Wednesday, June 8, 2016

אכציג יאר פון וויזשניצער רבי'ן זצ"ל

38 comments:

העניך מר'מראש said...

הרה"צ בעל אהבת ישראל ז"ל במידה גדושה היה מעריץ ומקדיש גדולת הבעל דבר"י ז"ל בכל עת מצוא, סיפר הדבר"י ז"ל פעם כשפגשתי הרבי מוויזשניץ הזכיר לפני כדרך הצדיקים ברמזה דחן, י'פרח ב'ימיו צ'דיק, (ישראל בן צפורה). והתביישת מזה סהאט מיר נישט גיפאסט), הזכרת לפניו תומ"י ברמזה ג"כ, י'עלזו ח'סידים ב'כבוד (יואל ב'ן ח'נה). ע"כ

נ.ב. אף שהדבר"י היה כבר אז מהגדולי הלוחמים נגד האגודה פארטיי, והיה צעיר לימיו, ראה ראיתי "שתי ראיות" והכיר בו למי "החותמת" ולמי הפסילים וד"ל. זי"ע

avi bloom, lakewood said...

Thanks for putting up this clip of historic proportions, you can see the SR in his fiery demeanor
while he is discussing, writing, and editing manuscripts of divrei yoel, (and, al-hagulah) with Reb Meshlim greenfield and Mayer spitz and others there, editors of his seforim.

Drogimiresht said...

the hamodia is dedicating lots of pages to the 80 years of the Ahavas yisroel, that means reb mottelle of monsey is 94, BLAH"R. the Hiechel HaBesht had a torah that he said by his bar mitzvah
in the world he was famous for his extreme ahavas yisroel,
they have a few strong stories
one is a little shocking that the Belzer Ruv (RYD) asked him how he can actually kiss every low life Jew?? (belz was allergic to kissing as a whole as u know personally)
he answered his typical answers,
1 ) sinas chinam that is going on non stop nobody questions, just ahavas chinam
2) when you see a drunkard drowning in manure and dirt, would you think twice how to save him, even if you would just and well get dirty...
is this not insulting to Belzer Ruv that he has a question like this?
does that not portray a rebbe? or sitting in his holy belzer groiser shtib.....listening to tzures and talking kodshim...but not really personally
maybe I am wrong

on the question how come he loves a Jew that it's מותר to hate. He answered Kadash Atzmoch BeMuter Loch...

I would rather get carried away 100 times in ahavas Yisroel chinem, then 1 time sinas yisroel

Unknown said...

מדברים עכשיו מהקדוש אהבת ישראל. ווי קומט אריין די בעל דברי יואל. זמן וויזניץ לחוד וזמן סאטמר לחוד.

rivky from midwood said...

mordecai why are you commenting on hanuch and not on vizniz? duh!

sammy flatbush said...

"then 1 time sinas yisroel"

does that apply to the well being of
הרה"צ ר' משה בער בעק לרפו"ש
? too

Unknown said...

גיי באק קאקאש קעיק

יוסף ווייס, מוכ"ס said...

באבא מעשיות, געלא מעשה ביכל פארלאג

Clear the facts said...

Anonymous העניך מר'מראש said...
הרה"צ בעל אהבת ישראל ז"ל במידה גדושה היה מעריץ ומקדיש גדולת הבעל דבר"י ז"ל בכל עת מצוא, סיפר הדבר"י ז"ל פעם כשפגשתי הרבי מוויזשניץ הזכיר לפני כדרך הצדיקים ברמזה דחן, י'פרח ב'ימיו צ'דיק, (ישראל בן צפורה). והתביישת מזה סהאט מיר נישט גיפאסט), הזכרת לפניו תומ"י ברמזה ג"כ, י'עלזו ח'סידים ב'כבוד (יואל ב'ן ח'נה). ע"כ

another Satmar Lie, the Viznitzer rebbe was very humble he gave his mothers name to a lot of rebishe einiklech
He liked every Jew, why should he hate a young zealot????
stop the lie machine

Torah true Jews of Theran said...

Sammy
"does that apply to the well being of
הרה"צ ר' משה בער בעק לרפו"ש
? too"
what happened to him?

Shloma wiess said...

