Tuesday, September 4, 2012

?"פארוואס ציהט עס טאקע "אהיןקודם כל גלייב איך נישט אז ער האט עס געזאגט, ווייל כידוע האט מען - און עד היום איז אזוי - געלערענט אסאך תניא אין סאטמארע ישיבות. זיי האבען אפילו געדרוקט א "כשר'ע" תניא - אהן די ליובאוויטשע הוספות. אבער לו יצוייר אז ס'איז אמת, פארוואס ציהט עס אהין? קען דען נישט יעדער בר-בי-רב דחד יומא גלייך זעהן אז "היינטיגע ליובאוויטש האט גארנישט מיט'ן תניא" אזוי ווי די סאטמורים זאגען? ליובאוויטש היינט איז דאך נאר ציוניזם מיט לייגן תפלין אויף גויים - און אפשר נאך ארגער, וועלכע בהמה וואלט געמיינט אז דארט אין "סעווען סעוונטי" פירט מען זיך ווי אין תניא שטייט? האט דער רב געהאדעוועט אזעלכע בהמות ביי זיך אין שט - ישיבה? איז פון דעם געדרינגען..... כ'ווייס נישט וואס מ'דרינגט ארויס פון דעם שטיקל פאפיער. איין זאך איז זיכער אז היינט קען מען דרוקען סיי וואס מ'וויל, און דער עולם קויפט עס. און דער מלקט וועט באלד הייסן "בעמח"ס עמד ושתלן" און וועט טוהן "שיינע שידוכים" נאך אויך. כ'פארגין עס אים, ער האט שווער געארבעט דערויף. באקען מעשיות און שרייבן ביכלעך נעמט צייט און אסאך מיה. ער האט עס ערליך פארדינט

!מזל טוב

121 comments:

m wecter said...

when you will start posting other peoples deserting opinions on the lubab tragedy! maybe you to will learn and know something to, until then wallow under cover of your own ---

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

deserting opinions?

תנא קמא said...

"אבער לו יצוייר אז ס'איז אמת, פארוואס ציהט עס אהין?"
--------------------

פארען זעלבען טעם פארוואס דיין רבין האט גיצויגען צי די בערלינער יוניווערזיטעט'ן שקר החן והבל היופי! האט שלמה המלך גיזאגט, צי דער פאסטעך פון דעם ציגעל שטאל גלייבט יא צי נישט, איז נישט מעלה ומוריד

דער סאטמאר רב האט גיקענט אין גילערינט תניא פינקט וויא אללע אנדערע ספרי חסידות! אבער אז דאס לערנען קאן שלעפען א מבקש הטועה בדרך צי מקורת שאין רוח חכמים נוחה בהם! דעם וועט גארנישט פעהלען אין וועט קענען זיין א וואילער יוד עד מאה ועשרים, אז ער וועט קיין תניא -מיט ציגילייגטע פארדרייטע הסברים וואס גרעניצט זיך מיט השכלה- נישט וויסען אויכעט

כעלעם'ר מגיד said...

הירשל, דו האסט דען בכלל אן השגה ווי שטארק באגלייבט ר' נתן יוסף איז אין אלגעמיין סאטמאר, ביידע מפלגים, בפרט בעניני דרך הבעש"ט ווי באקאנט זיין שטארקע אהבה צו חסידות איז געווען, חסיד'ישע ספרים, באטעס, פארברענגן'ס, גייען צו ערליכע יידן-אפילו 'היימישע' . און בפרט אז די כלי שני מקור איז א בראווער.


לאז עס פאר די בכם ומכם אליינס מחליט צו זיין צו עס פעלט אויס אן הכחשה.

m wecter said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
deserting opinions?

I meant opposing opinions

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

און דאס קומט פון לערנען די הייליגע תניא???

Atoh choinen said...

mr not mendel vechter
I have to say you're not ah groiseh mechitin mit dem atoh choinen..

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

איך ביו עס גלייך מכחיש, צו זיי וועלן צו נישט

וי באגלייבט ער איז אויף אנדערע זאכען, ווי למשל פסקי הלכה, ווייס איך יא....

כעלעם'ר מגיד said...

און הירשל טייערער זיי נישט אזוי בא'גדול'ט, ס'קען זייער מעגליך זיין אז אויב וואלט ווען די סאטמארע ויואל משה/על הגאולה אזוי שטארק געצויגען 'אהין' קיין סאטמאר ווי דער תניא קיין ליובאוויטש ל"ע, וואלט ווען דער ליובאוויטשע רבי געזאגט דאס זעלבע אויף זיי....

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

אלעס "קען זיין," כעלעמער

כעלעם'ר מגיד said...

נאר א שאד אז מ'קען עס נישט איבערווייזן, פארפאלן, שוין דערנאך, אפשר אין קומענדיגע גלגול.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

טאקע א שאד

gooey said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
און דאס קומט פון לערנען די הייליגע תניא???

no from the holy Gooooooooogle

דובנער מגיד said...


דער סאטמאר רב זצ"ל ברענגט צי אסאך דעם ליקוטי מהר"ן פון ר' נחמן ברעסלאווער זצ"ל, אבער ווען מבקשים האבען אנגיהויבען א פארפיר מיט די 'שלוחי' ברעסלאווער האט ער דאס פארבאטען זיי ציקומען אהון, די זעלבע וויא די 'שלוחי' ליבאב

איך בין נייגעריג וויפיל 'ויואל משה' צי ישמח משה לערנערס וואלט ליבאב געדילדעד, ר' משה'לע וויזניטצער ז"ל האט ארויסגיווארפען 'אויף די גאס ממש' שני מאות תלמידים + ווייבער מיט קינדער, פאר די עבירה פון לערנעען 'ויואל משה' ואז נגדעו קרנם כידוע

!!! לא תהא כוהנת כפונדקית

Attention: No missionaries of any kind allowed on these premises!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

ביטע נישט פארשפרייטען שקרים דא, דובנער

דו ווייסט אליינס אז נישט צוליב דעם האט ער זיי ארויס געווארפען

תנא קמא said...

