"ד בפאלם ספרינגס לנערי בר מצוה תאומים שהגיעו במיוחד מעיר ס. דיאגא, יותר משני שעות נסיעה. האדמו"ר שוהה שם כמידי שנה לצורך מנוחה. לע"ע לא ידוע אם להמשפחה הנ"ל יש קשר או שייכות לחסידות סאטמאר