Wednesday, May 25, 2011

דער געהיימער קוואל פון די בעלי מוסר

ביז היינט האט מען געמיינט אז די מוסר באוועגונג איז אויפגעשטעלט געווארן נאר אף צו "קעמפן" קעגן די השכלה וסייעתם. די חכמי המוסר האבן געטענה'ט אז זיי קענען אויך אפהאלטן די בחורים פון קיילע ווערן, און זיי טוהען עס אהן חסידות. זיי האבן אן אייגענע חכמה וועלכע איז סיי טיפער און סיי מער אויסגעהאלטן ווי די ווילדע חסידים, און עס איז אוודאי נישט על חשבון פון לימוד התורה און דקדוק במצוות. דאס מאל, עכ"פ, זעהט מען אז ס'איז לאו דוקא אזוי, און אז די בעלי מוסר האבן לאו דוקא מחדש געווען אייגענע רעיונות


דער שער בלאט פון דער אלטער'ס "חכמה ומוסר", דער ספר איז געשריבן געווארן דורך אים אליין


ליינט וואס די מוציאים לאור שרייבן דא


די אלע רעיונות און מחשבות זענען פון זיינע טיפע און בעארבעטע שכל


אבער גיט א קוק דא אין קעסטל און ליינט וואס ער שרייבט!


און דערנאך, אז איר וועט האבן צייט, זאלט איר אריבער גיין צו דעם שטיקל כתר שם טוב, פון דער מייסד תנועת החסידות, מורינו ר' ישראל בעל שם טוב נ"עדער שער בלאט פון א לעצטיגע אויסגאבע פון כתר שם טוב. דער מקור פון די ווארט איז פון ספר "לקוטים יקרים" געדרוקט אין יאר תקנ"ב, צענדליקע יארן פאר די געבורט פון דעם אלטער

35 comments:

Minkatcher Aynikle said...

Unbelievable. Who discovered this?

zezmir said...

Mamash a gevald!

tzibaleh said...

Hirshel is this NG's (from Jsrsey) discovery?

Haskula Recycled said...

Haskula Recycled by tzieg .
keser shem tov took it from lekitei yekurim which took it from yoisher divrei emes but almost the same words are found in chovos halvovos
see Gersohn Scholem's Notes, below:
לקוטים יקרים. תקנ"ב.

‫ג"ש: בכל ההסכמות נזכר שם המדפיס ר’ שמואל בן יהודה ליב בודק!! באמת זוהי ההוצאה השניה. והרמז לד’ כו ע"א על השער לקוח מן ההוצאה הראשונה, ששם הוא הולם את הדפים! והוא מבעל קונטרס יושר דברי אמת, ר’ משלם פייביש מזבארז ‬ ‫וחלק גדול בספר שווה לקונטרס זה מלה במלה ‬
‫ועיין: דובנוב, תולדות החסידות, ע’ 323-324. וחידושו אינו חידוש, שכן כבר נאמר הדבר בבירור בס’ יושר דברי אמת בהסכמות וכן בהקדמה שם

yehupitz said...

I know the ungenerous conclusion some are reaching. But there are two phenomena that explain this.

1)The "Boruch She'kivanta" occurrence. This happens, more frequently than one would imagine. Two people come up with a similar, even identical approach to a possuk or Maamar Chazal. It happened to the Beis Halevi and Ohr Someyach. It happens in yeshiva all the time. Now regarding the idea being discussed, the Kotzker has a slightly similar approach too.

2) "The abundance of learning" effect. Also common, this results from a Jew

a) having learned so much from sefarim and rebbeim, and

b) having come up with his own chiddushim and biurim,

both for so long. In all honesty he thoroughly merges and integrates the taught ideas, usually with his own added insights, into his own system of thought and teachings.

Anonymous said...

Hirshel

there is some minor differences,
the Mussar piece has a biur on the possuk Tami Urehou(which is utilized by chasidim alot)
The Baal Shem Tov quotes a shalaas uteshouvas Panim Meoroth, which is not mentioned in the mussar piece.

snagville said...