כעלעם'ר מגיד said...
הירשל, דו האסט דען בכלל אן השגה ווי שטארק באגלייבט ר' נתן יוסף איז אין אלגעמיין סאטמאר

A bit more than Tendler's Tenders are on RMF! i hope.

איך האב גילערילנט אין הרהגו"צ ר' נתן יוסף מייזעלס כיתה, ער איז אויך גיווען מיין שכן, א ת"ח מובהק א יר"ש באמת מתנהג בתמימות וחסידות תמיד, ער האט איבער גילאזט א שטוב מיט קינדער יר"ש ות"ח לשם ולתפארת אלע מרביצי תורה ותופסי ישיבות! כעה"ר, ועל כולם איז ער גיווען א דולה ומשקה מתורת רבו הגדול לאחרים! הללוואי פאר אללע יודן גיזגאט

יסכר פי דוברי שקר, הדוברות על צדיקי דורינו, בבוז ובשקרים וכזבים

sam said...

Hirshel
what pulled you to the Lubavitcher?
it seem tanya at all

Choosid said...

What did the REBBE say when asked if thr boochrim should learn G'mooreh??? Which way will that "tzee" you??

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

the Rebbe said וואס מעררער אלץ בעסער

דובנער מגיד said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
ביטע נישט פארשפרייטען שקרים דא, דו ווייסט אליינס אז נישט צוליב דעם האט ער זיי ארויס געווארפען
----------

ביטע מיין קאפ נישט פארדרייען, איך בין נתגדל גיווארען מיט זיי מענכע זענען מיינע בעסטע פריינד אין משפחה מיטגלידער, זיי האבען גילערינט 'בחשאי' ויואל משה ביי ר' גדלי' נאדלער אין דערנאך גימאכט א טאמעל אז ר' משה'לעס טעכטער לערנען עיברית! האט ער זיי אללע מסלק גיווען בלי שום רחמנות! עס וועט איהם אוודאי ביישטיין בעולם האמת

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

ניטאמאל רבי גדלי'ס נאמען ווייסטו

א האלבע אמת איז ארגער ווי א גאנצע שקר

כעלעם'ר מגיד said...

אלעס אמת, נאר איין טעות ער איז געווען א דולה ומשקה "מתורתו" בשם רבו הגדול לאחרים, ויסכר פי דובר שקר הדוברות עתק ובוז ושקרים וכזבים על צדיקי דורינו בשם רבו הגדול.
הבנת?

דובנער מגיד said...

כעלעם'ר מגיד said: אלעס אמת, נאר איין טעות ער איז געווען


איך האב איהם גיקענט פעזענדליך, אין איהר מגיד טייערער רעדט ביטע פין אייער שטאט כעלעם, גיט אונז איבער נייע וויטצלעך

רחצה said...

כעלעם'ר מגיד said...
אלעס אמת, נאר איין טעות ער איז געווען א דולה ומשקה "מתורתו" בשם רבו הגדול לאחרים
------

וואס איז, ש. פויגעל אין איטשע מאיר גיפעלט דיר בעסער

Kama Kama Butel said...

Tane Kama
"דער סאטמאר רב האט גיקענט אין גילערינט תניא פינקט וויא אללע אנדערע ספרי חסידות! "
I don't know if he learned tanya at all, but perek 32 (Lev as chasidim call him) he did not learn

abc said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
ניטאמאל רבי גדלי'ס נאמען ווייסטו
א האלבע אמת איז ארגער ווי א גאנצע שקר
------------

stick with your topic how much would of lubab or viznitz allow their students to mingle with satmar and learn with them V"M
I guess O tolerance for that

Kama Kama Butel said...

Tana Kama
"דעם וועט גארנישט פעהלען אין וועט קענען זיין א וואילער יוד עד מאה ועשרים, אז ער וועט קיין תניא -מיט ציגילייגטע פארדרייטע הסברים וואס גרעניצט זיך מיט השכלה- נישט וויסען אויכעט"
can you give a example of Tanya that has ideas from Sorbonne....?
or you are talking begodal as your Rebbes style was....
I believing in every ois in tanya kadisha and in chazal and in rashi Sorbone style...
Can you find 1 other Sorbone graduate that believed in a divie hamascil of a rashi? that you can say torah on it?
Mirshoim yetze resha....

כעלעם'ר מגיד said...

well said, you right, all the same.

כעלעם'ר מגיד said...

i have news for you
איך האב אים אויך גאנץ גוט געקענט, זיינע שיטות בשם סאטמארע רב האט "קיינמאל" נישט געשטימט מיט וואס אנדערע תלמידים האבן מקבל געווען פון די זעלבע רבי

יהא זכרו ברוך שאמר

Kama Kama Butel said...

