Sunday, February 5, 2017

מהנעשה ב"פאלם ספרינגס" קאליפארניע

הנחת תפילין היום ע"י האדמו"ר מסאטמאר בביהמ"ד חב"ד בפאלם ספרינגס לנערי בר מצוה תאומים שהגיעו במיוחד מעיר ס. דיאגא, יותר משני שעות נסיעה. האדמו"ר שוהה שם כמידי שנה לצורך מנוחה. לע"ע לא ידוע אם להמשפחה הנ"ל יש קשר או שייכות לחסידות סאטמאר
23 comments:

זעליג פאן סקרענטאן said...

.זייער א שיין בילד

חבד"צקער said...

שאף קאפ: לע"ע לא ידוע לנו אם ביררו שהכל "נקי" וכו

!מחוטמו ולמעלה נקי

שטרי בירורין!: ר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אמר ליה רב פפא לאביי: דידי ודידך מאי? אמר לו: אינו דומה הבל שיש בו חטא, להבל שאין בו חטא! ע"כ

משה פון ניו יארק said...

!אהבה דוחקות את הבשר

ווארשיינדליך ס'איז דאס אהבת ישראל גירשנ'ט פונם שווער ז"ל וואס ברענגט איהם דערצו.. וד"ל

פאוויל פון פייפטאון said...

צבי וחמיד: שהגיעו במיוחד מעיר ס. דיאגא, יותר משני שעות נסיעה. לע"ע לא ידוע לנו אם ביררו שהכל "נקי" וכו

דאס בר מצוה בחור'ל האט זיך מיט זיין משפחה מטריח גיווען בטרחה יתירה מקיים צי זיין בעתו ובזמנו א מצות עשה ביי א חסידיש'ן רבין וברוב פאר אשרי לו וחלקו. דאס צו פארגליכענ'ן צו א פארשמירט'ן פערזאן נאר וואס אפיר גיקראכן פון די מבואות הטינופת פון טיים סקווער איז קאמיש-טראגיש

? מעשה רב said...

מחצית השקל: רע עלי המעשה אותן המגדלים בלוריתיהן, מלבד כי הוא דרך שחץ וגאוה... יש בו איסור בהנחת תפילין, כיון שגדולין הרבה

Benzi said...

So what's the scoop who's this bar mitzvah boy? there is a lot off old timer "sigeter" families who feel "connections" with siget in CA, the ely weisel crowd, he loved talking about siget too, give us some shadow..

weissberg said...

ימות המשיח

yoshe kalb said...

פארט דעם אלטען רבינ'ס אן אייניקל

רב פופקא, מלפנים בפיטסבורג said...

? .שה העולה: ועוד סברות להקל

. נקי אגב אימיה הוא

שאל נימוס הגרדי את רבי מאיר: כל עמר דנחית ליורה סליק? - אמר ליה: כל מאן דהוה נקי אגב אימיה - סליק, כל דלא הוה נקי אגב אימיה - לא סליק. וד"ל. -חגיגה טו ע"ב

Sol Frommer, Hot Springd said...

הירשל, הנחת תפילין "היום" ע"י האדמו"ר מסאטמאר בביהמ"ד חב"ד

Hirshel are you switching to reporting on "current events" news instead on Jewish relics, or is this "Hayom Yom news" report exceptional? and because...?

? said...

מדוע נסעו כ"כ ארוך לפאלם ספרינגס, הרי יש ישיבה וקהלה בסאן דיאגא
???

ask123 said...

Do I see a 770 on the בייטל?

bored stiff said...

better said its his ahavah to himself and to hershels blog when they post nice pictures of him. u really think there is any genuine ahavas yisrael there? gimme a break

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

לימדונו
רבינו הקדוש ננמ״ח
שתפקיד המפורסמים
לחזק עם בני ישראל
במלבוש יהודי, וכדומה
אשרי מפורסמינו
ואסור להתלוצץ עליהם
They are worth
Every penny
Given to them
אשריכם ישראל

Ezriel Gluck said...

Moshe of New York
"ווארשיינדליך ס'איז דאס אהבת ישראל גירשנ'ט פונם שווער ז"ל וואס ברענגט איהם דערצו.. וד"ל"
why you bringing Viznitz, after Gelbman have proven, that the holy Baal Veyoel Moshe was a bigger Ohev Yisroel then Rav Kook

heart breaker said...

do you really think everyone is "bored stiff" too? gimme-a-break.

DNC Marcy Club said...

good question whatever it was, will bring it up by the next town meeting.

! said...

? למה נפק"מ

פרה בת שתיים said...

יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק

ask not.. said...

or 770 on the ביטול

Unknown said...

ער איז דאך א ליובאוויטשער אייניקל

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

רבותי, מכובדי
צריכים לדעת
שחבד
- זה מלכות בית דוד
כל מי שאומר מילה
על חבד
- הוא שייך לירבעם בן נבט
שמרד במלכות בית דוד
אבל, אל דאגה
הכל - יבוא על תקונו
אסור לשנוא את המתנגדים
גם להם יהיה מקום מכובד
בגן עדן עלי אדמות שיבא לנו מלכינו,משיחהו
רבי מנחם מעדל
בן לוי יצחק וחנה
שניאורסאהן
גם צריכים להבין
שכל מי שמדבר מילה רעה
על מדינת ישראל
הוא מנשמת המרגלים
אבל, אותו דבר
- הכל בסדר גמור
וכמו כולנו - הם יהנו
הנאה גדולה ומלאה
בהתגלות
משיח צדקינו
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן.

חותן משה said...

דעמאלט זאלל ער דערלעבין משיח'ן