Monday, June 6, 2016

זומער תשכ"ו מיט'ן סאטמאר רבי'ן אין שעראן ספרינגס - פרסום ראשון - (audio)

נאר דערמאנען די ווערטער "שעראן ספרינגס" זענען מעורר שטארקע געגועים און בענקעניש.. ביי חסידי ותלמידי כ"ק רבינו הקוה"ט זי"ע, ווער רעדט נאך פון הערן גאנצענע שטיקלעך זמירות מיט תורה! דא קענט איר הערן אביסל תורה מיט אביסל זמירות פון די סדרות דברים, ואתחנן און עקב, שנת תשכ"ו, נאך אין די גוטע יארען און איידער די זעקס טאג מלחמה האט אזוי קראנק געמאכט דעם רבי'ן

NYT article about Sharon Springs (2000)

20 comments:

Unknown said...

ברצונינו לשמוע את רבינו הקדוש והטהור אחרי מלחמת ששת ימי אפילה ...

פעליעדהייזער שוחט said...


אני הגבר ראה רביז"ל בשבט עברתו (אחר מלחמת ששת ימי אפילה), עליתי למרום של שעראן ספרינגס לשבות שבת חזון שנת תשכ"ז עם רביז"ל. עיני ראה ושמע תורתו הקדושה בסעודת רעוא דרעוין, אין מילין בלשוני מלדבר דיבורי חול להסביר צערתו הגדולה צער השכינה הק' בגלותא גלות ישראל. הלא דבריו דאז תשכ"ז כבר כתובים הם, וגם יש קול טעיפ מזה, קונטרס דברי קודש דברים (שבת חזון) תשכ"ז לפ"ק

Unknown said...

תודה עבור השוחט מפישפש ולא מצא ...

Humphrey Bogart said...

play it again sam.

Unknown said...

Humphrey Bogart from Püspökladány ...

לייב-צודעקל מאכער said...


שמעתי באזני בס"ג שבת חזון תשכ"ז מאת הרב מסאטמאר ז"ל. והנה הוא נדפסה

בא"ד.. הכהנים לא אמרו איה .."ותופסי" התורה לא "ידעוני" ? והסביר שהתורה הוא "נתפס" בשבי' ונקראת שבי ע"ש עלית למרום שבית שבי, שהתורה עכשיו הוא בשבי, די וואס קענען לערנען די פארדרייען די תורה אינגאנצען טוען מיט איהר וואס זיי ווילן.. די וואס קאנען נישט? האבן זיי חאטש א מסורה.. אין מסורת האבות, וואס איז נאך נישט אונגאנצן פארגעסין גיוואר'ן ווייסן זיי דאך נאך דעם דרך.. עיי"ש באריכות ע"כ

Anonymous said...

The best 30 seconds starts at 46min 40 secs.

Unknown said...

Clear, Coherent & Concise beyond comprehension ...
Deep & Penetrating with dry scholastic abstractions & endless theoretical bickorings ...

Unknown said...

Dry scholastic abstractions, endless theoretical bickerings with incoherent rambling ...

Unknown said...

Very profound & penetrating incoherent rambling with vitriolic vicissitudes ...

אדמינאסטראטאר said...

שם כהה, "כבלעו כך פולטו" הוא מתלמידו של הדברי חציף, שראלטשע שגץ, מאיר כהנא וחבירו הגולל באשפה. ואתכם הסליחה

בן סורא said...

שמאל, קול דממה דקה ישמע וחיל ורעדה יאחזון חמשים שנים עבר מאז, וכל העם עוד מתעסקין בכל הגה שלו, אף אתה בגיא צלמות.

מלאך מטט said...

לא בעלמא הדין, ולא בעלמא דעתיד

Yanover said...

Think you can buy back the Satmar crowd by posting the Divrei Yoel Z"L after previous post about the 6 day war and yom yerushalayim? :D

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I don't have to "buy them back"

they'll never leave

Sheepshead bay hotel said...

"..We are all just prisoners here, of our own device You can check-out any time you like,But you can never leave! "

בעל קורא said...

"שם כהה: "פשפש ולא מצא"

קדמא ואזלא? מהפך פשטא זקף קטן

John Hancock, Dean said...

Sam conract Stamford University, for more readings and lectures.

https://searchworks.stanford.edu/view/11585056

אזהרה רבה said...

אסור לדבר לשון הרע על החיים והוא מן התורה, אבל חכמינו ז"ל מוסיפים גם את האיסור לדבר לשה"ר ולבזות ולחרף את המתים, וכתבו הפוסקים שיש תקנה וחרם קדמונים שלא להוציא לעז ושם רע על המתים

נחמן מאומן said...

anon: "The best 30 seconds starts at 46min 40 secs."

שיחות הר"ן - אות רו - אמר: אפילו מי שאינו שומע דבורי התורה שאמר רק הקול לבד הוא גם כן טוב מאד וזה בחינת "לשמוע בקול דברו", 'בקול' דיקא ואפילו מי שהוא רק עומד בבית אצל התורה שאומר טוב מאד מאד בלי שעור