Wednesday, May 4, 2016

The little Reverend in New London, CT who stood up to the greatest (maybe a bit out of his league...)

This week (today, actually) starts the whole Yom HaShoah-Yom HaZikaron-Yom HaAtzmaut trifecta. Which makes this the season for discussions about Zionism, etc., I thought this letter might amuse some of you - and maybe make some of your bloods (sic) boil...It seems like the good Rev. Manchester took the weight of the world on his shoulders and decided to fight back! Starting with the good Rev. Bloch himself.


Source

27 comments:

רוח זמורה said...

ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו

א חזן א טיפש said...

דער בהמה גלייבט נישט אז אדם ובהמה תושיע ד' יפקוד ד' אלקי הרוחות "איש" על העדה, משרע"ה לא הסכים "למלאך" דוקא אדם, דבר א' לדור

מה יפית יוד said...

הירשל פרייט זוך ער האט גיטראפן א ציוני נלהב פון די אמאליגע

Moshe Koussevitsky said...

H: "maybe a bit out of his league"


what league?

רקב הממון said...


מחלוקה גדולה! בין ישראל פריעדמאן (יתד במקום נאמן), עם אורי רגב שר"י

במאמר כתב עורך העיתון יתד נאמן, ישראל פרידמן, כי "מדינת ישראל שקמה כדי לפתור את בעיית האנטישמיות, הפכה להיות הגורם המרכזי לאנטישמיות". פרידמן הוסיף כי "יהודי העולם סובלים לא בגלל דתם, אלא בגלל מדינת ישראל ומדיניותה. כל יהודי הפך אשם בגלל החלטות ממשלת ישראל ומאבקה בטרור הפלסטיני. בעניין הזה אין נתיבי מילוט".

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הרב אורי רגב, אומר בתגובה כי "סביר שהמאמר של יתד נאמן ישמש את גדולי האנטישמים וירבה אנטישמיות בעולם. ברור שכמו התבטאויות רבות של אנשי דגל התורה הוא יגדיל את העוינות של היהודים בישראל ליהדות. שוב הוכח שהמפלגות החרדית הן מהאויבים הגדולים ביותר של היהדות".

רגב הוסיף כי "המסקנה הברורה מהמאמר היא שעל דגל התורה לעזוב את הממשלה הגורמת לדעתה לאנטישמיות. קשה להבין איך יכול יו"ר ועדת הכספים, משה גפני, לשבת על ברז התקציבים של מדינת ישראל כשהוא יודע שעל פי האידאולוגיה של מפלגתו כל צעד וצעד שלו תורם לאנטישמיות. אין צביעות וגלגול עיניים גדולים מהמשך ההשתתפות של דגל התורה בממשלת מדינה הגורמת לדעתה לשנאת ישראל. אבל נראה שמבחינת דגל התורה התקציבים והג'ובים מעניקים הכשר (למהדרין) לכל דבר". ע"כ

פירושים יותרים. הכסף יענה את הכל, אפי' לטהר ממזרים כהרקב-רגב שר"י

Lazer epstien said...

he wrote to Bloch
as if he had a shitah on anything,
he was a forger,and tried to deliver for Satmar Ruv some 3 volumes of fabricated letters(printed by the rebbes mouthpiece Sender Deutch),
Bloch had no beliefs

Tevya said...

hirshel: "The little Reverend in New London, CT who stood up to the greatest"

chazon who ?

דער איד גנב said...

! אכן נודע הדבר

דער איד גנב said...


http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=12189

חיים יאנקל said...

עס ווערט דערציילט אין "איש חמודות" האט רב בלאך געבעטן פון מרן הגה"ק בעל דברי יואל מסאטמאר זי"ע ער זאל געבן א מכתב הסכמה אויף זיינע ספרים וויבאלד זיי זענען קעגן דעם רעיון הציוני, אבער הגה"צ ר' מיכאל בער ווייסמאנדל זצ"ל וועלכער איז דאן געווען ביים רבי'ן האט מפציר געווען אז דער רבי זאל איהם נישט געבן קיין הסכמה, וויבאלד געוויסע בריווען זענען מזוייף, און וועט מאכן א רושם כאילו די גאנצע שיטה אקעגן ציונות איז מזויף, און דער רבי האט טאקע נישט געגעבן קיין הסכמה. וכן הוה, ווען די ספרים זענען ארויסגעקומען האבן פיהלע שרייבערלעך געשריבן אז זיי זענען מזוייף

נח גמזי said...

הרהגה"ק ר' חנינא אברהם לייטנער זצ"ל אמר שמותר לגזם על מעשה הרשע הציונות. ובלי גוזמא הם

Satmar Lie said...

Chaim Yankel
"
עס ווערט דערציילט אין "איש חמודות" האט רב בלאך געבעטן פון מרן הגה"ק בעל דברי יואל מסאטמאר זי"ע ער זאל געבן א מכתב הסכמה אויף זיינע ספרים ו
Another (gelbman approved)concocted satmar lie....

Unknown said...