Mordechai
גיי באק קאקאש קעיק
are you a convert to Judaism,
dont you know ? now is the time for the Rebetzins cheese Delkelech????

fat cracker said...

this imbicicle is beyond the pale, this story which has many sources including the WR of monsey are well known "facts" So I'll not bore you with sources, however if the ahavas yisruel ever told that "remuz" on his name to "others" of course not, if as you blurb, that he had a tendency to mention his name to others, never heard of it did you?

but the point of this story is: that SR mentioned of the cuff his and mothers name and with an admirable "remez" that indeed is a first, it probaby wouldn't of happen, if the WR didn't do it first, but out of respect he did.

matzah cremzel said...

The viznitzer Rebbe of monsey, told in public the main reason he got acquainted with SR is because the endless admiration the ahavas yisruel had for SR, he used to tell to his own children 'rebbes' themselfs they should look closely on the SR. every time they I see he has "grown" higher.. I'll not even begin to tell you their spiritual admiraton to the SR by them well known facts! I didn't read this hamodia rant, the truth is the aguda bluff conned the gedolim than as now, and there is no end in site, until of course if the government funds will stop flowing, this of course won't happen, because truth should be said the gov. needs "them" more than they really needs the gov. they can do well without gov. help, they are the main pillar of the hertic govertment unfortunately.

Anonymous said...

And next your gonna tell me that the SR loved every Jew, right?
Except for R Kook of course, whom he called איש צר ואויב

Zalman leib said...

Another attempt from satmar to rewrite history. If you read their obitiaries from the past generation, they try to project the image, that every big rebbe from the past was botul to the satmar rov, and viewed him as the rebbe of all rebbes. Nothing is further from the truth. And to try to paint rhe ahavas yisroel as an admirer of satmar is complete hogwash. They are total opposites. The ahavas yisroel loved every jew. Even those jews that in satmars eyes are poshai yisroel, he loved them as well. There was no hate in him, and he was true to his name, ahavas yisroel. May his memory be blessed .

say cheese! said...

oh so you sending woman back to the "kitchen" I'll bet you're a trump supporter, and of course a racist.

אלתר משה said...


המודיע יומא דהילולא ב' סיון תשע"ו

כן יאבדו כל הספרי חיצונים!, האט טאקע די "המודיע" גיפייגרט? ב' סיון

הערשל מיליכיגער said...

בעקער, הער מיט דיין בעקעריי

דברי חציף said...


זלמן לייב-זלמן לייב,שמיה גרם ליה

סיגעטער שייגעץ said...

Zl: "and viewed him as the rebbe of all rebbes. Nothing is further from the truth"

די ביסט א שונא ישראל, וואס פרעדיגט אהבת ישראל? זייער קאמיש

הרמב"ם כותב בפירוש המשנה סוף מסכת סנהדרין, נזיקין דף קמ"ה, בסוף י"ג יסודות, פרק חלק: "וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתו בהם אמיתית, הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה "לאהבו ולחמול עליו" בכל מה שציוה ה' אותנו זה על זה מן האהבה והאחוה, ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות מחמת תאותו והתגברות יצרו הרע; הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק לעוה"ב, והוא מפושעי ישראל. וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות, "ומצוה לשנאותו ולהשמידו", ועליו הוא אומר 'הלא משנאיך ה' אשנא" -תהלים קלט, כא

א. ליימזידער said...

ZalMan: "The ahavas yisroel loved every jew"

שמעתי "מפי עדות נאמן" שראה בעיניו שבני "אהבת ישראל" ז"ל הובילי עוד קודם המלחמה "ממונו" בכל יום אל הבאנק! וגם מ"מ נהג כן, לא כן רב"י בכל ביתו נאמן הוא! מעולם לא לן פרוטה בביתו! אהבת ישראל בכל נפשו "ומאודו" וד"ל

Zalman leib said...

Sigater sheigatz, you have it all wrong. This is exactly the problem. You took it on yourself to decide, who fits into the category of a rosho, and how to hate him. The opposite of what the ahavas yisroel did. He was dan every yid lekaf zchus. Something that satmar doesnt know how to do. They are quick to condemn the whole world, except for their own child abusers who they turned into heroes. So now in order to rewrite history, they have resorted to bad mouthing the ahavas yisroel and accusing him of being money hungry.
עפרא לפומייהו! קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים

Moshian Shel Monroe said...

