Sunday, June 5, 2016

א טראפ'קעלע "קויחיוועאויצעםיודי" לכבוד ששת הימיםוואס זאל איך אייך זאגען? די וואס האבען מיט געלעבט יענע תקופה און ווייסען וואס האט ר"ל אפגעווארט אידישע קינדער אין ארץ אבותינו, ווייסען וואס פאר א שבח והודאה מ'דארף אפגעבן פאר'ן בורא כל עולמים וועלכע האט געראטעוועט זיין ליבע פאלק ישראל פון אלע דאס שלעכטס. היל"ת. די פענער מיט די הלל קענט איר לאזען אויף די זייט. אבער דאנקען און געדענקן דארף מען נאך. און נאך ווי אזוי!

80 comments:

hot news! said...

! ופרצת.. צפונה ונגבה

By Jay Behrke KIRYAS JOEL – “People don’t understand that Jews and Zionists are two separate things,” said Kiryas Joel resident Yitz Farkas, who – like many in his community – doesn’t care for the State of Israel. “A lot of Jews – Orthodox or not Orthodox – often that will be something that’s on the front of their political issues," noted Rabbi Joseph Kolakowski. "What is the candidate’s approach to Israel?” As founded by Theodor Herzl in 1896, one of the primary goals of Zionism was to return Jewish sovereignty to the Holy Land. Since Israel’s inception in 1948, Zionism has primarily been associated with the mandate to protect and address threats to its continued existence and security. But today Zionism is an incendiary topic in the broader Jewish community, and many Orthodox practitioners feel that the very thought of an Israeli State in the Mideast is in direct opposition to the Torah. "It's against the Torah, and we'd like to see peace between all nations," said Farkas, who has a dream. "Jews and Arabs, it doesn't matter. When the Messiah comes, we're going to see peace."  

https://youtu.be/rxaXD-pO2Ho

http://hudsonvalleynewsnetwork.com/2016/05/21/20160521zionism-judaism-separate-incendiary/

Prof Rhinebeck UCSF said...

Israel’s attack on Egypt in June ’67 was not ‘preemptive’

"The (current) Israeli Ambassador to the U.S., Michael B. Oren, acknowledged in his book “Six Days of War“, widely regarded as the definitive account of the war, that “By all reports Israel received from the Americans, and according to its own intelligence, Nasser had no interest in bloodshed”.

http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/07/04/israels-attack-on-egypt-in-june-67-was-not-preemptive/

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

wow
so he was coming to hand out flowers, right?

you guys are funny. Hilarious, really. I've heard of the Monday Morning QB, but never of a Friday or Saturday Morning QB!

Dr. Howard PhD said...

No. according to all intelligence reports he was not "coming" and israel knew it. read something sheep head.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I guess the same intelligence reports that said there WMDs in Iraq...

Dr. Howard PhD said...

Reb hirshel do you have different ones more privy? perhaps you care to share.

Anshie Dumim Umirma said...

Since the Satmars are in lokve with the Goyim
I will send them the goyims responses

Avatar
Stef Delarge badbear • 2 months ago
You should mind your own business, you are an ignoramous. Everytime Israel defends itself and is about to crush it's aggressor enemies (I suppose Israel attacked in 1948 and 1973 too according to you), wimps like you tell Israel to stop. After the cowardly Egyptians and Syrians surprise attacked Israel on their holiest day Yom Kippur, when most Jews were in Synagogues praying, Israel turned the tide, and genius General Ariel Sharon surrounded the entire Egyptian 3rd Army for destruction, at which point dorks like you pleaded with your government to rescue Egypt from destruction, because they failed to destroy the Jews which you hate. Your pain will linger, as the Jews will continue to top every field; technology, physics, medicine, law, entertainment. They started Hollywood, Las Vegas, Google, Facebook. You inferiority complex causes you to manufacture a false reality so you can live with yourself for your failure as a human being. Don't fret with this dose of reality, as you will have another chance in your next life to be decent, and end your hatred of those who contribute more to humanity than you can ever hope.
• Reply•Share ›

Anshie Dumim Umirma said...

Since the benevolent satmars love the goyim and hate the jews,let them see what the goyim reply

Ludvikus • 6 years ago
In the presence of Hitler, only an idiot would not fire "the first shot." OK, so Nasser wasn't Hitler - but that's only because he had no Cyclone-B. so he was forced to announce that he would drive the Jews into the Mediterranean Sea. But with your kind of analysis, irrespective of your facts, you would say that that does not mean they would necessarily drown, right. We should have waited until the dawning began, right? Everyone knows Israel fired the first shot - it was the correct thing to do.
From the very beginning the position of the Arab and Muslim world was to maintain their Palestinian "brothers" as refugees in places like Gaza. And Gaza even didn't belong to Egypt - it was Palestine. The policy of Egypt was to wait until it was strong enough to defeat Israel. But by your stupid rules, Israel should have waited until Egypt was strong enough to attack, right? Your disappointed that Israel didn't loose - because it didn't play by your rules of national, or genocidal, destruction, right?
2 • Reply•Share ›

רב שטרנבוך said...

סמוך להקמת המדינה שמעתי מהרב מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל, שכבר עברנו בימי השואה הסתר פנים נורא מאוד שמיליונים מעם ישראל נשחטו ונחנקו בלא שום רחמנות, אבל עכשיו בעת הקמת המדינה יתחיל חילול ה' נורא מאוד שלא היה כדוגמתו, ואם עד עכשיו פגעו רודפינו בעיקר בעם ה', הרי שעכשיו מתחילים להילחם בקב"ה עצמו כביכול. ע"כ

רב שטרנבוך said...

הירשל: א טראפ'קעלע "קויחיוועאויצעםיודי" לכבוד ששת הימים

סמוך להקמת המדינה שמעתי מהרב מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל, שכבר עברנו בימי השואה הסתר פנים נורא מאוד שמיליונים מעם ישראל נשחטו ונחנקו בלא שום רחמנות, אבל עכשיו בעת הקמת המדינה יתחיל חילול ה' נורא מאוד שלא היה כדוגמתו, ואם עד עכשיו פגעו רודפינו בעיקר בעם ה', הרי שעכשיו מתחילים להילחם בקב"ה עצמו כביכול. ע"כ

Mazkir Bedatz said...