Tana Kama
"דעם וועט גארנישט פעהלען אין וועט קענען זיין א וואילער יוד עד מאה ועשרים,"
thats for sure that every yid has to be saved from learning Veyoel Moshe.. a sefer that teaches a yid how to hate every jew that is not part of his brigade.. that Hitler left too many Jews....a sefer that is Megale Punim betorah... all for the sake to get conclusions that all jews included the Belzer Rav Reb Chaim Mier of Visnitz Bies Yistroel...
a sefer that teaches you every thing is run by the sitra achra besides the meat factory on Sands street....
A sefer that Koach hapoel benifal is only when you get it legitimate by the the Israeli government, but its not valid when his USA moisdois are ........ which that is the real meaning of the Bnie yisoscher....

Kama Kama Butel said...

Dubner Magid
"איך בין נייגעריג וויפיל 'ויואל משה' צי ישמח משה לערנערס וואלט ליבאב געדילדעד, ר' משה'לע וויזניטצער ז"ל האט ארויסגיווארפען 'אויף די גאס ממש' שני מאות תלמידים + ווייבער מיט קינדער, פאר די עבירה פון לערנעען 'ויואל משה' ואז נגדעו קרנם כידוע"
how many families did the veyoel throw out when they FIeFT on him, the Divrie yoel has alot of torah for people that questioned his Hanhoge....
the number 200 families is a lie as all your lies go...

Kama Kama Butel said...

Tana Kama
"ועל כולם איז ער גיווען א דולה ומשקה מתורת רבו הגדול לאחרים! ה"
what was truth?
Did Satmar ruv say that Mechel Lebovitz is shabsi tzvi... he is a liar...he produced lies he was out to kill every rav... till the 26 of av when he started dying a slow death.....

lozmirup said...

abc said...
stick with your topic how much would of lubab or viznitz allow their students to mingle with satmar and learn with them V"M
I guess O tolerance for that"

what planet r u on? I learned in TTL and went thru V"M with a friend so we can understand the satmar shita. the R"Y knew about it and thought it was bittul torah but didn't stop us. and i mingled with satmar friends my whole adult life, and B"H still a proud lubavitcher chossid, so i don't know where u get your ideas from.

HT, this story is bubbe maises. My satmar friends told me they learned tanya in yeshiva, & in one place i know the R"Y gave a shiur on it in the 60's. IIRC, the seder in satmar was to learn "sefurim kedoishim" for 30 min before shachris. Most bochurim used this as a coffee break time, but some guys i know really got into learning tanya, noam elimelech, be'er mayim chaim, etc.

the real issue in satmar was that RYT "hut upgemacht" just about everyone with few exceptions. Tanya was one of the accepted seforim, but many of the later chassidishe seforim were a source of one-liners for him. this caused his chassidim to be dismissive of kimat everyone and after he took ill, left them without a rudder to steer by.

רחצה said...

כעלעם'ר מגיד : איך האב אים אויך גאנץ גוט געקענט, זיינע שיטות בשם סאטמארע רב האט "קיינמאל" נישט געשטימט מיט וואס אנדערע תלמידים האבן מקבל געווען
----------

אדרבה ילמדינו רבינו, גיב מיר א משל וועלעכעס האט נישט גישטימט
?

בדיל ויעבור said...

- Kama Kama Butel
- lozmirup

עבר ובטלני'ק, בטילין ומבוטלין, בביטול בעלמא סגי מאתה ועד עולם

Yelid Willi said...

Tana Kama
Nosun Yosef was infamous as a liar in Sands street.. I heard from many people that he used to quote stuff in the name of Satmar Ruv that he heard on a certain Thursday.. and the bucherim used to check that he was never there that day or a day before...

בדיל ויעבור said...


ילד'ל


ר' עקיבא אומר: "ודרשת וחקרת ושאלת היטיב" וכי יש דורשין לחרשים ויש חוקרין לשוטים?!

האם היה לך גביות עדות משני עדות כשרים אם אמת הדבר? האם אמר שבשבוע זו ביום חמישי היית שמה
אולי היה זה בשבוע אחרת ביום חמישי, נא להתעניין בזה עם השבע חקירות
לקיים מה שנאמר ודרשת וחקרת ושאלת היטיב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התןעבה הזאת, שלא תצא ח"ו מכשלה מתחת שלך

schneur said...

IN chodesh Elul its a time to have a seriosu cheshbon Hanefesh.
How many Chabad people understand Tanya ? How can anyone who has little life experience and hardly understands who he is himself like a 14 year old kid understand Tanya Kaddisha ? Tanya is for some one who is male kreysav... and has a farshtand in zich und in velt. But what do all the terms the Tanya uses mean to a 12 year old ?
Did the Alter Rebbe write the Tanya for teens ?
Yes people translate it even add conceptual notes etc but does anyone except a serious person understand this?
Tanya can be studied to get a glimpse of the world of the Alter Rebbe ,or legirsa or for Chitas but young kids need something they can relate to. In our times middos , middos and more middos are necessary. Hashem ken bayshteyn zein eigenem shtetel , but we need tremendous work in bein Adam Lechaveiro - tremendous ! And that requires a different sort of literature .Sifre Mussar may help !Chabad wants every one from every chug to study Tanya, and Ani hakatan says Chabad should reciprocate and start studying Rabbeinu Yonah, Mesillos Yesharim Shaare TeshuvahRabbi Lopain, Rabbi Dessler , and Rabbi SR Hirsch.

Bennett Ave. Yekke said...

schneur

"and Ani hakatan says Chabad should reciprocate and start studying Rabbeinu Yonah, Mesillos Yesharim Shaare TeshuvahRabbi Lopain, Rabbi Dessler , and Rabbi SR Hirsch."