א. ליימזידער said...
ZalMan: "The ahavas yisroel loved every jew"

שמעתי "מפי עדות נאמן" שראה בעיניו שבני "אהבת ישראל" ז"ל הובילי עוד קודם

המלחמה "ממונו"
the satmars have a clear path
first the guy was a satmar chusid, if people start to question their bluff, then they to go level 2,that it is they start tearing that godul apart
The Ahavas Yisroel had wheelbarrows to the bank by the war
By the war he was long time not alive, he passed away 7 years earlier
Was the satmar ruv homeless when he passed away?
He had a gorgeous mansion on Bedford ave, and the week before he passed his upstate mansion was done.....
all rebbes and all klal yisroel should be that poor.

Moshian Shel Monroe said...


Anonymous א. ליימזידער said...
ZalMan: "The ahavas yisroel loved every jew"

שמעתי "מפי עדות נאמן" שראה בעיניו שבני "אהבת ישראל" ז"ל הובילי
they drove the Brinks trucks?
where is the "מפי עדות נאמן" ? in a nursing home?????

Moshian Shel Monroe said...

"matzah cremzel said...
The viznitzer Rebbe of monsey, told in public the main reason he got acquainted with SR is because the endless admiration the ahavas yisruel had for SR"
the monsey rebbe never said this words....
At the end of the day even the Monsey Rebbe is not a satmar chosid
he goes against the 72 minutes, goes to the Kossel, gave a shiur daf yomi,
he is pro agudah....walked out with a protest, from a protest in front of Satmar Rebbe as soon the MC started to malign the Agudah....
used to go the tish, not to make mad the sheriff of town...
Learned in satmar as he learned in Pupa...

buck-a-weiner buck said...

M: "the monsey rebbe never said this words...."

says who mosh? I heard it myself from a talmid and rosh yeshiva of the WR for many years.

His curve was (as you say) The WR himself wouldn't be such a satmarar if not for his grand father, whom he himself heard him admire continuesly the SR, he than mentioned publicly many stories. one of his chasidim told me the Rebbe is sometimes depressed, and he livens up when some one with knowledge talks to him about SR's epoch only.

you may be right "he didn't learn in satmar, as S. told me he ways mostly in his bording room secluded, an he S. helped out with his personal needs.

ps: the rest of your mouth run together with your logical fallacies flush.

יוזפא היימליך said...


המעשה הנ"ל שהיורדים כהרגלם! משקרים, נדפס בספר מושיען של ישראל, (אולי בנסח אחרת קצת) ששמע זאת מהרה"צ הרמ"ה מווישניץ-מאנסי בעצמו, וגם זו הכרך שנדפס בה, יש לה "הסכמה" נדפסת מהרמ"ה שליט"א לפנים בכמה שנים

הרה"צ בעל אהבת ישראל ז"ל במידה גדושה היה מעריץ ומקדיש גדולת הבעל דבר"י ז"ל בכל עת מצוא, סיפר הדבר"י ז"ל פעם כשפגשתי הרבי מוויזשניץ הזכיר לפני כדרך הצדיקים ברמזה דחן, י'פרח ב'ימיו צ'דיק, (ישראל בן צפורה). והתביישת מזה סהאט מיר נישט גיפאסט), הזכרת לפניו תומ"י ברמזה ג"כ, י'עלזו ח'סידים ב'כבוד (יואל ב'ן ח'נה). ע"כ

Borsher chusid said...

Yuzfe
"יש לה "הסכמה" נדפסת מהרמ"ה שליט"א לפנים בכמה שנים"
printed where?

Lie Detector said...

Anonymous buck-a-weiner buck said...
M: "the monsey rebbe never said this words...."

"says who mosh? I heard it myself from a talmid and rosh yeshiva of the WR for many years.

His curve was (as you say) The WR himself wouldn't be such a satmarar if not for his grand father, whom he himself heard him admire continuesly the SR, he than mentioned publicly many stories. one of his chasidim told me the Rebbe is sometimes depressed, and he livens up when some one with knowledge talks to him about SR's epoch only."
Lies on Lies
why do satmars need so many lies
the have a rebbe who clarified in a sefer with Rashi Buchshtaben that all Rebbes and manhigim are on the take and everyone is King achav, Just he was left over from the WAR (with zionistic help)to save the Doir from zionistic trappings
AND NOBODY (DARED) To REFUTE HIS CLAIMS
So who cares what some local rebbe held of him????

big ben said...