סמוך להקמת המדינה שמעתי מהרב מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל, שכבר עברנו בימי השואה הסתר פנים נורא מאוד שמיליונים מעם ישראל נשחטו ונחנקו בלא שום רחמנות, אבל עכשיו בעת הקמת המדינה יתחיל חילול ה' נורא מאוד שלא היה כדוגמתו, ואם עד עכשיו פגעו רודפינו בעיקר בעם ה', הרי שעכשיו מתחילים להילחם בקב"ה עצמו כביכול. ע"כ

if the story is true,(which I am sure. ask the Zalis if you can trust rav Sternbuch ?and ask the Briskers if Rav Sternbuch can be trusted? )
Can you please explain, how the chilul hashem got bigger
Millions of Jews were already assimilated and intermarried for the last 200 years before 1948,
How did the chilul hashem grow?

Sara Sharmasher said...

when you listen to the speeches of the Satmar dinners on the 21 Kislev celebration from the speakers to the rebbes speeches, you hear the קויחיוועאויצעםיודי bragging big time
As the infamous Shoteh Liebish Lefkovitz deep vort on the satmar toilet paper on the floors etc etc......

Unknown said...

הקליפה בראותה שמא יתפעלו ישראל מעוצם גילוי אלוקות בהראות חסדיו לעמו ישראל הרבה הלביש עצמו בקליפת הקנאות.
ועל אלו אמר הכתוב ״וכסילים מתי תשכילו״
אילו זכינו היינו מתאספין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות להודות לה׳ על חסדיו. שהציל עם ישראל מכליה, ועוד ועיקר שהחזיר ירושלים ומקום המקדש לעמו ישראל. ומאז כמה מיליוני תפילות וכמה נודאות של דמעות של אהבה נשתפכו אצל כותל המערבי! כמה תפילות התפללו בקבר אמנו רחל! כמה מיליונים ביקרו אצל אבותינו בחברון!
האם אין זה גילוי אלקות!!
היינו צריכים להקהל ולהודות על חסדיו של אבינו שבשמים.
ועוד ועיקר הקידוש שם שמים היותר גדולה מאז אלפיים שנה!!
הבטחת התורה נתקיימה!
ואחרי כל התוכחה שנתקיימה במילואה באה הבטחה האחרונה של ״ והארץ אזכור״.
הניסים של ששת הימים הוא המשך של קיום הבטחתו של התורה שישובו ישראל על אדמתם.
והמציאות הוא שיש כיום ששה מיליון יהודים בארץ הקודש!!
זהו מציאות של קיבוץ גליות!
ועל מציאות לא שייך לחלוק.
ותחת שיפרסמו בינינו הניסים והנפלאות ויחזקו האמונה בישראל, באה קליפת הקנאות והסתירה זאת!!!
ועל דא קא בכינא.
כיום גם הקנאים המזוייפים בונים בתים וקריות בארץ הקודש.
רובן שולחים בניהם ללמוד בישיבות בארץ הקודש.
הרבה מהצעירים מבית קנאים הולכים היום לכותל מערבי. זהו מציאות ידוע לכל.
ובכן מה שצריכים עוד לתקן הוא שני דברים!
א. סליחה מהגאון והקדוש הכהן הגדול מאחיו רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ״ל. שראה כל זה בבחינת חכם עדיף מנביא.
ב. צריכים לומר הלל והודיה להשם יתברך שהחיינו והגיעני לזמן הזה.

Yidel Warter said...

Read what  Yidel Warter  writes about the  Amoire Shmuel  who formulated his successful campaign against early Christians and devised a slogan that said "" (EIN BEIN ….)

The following is the Satmer Rebbes opinion why Advocating Herzl’s plan to establish a Jewish government without Mesiach is in violation with 2 of the 13 principles of the Jewish Religion    A) Hashem punishes,    B). Waiting for Meshiach,1) It is important to remember that Jewish Sovereignty over Eretz Yisroel is CONDITIONAL !!!!2) At the Covenant of Hashem with our Father Abraham it was agreed that the  punishment for violating the Jewish faith, would be Exile/Gules,3) Hashem told us thru our NeVeim that the redemption of the Jewish people will be by  Mesihach.4) The Amoira Shmuel the biggest Poisek in his Generation indicates with using the term EIN BEIN: That Hashems decree on us to WAIT for Meshiach, is meant for Mesihachs EXCLUSIVE ACT to Restore A Jewish  Sovereignty and to reestablish a Jewish Government ,
""All other attributes to Meshiach can be disputed or advanced by Others in alliance with Meshiach.  ""5) The Rambam brings down LeHalucha the words of Shmuel as impartial: “Umri Chacumim” and states that   whoever does not WAIT for Meshiach (as described by Shmuel) is an Apikoires.6) The ReShab Writes a warning for our days: "That even if the Herzl plan would achieve their  goal, we must not listen to them in this matter "to make our redemption with our own power."7) So any one who is ONLY in the OPINION that Meshiachs JOB may be achieved without him, is JUST  Not Waiting for Him and is an Apikoires,
and The punishment for contemplating the Herzl plan is pre warned,

To illustrate the above, envision yourself with the following Mushel:

You see a group of people waiting at a bus stop, it is assumed that these people are waiting for a bus to arrive and to take them to a certain  destination,

A taxi drives by, and yells out:  hop into my taxi  ,You people are waiting for noting, no bus will arrive and the bus shelter will collapse on your head, hop into my taxi,

First group of Non Waiters

A few people pass by and say we have been waiting at another stop, and the bus broke down in front of our nose so we started to walk, join us You people are waiting for noting, no bus will arrive and someone might ram their car into you ,

Second group of Non Waiters

Another group of people come by and say: Come help to push the broken bus

Third group of Non Waiters

A few cyclists drives by, his Device blaring: we want the bus now we don't want to wait
 
Fourth group of Non Waiters

A horse and buggy passes by and yells out, I am a professional mechanic, if the bus will ever be fixed you won’t  be able to afford the fare, hop unto my buggy,

Fifth group of Non Waiters

As the group of Waiters dwindle, one  Waiter says  to the fellow next to him, why did the bus manufacturer tell us to wait for a bus when he also manufactures planes trains, ships, tanks cars, bike, scooters?, and why such lousy shelter?