Tzig,

Your points about "Un Dvilde Chasidim" is acceptable (see, we are the same!), but what are you suggesting really? That the Alter saw this vort in a Chassidshe "Buch" (kidding) and then decided to print it as his own? That is impossible to believe and I can think of 50 other possible answers how this happened before coming to that one.

bobov chusid said...

in belz in contrast to other groups they did not learn muser, they learned gemarah rashi tosfos and that was enough, for extra just looking at the rebbi face (includes: forehead, eye, nose, lips, cheeks, hair) was enough to hold not to slip.

look into the lives of the children of the "yoshvim" and you know what i mean. thay had no sports ect. in this tiny narro minded village, that the youth went seeking it somewhere else, and when the higher ups woke up to something it was already to late.

in bobov muser niggunim bocherim played a big roll, it helped a lot, of belz of today copies all this, and so should others as well.

JJJ said...

let's see it in an original print of Kesser Shem Tov

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

no, it's not from NG.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

JJJ

is that always your first response - that the Lubavitchers forged something?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Haskula

I have never looked into a "Haskula" book in my life.

Anonymous said...

The Chutzpah of the Ba'al Shem Tov!
To steal a Torah from R Yisroel Salanter and use it as his own!
Unbelievable!

Mussarnik said...

What's the problem?!?
The B'sha'ar Hachochma page that you posted says "Rubam K'kulam Kisvei Rabeinu Z"l L'atzmo Hu".
The Alter saw the vort, liked it and wrote it down. The publishers thought it was his own vort.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

so you're saying that Der Alter looked at Chassidishe seforim?

Mussarnik said...

Big Deal

Anonymous said...

Mussarnik: Well said!

Anonymous said...

Machooh:Being choshed the Alter from Kelm in plagiarism is outrageous and ridiculous.The Musarnik seems to have the right explanation which is perfectly sensible.This is a much more serious infraction than being a kli shlishi for the Hilary picture.I guess there's no greater simcheh for a chosid than when he imagines he's caught a misnagid...

JJJ said...

Absoluely nothing to do with Lubavitch. Everyone steals. As we can see at the seforim blog or othemainline. This is a job for Mississippi Fred Mcdowell.

Anonymous said...

JJJ
if you see 3 or 4 articles on plagarisim on the seforim blog, don't accuse everyone in to a plagariser.

Anonymous said...

it's better than this
ספרו "חשבון הנפש" הוא ספר מוסר העוסק בתיקון מידות הנפש ובחינוך עצמי. הספר מושפע מאוד מחיבוריו של בנג'מין פרנקלין. לפין לקח מן האוטוביוגרפיה של פרנקלין את שיטת השיפור העצמי המבוססת על קביעת שלוש עשרה מידות בנפש ועבודה עצמית עליהן לפי שבועות. כפי הנראה היה "חשבון הנפש" מיועד גם להציב אלטרנטיבה כנגד השקפות ודרכי התנהגות של החסידים בתחום ההשתלמות האישית, המוסר והתפילה. המהדורה הראשונה של "חשבון הנפש" יצאה בלבוב ב-1808. גם ספר זה הפך נפוץ ומשפיע מאוד בקהילות היהודיות בפולין ובמזרח אירופה, ויצא לאור בעוד חמש מהדורות במהלך המאה ה-19. השפעה מיוחדת הייתה לספר על רבי ישראל סלנטר, מייסד תנועת המוסר, ששאב רעיונות רבים ממנו - לרבות שלוש עשרה המידות - ודחף להדפסת מהדורה של הספר בווילנה תר"ה (1844).

from here
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C_%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9F

yumy said...

For many of the readers who don't understand the meaning of the heading of the post
דער געהיימער קוואל

It means the clandestine or secret sources

JJJ said...

Gee so touchy. Not everyone is a plagiarist, it was hyperbole on my part. The point was that plagiarism could be done by anyone , it cuts across all segments of society.

Anonymous said...

Nu nu. & is this any worse than the Magid plagiarizing the story of the Prodigal Son from the Christians, lehavdil????? (Hasefer Magid Devorov l'Y'akov enoy tachas yodi k'eys, avol ayin shom.)

-- ZIY

Haskula Recycled said...

you are meifiz Meir Bar-Ilan to the public ,
you think his haskala was lost in his Zionism the Reshab says its the same

grainom said...

http://4.bp.blogspot.com/-MtgnYWdh544/TXeUxqpQEgI/AAAAAAAAH8Q/DbAI2K-ro4o/s1600/124%2Bcopy.jpg

what year did they stop flying old glory at parades?

Anonymous said...

Haskula
Bar Ilan was no maskil, the Reshab could of said that they are just as dangerous,

Reines said...

Bar Ilan's haskalah comes from his father. His father hired tutors to teach him secular studies.