FoulUp: "So according the Chasam sofer you should talk hebrew only in Benai Berak, Bietar,Biet shemesh, that has no mosques"

Hebrew is not Lsha"k. there is many christian houses and others in Israel, not to to mention the infestation of houses of heresy! wich is worse than curches.

btw, mosques don't have din "akim" muslims are not idolators, according to Ben Ish Chai

קארטאפל קאפ said...


די לאנגע הסכמה פונם ווישניצער-מאנסי רבין אויפן ספר מושיען ש"י איז געדריקט אונם ספר מושיען של ישראל אליין. אויך איטליכע מעשיות שהוא ראה ושמע וסיפר בעצמו

א. ליימזידער said...

I'm still here alive an kickin.

יוזפא היימליך said...

Borsher chusid: printed where?

אני בעצמי קראתי ההסכמה ארוכה מהרב מווישניץ שליט"א על הספר מושיען של ישראל, - ידעתי שהוא חסיד גדול וכנראה משם, אבל כעת לבו בל עמו ונכנע לחסידיו, כמו שהשפיע עליו לשנות לעבור על שיטת ר"ת בפרהסיא וכמו שנהג אביו, אף שהוא בעצמו כל זמן שלא היה רבי הזהר על עצמו מלחלל שבת קודם הזמן ר"ת! ועוד.. - משו"ז השתוממתי על ההסכמה שלו שם! כתבתי מכתב ארוך כעשרה דפים בטוב טעם ודעת להרב שי"ג ע"ה אז מזה וגם בע"פ דברתי עמו, אולם הוא בדעה אחרת היה. ואכמ"ל

העורך said...

יוזפא: אולם הוא בדעה אחרת היה

ראו לציין שזקיניו היה מגדולי החסידים של בעל אהבת ישראל ז"ל

Lie Detector said...

אני בעצמי קראתי ההסכמה ארוכה מהרב מווישניץ שליט"א על הספר מושיען של ישראל,
are you sure???
you have seen a haskoma of monsey rebbe to Gelbmans books?
do you know in non of his shtiblecjh there is not even one satmar sefer?????

קשיא נומ. 10,001 said...

קשיא רמ"ה על הרמ"ה, תיקו

Dr S. Paul said...

They all read the hamodia, so it figures they don't need more strains or their poor psych..

RMH is pure political, he inherented adherence's from his left father, since than he is in free fall, shabas, mikva, girls learning chumash, etc. he used to be the main supporter of the "200 FAMILIES" of so called "murdum" wich they literally got expelled over night from the shicun! and why because they got indoctrinated with the Shitu! by consecutively learning courses in v'yoel moshe, by their than beloved Rabbi Nadel z"l. How "fitting" that today RMH banned that Sefer Hakodish! so it want affect them as it did the mordim, when they smarted up.

יאנקעל רעזמאוויטש said...

מרדכי ליב: מדברים עכשיו מהקדוש אהבת ישראל. ווי קומט אריין די בעל דברי יואל. זמן וויזניץ לחוד וזמן סאטמר לחוד

הרה"צ הרמ"ה שליט"א מוויזניץ-מאנסי סיפור מעשה ששמע וראה בעצמו אצל זקינו הבעל אהבת ישראל ז"ל. בקיצור, פעם בא הדבר"י ז"ל לבקר הרב מוויזניץ, הרב לא היה בחדרו והב"ב הושיב את הדבר"י ז"ל בראש השולחן וכשבא הרב לחדרו הושיב א"ע בצד שמאל של הדבר"י ז"ל, נמצא שהדבר"י היה בצד הימין של הרב, וזו היה נראה לפגם להדבר"י ז"ל כדאיתא בגמרא, אמר רב יהודה המהלך לימין רבו הרי זה בור. -יומא ל"ז
רש"י: הרי זה בור - אפי' בדרך ארץ אינו בקי. והגיב ע"ז להרב ז"ל, אז צחוק קל עלה על שפתיו של הרב ואמר להדבר"י ז"ל בזהל"ש: מאן יימר אז איך בין דער רב אין נישט איהר, אפשר זענט איהר דער רב.. ע"כ מפי הרמ"ה