Thursday, February 4, 2016

מאמרי חסידות מאדמו"רי חב"ד, ד"ה וידבר אלקים, ועליהם מאמר וביאור מכ"ק הר' הלל הלוי מפאריטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, יו"ל לראשונה מכת"י מעתיק [ובתוכו שמועה נפלאה מאדמו"ר הזקן בדף 46], כ"ה שבט, תשע"ו‎Not to be confused with last week's מאמר

Box.com Link

38 comments:

הערשל אונגארישער said...


! זהירות מסיון חב"ד

אלטישקער מיטן הויקער said...

אשר "במאמרו" ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם.. "חוק וזמן נתן להם" שלא ישנו את תפקידם. ואין כאן מקומו וזמנו 

במאמרו ברא שחקים...". ומה שקרא כאן לרקיע "שחקים" – משום דאמרינן בחגיגה יב ב "שחקים" – שבו ריחים עומדות וטוחנות מן..לצדיקים. והמב"י דאין כאן מקומו

ערפלי טוהר said...

"Not to be confused with last week's מאמר"

why not confused?

? הלא, ה' אמר לשכון בערפל

הפה שאמר said...


צבי, יש לך מה לומר על תמוהתי בפרשה, ראה אומר עלי.. ואתה לא הודעתני..? הלא אמר לו הנני שולח לך מלאך.. השמר לך! וכו' . ועוד הקשה מה שאתה אמרת לי הנני שולח לך.. אין אני רוצה בה! הלא משרע"ה אמר יפקוד ד' א"ה איש על העדה?! ובפלח הזה נראה לי שאף שמרע"ה לא רצה שמלאך תהיה המנהיג אבל הסכים על איש להנהיגיני, ומפני מה לא רצה למלאך מפני שבו נאמר כי לא ישאו לפשעיכם.. וד"ל כי קצרתי בקצירות האומר. אם תרצה תקבלו ואם לאו לאו

צמיחת צמח said...


צבי, יש לך מה לומר על תמוהתי בפרשה, ראה אומר עלי.. ואתה לא הודעתני..? הלא אמר לו הנני שולח לך מלאך.. השמר לך! וכו' . ועוד הקשה מה שאתה אמרת לי הנני שולח לך.. אין אני רוצה בה! הלא משרע"ה אמר יפקוד ד' א"ה איש על העדה?! ובפלח הזה נראה לי שאף שמרע"ה לא רצה שמלאך תהיה המנהיג אבל הסכים על איש להנהיגיני, ומפני מה לא רצה למלאך מפני שבו נאמר אל תמר בו כי לא ישאו לפשעיכם.. וד"ל כי קצרתי בקצירות האומר. אם תרצה תקבלו ואם לאו לאו. ובמהרה נזכה לאי"ש המצפה, בצפיותינו

שוואנץ גדול said...

האר"י הק' כותב שיערוף מן עיניו ג' טיפות דמע בשעת הענעניים. ואני הק' ראיתי מאי"ש א' אשר שם א' בינו ובין בנ"י לאות עולם. שהיה מאפיל בטליתו ומנענע אם כל העולם כולו.. והיה יורדות מעיניו הבדולח מאות ואלפים דמעות! לכפר על נפשות בנ"י. כי זה האי"ש אשר "העלנו" אותנו, לא ידעתם מי היה לנו

moshe pupik said...

"Please, no anonymous comments!!"

so what if you're truly an anonymous person, is it considered discremanatory?
or if my name is "anonymous" than what?

משה בער said...


מה שהוקראם מודיעים; ואת אשר עשו לא מודיעים?! כך דרכם

"Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu calls on world to condemn a suspected arson attack against a makeshift synagogue in the West Bank where Jewish Torah scrolls were burned"

Chicago new macher said...

dear administrator, I have a question please bear with me I'm learning the "ropes" so to speak, so I'm asking: when I write a comment on a topic that troubles me, does it have to be on the "specific" topic metioned, or could it be on another issue too even it seems to be off topic but since we know that he is ממלא ומסובב כל עלמין, הוא מקומו ואין מקום למקומו i hope I said it right, anyway therefore all topics are the same no? or you prefer to keep it simple like before I have seen the light?

oir sumaich student said...

hirshel are you biased to the Lubavitcher? because I never see any bresloved litetaratur, someone told me it's getting exciting there, the pendalum maybe swinging!

CW hillel campus said...

hey tzemach IT guys, on my phone I can never access any of your attachments, just sharing.

kipa levana said...

"זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, יו"ל"

Hi! can someone be kind enough to translate and translitirate the above Hebrew words, greatly appreciated.

prospect park bencher said...


sounds like feedimg time, this time holy porridge.

שוכן עד said...

הירשל,אני אשכון את דכא שטייט, אבער טאקע אויף אזא נידעריג ארט? טאקע

new comer said...

to anyone of value, Some of the writings here are borderline comical, but with a Stern face of authenticy, others are in your face but wronc, others are dumb, off topic, and outrages. is there a way to decipher which is which?

outhouse services said...

shaulson and tzig, both chasidim bashers, both linked to chabad, both side with Reb zalman. just mining some mega data..

סקאליער חסיד said...

די ליבאוויטשער זענען וויא די פאליטיקאנטן, רעדט אויף מיר אפילו שלעכטס וויא איידער גארניט רעדן פון מיר. זענען נעבעך אנגעוויזן אויף יענעם

nut bar sugar talk said...

"Not to be confused"

Your attention to details is confusing.. what difference does it make!

רועה בקר said...

ס'הייבט זיך אהן די מעשה הקרבנות, אין די ציגען באהאלטן זיך אין די שטעלער, פדה עמך מעזים צונך מיד גוזזים, ד' עושה חזיזים

IRS Israeli branch said...


יסודות הנהגה לכל שבת קודש!! חלק מתוך יסודות שובה ישראל ע"פ הנהגת האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

2) הרהורי הלב כל ערב שבת ישתדל האדם לשוב בתשובה וללכת למקוה, אם אין מקוה יטול ידיו כשיטת הבן איש חי ארבעים פעמים, יערה תחילה על יד ימין פעם אחת וכן פעם אחת על יד שמאל וכך יעשה עשר פעמים, ולאחר מכן עשר על יד ימין ועשר על יד שמאל

חזונישניק said...

איך זוך צי קויפען שער של עגל

איך זוך צי קויפען האר פין אן עגל פאר תפילין וואס איז א גרויסער ענין ווי עס ווערד געברענגט אין ראשונים, היינט איז עס שווער צי קריגן דעריבער בניצן זיך די בתים-מאכער מיט פשוטע שערות שור

לשון הבית יוסף: ועיין בשימושא רבא שצריך שיהיה שיער זה של עגל כדי שיזכור מעשה העגל ולא יחטא ככתוב (הושע) המעט לנו את עון פעור אשר לא הטהרנו ממנו. וכתב
הרמב״ם (שם פרק ג׳ הלי חי) שכן נהגו. וכתב הר"י
אסכנדרני דאם לא מצא של עגל יעשה בשל פרה או של שור וירחוץ
השיער היטב בתחלה עד שיהיה נקי

ש.ו. גאלד said...

ר' הערש קיין פוליטיקאנט בין איך נישט, אבער מיטן פארבליבען שכל (הישר) וואס איך האב נאך, וויל איך ר' הערש, איהר זייענדיג אין דעם ליין.. פרעגן א קשיא. אוויא קומט זיך אז די רז"ל סאטמאר-פראקציע, געפינט זיך בידידות מיט דעם נחש הקדמוני בן-שאול (שאול-זוהן) וואס ער איז מפרסם "זייערע רעל" אקעגן דעם ברידער הגה"ק בכל עת מצוא! אפגירעדט פונם עזות וחוצפה בעצם הענין, דער זעלביגער הולך רכיל האט דאך שופך דם גיווען בלי הירף דעם/זייער בירך משה ז"ל!!! האבן זיי שוין טאקע דעמאלט גיהאנדלט מיט דעם שד במחתרת!? וד"ל

blie sheizer said...

A call to arm!
Bloomberg for President?
vote NO! he will outlaw MbP by executive order!

“I find the level of discourse and discussion distressingly banal and an outrage and an insult to the voters,” Bloomberg said, adding that Americans deserve “a lot better.” He is expected to run as an independent.

לייב-צודעקל מאכער said...

רעקלאמע: איך זוך צי קויפען האר פין אן עגל פאר תפילין וואס איז א גרויסער ענין ווי עס ווערד געברענגט אין ראשונים, היינט איז עס שווער צי קריגן דעריבער בניצן זיך די בתים-מאכער מיט פשוטע שערות שור

לייב-צודעקל מאכער said...