Anonymous said...

Are those that say burech shekivanti srious?! Don't they see it's the same lushen mamesh!?

Anonymous said...

its obvioud he studied toras hachasidus and wrote it to remember and his talmidim just printed whatever they found, im sure if you do a computer comparison you will find much more

Anonymous said...

Rienes
learning Secular studies dont make you in to a maskil, the Chasam sofers boys learned basic Secular studies as pre teenagers.

Reines said...

I agree.
My point was if they are calling Bar Ilan a maskil,then blame it on the Netziv.

Anonymous said...

Rienes
I heard lately that the Chofetz Chaim put the Netziv's Hemek Dovar in genizah, he did not like certain hashkofas of his,

Anonymous said...

Is there a reason why aish.com is running an ad on facebook featuring the Rebbe's picture and the text 'Click 'LIKE' if you LOVE Chabad and PROUD to be Jewish'?!

Old said...

לקח לי זמן עד שסערת דמי נחה מתדהמת מראה עיני.
ה"ציג" הביא הוכחות חותכות שבספר חכמה ומוסר שהוגה והובא לדפוס על טהרת הקודש על ידי הבנש"ק ר' שמחה זיסל ליבוביץ זצ"ל, השתרבב דבר מה ממיסד דרך החסידות.
נפשי לא ידע מנוח.
הרי הבעל שם טוב הוא זה שהצמיח דורות של חסידים, שמהם יצאו כל מיני "טרייפענע דיעות".
הייתכן שקטעים מספרו נכנסו לבית שלי?

איך ייתכן שהסבא מקעלם בעצמו, שעליו נשענתי מימי חלדי כהבסיס לדעת חכמה ומוסר, יפגע ככה בטוהר ונקיות הדעות שלי ויכשיל אותי בדברים כגון דא?

קפצתי לארון ספרים בכוונה לזרקו מחלון הפענטהויז שלי, בקומה השבע-עשרה ברחוב סורוצקין.
אך לשווא.
נזכרתי שהכרך הלזה הלוותי לחבורה קדישא שעוסקים בלימודי כתבי הסבא מקעלם זצוק"ל.והאמת, שטוב שכך, כי אולי זה לא ממש היה כמו ש"הציג" תיאר.
ייתכן שזה לא היה הסבא מקעלם בעצמו שכתב את הדברים האלו.
ייתכן גם שבדברים יש שינוי דק שעושה את כל ההבדל.
איזה סבירות יש שהסבא מקעלם יעיין בספר של הבעל שם טוב?
ואם הוא עיין בו, האם יביא מדבריו כמעט במדויק, ולא יביא את הדברים בשם אומרם?
מסתבר שלא.
ואם אכן הביא את הדברים, והחליט למען התועלת שלא להביאם בשם אומרם, מי אנחנו שנחלוק עליו?

וכמה שחשבתי על כל אפשרויות, היה נראה לי שדווקא המו"ל, שהוא הוא המחבר של ה"ההייליגער" שער בלאט, הוא זה ששיבש איך שהוא את תורת הסבא.

חשבתי לעצמי שבטח השפעת גיסו, חסיד חב"ד לשעבר, הרב המרקד שלמה קרליבך, הוא זה שגרם לשירבוב דברים אלו בספר קדוש זה.
ואולי השפעת השבועונים שהיו בביתו, הם אלו שגרמו לו ליפול ברשת שתמנו לו כמה חסידים.

נכון, עוד לא היה "בקהילה" ו"המשפחה" בשנת תשכ"ד, אבל טיים וניוזוויק היו גם היו, וכנראה אלו הם שגרמו לשיבוש הדעות....

תשאל אותי ידידי ר' הירשל, "אולד-בריסקער, ואיפה נפל עליך מחשבה ברברי כזו, לזרוק ספר קודש רק בגלל שירבוב דבר מה שלא נראה בעיניך?
וכי אצל הטאטע ראית דברים כאלו?
אצל הזיידע ר' חיים?
או אולי אצל הזיידע דער בית הלוי?"

לא ולא, דברים כאלו שמענו אצל בעל מהרבנית פייבעלזון, שגרה בתוך התחום שבת שלך, הראתה לו פירש מתוך חומש תורה תמימה (על זה שיעקב לא רצה לתת דינה לעשיו וכו')

על תגובתו לזה תשאל את חתנו.

זה לא עזר, שבאותו כרך שכן גם החומש שניתן מסיני.