I would like to ask you, does all the Machlokes, Sinas yisroel, halicha larokoes, sheker rechilas , Chilul Hashem thats embroils now the whole misnagdic world, show that Lapian, and dessler worked?
I was a 13 year old bochur that learned tanya with many of my friends , and that kept my little yiddishkiet that I have....

EDITED.

Bennett Ave. Yekke said...

Schneur
"Did the Alter Rebbe write the Tanya for teens ?"
if Hirsch is the thing that holds up our yiddiskiet, let's be pragmatic....Hirsch is the pillar of Judaism today in all big centers of Juadisim,
Lakewood, KJ, Bnie Berak, Williamsburgh .... and for sure on Bennett and Fort Washington.... there are no OTD boys on Bennett ave...

Bennet Ave Yekke said...

Schneur
"Did the Alter Rebbe write the Tanya for teens ?"
I see that Hirshel likes you very much and cherishes your appearance, so he edits my comments, so I will try to be a Gentleman
The Alte rebbe had a shita in Emuna and held its the derech habesht... is a teen after bar mitzva exempt from the mitzva of Emuna?According to Reb Chaim brisker, every slighht quiestion in emuna, labels you as a Nebech Apikores, and it starts all from the minute he becomes 13 (look in Kovetz Heoras Yevomath).
The Alte Rebbe writes Mitzva Legalois Zois Hachochma, is a teen exempt from that Mitzva, the alter Rebbe does not take any limitations of the rishonim on learning Penimus hatorah.
If you are really interested what the Alte Rebbe view is, then you got your answer.
Since you you started this discussion, its important to mention a pesak of a Ashkenazic Rav who was one of the poskie hador by the Hugarian/Satmar communities, Reb Yonassan stief,
He was approached by one of the Malochim (the original chabad with Peyoth vos de alte rebbe had in mind not the messed up chabad from 770)that they hired a Melamud and he does not want to teach Tanya for the 12 13 year old boys, he claimed its Kabola... So Reb Yonasan answered Tanya is Emuna and it has to be taught to young boys as well.....It is printed in some sefer from KJ....I dont remember the sefer and the mechabers name at the moment.

L child said...

... Look in the frumteens archive... The baal hatanya says himself it's not for everyone...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

... and who are we to argue with the Gedolim at Frumteens...

yosef said...

Hirshel,
Last time you allowed an uncouth poster to baleidig Schneour, he rightfully left.
Please don't let comments from bored teenagers thru.

ll child said...

Tzig...he brings many sources...

בר בי רב said...


כשהיינו בר י"ג שנים כבר עברתי הםפה"ק הנקרא בפי כל 'תניא' הוא העולה על מוקדי תמיד! הפך בה הפך בה דכולה בה, ואף שרביז"ל היה מדגיש בספרו שהוא ז"ל כותב בהקדמה שלו "אך ביודעי ומכירי קאמינא אשר עליהם תיטוף מלתי" מ"מ הסכים 'שילמדי' בהם, אדרבה בדור הזה צריכים ללמד כל ספרי הבעש"ט וממנו יכולים לראות עד היכן ירד הדור הפרוץ הזה מהתלמידי ומהתלמידי תלמידי הבע"שט וזה נשרש בלבנו אמונת 'צדיקים' שעבודתם היה כ"כ גדולה שהיה עוסקים בעניני אלה להשתפר מעשיהם ולהעלותם למדריגתם הגדולים! אף שאנו בעצמינו אין לנו עסק במעשיהם כלום! כמו שאין לנו עסק בנסתרות

בספה"ק 'זרע קודש' ראפשיץ, מרבו של הרה"ק הבעל דברי חיים ז"ל, הד"ח בהסכמתו שם כותב שרבו ז"ל לא רצה לדפוס ספרו! וגם הוא ז"ל לא רצה שידפיסו! מ"מ חוזר מדבריו ומרצון רבו ה"ק! ונתן הסכמה על הספר לדפוסו עכשיו! כנראה מטעם הנ"ל

אולם המהומה אם הלימוד בהתניא בדורינו מועיל, זה ענין אחר, כי אליה וקוץ בה, הבעל התניא וספרו נשבה!! בין הכת הידועה ואין איש שם על לב לפדותו, הם הכת לא רוצים שילמדו בהם בלי הם! הם הנה היה בעכרינו למעל הזה, זכרנו שבפעם נתווכחתו באחד המיוחד שבהם באיזה ענין שכתבב הבעל התניא, והוא לא רצה להסכים עמי, ואמר לי שא"א להבין התניא בלי לקבלה איש מפי איש מבעל התניא בעצמו, דהיינו מהם! ולראי' לדברי אמרתי לו שלכאורה הצדק עמי שראיתי שגם הרבי מסאטמאר ז"ל כותב בענין זה ומשם הבנתי הענין כפי דעתו בזה! ואמר לי בזה"ל במחילות כבודו הרמה, שגם רבך הנ"ל לא קבל הענין איש מפי איש -מאותו האיש- ובזה סילק טענתי! וזה לכאורה הטעם 'שהם' לא מלמדים כמעט שום ספרי חסידות כלל! כי א"א להם לסלפו ולהעקימם ולהשוותם עם דיעותיהם כנ"ל

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

כנראה שנשארת עם אותו שכל של בן י"ג...

בר תריסר said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
כנראה שנשארת עם אותו שכל של בן י"ג...


!!!הלוואי

בר בי רב said...