The first Waiter replies, I do not understand the logic behind His plan, but HE said when the bus will arrive the plan will be self-understood

WAITING is a Stage of a Resolute Determined Unyielding Inactive Passive Behavior

Jews have to wait for Meshiach to create a Jewish State, creating a Jewish state without him, one becomes a Non Waiter, which the Rambam calls an APIKOIRES

Yidel Warter said...

In the beginning of the Common Era the Amoire Shmuel formulated his successful campaign against early Christians and devised a slogan that said:
"" (EIN BEIN ….)The ONLY difference between before Meshiach and after Meshiach is HIM establishing  a Jewish Independent Government.""" ,
which Yoshke failed to accomplish ,

Bavli prods 5 times the soundness and scope of Shmuels slogan, by analyzing 5 statements that broadens the scope of Meshiachs Actions/Era , but all 5 statements agree that the reestablishing of a Jewish government is exclusively  Meshiachs role for the Jewish people,(V”Yoel Moshe) and the Rambam Codifies this as Halacha by Proclaiming for us today :

1) Jews wait for Meshiach to be free of non-Jewish governments, by Meshiach Himself establishing a Jewish Sovereignty,

2) All other objectives that might result at the era of Meshiach does not necessarily have to happen by Meshiach Personally,

3) Do Not Talk about the OTHER OBJECTIVES when highlighting Meshiachs Objective (as Shmuel has done in his campaign),

4) Whoever does not believe the above or does not WAIT  for Meshiach to do the Creation of the Jewish State is an  A P I K O R E S


Please be open minded by joining the Satmers in prayers, that Hashem should not punish us again, because of  those who are actively Non-Waiters

Yidel

zvi said...

Jews have to wait for Meshiach to create a Jewish State, creating a Jewish state without him, one becomes a Non Waiter, which the Rambam calls an APIKOIRES

this is fun..

since according to satmar, moshiach cant come till the state is gone so it follows that as long as there is a state , satmer are Non Waiters, which the Rambam calls an APIKOIRES

Unknown said...

הרמב״ן כותב בפירוש שחיוב כיבוש ארץ ישראל הוא אפילו בזמן הגלות!
ולא מזכיר בספר המצוות מאומה מענין השלוש שבועות. וכדברי האבני נזר שהשבועות הם אגדתא ואין בו שייכות להלכה.
גם המנחת אלעזר הקנאי הכי גדול שמוחה בספריו מאות פעמים נגד הציונות לא הזכיר השלוש שבועות אלא פעם אחת וגם זה בדרך אגב.
והכלל כמו שכתוב בירושלמי אין למדין הלכות מאגדות.
ואין נביא רשאי להוסיף דבר וכמבואר במסכת מגילה.

Unknown said...

הרמב״ן כותב בפירוש שחיוב כיבוש ארץ ישראל הוא אפילו בזמן הגלות!
ולא מזכיר בספר המצוות מאומה מענין השלוש שבועות. וכדברי האבני נזר שהשבועות הם אגדתא ואין בו שייכות להלכה.
גם המנחת אלעזר הקנאי הכי גדול שמוחה בספריו מאות פעמים נגד הציונות לא הזכיר השלוש שבועות אלא פעם אחת וגם זה בדרך אגב.
והכלל כמו שכתוב בירושלמי אין למדין הלכות מאגדות.
ואין נביא רשאי להוסיף דבר וכמבואר במסכת מגילה.

Yidel Warter said...

Mordchai! No such Ramban

bus boy said...

Mordchai! No such Ramban don't confuse Yishuv With Kibush
Yidel does not write a word about shlosh shvues and Rambam hilchas Meluchim is not agada

Unknown said...

אדוני נא ללמוד את הרמב״ן בספר המצוות מצווה ד. כותב שם מ פ ו ר ש שכיבוש שייך אפילו בימי הגלות. זה לשונו ״כיבוש״.

Unknown said...

אדוני נא ללמוד את הרמב״ן בספר המצוות מצווה ד. כותב שם מ פ ו ר ש שכיבוש שייך אפילו בימי הגלות. זה לשונו ״כיבוש״.

Prof. B. Laufer said...

recomended for summer readings:

http://theantitzemach.blogspot.com/2015/05/blog-post_29.html?m=1

Unknown said...

א. האם יש מצווה מן התורה?
השלב הראשון בדיון בעניין מצוות יישוב הארץ הוא - האם בכלל יש מצווה כזו. הרמב"ם, כידוע, לא מנה את מצוות יישוב ארץ ישראל בין תרי"ג המצוות שלו. הרמב"ן, בהשגותיו על ספר המצוות, הוסיף את מצוות יישוב ארץ ישראל, כאחת מן המצוות שהשמיט הרמב"ם שלא בצדק:
"שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. והוא אמרו להם 'והורשתם את הארץ וישבתם בה', 'כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה', 'והתנחלתם את הארץ'... וזו היא שהחכמים קורין אותה מלחמת מצווה. וכך אמרו בגמרא סוטה: 'אמר רב יהודה: מלחמת יהושע לכבש - דברי הכל חובה, מלחמת דוד להרווחה - דברי הכל רשות'... וממאמרם 'מלחמת יהושע לכבש', תבין כי המצווה הזו היא בכבוש...
ואומר אני כי המצווה שהחכמים מפליגין בה, והיא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו שכל היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך כעובד עבודה זרה... הכל הוא ממצוות עשה הזה, שנצטווינו לרשת הארץ ולשבת בה. אם כן, היא מצוות עשה לדורות, מתחייב כל יחיד ממנו, ואפילו בזמן גלות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה" (רמב"ן, עשין ששכח הרב, מצווה ד').