The Teachings of Rav Kook ...
by Shmuel Knopfler

In the early 1920's in Jerusalem it there was rampant poverty among
the Charedi community. The only job that was available for them was
Hashgacha. A Charedi Jew was told to see Rav Kook for a job since The
Rabbi had some job openings in Haifa. The Charedi Jew was reluctant to
see Rav Kook since he was cursing the Rabbi as an opponent to his
views. His friends told him to disguise himself so that Rav Kook would
not recognize him. He did as he was told and appeared for the job
interview being totally nervous. Rav Kook recognized the person and
made believe he does not know who he is. Rav Kook gave him a letter of
recommendation adding that he has the job in Haifa. The person was
restless thinking that this might be a trap to have the British arrest
him for suspicious activities. Rav Kook reassured him that this is a
legitimate offer.
When the person left The Rabbis study the people asked him what is his
opinion of Rav Kook? He answered "Either Rav Kook is a Lamed Vav
Tzadik or simply very naive" ...
Rav Kook did not even tell this person I know who you are nevertheless
I will help you. Lo Sikom v'lo Sitor ...
This Lesson should be taught in every Yeshiva & Bais Yakov.
The holy portrait of Rav Kook's should be displayed in every classroom.
Rav Kook and Rev Sonenfeld used to travel together to Kibutzim for
Kiruv Rechokim.
At the Bris of Moshe Dayan Rav Kook was The Sandak & Rav Sonenfeld was
The Mohel.
This is how they propagated Torah & Yidishkeit with mutual respect.

Unknown said...

והיה כי תבא אל הארץ. אמר והיה לשון שמחה, להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ על דרך אומרו (תהלים קכ''ו) אז ימלא שחוק פינו וגו'.
אור החיים, דברים פרק כו. פרשת כי תבוא.

bostoner cusid from boston said...

all the kings horses and than some won't help the kook brand is kaput.

וועט העלפן אוויא אויף א טויטן באנקעס

Unknown said...

Rav Kook is vindicated.
Look at Toras Eretz Yisroel.
Look at the Baalei Teshuvah from the upper echelon of Israeli society.
Lebsof kulam yaasu Teshuva.

Unknown said...

The Legacy of Rav Kook
Rav Kook - Orot ...
http://orot.com/category/rav-kook/

In the 1950's Rabbi Yitzchok Hutner still had a portrait or Rav Kook in his Sukkah.
Few years later when some were tinged or afflicted by Satmaritis it became unpopular to have Rav Kook displayed. When Rav Hutner used to say "Shomati miBeis Hagra" his disciples were asking The Gaon lived 200 years ago? He meant Hagaon Rav Aharon Yitchak Hacohen ...
It was in Eretz Yisroel when Rav Hutner studied in Chevron Yeshiva on weekends he went to hear Rav Kooks dissertations on Maharal. Rav Kook was a master on Sifrei Maharal. Rav Hutner indeed had a good Rebbi.


רבי דומב said...

אהובה היתה בימי האבות, ועכשיו שנואה הוא

יושב ציון said...

Sammy... The story of the ברית of moshe dayan is שקר גמור... It's been told so many times no one doubts it. Did you know rav kook held of the 3 oaths למעשה and didn't eat heter mechira ? Go leanrn something esides simcha razסס

משרד "הדתות" ישראל said...


השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם, וחרה אף ד' בכם.. -דברים יא

ראצפערדער פערד said...

רמב"ן פ' כי תבוא, וזלה"ק: ודע כי התוכחה.. ושאר כל התוכחות הם כלם עד כלותו אותך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה.. ואלה התוכחות בהיותם בארץ, כי כן יאמרו אחריו ונסחתם מעל האדמה שהוא הגלות וכו

אבל אחרי היותינו בגלות בארצות אויבינו לא נתקללו מעשה ידינו.. "כי ישיבתינו בגלות הוא ההבטחה שאמר לנו ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם" להפר בריתי אתם כי אני ה' אלקיהם. עכ"ל הקדוש

Mesecta yavomos said...

Reb tzvi kook was married to rav hutners cousin... He went to him on family maatters, as is known.

pimper nuter said...

"Rav Kook was a master on Sifrei Maharal."

the belzer maskil, before he became senile, he wanted his chasidim to learn sifrei maharal too, wonder why?

.גנב, גזלן, שקרן אינק said...

says who? lier.

Unknown said...

בן סורר ומורה ... בר סטי ומרי ... תרגום
אונקלוס
Satu Mare

ליטוואק פון בודאפעסט said...

Moshe Dayan had a bris?! His father was famously anti-Judaism, hanging a loaf of bread outside his front door over Pesach.

 תרטימר בשר סריחה said...

שם כהה: בר סטי-ומרי

שם כהה, להוציא מלבו של צדוקי אין שום גירסא כזו בשום מקום

אונקלוס: ארי יהי לגבר בר סטי ומרוד

ירושלמי: ארי יהי לגבר ביר סירהון ומרוד

יונתן: ארום יהי לגבר בר סירהבון ומרוד