שמעתי מפ"ק של רביז"ל מסאטמאר בס"ג, עה"פ: הנמצא 'כזה איש' אשר רוח אלקים בו, האוהחה"ק הקשה מהו הלשון 'כזה איש' היה צריך לומר 'איש כזה', ואמר ז"ל שאפשר לתרצו שפרעה ראה שיוסף הצדיק יודע שבעים לשונות ומהיכן הוא יודע הם? הלא אסור להם השטודי'ן! רק חז"ל גילוי לנו שמלאך גבריאל למדו אותו! ובאופן זה אין היזק, אבל פרעה לא ידע מזה ושאל בתמיה הנמצא כזה? אזא גישטעל שידוע שבעים לשונות דהיינו 'ער האט שטודירט' ועוד רוח אלקים בו! הלא זה א"א?, אתמהה! ע"כ בקיצור נמרץ שמעתי בעצמי מפ"ק, והמב"י

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

כידוע שרבך מאד התנגד לזה שכותבים על רבנים ואדמו"רים "פה קדשו," ידיו הק', וכדומה

עגל מפוטם said...

הירשל ציג said...
כידוע שרבך מאד התנגד לזה שכותבים על רבנים ואדמו"רים "פה קדשו," ידיו הק', וכדומה
-------
פטפט ואינו יודע מה מפטפט

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

יודע וגם יודע

אחד אני יודע said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
יודע וגם יודע
-----

וגם אני ידעתי, שאמר התורה הנ"ל, עה"פ: הנמצא 'כזה איש' אשר רוח אלקים בו, במכיון על אחד מתלמידי הילדעסהיימער שהלך ללמוד חכמות חיצוניות בגימנאזיום

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

ולא הסתפק להיות ניזון מכספי הציבור והממשלה ברמאות

אחד טיפוש said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
ולא הסתפק להיות ניזון מכספי הציבור והממשלה ברמאות
----------

כמו הרי"י, המרש"ב, וכל רבני חב״ד מלפניו
?!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

לא, כמו הר"י הר"מ, הר"א והרי"י שלאחריו

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

טיפש

ביטע האלטען צום סויבייעקט

?נער הייתי said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
לא, כמו הר"י הר"מ, הר"א והרי"י שלאחריו

קשה להתוכח אם נערים המשחקים

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

באמת קשה

אחד טיפוש said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
טיפש
ביטע האלטען צום סויבייעקט


ומהו המדובר כאן? סויבייעקט
בלע"ז

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

בן י"ג שכבר "למד" את כל ספר תניא קדישא

אחד טיפוש said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
באמת קשה


!מקרא מלא הוא כי עם קשי עורף הוא

והדרא קושיא לדוכטא 'לסויבייעקט' שלך, אם צריכים ללמוד לפי שיטתך ושיטות רבך חכמות חיצוניות 'לפרנסה' א"כ למה לא מלמדים זאת
בישיבת חב"ד בקרוינהייטס שאינם לומדים לשונות נכריות שם כלל!
?!

אחד טיפוש said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
בן י"ג שכבר "למד" את כל ספר תניא קדישא


אהה! זה היה סויבייעקט של בר בי רב וגם Bennet Ave Yekke
ומה לי ולהם!, סויבייעקט שלך היה-הוה-ויהיה הרב"י מסאטמאר, שעומד לצנינים בעיניכים

sholom said...

Hirshel,
do u know if this mayseh is true?
http://www.bhol.co.il/Article.aspx?id=44369
i remeber that there were pics,video of motta frank at the ohel with some fellow who was coming back?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

לא אמרתי שצריכים, אמרתי שרביה"ק מליובאוויטש זצוקללה"ה רצה כך בשביל עצמו

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

how would I know? I was told by someone in the know that it is. I even heard the name of the niftar.

sholom said...

Very interesting.
Now back to the regular schedule.....

sholom said...

the reason i asked was because ive noticed that there is a lot of baken on the "news" of bechadrei, especially about america where it is nikar that they don't know bechayeichon

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

but Motta tells the story on video himself

!באמת לא קשה said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
בן י"ג שכבר "למד" את כל ספר תניא קדישא
---
הספר 'תניא' אינינו םפר של 'השכלה' והוא מיוסד על דברי חז"ל, כמו ספרי מוסר שבקל יוכל להבינו אף בר-בי-רב די"ג שנים שמלומד קצת בדבי חז"ל, ומי שרוצה לקאפ פארדרייעניש'ן לסחטו 'יינו' ממנו כמו שהמשכילי ליטווקאעס עושים עם בלעטעל גמרא! הרשות בידו!

חסיד שוטה said...


מהו חסיד סאטמאר? הרבי מסאטמאר שבל"ח כמו כארבעים שנה! חסיד סאטמאר שהתפקר? כנראה שחסיד שוטה הוא שנשטטה, כמו כמה שהולכים לאומ'ן לברוח מעצמם ומב"ב, השי"ת ירפאם ויחלימם במהרה בקרוב בתושח"י

koppel said...

The debate between Hirshel and the Satmars here reminds me of the Democrats vs Republican arguments, where people will make incredibly partisan statements, they may not believe in, just because that is the party line.
I"m going to have to side with the Satmars here, as distastful as it may be, because they are really sonei yisruel (actually, in their ideology, if you are not maskim with them you are not a yid, so they don't call it "sinas yisruel")
Hirshel, claims that "he does not believe that r'yoelish said that learning tanya, "tsiet ahin", Hirshel is off course lying, he knows Satmar full well, and he knows that it's something r'yoel would have said.he was no fan of chabad or the rebbe and everyone knows that.everyone also knows that lubavitch is a powerful "tsier", with all the pomp and shliches and farbrengens and no depressive "elul".a place where a satmar boy feels that he can be a bit more of himself, get rid of the stifling chnoyikishkait and stand out. see zalman leib markovitz, who has become very popular there.
i hope that hirshel knows(he probably does) that in other chasidishe krayzen, tanya was not widely learned and was mostly for the more intellectual,and intellectualism was kind of frowned upon in a way, for your average chused

koppel said...