זיידיטשויבער אייניקל said...

וזלש"ק של מרן הגה"ק מקאמארנע זצלה"ה זי"ע, נפטר י' אייר תרל"ד. בספרו אוצר החיים פי' לתרי"ג מצות, נדפס בהיכל הברכה, ובספרו הק' נתיב מצותיך

מ"ע לרשת א"י ולא לעזבה ביד גוים ולא להניחה שממה שנאמר והורשתם את יושבי הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה וכן מצוה לדורות לשבת בא"י עד היום בזמן הגלות

וזהו אף שהיא מצוה גמורה לא יבוא במנין באין פנים שלא יבוא למנין שום מצוה אלא מה שיש כח ביד אנושי לקיים, אבל מצוה שצריך עזר א' ונבואה לא יבוא למנין ולא מצינו מצוה שיהיה אדם נביא או בעל רוח הקודש אף שהנבואה שורש גדול בדת ישראל והיאך יצוה לנו האל ב"ה מצוה שאין בידינו לקיים אותה אם לא בעזר א' ובאותת ובמופתים כנראה ממלחמות יהושע שהיה כמה אותת ומופתים בשמים ובארץ וכן בכל המלחמות. 

ומצוה כזאת לא יבוא למנין באין פנים ואסור לנו לעשות שום מלחמה וכיבוש אם לא עפ"י הנביא ומצוה התלויים בנבואה לא יבוא למנין אלא שכל פסוקים האלה הם לשעתן לזמן יהושע שהנביא צוה להם עפ"י השם ב"ה שילכו למלחמה ויכבשו את הארץ והבטיח אותם שיצליחו בכל מעשיהם וכל זה לזמן יהושע. 

ואדרבה אנו מושבעין שלא ימרדו במלכיות אלא נקבל באהבה עד בוא יבוא משיח צדקנו, וזה לא יהיה בדרך הטבע אלא בכמה אותות ומופתים משונים ונפלאות, וזה לא יבוא במנין המצות כי המצות נתנו לבשר ודם ולא לנביאים המשנים הטבע אלא לכל ישראל בשוה וכן הסכימו התוספות. עכלשה"ק

שמוגר said...

הרמב"ן ז"ל, במגילת אסתר, כתב ליישב דעת הרמב"ם שהשמיט מצוה זו! יען שמצות "כיבוש" הארץ לא שייך אלא בזמן הבית כי בזמן הגלות אדרבה נצטווינו שלא יעלה בחומה ואסור לכבוש הארץ, ואין מצוה זו נוהגות לדורות עד עת בוא המשיח, לכן לא חשבה הרמב"ם... ע"כ עיי"ש

רב וואסערמאן said...

הרמב"ן ז"ל היה הראש וראשון שהעמיד יסוד למצוה ישוב א"י שהוא דאורייתא, ואין כן דעת הרבה מהראשונים ז"ל ולא נמצא בזה הכרעה ברורה, גם בשו"ע "אין זכר מזה כלל". הציונים השתמשו ב"מצוה זו" להמשיך כל ישראל למינות, כמו שהמציאות יוכיח

הרמב"ן ז"ל, במגילת אסתר, כתב ליישב דעת הרמב"ם שהשמיט מצוה זו! יען שמצות "כיבוש" הארץ לא שייך אלא בזמן הבית כי בזמן הגלות אדרבה נצטווינו שלא יעלה בחומה ואסור לכבוש הארץ, ואין מצוה זו נוהגות לדורות עד עת בוא המשיח, לכן לא חשבה הרמב"ם... ע"כ. עיי"ש

הרמב"ן ז"ל בשה"ש כתב, הטעם שיהיה מלך המשיח "עני רוכב על החמור" רמז כי לא בקשתם ובחרבם ירשו ארץ ולא בסוס ורכב כי אם ברצון הבורא שיפיל וישפיל כל האומות לפניהם.. שלא יצטרכו לכלי זיין כדכתיב וגברתם בד' ובשמו יתהלכו. עכ"ל

בגמרא סנהדרין צ"ח, אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה בישראל, פירש"י שלא תהא להם שום שלטנות לישראל אפילו שלטנות קלה ודלה. הם הציונים בשלטונם הכופרים המעכבים את הגאולה האמיתית בביאת המשיח צדקנו

רב פופקא said...

שם כהה: שהשמיט הרמב"ם שלא בצדק

הרמב"ן ז"ל מונה המצוה לרשת הארץ באמרו הכתוב, והורשתם את הארץ וישבתם בה וגו' ומה שהרמב"ם השמיט למנותו, אולי דס"ל כרש"י שכ' בפרשת מסעי ד'והורשתם את הארץ וישבתם בה היא "הבטחה ולא מצוה", והרמב"ן שם מביא דברי רש"י וחולק עליו, והאור החיים הק' שם הכריע כדעת רש"י, ודעת הרמב"ם שהשמיט מצוה זו הוא כדעת רש"י דס"ל דלא הוי מצוה אלא הבטחה, משו"ז לא מנה הרמב"ם מצות ישוב א"י

itche mayer said...

Mazkir Bedatz: "How did the chilul hashem grow?"

"Yated Neeman Editor blames growing global anti-Semitism on the State of Israel. He explains that not only hasn’t Israel solved the problem of anti-Semitism, but it is a contributing factor".!!!

http://www.theyeshivaworld.com/news/headlines-breaking-stories/414358/yated-neeman-blames-the-state-of-israel-for-anti-semitism.html

http://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-daily-blames-israel-for-anti-semitism/

אברהם מאיר said...

