Sunday, March 13, 2011

א רבי'שע שמועס


קטע מתוך "יחידות" של כ"ק האדמו"ר מסקולען זצוק"ל, יום א' כ' שבט תשל"ד

האדמו"ר מסקולען: יש כל-כך הרבה צרות, של הפרט ושל הכלל, והמצב בארצנו הקדושה, צריכים ישועות ונחמות.

הרבי: והצרה הכי גדולה ששכינתא בגלותא. קרוב לאלפיים שנה השכינה בגלות ועם ישראל בגלות! עד מתי?!


האדמו"ר מסקולען: הרבי הוא צדיק הדור וצדיק גוזר והקב"ה מקיים

הרבי: מה שאני חושב ועושה, הקב"ה יודע. אולי תפסקו אתם שמשיח צריך לבוא!

האדמו"ר מסקולען: שיבוא המשיח ויהיה סוף לכל הצרות, של הכלל ושל הפרט.

הרבי: הצרות צריכות להיפסק מיד, גם אם נגזר עלינו להיות עוד רגע בגלות. אנו אומרים בתפילה "שבענו מטובך ושמחנו בישועתך". מהו כפל הלשון? אלא כשיהודים לא טוב להם, כשיש צרות, הם מבקשים שמשיח יבוא. אבל לא זו הסיבה האמיתית שאנחנו צריכים משיח. אנחנו צריכים משיח כי "שכינתא בגלותא". ולכן מבקשים שיהיה קודם "שבעינו מטובך", שלכל יהודי יהיה טוב האמיתי מידו המלאה הפתוחה הגדושה והרחבה, ואז הוא לא יבקש משיח בגלל הצרות שלו אלא בגלל השכינתא בגלותא, וזהו שלאחר שיהיה "שבענו מטובך", אזי כשמשיח יבוא יהיה "שמחנו בישועתך", השמחה תהיה לא בגלל שנפטרנו מהצרות שלנו (כי כבר נפטרנו קודם) אלא בישועתך, בגלל הישועה של הקב"ה כביכול, שנושע ממצב של שכינתא בגלותא. אבל בין כך ובין כך שמשיח יבוא. אנחנו מוותרים כבר מה רגע קודם ומה רגע אחרי כן. שלצרות לא יהיה תרוץ לחכות עד שמשיח יבוא, ושלמשיח לא יהיה תרוץ כביכול לחכות עד שייפטרו מהצרות. זה יכול להיות בשעתא חדא ובסמיכות ממש והעיקר שיהיה רגע אחד קודם!

האדמו"ר מסקולען: יהודים גם כשהלכו לכבשן האש באושוויץ שרו "אני מאמין בביאת המשיח". והם הרי בוודאי לא חשבו על עצמם, על הצרות שלהם, הם הרי כבר היו בדרך לעולם שכולו טוב, במעלת קדושים וגיבורים וטהורים שאין שום בריה יכולה לעמוד במחיצתם, וכששרו בלהט האמונה "אני מאמין", היו בדרגה האמיתית של הציפייה והאמונה במשיח, כפי שהרבי אמר, לא בגלל הצרות שלהם אלא כדי שיבוא כבר הסוף לגלות.

הרבי: כן, ואתם שזכיתם להציל כל-כך הרבה ילדי ישראל מהימים ההם, אוד מוצל מאש, יש לכם כח במרומים לפעול שיבוא כבר המשיח!

האדמו"ר מסקולען: מי אנו ומה אנו לעומת הרבי?

הרבי: זו ענווה שלא במקומה, על-כל-פנים אני יעשה מה שתלוי בי ואתם תעשו מה שתלוי בכם.

האדמו"ר מסקולען: העיקר שיבוא משיח במהרה בימינו ממש וכפי שהרבי אמר: רגע אחד קודם

הרבי: אמן ואמן

17 comments:

klainer said...

Most appropriate considering the events in Eretz Hakodesh.

Anonymous said...

first time that I see the Rebbe expressing himself on a other Rebbe, eventough he did say about the Belzer Ruv Z"L but that was more of a description what he saw in Berlin

Anonymous said...