מהו חסיד סאטמאר? הרבי מסאטמאר שבל"ח כמו כארבעים שנה! חסיד סאטמאר שהתפקר? כנראה שחסיד שוטה הוא שנשטטה, כמו כמה שהולכים לאומ'ן לברוח מעצמם ומב"ב, השי"ת ירפאם ויחלימם במהרה בקרוב בתושח"י
-------------------------------------
this satmar guy,makes my point of why tanya, volt getsoigen ahin.
they are so stifling and against acceptance.poor soul wants to check out uman in mehn lost ehm nisht.
btw, brelov has become very popular in williamsburg and monroe, because it is accepting, but does need the lubavitch demands of changing levish, leaving your friends and family and lifestyle.u can be a good breslover, send ur kids to satmar cheider, live in willy and be besimcha, without the lubavitcher meshigas

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

but with the Breslover meshigas.

koppel said...

"but with the Breslover meshigas."

yup
the Brelover meshigas involves no chitzoiniyes, no cutting ties with family, no screaming yechi,no changing nusach, minhogim,schools,affiliation.
Breslov is sooo not in to chtzoiniyus, that's why ever kraiz comes to uman, that why, lubavitch are feeling the heat, because,r'nachmans toirehs are becoming so popular

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Koppel needs to brush up on his Breslov

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

ask מוניע שאפירא'ס אייניקל if it required cutting ties with family. Ask him if his FATHER attended his wedding.

koppel said...

"Koppel needs to brush up on his Breslov"

U r so partisan, one would think that you get paid to p.r

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

and you're sooo TOTALLY objective, Koppel.

koppel said...

Hirshel,
some of the guys reading your blog have been around and seen the world.
please don't attempt to fop yourself and us by bringing individual examples??
just look at the pictures of who goes to uman
every single group is represented there.yes,even chabad

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

it's fun to go to Uman.

but what does that have to do with what we're speaking about? Half, or more, of the people who go have no real understanding of why they're even there. I'm not belittling Reb Nachman or Uman, but please.

koppel said...

and you're sooo TOTALLY objective, Koppel
---------------------------------------
actually i try to be objective.yes.
of course i would not claim to be "totally" anything.that's such a lubavitch, partisan way of seeing things with no introspection.
we can try, though
we don't have all the truth
only partisan people have "all the truth".thats why i have a hard time with them.
oh, and im not breslov, at all

x lubab said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
but with the Breslover meshigas.

It is much easier to believe in reb nachman z"l with heart and soul than in a marx & engel style leader! a due requirement by both!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Engels, not Engels.

your Lubavitch "education" shines through...

koppel said...

"but what does that have to do with what we're speaking about? Half, or more, of the people who go have no real understanding of why they're even there. '

my freind, maybe 5 percent of chabad "derhers" the tanya, 95 parrot it,like tehillim or rambam yomi.

hirshel, u r a nice guy, just a bit,maybe more than a bit partisan, or just way to defensive.c'mon loosen up and see the good thinfs exist in other places, even satmar.nash a bit from others.
oh
and i have a job,and kids to feed,
so adios for now.
nice chatting
looking forward to interesting posts.
btw, loved r' nussen kaminetzkys tape!, nut nobody wants to discuss it.
adios!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

your wife you don't feed? only the kids? and you starve?

koppel said...

p.s wifes on the " pre yumim toivem"
diet
lol.
zai gezint

duh said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
Engels, not Engels.
your Lubavitch "education" shines through...

What is 'your' education? you wrote "Engels, not Engels" duh?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Engels, not Engel.

ר' מיכל said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג : "and you starve?"

נעבעך
רעבים גם צמאים, למה עשה ד' ככה כדי, נפשם בהם תתעטף, הנפש הוא רעב! הוי כל צמא לכו למים, ואין מים אלא תורה! והלה הולך ואכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין ומתריז, לרוות את נפשו!, בורא נפשות רבות 'וחסרונן' דהיינו הרעבות, כדי להחיות בהם 'נפש' כל חי! לעשות פרקמטיא באמונה, לדקדק בכשרות, ונטילת ידים וברכהמ"ז, לקרוא לשלחנו עניים ואביונים, וכדומה


duh said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
Engels, not Engel.

ahh ?טעות לעולם חוזר
what's good for the goose is good for the gander

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

your goose is cooked

מהפך פשטא said...


koppel complaints that tzig stands up for lubab!, well what does he stand for? one stands for something you can argue with him true or false! but if you stand for nothing!
האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע
metaphorically it's more like:
!דבר אל העצים ואל אבנים

G&G said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
your goose is cooked

and the gander's are fried

tomashover said...