Mazkir Bedatz: "if the story is true"

סמוך להקמת המדינה שמעתי מהרב מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל, שכבר עברנו בימי השואה הסתר פנים נורא מאוד שמיליונים מעם ישראל נשחטו ונחנקו בלא שום רחמנות, אבל עכשיו בעת הקמת המדינה יתחיל חילול ה' נורא מאוד שלא היה כדוגמתו, ואם עד עכשיו פגעו רודפינו בעיקר בעם ה', הרי שעכשיו מתחילים להילחם בקב"ה עצמו כביכול. ע"כ

א"ר לוי אף גוג ומגוג לעתיד לבא עתיד לומר כן שוטים היו הראשונים שהיו מתעסקים בעצות על ישראל ולא היו יודעים שיש להם פטרון בשמים, אני איני עושה כן אלא בתחילה "אני מזדווג לפטרון שלהם"... -מדרש רבה פרק כז יא

pesach said...

zvi: "since according to satmar, moshiach cant come till the state is gone so it follows that as long as there is a state , satmer are Non Waiters, which the Rambam calls an APIKOIRES"

חז"ל: אין הכסא שלם ואין שמו של הקב"ה שלם עד שימחה זרעו של עמלק, א"כ לפי סברת כרסך, כ"ז שיש עמלקים בעולם אין אנו צריכים לצפות "עוד" על הגאולה? וצריכים להשלים על התמורה? עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתיד ליתן את הדין. תשועת ד' כהרף עין. הנביא במלאכי פרק ג הנני שולח מלאכי, ופינה-דרך לפני, "ופתאום" יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים

שה"ש רבה: ר' יהודה אומר, קול דודי הנה זה בא, זה משה, בשעה שבא ואמר לישראל בחדש זה אתם נגאלין, אמרו לו משה רבינו! היאך אנו נגאלין? והלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם: (בראשית ט"ו) ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ועדיין אין בידינו, אלא מאתים ועשר שנה?! אמר להם: הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על ההרים, אין הרים וגבעות האמורין כאן, אלא קצים ועיבורין. "מדלג על החשבונות ועל הקצים ועיבורין" ובחדש הזה אתם נגאלין. שנאמר: (שמות י"ב) החדש הזה לכם ראש חדשים. ע"כ

Unknown said...

הרמב״ן במגילת אסתר.....
מגילת אסתר היה אחרון מלפני כמה מאות שנים.
ואם שהרמבם חולק על הרמבן הרי מי שקיים דברי הרמבן ולא חש להשבועות אינו אפיקורס...
ואדרבה מקיים מצות עשה כדברי הרמבן.

Unknown said...

הרמבם השמיט שלא בצדק זהו דברי הרמבן.

Unknown said...

הציונים השתמשו במצוה זו... אז לפי דבריך אם ישתמשו במצות תפילין הרי יהיה אסור להניח תפילין..
סברא מופרכת.

Unknown said...

אבן העזר סימן ע"ה לפי כל הפוסקים כופין אותה לעלות לארץ ישראל ומאבדת כתובתה או כופין אותו לעלות והיא יכולה לגרש אותו ...
עיין פתחי תשובה ...

זדים הליצני said...

במחילה גדולה, אני במרחץ עכשיו נא לעלות בכתב אריכה מה שנאמרו שם, וגם הסימן והסעיף עם הסעיף קטן כשולחן ערוך מוכן

pie in the sky said...

so how did Reb malkiel get a heter mayu rabunim!?¿

curve ball said...

your learning curve seems to be limited.

מה יפית יוד said...

מרדכי ליבוביץ: ולא מזכיר בספר המצוות מאומה מענין השלוש שבועות

הרמב"ם כותב באריכות מהענין של שלש שבועות

הרמב"ם ז"ל, באגרת תימן כותב וז"ל: לפי שידע שלמה ברוה"ק שהאומה הזאת באורך זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה הראוי ויאבדו בשביל זה ויבאו עליהם צרות והזהיר מלעשות זאת והשביע האומה על דרך משל השבעתי אתכם וגו' ואתם אחינו אהובינו קבלו עליכם שבועתו ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ. ע"כ עיי"ש

Unknown said...

ראשית כתבתי שהרמב״ן לא מזכיר השלוש שבועות
שנית גם הרמבם בספר המצוות שמזכיר ומעתיק כל מצווה שבתורה וכמבואר בהקדמתו למשנה תורה לא הזכיר ענין השבועות.
והביאור כיוון שהוא ספר הלכה והשבועות אינן נוגעת להלכה.
והא דהזכירו באיגרת תימן כיוון דבלאו הכי היה הענין בלתי רצוי וכמבואר שם הארוכה.
שנית המשנה תורה נכתב כמה שנים אחרי האגרת תימן.
כלל זה נקוט בידך אין נביא רשאי לחדש דבר.

אקס איינער said...

מרדכי די ביזט א בהמה און רעדסט וויא א פערד

zvi said...

חז"ל: אין הכסא שלם ואין שמו של הקב"ה שלם עד שימחה זרעו של עמלק, א"כ לפי סברת כרסך, כ"ז שיש עמלקים בעולם אין אנו צריכים לצפות "עוד" על הגאולה?

it's your sevara, bud , deal with your own tipshus (!סברת כרסך)

while I don't have to defend your tipshus, i'll be charitable:
what does הכסא שלם have to do with moshiach being able to come? does it say anywhere moshiach cant come until הכסא שלם?

but satmer says moshiach CANNOT come till Israel is gone

your sevara, not at all mine

Unknown said...

"ומנין שכעת התחילה הגאולה האחרונה? זה מפורש בגמרא במסכת סנהדרין (דף צח.): "אמר ר' אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר 'ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא'". ומפרש רש"י: "'מגולה מזה' - כשתתן ארץ-ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר".

אכן זה קרה. מאז החל עם ישראל לשוב לארץ-ישראל והוקמה מדינת ישראל. ארץ-ישראל בבניינה ולא בחורבנה שזרים שולטים עליה, אלא היא בשליטת עם ישראל, ומובטחים אנו בהמשכה של הגאולה, עד לגאולה השלמה."