Although Hirshel didn't say so explicitly, the Skulener Rebbe zt"vkl is the one in silver bekishe in the photo (bending).

Some more to read (again, disclaimer on the site. Unfortunately this is all I could readily find). See the links and additional reading there as well:

http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%96%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%90_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C

Anonymous said...

It looks like it was Motzei Shabos, and he took off his shtriemel out of respect for the Rebbe

lozmirup said...

Anonymous said...
It looks like it was Motzei Shabos, and he took off his shtriemel out of respect for the Rebbe

Monday, March 14, 2011 2:16:00 PM

It seems like a yud tes kislev farbrengen. Yalles (standing on the left side) always showed up in his streimel on 19 kislev.

Anonymous said...

holier then holy deeper then deep, Oi Rebbe we need you
Danke

Beidem said...

Paging all face reading Talmidei Chachomim.....

Anon3 said...

I'm waiting for some individual to come along and say that this is"obviously a cut and paste job"

Anonymous said...

Anon
what?

chilly said...

"It looks like it was Motzei Shabos, and he took off his shtriemel out of respect for the Rebbe"

What are you talking about?
Guy, you know nothing about chasidim outside of Lubavitch, obviously!
Wearing a shtreimel is considerd the greatest respect.This was obviously not on motsoi shabos.Duh!

מלבשתו ענווה said...

Beidem:

תלמידי חכמים appreciate a דערהער from another תלמיד חכם. I hate to break it to you, but this post about two חסידעשע רביים להבחל''ח (neither of which made their mark as being a תלמיד חכם) would not register on the radar screen of genuine ת''ח.

Anonymous said...

מלבשתו ענווה said...

I understand that the Lubavicher Rebbe is a no no in you world eventough he was recognized as a both a boki and a lamdan by his enemies and his friends, but since you have to stick to your party line, then the facts don't matter. But why is the Skulener Rebbe not considered a Talmid Chochem because he davened Krias shema a half a hour.
Did you know the Skulener Rebbe personal? or some Talmid Chochem told you that he realized on his forehead the the Skulener Rebbe is no Talmid Chochem

uchony kotter said...

Anavah: By the discussion of R. Telushkin you sounded sincere, now I'm beginning to wonder...Two tzaddikim are talking about bringing Moshiach and your only dayges are about a radar screen of a "genuine" talmid chacham?Your comment is giving me der richtiger derher!

beidem said...

Anivah, I guess you got my page...
Apparently, Tzidkus does not mean anything in your brand of Judaism.
So, to be clear, R Telushkin never wanted to be there, and the Skulener Rebbe was not a real Talmid Chochom. The letter from RJBS was forged, as was the letter of RMF regarding Mivtzah Tefilin....

As for your intellectual honesty regarding the LR's Lomdus - not that he needs me to stand up for him, nor is it my place to equate Gedolei Yisrael with each other (I'll leave that for Anovim with a Derher....I once learned that a Chochom is Makir Es Mekomo...) - If you have opened up one of his Seforim (his Hagadah would be an easy place to start), and still cannot admit (begrudgingly, at least) to a vast knowledge of Shas, Rishonim, Achronim, Medroshim, Halacha, Kabbalah, and Chassidus, then arguing with you is an exercise in futility.

מלבשתו ענווה said...

uchony kotter:

I am sincere. I was upset at Beidim for taking an uncalled for dig at me. I did not say anything bad about these two צדיקים. I am saying that we may have heard about their great צדקות, but their mark was not made in the world of תלמידי חכמים. I would love if you could show me otherwise, but did you ever hear of any תלמידים that have gained from them in learning? (by learning, I mean ש''ס and פוסקים)

Anonymous said...

Anova

how many Talmidie Chachomim, do you need to establish your fact that they were enlightened by someones Torah?
1, 2, a Minyan 100?
how do we establishe that the Talmidim are tamidie chachomim?
give us your measuring tape, plz

Anonymous said...

Chilly
"Guy, you know nothing about chasidim outside of Lubavitch, obviously!"
how about that I wear a shtreimel for 6 geanarations,
you have no idea the Bittul and Hasoge that a Ruzhiner/Sadigurer chosid had in the concept of a Rebbe