Bar Bai Rav
"כשהיינו בר י"ג שנים כבר עברתי הםפה"ק הנקרא בפי כל 'תניא' הוא העולה על מוקדי תמיד! הפך בה הפך בה דכולה בה, ואף שרביז"ל היה מדגיש בספרו שהוא ז"ל כותב בהקדמה שלו "אך ביודעי ומכירי קאמינא אשר עליהם תיטוף מלתי" מ"מ הסכים 'שילמדי' בהם"
The Alte rebbe never mean to exclude only his anash should learn the sefer... its part of his explanation on all seforim that are on the market, some are seforim basedon sechel..some are build on medroshim and chazal.. they are all good and great but this will not satisfy the cchasidim that need yechidus.. so he writes that I know you all and your problems and I put it all in the sefer.. to quench your thirst for yechidus... but for the world it served as a mussar sefer no less then any other sefer...Reb Yoelish jumped to conclusion as he was blindsided with his agenda..plus the Reshab who was sill the old chabad almost as holy as the Malach...from the bronx.. said in Toras Shulem( (written by old chasidim that still had Peyoth) that if you learn the tanya you become Beyode umakroi ... are his words not as holy as a vort of the shinever.....

Kaba Dekishyese said...

bemes Loi Kosha
"מי שרוצה לקאפ פארדרייעניש'ן לסחטו 'יינו' ממנו כמו שהמשכילי ליטווקאעס עושים עם בלעטעל גמרא! הרשות בידו"
you really think that Reb Chaim with his new way of sechel was a maskil, and the Miteler rebbe, Tzemach Tzedek, Reshab and Reb Livik were Maskilim.....
I am starting to sense the same logc of the apikores Itche Woodridger.....he is to this nonsense

ר' איטשע said...הרב בש"ע הלכות ת"ת, כתוב לאמר: שיש ללמוד ספרי מוסר שנבנו על מדרשי חז"ל, ולא בספרי מוסר שמיוסד ע"ד השכל! ע"כ

ומה שמקצת הגדולים כתבו ספרי מוסר ע"ד השכל!, זה נראה שהוא כמו התניא כ' בההקדמה שלו שהוא כתבו ליודעי ומכירי! ולא להמונים! -בלי פירושי יותרים שלך- אעפ"כ אף ספרי קדושים שנכתבו ע"ד השכל מותר ללמוד בהם אבל צריך לדעת שלא לו הוא מדבר

כבר כתבת לך מאה פעמים מה שאתה חושב או לא חושב! או מה שאתה חושב שהתניא חושב כשכתוב מה שכתוב! זה חספא בעלמא ובטילים ומבוטלין ואין בהם ממש! ואין נפק"מ בהם כלל

מעשיגינער פערד said...


"you really think that Reb Chaim with his new way of sechel was a maskil,"

No i don't think so he wrote what he wrote because there was many 'new way thinkers' who fell into Mendelsohn and Hildesheimer way of haskalah! and wanted to save them but didn't know i guess that
!כל באיה לא ישובון, ולא ישיגו אורחות חיים
it's a one-way-street and a slippery slide at the end with no return!

tomashover said...

Itche
"
הרב בש"ע הלכות ת"ת, כתוב לאמר: שיש ללמוד ספרי מוסר שנבנו על מדרשי חז"ל, ולא בספרי מוסר שמיוסד ע"ד השכל! ע"כ

ומה שמקצת הגדולים כתבו ספרי מוסר ע"ד השכל!, זה נראה שהוא כמו התניא כ' בההקדמה שלו שהוא כתבו ליודעי ומכירי! ולא להמונים! -בלי פירושי יותרים שלך- אעפ"כ אף ספרי קדושים שנכתבו ע"ד השכל מותר ללמוד בהם אבל צריך לדעת שלא לו הוא מדבר

כבר כתבת לך מאה פעמים מה שאתה חושב או לא חושב! או מה שאתה חושב שהתניא חושב כשכתוב מה שכתוב! זה חספא בעלמא ובטילים ומבוטלין ואין בהם ממש! ואין נפק"מ בהם כלל"
your brain is not wired to understand Havonas Hanikra,,, its wired to understand Torelech...Shtech verter...Answers on Medroshai Peliya that never happened..Just go and curse every bar sechel as a Makkil. from Reb chaim to the Miteler rebbe... but I am not worried since you are a lone wolf... even Queens Yeshiva realized that old Sands street am haratzus will not work..

tomashover said...

Koppel
"my freind, maybe 5 percent of chabad "derhers" the tanya, 95 parrot it,like tehillim or rambam yomi."
did you test all the 95% bucherim of Detroit,Kfar Chabad,Migdal Emek,Manchester etc... what a typical ignorant statement....

tomashover said...

Meshigener ferd
"No i don't think so he wrote what he wrote because there was many 'new way thinkers' who fell into Mendelsohn and Hildesheimer way of haskalah! and wanted to save them but didn't know i guess that "
I really see that Itche Woodriger talking out of your throat... he is obsessed with this nonsense...
just ask him why did the Brisker Ruv continue the derech in Israel... was it also a tactic to fight the Zionists??????Hiechel shloma????? Chatitie shichava?????
Why didnt he stop it,and send his son reb berel to Nossen Yossefs shiur in sands street for the real derech Halimud?????? Mendelson was long dead????

tomashover said...

Koppel
"Breslov is sooo not in to chtzoiniyus, that's why ever kraiz comes to uman, that why, lubavitch are feeling the heat, because,r'nachmans toirehs are becoming so popular"
Reb Nachman and the alte Rebbe are on different planet, Reb Nachman does not speak to people who are in to the alte Rebbe...since you are ignorant on boths torah , so there is no reason to talk to you... you can keep on barking but please don't pity chabad, they just had a Shabos Hisvadus in Migdal Haemek.. its was off limit from the media.. there were close to 1000 new mekuruvim to Chabad and its torah....all from Shrtiemel wearing families....

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

and that's why every new mekurev to Breslov gets 4 ft. long peyos (and 2 ft. wide) and a shtreimel and Yerushalmi kaftan, because they're sooooo NOT into Chitzoyniyus, right, Koppel?

tomashover said...