"באה עתה הגמרא לברר, כיצד נדע אימתי הוא זמנה של גאולת "קץ"? גאולה שתלויה בתשובה, ניתן להבחין בה, שכן היא תגרור בעקבותיה ניסים גלויים, עד שיהא ברור כי זהו עת גאולה. אולם גאולה התלויה בזמן, כיצד נדע מתי זמנה? על כך מודיענו רבי אבא, שתקדם לתקופתנו תקופת הגלות הארוכה, שבה ארץ ישראל תעמוד בשממונה, ותצמיח קוצים וברקנים בלבד. לשון אחרת, ארץ ישראל תהיה מקום שאי אפשר לשבת בו! וכן היה. והנה תגיע עת, שארץ ישראל "תשנה התנהגותה", ולפתע תחל להוציא פירותיה בעין יפה - זה הסימן המובהק שחזרה שכינה לציון, וכל ישראל נקראים לשוב לארצם, להיות סמוכים על שולחן אביהם."


א ב רבי said...

zvi: "what does הכסא שלם have to do with moshiach being able to come?"

ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה לה' המלוכה

רש"י: "והיתה לה' המלוכה" - לימדך שאין מלכותו שלימה עד שיפרע מעמלק

מלבי"ם: "ועלו מושעים", "ואז תתחיל מלחמת גוג ומגוג ויתגלו שני המשיחים" בן יוסף ובן דוד ושבעה רועים שיושיעו את ישראל, והם יעלו לשפוט את הר עשו, ואז והיתה לה' המלוכה ויקבלו כולם את עול מלכות שמים במהרה בימינו

Yidel Warter said...

Mordcha! 3 times in mishna Torah the Rambam paskens Ein bein Olam Hazah LeYemois Hameshiach Aleu Shibud Malchius Bilvad, Meshiach is a government maker we have to wait for him to do it
Admit you are a non-waiter

Unknown said...

עיין בספר מענה חכם להגאון החסיד רבי יואל כהן. שמבאר הענין בטוב טעם מתוך ראיות מוצקות. ותוכן דבריו כיוון שמדינת ישראל משועבד ל U. N. הרי זה שיעבוד מלכיות. והרי זה דומה לועד ארבע ארצות שגם להם היה השלטון ולא היה בזה חירות מן המלכות.

Unknown said...

עיין בספר מענה חכם להגאון החסיד רבי יואל כהן. שמבאר הענין בטוב טעם מתוך ראיות מוצקות. ותוכן דבריו כיוון שמדינת ישראל משועבד היא לאומות המאוחדות
הרי זה שיעבוד מלכיות.
והרי זה דומה לועד ארבע ארצות שגם להם היה השלטון ולא היה בזה חירות מן המלכות.

Berl 2 said...

I have seen Yidel Warters post a few times on various blogs, his points were never refuted always side swiped with other indirect arguments

Bnie Yoel said...

Yidel
"Meshiach is a government maker we have to wait for him to do it
"
is the mayor of KJ a non warter??????

Moshe Ber said...

Sam Kay
""ומנין שכעת התחילה הגאולה האחרונה? זה מפורש בגמרא במסכת סנהדרין (דף צח.): "אמר ר' אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר 'ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא'". ומפרש רש"י: "'מגולה מזה' - כשתתן ארץ-ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר"."
the Rambam writes that all this chazals will not bring you to yiras shomaim , it is not meant literally

Moshe Ber said...

Pesach
"
חז"ל: אין הכסא שלם ואין שמו של הקב"ה שלם עד שימחה זרעו של עמלק, א"כ לפי סברת כרסך, כ"ז שיש עמלקים בעולם אין אנו צריכים לצפות "עוד" על הגאולה? וצריכים להשלים על התמורה? עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתיד ליתן את הדין. תשועת ד' כהרף עין. הנביא במלאכי פרק ג הנני שולח מלאכי, ופינה-דרך לפני, "ופתאום" יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים

שה"ש רבה: ר' יהודה אומר, קול דודי הנה זה בא, זה משה, בשעה שבא ואמר לישראל בחדש זה אתם נגאלין, אמרו לו משה רבינו! היאך אנו נגאלין? והלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם: (בראשית ט"ו) ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ועדיין אין בידינו, אלא מאתים ועשר שנה?! אמר להם: הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על ההרים, אין הרים וגבעות האמורין כאן, אלא קצים ועיבורין. "מדלג על החשבונות ועל הקצים ועיבורין" ובחדש הזה אתם נגאלין. שנאמר: (שמות י"ב) החדש הזה לכם ראש חדשים. ע"כ"
again, the rambam is saying that all this chazals are not meant literally and it will help your yiras shomaim

Moshe Ber said...

מה יפית יוד said...


הרמב"ם כותב באריכות מהענין של שלש שבועות

הרמב"ם ז"ל, באגרת תימן כותב וז"ל: לפי שידע שלמה ברוה"ק שהאומה הזאת באורך זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה הראוי ויאבדו בשביל זה ויבאו עליהם צרות והזהיר מלעשות זאת והשביע האומה על דרך משל השבעתי אתכם וגו' ואתם אחינו אהובינו קבלו עליכם שבועתו ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ. ע"כ עיי"ש

If the Rambam does not quote it in his halacha sefer, then it is not binding as a halacha, even the author of the veyoel modshe agrees to that, that if the Rambam did not quote it in his sefer Hyad, its not halacha
even in his letter, he writes, its a Moshul...
what else could the rambam do, to warn you not to make it in to a halacha

Sovereignty said...

Who was the prime minister or chief of army from the vad arba arutzes?

Blumenfeld said...

אקס איינער said...
מרדכי די ביזט א בהמה און רעדסט וויא א פערד
Ox,Cow and Horse..
is that the highest IQ of queens yeshivah....

כהן שסרח said...


אין קץ לדברי רוח ממללא, אך הבל יפצה פיו מן המחולל הזה

Dag Hammarskjöld said...

The United Nations Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, provides, in Article 19, that:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers

Ratsferder said...

I wish.

Bloomfeld.

Mandel berel said...