לשון הבית יוסף: ועיין בשימושא רבא שצריך שיהיה שיער זה של עגל כדי שיזכור מעשה העגל ולא יחטא ככתוב (הושע ) המעט לנו את עון פעור אשר לא הטהרנו ממנו. וכתב הרמב״ם (שם פרק ג׳ הלי חי) שכן נהגו. וכתב הר"י
אסכנדרני דאם לא מצא של עגל יעשה בשל פרה או של שור וירחוץ
השיער היטב בתחלה עד שיהיה נקי

נחמן לאנדא said...

please wash your hands!

יסודות הנהגה לכל שבת קודש!! חלק מתוך יסודות שובה ישראל ע"פ הנהגת האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

הרהורי הלב, כל ערב שבת ישתדל האדם לשוב בתשובה וללכת למקווה, אם אין מקוה יטול ידיו כשיטת הבן איש חי ארבעים פעמים, יערה תחילה על יד ימין פעם אחת וכן פעם אחת על יד שמאל וכך יעשה עשר פעמים, ולאחר מכן עשר על יד ימין ועשר על יד שמאל

larry barry and moe said...

todays daily sipur from the rebbe is actually a story word for word of carlebach, yossele from cracow!

Sanderwitzky the hassid¿ said...

Bernie Sanders-witzky, the marxist revolutionary, and left-wing Hashomer Hatzair'nik, which in decades past established a socialist Worker’s Party seeking a bi-national state for "Jews and Palestinians" wins the Lubavitcher read settlers endorsement.. to settle 3 million arabs into greater israel. go figure¿

http://www.jpost.com/US-Elections/Sanders-may-play-down-Judaism-but-he-has-a-fan-in-Chabad-Lubavitch-444487

"In addition to his fight for the menorah display, the Chabad-Lubavitch research showed Bernie Sanders had expressed strong admiration for Rabbi Menachem Mendel Schneerson, also known as the Rebbe, the last Lubavitcher Rebbe considered one of the most influential Jewish leaders of the 20th century."

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

chicago macher

usually it is preferred to stay on topic, but if I don't write for a week-10 days I can hardly blame anybody for choosing the last thread to rant.

לייבל,יעקעל,חיימטשע said...

ברוך שכוונת

הנאנחים ונענקים said...

hirshel: I can hardly blame anybody for choosing the last thread to rant.

! לכל תכלה ראיתי קץ רחבה

KGB-FSB-NSY said...

we agree once you laundry your money try washing your hands 99+ times, to get rid of the organisms.

KGB-FSB-NSY said...

we agree once you laundry your money try washing your hands 99+ times to get rid of the organisms. It's preferred to keep your hands clean at all times.

בכל עת יהיה בגדך לבנים

no kidding said...

! וירא "בצר להם" בשמעו את רינתם

News Brief:
Terror attacks in Israel drop back to pre-escalation level, to only 170 per month! drip drip..

אלי' דוד said...

: המטורף הבן-שאול מתרעם
הורים בסאטמאר זועמים על דברי המשגיח בישיבה שאמר כי קודש הקדשים נמצא בין הרגליים

יש שיחה נדפס מהטעיפ מכ"ק הדבר"י ז"ל שמצוה להמלמדים לאמר להתלמידים אף קטנם מאוד מכל המתסתעף לענין הנ"ל, ומתרעם על אלו שלא מדברים אם הקטנים בזה ואמתלאם בידם. עיי"ש

? סתום וחתום said...

.. ואתא שונרא ואכל לגדיא

GoDaddy said...

..דזבין אבא בתרי זוזי

milk crate said...


What happened to Hirshel Tzig?!
----------------------
AnonymousMonday, October 06, 2008 12:16:00 PM

אוי לעיניים שכך רואות

פעם אחת איינמאָל איז געווען אַ ייד מיט פרנסה בדוחק האָט עם דער צדיק מבטיח פרנסה בריווח אױב ער וועט ארײַנברענגן בײַ זיך אין שטוב אַ ציג. אױ וויי רביניו, האָט דער חסיד זיך צוטרייסעלט, ווי וועט מען אױסהאַלטען פון דעם אױסטערלישן געשטאַנק? זײַ ניט קײַן נער, האָט עם דער רבי שטיל געמאַכט, "די ציג וועט זיך צוגעוויינען"!!

זעט זיך אױס אַז די "ציג" האָט זיך ניט געקאָנט צוגעוויינען,,,

בברכת תכלה שנה וקללותיה
אליעזר דן אברבנא"ל

http://theantitzemach.blogspot.com/2008/10/what-happened-to-hirshel-tzig.html?m=1