Koppel
since you are in to breslov,
Can you explain me 3 main Charachters in Breslov
Rav Berland
Rav Schick
Rav Arush
I have chas vesholem noting against them,but I dont get them...

Chaim said...

Hirshel,
Who is Monya Shapiro's Einikel?

professer gluttony, the VII said...

טמא-שוא-ער said:
"I really see that Itche Woodriger talking out of your throat... he is obsessed with this nonsense.."
-----

LOOK HE IS CALLING THE KETTLE BLACK! המשים לילות כימים בשנאת ע"ה לת"ח שאין בדומה לו


ps: hirshel! how dear you let this anonymous scalp! המשים לילות כימים בשנאת ע"ה לת"ח שאין בדומה לו, בור ריקה בר ריקה, מלא נחשים ועקרבים

attack a live peaceful talmid cuchem and known marbitz torah a week before rosh hashana!
!?על לא עוול בכפו

moshe moshel said...

ess vert leibedik when i go away, nice!

its gonna take some time to read asll the comments.

koppel said...

Hirshel,
i would have enjoyed debating you, but not when there is a dumb ferd around.
he knows who he is and i will not exchange a word with ignorant fools

YTC said...

After the פני מנחם threatened to take פנחס to the hupa , the whole family came ...)שפירא(

Rosh Hakohol of Yriem D'Woodridge said...

Gluttony
"attack a live peaceful talmid cuchem"
the last 30 years his foul mouth does not stop attacking everything that moves..... and this you call peaceful.... I imagine who would be on your list of ish riv umodan....

Rosh Hakohol of Yriem D'Woodridge said...

Gluttony
"attack A known marbitz torah"
when is the last he gave a regular Shiur in Gefes as the holy Zobere Rabonim of Hungary with the Eish Kodesh were doing???
I think since Kepech became a Choson he gave no shiur..since then he acts like a tyrant..starts out his shmuess on a Ramban al Hatorah and ends up with Sinas Yisroel, Lishvochoi Yieomar he is not biased and he is a equal hater.....

Tipshes Unlimited said...

Koppel
" and i will not exchange a word with ignorant fools"
lets all hope that our Hirshel will delete the fools and we will get back on board the well of Chochma....

yoel said...

Lubavitchers quote a story from R'Chaim Ozer,I can't vouch for the veracity...
Here goes:When some Misnagdim had taynes about one of the Lubavitcher holidays, maybe yat kislev, rosh hashono lachasidus, he apparently told them "by unz fallen aveck, by zei kumen tzu" as support for the Chasidic way of life and the various holidays.
Leintoineinu, nogea levush,hakpoda bemitvos in general:When, what Lubavitchers call "pailisheh" chasidim ("pailisheh" in lubavitch speak, means your traditional chosid with the long black coat and peyos)become Lubavitcher, the first thing that goes is their kids, long traditional peyos, the "mekurov" himself, even if he does not "junk" the traditional garb, starts growing longer hair, his rebbitzen, starts looking like the "chabadskertes" , the kids are quick to be indoctrinated with how chasidishe levish is not "kewl".

When one becomes a breslov or any other chasides, "ess kumt tsu" yiddishe peyos, levush, edelkait,vehn meh vert lubavitch, ess falt aveck, ess vert fargrebt.

Anonymous said...

their svivas should sum up the 3 breslov komandantn (dont know how to call them) Berland has the old city yeshiva and is more in with the velt, Arush has lazer brody, and Shick has Yoely Roth in willy b.

but theres a 4th, r' Koeneg. and R' Shechter in Mea Sharim.

Tibi Lotzi said...

Yoeli
"When one becomes a breslov or any other chasides, "ess kumt tsu" yiddishe peyos, levush, edelkait,"
is yoeli roth and his chevra Eidel?????? is Yoelis pony tail with the Guitar Eidel?????

yoel said...

"is yoeli roth and his chevra Eidel?????? is Yoelis pony tail with the Guitar Eidel?????"

Yes.
He works wonders with the kids he takes care of.
He has no pony tail
But you knew that anyway......

And you do know that one of the first things one does when they join Lubavitch is to cut levish and peyos.Rachmastrivka Rebbe,from ihr hakoidesh, would not let Lubavitch be shoilech yad in the dikneh kadisha of his grandson, who got farchapt.Unlike Chesed and his brother who got rid of levish and peyos.
But you know that anyway...

Tibi Lotzi said...

Yoel
"Yes.
He works wonders with the kids he takes care of.
He has no pony tail
But you knew that anyway......"
check out hos ponytail on Utube...

Tibi Lotzi said...

Yoel
"And you do know that one of the first things one does when they join Lubavitch is to cut levish and peyos"
u are a little hyper about it.. its not the first thing.. its probably the 2nd....and I really know it...

tomashover said...

Yoel
"Lubavitchers quote a story from R'Chaim Ozer,I can't vouch for the veracity..."
The pesron that told the story was Zalmanov... is he a Miuchzak Shakren...

moshe moshel said...

Not cholila on limud tanya, but on the yellow flaggers, which many have in their hearts, the gmara says,
Minalan dminus moshchei

lozmirup said...

tomashover said...
Yoel
"Lubavitchers quote a story from R'Chaim Ozer,I can't vouch for the veracity..."
The pesron that told the story was Zalmanov... is he a Miuchzak Shakren..."

The story is printed in Kuntres Umaayon Pg. 25 from the Rebbe Rashab who is satmar's favorite Lubavitcher Rebbe.