Zvi: "it follows that as long as there is a state , satmer are Non Waiters,"

If someone is hungry, but knows for sure that food will not arrive until next day 12 midnight, will he start feeling the hunger only after the food "arrived" or will his hunger intensify to such a degree that he will "expect" it to arrive from anywhere anytime anyhow, regardless?¿

I guess the answer is in how do you feel? feeling longing craven and starving.. are undescribable. those who truly long for his coming, tel-aviv come tel-aviv go, there ain't no stopping it now! think¿

אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה "אחכה לו" בכל יום שיבוא

I'll wait = אחכה

banana republic said...


ועד ארבע ארצות הורכב "משבעה דיינים" אשר העומד בראשם היה תמיד נציג קהילת לובלין. שאר החברים בוועד היו נציגים של הערים פוזנה, קרקוב ולבוב. מתעודות היסטוריות הנושאות את חתימת הוועד ניתן ללמוד כי בתקופות מסוימות הורחב הוועד לכדי נציגות של כלל הקהילות החשובות בממלכה, אז היה מספר הנציגים בו קרוב לשלושים.
השלטונות יזמו את הקמת הוועד וזיכו את החלטותיו בתוקף חוקי בקרב יהודי המדינה

 פלטי בן ליש said...


¡ "אל תירתו תרתי גיהנם" !

"Why Talmud Is the Way To Be Jewish Without Judaism

I have come to realize, it contains an answer to a dilemma I’ve been trying to resolve: How to be Jewish without Judaism.

It’s been over a year, and Ben and I still meet each week. My Talmud study is an attachment not to Judaism but to Jewishness."

http://forward.com/my-heretical-year/342171/why-talmud-is-the-way-to-be-jewish-without-judaism/#ixzz4B5FUQq4W

אמר ר' שמועל בר נחמני אמר ר' יונתן מאי דכתיב למה זה מחיר ביד כסיל וגו' אוי להם לת"ח שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמים מכריז ר' ינאי חבל על מאן דלית ליה דרתא ותרעא לדרתיה עביד א"ל רבא לרבנן במטותא מנייכו לא תירתו תרתי גיהנם

אל תירתו תרתי גיהנם, רש"י ז"ל
פי' אלו שני גיהנם אחד בחייהם שלא נהנו מעולם הזה ע"י שהיו עמלים בתורה וירשו גיהנם לעתיד

מנהג ישראל להגות בספר חוק לישראל מידי יום ביומו, אשר יסד אותו  רבי יצחק לורי אשכנזי האר"י הקדוש, והחיד"א ז"ל הוסיף "יוסף לחק" הפך בה דכולא בה

מלכות קטלנית said...

א טראפ'קעלע "קויחיוועאויצעםיודי" לכבוד ששת הימים

Four killed, six wounded in shooting attack at Tel Aviv shopping center, today.

It would be interested to know how many "people" dyed and wounded, over the Israeli conflict since the halacust
worldwide.?¿ any "reliable figures available?

Obama: We must prove that 'never again' is not an empty slogan! yea right.

http://www.haaretz.com/israel-news/1.723941

עלי עכבר said...

mb: "that if the Rambam did not quote it in his sefer Hyad, its not halacha"

Are you saying if the Rambam doesn't bring down that 6 million Jews will dye over it! (which the "gemora" states it will hapen and it did! and so does the rambam in his warnings!) but you will argue still if it's Halacha or not? (and if it isn't than it didnt happen) with your strain of thought, no wonder they deny the halacust! must be something that the Koran didn't decree that it will, therfore it didnt.

אלתר משה said...

MB: "the rambam is saying that all this chazals are not meant literally"

די ביזט א שקרן, א מין ואפיקורס וואס גלייבט נישט תושבע"פ, עיין ברמב"ם

Unknown said...

Since 1860 until 2016 23,400 Jews died in Eretz Yisrael altogether including all the wars & terror attacks ...
In Auschwitz 10,000 Jews were gassed & cremated in one day ...
Pogroms of Bogdan Chmielnitzky slaughtered 300,000 Jews in a matter of weeks ...
September 29 - 31, 1941, Babi Yar, Ukraine over 33,000 Jews were massacred ...
Ukraine was unique in that 1.5 million Jews were massacred by shooting before the introduction of the crematoria in the 6 death camps erected in Poland in 1942.
Auschwitz
Belzec
Chelmno
Majdanek
Sobibor
Treblinka

Lazer epstien said...

Alter Moshe
lets learn Rambam
Melochim Perek 12
Halocha 2
All the above thats written about Moshiach are parables, by Moshiachs era we will decipher it
Halacha 4
all the above nobody has a kabolah in this things,this issues are hidden by the prophets, even the chachomim have no Kabolah in these issues
Halacha 5
you should never learn this chazals (Hagodas), dont learn too much this Midroshim that discuss it,and they are not of prime importance (IKAR) SINCE IT WILL NOT BRING YOU TO AHAVAS (HASHEM) AND YIRAS (HASHEM)
sorry for my bad translation, I am no pro
there is a whole doir educated on a sefer that the author did not get the depth of the holy rambam.this is the cause of a whole doir to curse every thing in klal yisreol that breathes and walks

chai rottel said...

מלכות קטלנית said...
א טראפ'קעלע "קויחיוועאויצעםיודי" לכבוד ששת הימים

Four killed, six wounded in shooting attack at Tel Aviv shopping center, today.

It would be interested to know how many "people" dyed and wounded, over the Israeli conflict since the halacust
worldwide.?¿ any "reliable figures available?

Who is the Katlanis?????
the Jew or the arab?
according to the ramban and many other rishonim (and many achronim think the Rambam holds also its a mitzvah in our era)its a Mitzvas Eseh to live even today in Eretz Yisroel plus its the real mokam torah of klal yisroel.....
according to the Nimukie Yosef you are allowed to have Mesiras Nefesh for any mitzvah....
If you are not ready for that, at least shut up.....

Unknown said...

Shavuos 1944 close to half a million Hungarian Jews were transported to Auschwitz & were decimated in a matter of weeks with great efficiency by the Nazis & their Hungarian cohorts ...

C. Halberstadt, Curator said...

..and instigated by zionim, as proven numerous times, and as your PM claims by the Mufti for his vendata against the Zionists in israel, and don't even get me started on the terrible punishment on the transgressing of the 3 oats, this was discussed and proven on this site, but your guts heratical up bringing will not ever admit even to daylight on high noon, when it come to to Zionism, which the cuferz chaim, labeled them amelikem!.

lazer according to the facts on the ground, run run run like a rabbit from the hell hole israel became, the pariah between the world nations, they all suffer because of "israel" It's the primary cause of anti-semitic up rise worldwide this according to the "insider" the hamodia.

read "perfidy" for starters, but many reliable books including from well known Israeli authors will attest to this.

Unknown said...

Jews that left for Israel were saved from the holocaust.
ובהר ציון תהיה פליטה
Jews who stayed behind got killed and burned.
Isn't this proof that we are supposed to leave the exile and reclaim sovereignty over Israel.
Wake up and don't blame the people who made the right choice before the war and after.

Unknown said...

They hate Israel because of the Jews. Not vice versa.
The proof is 2000 years of anti semitisim. before any state of Israel was created.
וכסילים מתי תשכילו

Berl 2 said...

In those days Thousands of Jews were turned away from yidishkeit by the Herzlites

Unknown said...

In Poland & in Europe before WWII the told the Jews "Zidy do Palestina" Jews go to Palestine ...
Now they tell the Jews go back to Poland & Europe ...

שליא הפיכה said...

For those who blame the European Orthodox leaders, not letting the "6 mil orthodox" European Jews to migrate to palestine! read on:

in the words of rabbi Joseph Zvi Dushinski, to the U.N.

"However, it is a regrettable fact that a serious blunder was committed at the time by recognising first the leaders of Zionism and then the Jewish Agency as official representation of the Jewish population and by handing the keys of immigration to that body which consists of zionists and non-zionists who are united in the "opposition" to the application of religion to public life and they have succeeded in bringing to this country free-thinking people like themselves "who blocked the way of immigration to myriads of Orthodox Jews"!!! Only after prolonged and forceful representations supported by the Government of Palestine did they agree to issue "small numbers" of certificates for immigration also to Orthodox Jews"

מה יפית יוד said...

"וכסילים מתי תשכילו"

אין הציונות והיהדות דבר אחד, אלא שני דברים שונים זה מזה, אולי גם שני דברים הסותרים זה את זה... כשאדם אינו יכול להיות יהודי הוא נעשה ציוני... הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות....  -חיים הזז

כששאלו אותי, האם תוכלו לתת מכספי קרן היסוד להצלת היהודים בארצות הגולה? אמרתי: 'לא'! ואני אומר עוד פעם: 'לא'! לדעתי, צריך לעמוד בפני גל זה הדוחה את הפעולות הציוניות לשורה שניה!" -יצחק גרינבוים. שר"י

תקוותם של 6 מליון יהודים מרוכזת על עליה, מתהומות הטרגדיה, אני רוצה להציל 2 מליון נוער, "הזקנים יאבדו" הם יחכו לגורלם, הם אבק כלכלי ומוסרי בעולם אכזרי. רק ענף הנוער יישאר, הזקנים צריכים לעמוד בכך, ולהשלים עם כך. חיים וייסמאן. שר"י

“Zionism is a political creed and must be treated like any other". uri avnery.

big ben said...

Is the one who passes a stop sign a non-wartet!?

Berl 3 said...

good point.

חבדצקע"ר said...

? מרדכי ליבוביץ: עיין בספר מענה חכם

ענטפערט אויף יואל כהן קונטרס צושפרייט דורך נטרונא

באקומען אין אישית; היות אין היידפארק איז געשטאנען א צייט צוריק א בירור פון יואל כהן בנוגע שלש שבועות והמסתעף און די קטני הדעת זענען געווארן מבולבל כאילו סאיז דא א דין ודברים איבער די ריכטיקייט פון די ענינים, אלץ תשובת המשקל, ביטע ברענגט אראפ די בייגעלייגטען בריוו פון הגאון החפץ בעילום שמו שליט"א ארויסגעגעבן פון נטרונא להצדיק הצדיק דמעיקרא

די ערשטע העלפט בריוו באציט זיך אויף יואל כהן אין זיין קונטרס מענה "חכם" , און די צווייטע חלק אויף הלכה ברורה פון הרב רומפלער...הבל הבלים אמר...הכל הבל

 http://www.scribd.com/doc/17188686/Natrune-1

! ענה כסיל כאולתו, פן יהיה חכם בעיניו

אלתר משה said...

Lazer epstien:
"Alter Moshe lets learn Rambam"

דער רמב"ם זאגט איינער וואס וויל קען ווייזן אין די תורה אז מען דארף דינען די ע"ז ח"ו, עס שטייט בפירוש אין די תורה "ועבדתם אלהים אחרים". די תורה איז "א "גאנצע" די צדיקי אמת וואס האבן באנומען די "גאנצע" תורה די זענען בארעכטיגט צו זאגן זייער "דעת תורה" זייער פסק הלכה אדער השקפה איז מכריח, די וואס אף לא קרא ושנה אין כאפן אווארט דא אין דארט ארויס פון די דברי חז"ל להצדיק מעשיהם, איז בכלל נישט מן הנמנע, מאכט דעך נישט נאריש מיט דיינע הארבע רמב"ם'ס

מלכות קטלנית said...

chai rottel: "Who is the Katlanis????? the Jew or the arab?"

"Tel Aviv mayor links terror attack to Israeli occupation of Palestinian lands"

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/10/tel-aviv-mayor-links-terror-attack-to-israeli-occupation-of-palestinian-lands/

חבדצקע"ר said...

ההשקפה הציונית סוברת שהלאומיות באה בראש סדר העדיפויות של כל יהודי. זה הדרך לאחדו ולשמרו כעם, שמירת המצוות נצרכו רק מחוץ לארץ ישראל, כמכנה משותף בין היהודים מכל העולם. אך כעת, כיון שקיים מכנה משותף אחר, אין צורך בהם -
מתוך אגרות קודש אדמו"ר הרש"ב